Pangea

Minden, ami földtudomány

A térképmű, és ami mögötte van – A III–IV. forduló megfejtései

2016. november 30. 20:00 - Ferriviarius

Közeledik az év végi blogtalálkozó (2016. XII. 7.), azaz az idei térképfelismerési játékunk eredményhirdetése is, így több részletben közzétesszük a megfejtéseket a nagyközönségnek, és várjuk a hozzászólásokat is.

A III–IV. fordulót a második katonai felmérés térképein hirdettük meg. A kérdések a blog normál betűivel, a válaszok Book Antiqua betűkkel jelennek meg.

 

trv_iii_1.jpg

21. a) Mi a képen látható állomás átadáskori neve? b) Melyik mai híres üdülőhely tartozott a vármegyéhez, ami ma más nevű megyéhez tartozik?

a) Jutas. b) Siófok.

 

trv_iii_2.jpg

22. a) A képen látható városban hány évvel a bukaresti előtt adák ki román nyelven az Újszövetséget? b) Ki állta ennek költségét?

A képen megfigyelhetjük a tengerszint feletti magasság megadását bécsi ölben, majd méterben.

Gyulafehérvár. a) 1688–1648=40 évvel. b) I. Rákóczi György.

 

trv_iii_3.jpg

23. a) A részleten látható legnagyobb telpülésnek mi köze van az Ausztriához csatolt területek nevéhez? b) Mikor lett csak székhelye az elcsatolt területnek? c) Mióta villamosított a vonal, és milyen feszültséggel?

Megfigyelhetjük, hogy a környező térképek rajzai eléggé elütnek a megszokott szelvényektől.

Moson.
a) „Az első világháború után ezt a nyugat-magyarországi vidéket, a többi „területszerző” szomszédot követően vérszemet kapott osztrákok maguknak követelték. Az elrabolandó területet, a négy nyugat-magyarországi megye – Pozsony, Moson, Sopron, Vas – alapján, beleértve négy ottani város német nevét is – Pressburg ’Pozsony’, Wieselburg ’Mosonvár’ (később Moson, melyet 1939-ben Magyaróvárral egyesítettek, s ma Mosonmagyaróvár része), Ödenburg ’Sopron’, Eisenburg ’Vasvár’ –, Vierburgenland-nak (’négy megye tartomány’) keresztelték. Miután azonban a csehek szemfülesebbek és fürgébbek voltak, mint az osztrákok, és csapataik 1919 januárjában megszállták Pozsonyt, a kezdeti név Dreiburgenland-ra (’három megye tartomány’) változott. 1921-től, amikor Pozsony kivételével az országnak ezt a részét, az Őrvidéket, Ausztriához csatolták, egyszerűen Burgenland lett. Ha figyelembe vesszük, hogy ezen a 166 km hosszú területen, Magyarország nyugati végvár vidékén, egykor valóságos várlánc állt – Fraknó (Frochtenstein), Kabold (Kobersdorf), Lánzsér (Landsee), Léka (Lockenhaus), Borostyánkő (Bernstein), Szalónak (Városszalónak, Stadt-Schlaining), Né­metújvár (Güssing) stb. –, a hivatalból kiötölt német nevet akár helytállónak is mondhatnók.” 
Forrás: Asztalos Lajos: Burgenland mint Őrvidék. Szabadság, 2011. szeptember 23. (hely- és névtörténeti kutatásait különösen ajánljuk)
b) 1981.
c) 1933. X., 16 (!) kV 50 Hz.

 

trv_iii_4.jpg

24. a) Mikor tért vissza a város Magyarországhoz? b) Melyik vasúttársaság építette innen tovább a vasutat északra? c) Melyik vasúttársaság épített innen vasutat keletre? d) Nyugatra?

a) 1938. XI. 10. (nem 1939-ben, hanem az I. bécsi döntéssel).
b) Ungvölgyi HÉV (más forrás szerint Ungvár–Nagybereznai HÉV).
c) Ungvár–Antalóci HÉV.
d) Ungvár–Vajáni HÉV.

 

trv_iii_5.jpg

25. a) A túlparton lévő településen 2011. nov. 27-én mellszobrot avattak fel egy nagy uralkodóról, aki ma bankjegyen is szerepel. Ez a nemzetiségi történetírás szerint független volt a magyar királytól, de valójában nem, és fogadalmának jutalmául birtokot is kapott tőle: hol találhatók ezek? b) Melyik vasúttársaság építette innen tovább a vasutat?

Máramarossziget, a túlparton Aknaszlatina.
a) III. avagy Nagy István moldvai fejedelem Csicsó és Küküllő várát kapta meg hűbérül Hunyadi Mátyástól, amiért ismételten elismerte Magyarország fennhatóságát (Moldvát a magyar király alapította).
b) Máramarosi Sóvasút.

 

trv_iii_6.jpg

26. a) A képen látható településnek mi köze a Siebenbürgen elnevezéshez? b) A lakott területen át egy hév is közlekedett, ami megállt egy nyaralótelepnél: a ma is álló felvételi épület Wikimapia-linkjét kérjük. c) Utóbb villamos közúti vasút is épült a városban: az adott állam területén ugyanabban az évtizedben hol létesítettek még villamosüzemet, ami azóta szintén megszűnt?

Brassó.
a) A név vagy a hét szász jogállású székre, vagy a hét szász alapítású városra utal: ez utóbbinak egyike Kronstadt.
b) wikimapia.org/#lat=45.615949&lon=25.631900&z=12&m=b&show=/30054945/ vagy http://wikimapia.org/30054945/hu/Noa-nyaraló-vasútállomás-felv-ép-hév
c) Az 1980-as években épült villamosok közül Konstancában és Resicabányán is felszámolták azóta az üzemet.

 

trv_iii_7.jpg

27. a) Egy államot próbáltak létrehozni egy néprajzi tájon közel száz éve, választott vezetője idevalósi volt. A város ennek legnagyobb települése. Hogy hívták az illetőt? b) A vízfolyás, melynek mentén fekszik, szűk völgyben vezet, a térség járhatatlan erdőség volt a középkorban, a vasútépítést is lehetetlennek tartották a terv felmerülésekor, Széchenyinek a fejében valószínűleg meg sem fordult. Miről kapta ez a vízfolyás a nevét? (A jelenlegi hivatalos név félreértésen alapul.)

Bánffyhunyad.
a) Albrecht Lajos volt a Kalotaszegi Köztársaság elnöke.
b) A Sebes-Körös a Sebes-patakról kapta nevét, mint Sebes vára is; így a Crișul Repede mulatságosnak hat.

 

trv_iii_8_r.jpg

28. Már láttunk olyan feladványt, ahol ma több vasúti fővonal vezet, de akkor még csak egy, és nem az épült előbb, amit naivan gondolnánk. Ebben a városban egy építészeti stílusnak számtalan emléke áll ma, bár jövőjük bizonytalan. A stílus legnagyobb magyar képviselője egy MÁV-hoz köthető épületet tervezett. Mi található ma az épületben?

Szabadka, az Alföld–Fiumei Vasút vonalát látjuk. A székesfővárosi Andrássy úton a szecessziós Dreschler-palotát a MÁV Nyugdíjpénztár építette dolgozóinak, ma üresen áll.

 

trv_iii_9_r.jpg

29. Ígértük, hogy mutatunk olyan részletet, ahol a tervet felvezették a térképre, de szinte biztos, hogy az nem úgy valósult meg. Ebben az esetben a vasút végállomása maradt terv, ugyanis végül közelebb vitték a településhez. a) Hány vonat közlekedik ma ezen a vasútvonalon?

A képen látható 1000 mm-es keskenynyomközű vasút megszűnt, azt 1949-ben normál nyomközű vasúttal váltották ki, teljesen más nyomvonalon. A helyes válasz tehát nulla.

b) A világ hányadik alapítású műszaki felsőoktatási intézménye működött itt?

Bizony, az első.

c) A részlet délnyugati sarkában egy nagyobb tó látható. Mi célból létesült, társaival együtt?

Hidraulikai energiatárolás, az ércbányászat energiagényének kielégítésére, az elektromosság alkalmazása előtt.

 

trv_iii_10_r.jpg

30. a) A képen látható részlet nyugati szélén egy ipari létesítmény foglalta el a helyet. Hol található ilyen, közvetlenül a Duna mentén?

Almásfüzitőn található még vörösiszap-tároló.

b) Az északi részén látható városban a 14. feladványban említett regény írójának néhány figurája látható köztéri szoborként. Kik ők?

Bogáncs, Vuk, Vahur, Bob, Lutra, Cin, Hú, Kele.

c) A kanyargó szárnyvonalon pár évtizede ércszállítást végeztek, egy kisvasútról rakták azt át. Milyen márkájú tehergépkocsik pótolták a kisvasutat 15 éve?

Kraz. http://forum.index.hu/Search/showArticleResult?topic_id=9011033&aq_ext=1&aq_text=%DArk%FAt
http://forum.index.hu/Search/showArticleResult?topic_id=9011033&aq_ext=1&aq_text=Kraz

 

 

 

trv_iv_1.jpg

31. A térképrészleten egy állomást látunk. a) Mi az állomás neve ekkor? b) Az állomástól Fenék megírással jelzett helyig ma vasút vezet: mikor épült?

a) Keszthely.
b) 1895. XII. 15. (a Zalavölgyi HÉV által átadott nyomvonal él, az 1888. IX. 27-én átadott keszthelyi nyomvonalat felhagyták Fenékpusztáig).

 

trv_iv_2_ret.jpg

32. a) Mi a képen látható állomás mai neve? b) A részleten látható nagyobb sziget mikor került vissza Magyarországhoz? c) Ki állította a részleten feltüntetett kápolnát? d) Mikor szállták meg nyugat-európai csapatok a szigetet?

Orsova, Adakaleh.
a) A képen látható állomást a Vaskapu I. erőmű átadásával elárasztották.
b) 1913.
c) Ferenc József állította a Szent Korona-kápolnát.
d) 1919 februárjában szállták meg francia csapatok.

 

trv_iv_3.jpg

33. a) Kik alapították a részlet közepén található, a vízfolyástól északra és délre fekvő településpárt? b) Mi történt a képen látható szolgálati hellyel? c) Mi látható ma az épületen és miért? d) A keletre fekvő szomszéd megállóhely nevét adó faluban hányszor főztek sört egy évben 240 éve? (A nevének az eredetére sajnos nem sikerült rájönnünk, így az sajnos nem lehet kérdés. : )

a) Kis- és Nagyolaszit vallonok alapították.
b) A vasutat duzzasztás miatt új nyomvonalra helyezték, emiatt megszűnt. Az új nyomvonalon egyébként megállóhelyet hoztak létre.
c) Vlašky. A sorozatos átnevezésekből ezt az időszakot őrizte meg a megállóhely épülete.
d) Párisháza; + története / alapították / Liptó keresésre:

http://epa.oszk.hu/02000/02030/00027/pdf/HOM_Evkonyv_32_257-294.pdf

„A bevallások azt jelzik, hogy Liptóban a sörfőzés jelentős élelmiszeripari ág volt a 18. században is, amit a jobbágyi robot szolgált ki. A már említettek mellett bizonyosan jelentős sörfőzde volt Párisházán: évi 18 főzés zajlott az 1770-es években, ahova a bessenyőfalui jobbágyok fuvarozták a fát. Sörfőzde volt Csernova és Ludrova településeken: az előbbihez - a fuvaros munka mellett - mogyorófaveszszőket voltak kötelesek adni Csernova lakói, bizonyára a hordók abroncsolásához. A Dovaló sörfőzdéjét kiszolgáló jobbágyok arról panaszkodtak, hogy csak a nappalokat számítják bele a napszámba, holott éjjel is szolgálniuk kell a serfőzdében.”

 

trv_iv_4.jpg

34. Sorolja fel a térképrészlet által ábrázolt területen a) megszűnt, és b) az elmúlt 50 évben létesült vasúti szolgálati helyeket!

a) Türje, Batyk, Zalavég. 
b) Türje, Zalabér-Batyk.

 

trv_iv_5_ret.jpg

35. a) A képen látható részleten egy nem akármilyen hely látható: mi ez? b) Milyen nyelv hivatalos elvileg most a területen?

a) Ez bizony a gombos–erdődi gőzkomp.
b) A jobbparton a horvát; a balparton a szerb, és emellett még elvileg a magyar, német, horvát, román, szlovák és a (vajdasági) ruszin.

 

trv_iv_6_ret.jpg

36. a) Mikor létesült a képen látható állomás? b) Mi volt a terület fővárosa 1939-ben?

Lajtaújfalu. a) 1872, a szénvasút által. b) Berlin.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ebenfurth vagy
https://de.wikipedia.org/wiki/Neufeld_an_der_Leitha
Die Pferdeeisenbahn vom Kohleverladeplatz (heutiger Bahnhof) zum Knoten Ebenfurth nahm am 20. März 1872 ihren Betrieb auf.
Am 28. Oktober 1879 wurde die Teilstrecke Ödenburg-Ebenfurth der ROEE eröffnet.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aufnahmeblatt_4857-3_Eisenstadt_Klingenbach_Wulkaprodersdorf.jpg

 

trv_iv_7.jpg

37. A részlet közepén utóbb állomást létesítettek. a) Mi a pénztár nyitvatartási ideje? b) Az állomásról közvetlen vonattal elérhető települések közül melyik a legdélebbi fekvésű miről kapta a nevét?

Sajólénártfalva. Itt a ČSD elágazó és deltavágányt állomást épített, ma már csak az létezik.
a) A pénztár megszűnt, a váróteremé 16.30–17.00. (Eredetileg ez utóbbi lett volna a kérdés, de sajnos elrontottam, természetesen mindkét választ elfogadtam. 17.00-kor vonatkeresztezés van, az első érkező megáll, így az meg van hirdetve, és előtte a váróterem-használatot bizony a ŽSR biztosítja.)
b) (Ezt is elrontottam, mert csak egy gyorsvonat áll meg, én meg személyvonatra akartam vonatkoztatni a kérdést, csak korábbi évi menetrendet néztem.)
Fülek „neve a régi magyar File személynévből ered, de nevének több közszájon forgó magyarázata is létezik. Bél Mátyás szerint egy Filek nevű pásztorról és Füles nevű, kincset talált kutyájáról kapta nevét a város, de egy másik legenda szerint várát egy Fulkó nevű rablólovag építtette. Történészek a kelta fulak (rejtekhely) szóból, illetve az ókori Philecia névből származtatják, utóbbi egy Kr. u. 150 körül rajzolt térképen szerepel.”
(Ajnácskő „neve a török eredetű magyar Ajnács személynévből való. A török ojnas kacér nőt jelent. A monda szerint neve onnan ered, hogy a honfoglalás után Huba vezér a várat leányának, Hajnácskának adta.”)
Forrás: Wikipédia-szócikkek.

 

trv_iv_8.jpg

38. a) A képen látható vasútvonalat melyik törvénycikk engedélyezte? b) Mi a híd neve? (Egy választ kérünk.) c) A hídtól északnyugatra lévő területet mire hasznosították az ezredéves kiállítás idején? d) Milyen, vasúttal is összefüggő hasznosítás volt ezen a területen ez előtt és e) ez után? (A c) pontban tárgyalt területen és hasznosítási időszakhoz képest.) f) Hányadik hídszerkezet üzemel ma ezen a helyen?

a) 1872. évi IX. tc.
b) Összekötő vasúti híd.
c) A budai Konstantinápoly.
d) Kikötő (egyébként a feltöltéshez is vezettek ide vasutat).
e) Hídgyár (meg az Andor utcától a Horthy Miklós hídon át vezető szükségvágány az Összekötő vasúti híd lebombázásának esetére).
f) Ötödik: az eredeti, amit le kellett cserélni, a szovjet ideiglenes, majd félállandó, végül a mai (indoklással kevesebbet itt is elfogadtam más választ).

 

trv_iv_9.jpg

39. Egyes vasútvonalak építését akkoriban szépen dokumentálták, szerencsére néhány díszes album máig fennmaradt. A részleten egy vasúti híd látható, annak befejező munkálatairól is maradt fenn kép. a) A kép hátterében lévő hegycsúcs hány évvel később vált nevet? b) A fotós egyik műhelyének helye egy hírhedt vasútállomás nevét is adta, melyikét? c) Hol volt a részleten látható területen először villamosított vasút végpontja? GPS-koordinátákat kérünk.

Poprád-Felka. Schild Sándor fényképezte a KsOd építését.
a) 1896-ban Gerlachfalviról Ferenc József-csúcsra, 1919-ben vissza, 1923-ban legionáriusokról, 1932-ben vissza, 1939-ben a szlovákokról, 1945-ben vissza, 1949-ben Sztálinról, 1959-ben vissza. :)
b) Buda-Császárfürdő.
c) Poprád-Felka állomás déli oldalán volt a Tátrafüredi Helyiérdekű Villamos Vasutak végállomása, 1912-ben villamos üzemre adták át.

https://www.google.hu/search?q=Poprád+vasúti+híd&tbm=isch
https://www.google.hu/search?q=Kassa+Oderberg+album&tbm=isch
kassa+oderbergi+építése+poprád
http://timelord.blog.hu/2014/05/07/a_kassa-oderberi_vasut_epitese
http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/201004/a_becsi_vilagkiallitas_legerdekesebb_magyar_kepei

http://www.vasutallomasok.hu/index.php?o=showlanc&l=33191&f=2207
https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/e9fb5c18-39a9-4d2a-8c35-49a5e414ea5a.jpg 

 

trv_iv_10_a.jpg trv_iv_10_b.jpg
trv_iv_10_c.jpg trv_iv_10_d.jpg
trv_iv_10_e.jpg

40. Mi a kapcsolat a térképrészletek között? (Az első részlet forrása kivételesen a III. katonai felmérésből való, 1:200000-es szelvényről, az ELTE jóvoltából.)

a) Somsoka, b) Fogadjisten, c) Vaskút, d) Hertelendyfalva, e) Haraszti más néven Hadikfalva

Somoskáról Fogadjistenre történt telepítés.
Fogadjistenről Bácskába, majd később onnan Vaskútra történt telepítés.
Bukovinából telepítettek székelyeket Hertelendyfalvára és
Harasztiba, ami Hadikfalva néven is ismeretes.

http://wikimapia.org/#lang=hu&lat=45.964366&lon=19.041495&z=15&m=b&show=/7575390/hu/Bácshadikfalva
https://www.google.hu/search?q=Bácsszentgyörgy+Hadikfalva
https://www.google.hu/search?q=bukovinai+székely+falvak&tbm=isch
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogadjisten -re írja: Somoskáról költöztek, majd onnan Bácskába, majd Vaskútra.
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Vask%C3%BAt#Magyarok Vaskútra bukovinai székelyek.)
https://www.google.hu/search?q=Voilovice
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hertelendyfalva

https://www.google.hu/search?q=Jakubestie
Die ungrischen Ansiedlungen Andras falva, Ha dikfalva, Ciben, Jakubestie, Joseph - und Laudon falva, dann die Filipowan'schen Ansiedlungen Fontina alba Bei Jakubestie (Fogodisten) in der Bukowina^ wo sie bis 5' hoch wird

 

Így nézett ki tehát a második kettő forduló. Várjuk a hozzászólásokat, kinek mi jut eszébe a térképrészleteken láthatókról vagy alatta leírtakról, esetleg mi mást tett volna fel kérdésként?

2016. XII. 7-én délután találkozhattok a bloggazdákkal, a játék elkövetőjével és jó essetben a megfejtőivel is.
Arra kérünk, részvételi szándékod valószínűségét lődd be az eseményhez a Facebookon, mi szívesen látunk. ; )

 

Frissítés 2016. XII. 1. 6.22:

Aki több megfejtést küldött be, az több nyereményre számíthat: könyveketés térképeket ajánlottak fel támogatóink. A kialakuló pontsorrend a ​választási sorrendet alakítja ki. A várható nyeremények:

1 db. Ésszel Járom be a Földet! (válogatás a Földgömb írásaiból)
1 db. Balázs Dénes: A Húsvét-sziget fogságában
2000-es évek elejéről, közepéről származó Panoráma útikönyvek:
3 db. Kárpátalja (2000)
3 db. Burgenland
4 db. Szlovákiai utazások
5 db. Athén–Attika
4 db. Nagy-Britannia és Észak-Írország
5 db. Peking
4 db. Ciprus (1999)
Több száz választható az 1:10000-es katonai térképszelvények közül az 1970-es évekből.
3 db. reprint 1896-os Homolka József-féle Budapest térkép.
Hálásan köszönjük Puskás Katalinnak már a játék indulásakor felajánlását Érdről, a Magyar Földrajzi Múzeum részéről.
A múzeumot egyébként tapasztalatból nagyon ajánljuk: a kiállításokon még az ismeretekkel rendelkezők is elcsodálkozhatnak a magyar földrajztudomány és térképészet nagyságán, vagy a helytörténeti gyűjtemény meglepő részletein.

Frissítés 2016. XII. 5. 17.10:

A megfejtéseket a blogtalálkozóval, díjkiosztóval egybekötött eredményhirdetéshez 2016. XII. 6. 18.00-ig fogadjuk.

A V--X. forduló megfejtéseit egyelőre nem hirdetjük meg, mert páran még dolgoznak rajta. Erre a fenti határidő után is lesz mód. Aki kér még időt, dolgozna még a karácsony utáni szünetben vagy utána a játékon, jelezze bátran valamelyik megfejtésküldő levelében, és a további megfejtéseket csak utána tesszük közzé, hogy ne rontsuk el a játékát.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://pangea.blog.hu/api/trackback/id/tr4212008838

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.