Pangea

Minden, ami földtudomány

Fejlesztési pólusok - a francia példa

2021. április 05. 16:35 - lezlidzsi84

A területfejlesztés időről-időre divatossá váló fogalma a fejlesztési pólus. A témával annak idején még a területfejlesztési egyetemi szakirányokon is legfeljebb a South Park Mackey bácsijának alaposságával volt szokás foglalkozni (A fejlesztési pólus rossz, értem?). De miről is szól ez az alapvetően francia eredetű, de Magyarországra is begyűrűzött fejlesztési elképzeléscsoport? Milyen eredményeket hozott több évtizedes hódítása során? Egyáltalán minek titulálható? Fejlesztési csodaszernek? Politikai eszköznek? Tudósok drága játékszerének? Biztos ilyen keretek között kell véghezvinni a területi fejlesztéspolitikát?

A fejlesztési pólusok elméleti alapjait kiválóan összefoglalja Egyed Ildikó doktori értekezése, mely az ezzel kapcsolatos francia elképzelések és gyakorlat szárba szökkenését (múltját és jelenét) követi igen alaposan. A francia fókusz egyáltalán nem véletlen: a modern időkben az egyes polgárok egyenlőségét hirdető (és az államhatalom gyakorlását egységesíteni kívánó) francia állam mindezt igyekezett a regionális gazdasági fejlődésre is kiterjeszteni. Persze csak azután, hogy nagyjából a második világháború környékén észrevették, mekkora egyenlőtlenség is jellemzi Párizs és az ország egyéb részeinek viszonyát, illetve központosított államfilózófia lényegéből adódóan ekkor is jellemzően felülről irányítottan, központilag szabályozva igyekeztek ezen változtatni - ennek pedig időről-időre némileg módosított formában visszatérő fő eszköze lett úgynevezett fejlesztési pólusok képzése. (Ha valaki már itt némi hasonlóságot vél felfedezni a magyarországi gondolkodásmóddal, az nem a véletlen műve...)

800px-20070503153920_toulouse_7412m_retusche.jpgEgy sikeres pólus "szíve": Toulouse-Blagnac repülőtere és az Airbus üzeme -  (forrás

Hogy jobban megérthessük, miért is lett ez az elképzelés akkora sztár a franciáknál (és hullócsillag Magyarországon), érdemes jobban megvizsgálni a gyökereit. Egyrészt a forradalom után kialakuló francia államszervezet a korábbi "feudális" regionális identitásokat igyekezett semlegesíteni: a vidéket központilag felügyelt megyékre (departement) osztva igyekezett uralni, és a modern államok egyik mintájaként igyekezett egységes jogi, oktatási (nyelvi) struktúrákat elterjeszteni az eredetileg ezek mentén elég sokszínű országban. Ilyen módon a francia közpolitikai gondolkodásban eredetileg egyáltalán nem szerepetek régiók, a megyék is inkább csak közigazgatási egységek - azaz központi állam helyi kirendeltségei - voltak. Mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy a francia földrajztudósok regionális szemlélete is kicsit eltérőre sikeredett: az ezzel elsők között próbálkozó Vidal de la Blache is inkább a régiók "emberi arculatával" foglalkozott, a régiók pontos lehatárolását nem is tartotta túlzottan fontosnak (ez mai szemmel nézve is meglehetősen bölcs hozzáállás), ugyanakkor az 1940-es évek végére egyre többeknek kezdett feltűnni az, hogy az országban gyakorlatilag minden Párizsba összpontosul, míg egyéb országrészek egyre gyorsuló ütemben kezdenek elnéptelenedni - azaz az egyes területek fejlettségi hátrányainak komoly szerepük lehet a helyi társadalom életére. Megszületett az "üresség átlója" fogalom is, mely a legfejletlenebb francia országrészeket kötötte össze nagyjából az Ardennektől a Massif Centralon át a Pireneusok lábáig. Ezt más országok földrajzosai azóta is előszeretettel próbálják lemásolni, hol nagyobb, hol kisebb sikerrel - lásd pl. a lassan elenyésző Balassagyarmat-Békéscsaba vonalat Magyarországon.

Adta magát az ötlet, hogy ezzel a helyzettel valamit kezdeni is kellene, persze a már említett hagyományok miatt itt nem regionalisták és földrajzosok (illetve közös halmazuk) vetették magukat a problémára, hanem többnyire államigazgatási szakemberek és közgazdászok, ami abból a szempontból jól is jött, hogy viszonylag komplexebben nyúltak a kérdéshez, és nem is feltétlenül törekedtek arra, hogy pontosan lehatárolják fejlesztendő régióikat, ugyanis valahol egészen máshol keresték a megoldást a problémára. 

Párizs példájából ugyanis nyilvánvaló volt, hogy azért a nemzetközi tőke, a nagyüzemek, egyetemek stb. szeretik a hasonló jellegű helyeket, szóval elsőre azt tűnt a legjobb megoldásnak, hogy kell csinálni pár "Kis-Párizst", és akkor mindenki örülni fog: a vidék fejlődik, a gyártulajdonosok új telephelyekhez jutnak, a politikusok pedig megkapják a szükséges szavazatokat sikeres fejlesztőtevékenységük következményeképpen.

perroux.jpgFrancois Perroux - (forrás

Első körben 8 városcsoportot jelöltek ki a kiszemelt szerepre: Lille agglomerációját, a Nancy-Metz tengelyt, Strasbourgot, a Lyon-Grenoble tengelyt, Marseille-t, Toulouse-t, Bordeaux-t és a Nantes/St. Nazaire várospárt, melyekből igyekeztek egy nagyságrenddel nagyobb központot fejleszteni, elsősorban ipar(ki)telepítéssel, de annak érdekében, hogy az "értelmiség" párizsi koncentrációját is oldják, egyes intézményeket, fejlesztő szervezeteket is ezekbe a városokba helyeztek. A cél alapvetően az volt, hogy a fővárosihoz hasonló környezet megteremtésével ezek a pólusok húzóhatást fejtsenek ki a vidékükre. Az elképzelést hirdetők kezére játszott Francois Perroux növekedési pólus elmélete is - ennek lényege nagyon tömören összefoglalva az volt, hogy egy ország (vagy terület) világgazdasági jelentőségét adó ágazatok térben egyenlőtlenül helyezkednek el, ami egyáltalán nem véletlen. Azonban ezek a tevékenységek kiterjeszthetőek több pólusra, ami megfelelő (szerves) fejlődés esetén húzóhatást fog kifejteni a vidékére is - pl. alvállalkozók vagy a húzóágazatokban dolgozók fogyasztása révén. Ugyanakkor az elméletnek volt "pár" kidolgozatlan eleme - például, hogy hogyan is jön létre pontosan egy ilyen pólus. Perroux ugyanis inkább szerves fejlődés útján létrejövő pólusokra gondolt, a felülről kinevezett és fejlesztetteknek kevéssé adott esélyt (ennek okát az elmélete továbbfejlesztésében kissé elkésve magyarázta meg), ezért sem foglalkozott azzal, hogy az állami fejlesztés hogy is kellene, hogy működjön. Ezen kívül az sem volt teljesen átgondolva, hogyan is fogja a pólus magával húzni a vidéket, nem fog-e az történni, hogy a pólus valójában onnan fog további erőforrásokat elvonni (miközben a főváros ugyanezt teszi)?

A K+F hona, Grenoble kutatónegyede - (forrás

Alapvetően ezek miatt a hiányosságok miatt szokás sommásan ráütni a fejlesztési póluselméletre, hogy nem működött, de ha megnézzük mi is történt Franciaországban és más országokban, akkor már nem ennyire egyértelmű a válasz. Egyrészt Franciaországban az akció politikailag viszonylag sikeres volt: közel félmillió munkahelyet sikerült teremteni vagy elhelyezni a kiszemelt városokban, többük (pl. Toulouse, Grenoble) kifejezetten modern szektorokra tett szert, Strasbourgot pedig egyéb akciókkal együtt sikerült elindítani a nagyvárosi lét felé, ugyanakkor voltak hosszútávon kevésbé jól sikerült elemei is a pólusfejlesztésnek: sok esetben ugyanis az olcsóbb munkabért kínáló telephelyek felé történő iparkitelepítésről volt szó, ami jól muzsikált a fordista iparszervezés utolsó éveiben, később azonban már nem annyira. A fejlesztő tevékenység, a döntési központok ugyanis maradtak a fővárosban, így a hagyományos ipar válságával ismét a "központ" modernebb gazdaságszerkezete járt jól, a pólusokban pedig gyakran leépítésekre került sor, ez pedig a "túlméretezettnek" bizonyuló városok egy részében komoly szociális problémákhoz vezetett és vezet. (Lásd pl. a 60-as, 70-es években felhúzott lakótelepek szegregátummá, szijjártói értelemben vett nogo-zónává válását.)

Evry, egy közepesen sikeres "újváros" - a Párizstól délre létesített települést az Orly repülőtér viszonylagos hanyatlása súlyosan érintette - (forrás)

Persze a hasonló jelenségek máshol sem voltak ismeretlenek, Magyarországon is elmondható, hogy általában jobban jártak azok a többnyire dunántúli települések, melyek az 50-es évek erőltetett nehézipari fejlesztéseiből stratégiai vagy politikai okokból kevésbé részesültek, és ennek pótlását egy-két évtizeddel később modernebb üzemek formájában kapták, míg a kihelyezett telephelyek zömére itthon is sanyarú sors várt hosszútávon. 

Természetesen ebben az időszakban más országokban is nagy számban hoztak létre, vagy fejlesztettek tovább városokat, melyek "pólusokként" is felfoghatóak, igaz jellemzően nem a francia gondolatmenet mentén, hanem inkább valamely nemzetgazdasági szinten kiemelt beruházás okán (pl. Dunaújváros, Tiszaújváros stb.). Tehát nem feltétlenül valamiféle területi kiegyenlítés volt a cél, hanem egy olyan beruházás, ami javítja az adott ország gazdasági pozícióit - amennyiben ezt sikerült elérni, a "pólus" jól is működött, kisebb-nagyobb húzóhatással környezetére vagy az ország egészére. Ennek jó példája a dél-koreai Ulsan nehézipari konglomerátuma, illetve a francia Toulouse repülőgépgyártása. Persze a legtöbb esetben jogos kérdés, hogy a fejlődés bekövetkezett volna-e a célzott fejlesztés nélkül is? Franciaország esetében erős a gyanú, hogy jórészt igen, a kiszemelt agglomerációk amúgy is fejlődtek volna, persze nem biztos, hogy pont olyan mértékben, mint a "pólusprogram" révén (ez persze azt is jelentheti, hogy azért nem lőtték be annyira rosszul, mely városokra is kellene célozni).

Ile de France régió (azaz kb. a párizsi agglomeráció) és a fontosabb pólusok városrégióinak lakosságnövekedése - (forrás

A pólusfejlesztés első felvonásával már látszódhatnak azok a problémák, amelyek az elmélet és a megvalósítás, valamint a kapcsolódó célok realitása között feszül. Perroux elméletének korai verzióját ugyanis némileg másra igyekeztek a gyakorlatban használni, mint amire alkotója kidolgozta, így persze Perroux is mondhatta, hogy amúgy az elmélet működik, csak a politika és az államigazgatás rosszul használta. A megvalósítók pedig hivatkozhattak arra, hogy a gyakorlati megvalósítás finoman szólva sem volt kidolgozva, és ha amúgy nagyobb léptékű fejlesztési tevékenységre nem igazán használható az elmélet, akkor mégis mi volt vele a szerző célja? A modellállítás mondjuk jó válasz lett volna, azonban Perroux további munkássága arra utal, hogy ő sem pusztán csak ennyiben gondolkodott.

Ez persze Perroux-t is a dolgok továbbgondolására ösztönözte, de hogy mire is gondolhatott pontosan azt egy jóval későbbi, részben magyar példával tudjuk majd megvilágítani. A francia közgazdász tehát finomított kicsit a dolgokon: a korábbiakkal jórészt összhangban azt kezdte hangsúlyozni, hogy a fejlettséget jelentős részben a függelmi viszonyok határozzák meg - azaz hogy hol van az irányítás (kutatás, fejlesztés), és hogy a helyi szervezetek mennyire kapcsolódnak ahhoz. Ezzel egyébként viszonylag korán elég jól leírta az ismét globalizálódó, multinacionális vállalatok által egyre inkább uralt világgazdaság működési modelljét, más kérdés, hogy mindez egy regionalista, vagy egy hierarchikus államszervezetben gondolkodó tisztviselő univerzumában meglehetősen idegenül hathatott. Jól illeszkedett ugyanakkor bármely centrum-periféria viszony megértéséhez, ezért gyorsan népszerű lett a dolog, még újbalos körökben is. (Perroux figyelemreméltó életműve amúgy jórészt az első és harmadik világ gazdasági kapcsolatrendszeréhez fűződött, azt hiszem így már érthetőbb a pólusokban való gondolkodása.) Fontos megjegyezni, hogy Perroux követői a régiót inkább laza keretként fogták fel (pl. a pólus és vonzáskörzete), tisztában voltak azzal, hogy a világgazdaság máshogy szerveződik, így nem is túlozták el a lehatárolás jelentőségét.  Azzal is tisztában voltak, hogy teljes területi kiegyenlítés nem érhető el, a "fejletlenebb" területek előtt alapvetően három lehetőség áll:

- a közszféra transzfereinek megszerzése (hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, arra nagyon jó példát láthattunk Burgenland és Nyugat-Dunántúl összehasonlításában - nem mindegy ki melyik ország transzfereiből részesül),

- a helyi gazdaság versenyképességének növelése,

- külső befektető betelepítése - természetesen mindenhol más esélyekkel az egyes lehetőségekre.

Emellett a 70-es évek gazdasági válsága is tovább finomított a "fejlesztési gondolkodáson" - a pólusok eredményei esetenként relatívvá váltak, így ebben a formában már nem annyira erőltették a dolgot, inkább Párizs környékén kísérleteztek új, tehermentesítő városokkal, alapvetően a város vidékre való kiterjesztésének céljával - a dolog nagyjából működött, bár nem volt túl olcsó megoldás. Másrészt a szerényebb gazdasági növekedés arra ösztönözte a kutatókat, hogy egy kicsit jobban megnézzék, minek is köszönhető a fejlődés. (Már nem volt annyira jó megoldás letenni egy autógyárat a kukoricaföldre, a probléma összetettebb válaszokat követelt.) Ez alapozta meg a helyi bázisú "milliőalapú" fejlesztési megközelítést, ami leginkább az előző bekezdésben említett "helyi versenyképesség növeléséhez" passzol. Röviden összefoglalva: a helyben beágyazott vállalkozások szinergiáit (közelségét, az ebből adódó bizalmat) kell valami innovatívabb irányba vinni, a helyi előnyöket (pl. egyetem, olcsó, de szakképzett munkaerő) kiaknázni. Ehhez viszont már szükséges volt némi területi (regionális) lehatárolás: a lokalitás felértékelődésével valami területi keretet is kellett adni a "milliőnek". Persze ezen az alapon sem lehet minden területegységet fejleszteni, a súlyosan erőforráshiányos területeken a "milliő" sem mindig pozitív - ha magyar területfejlesztési dokumentumokat olvasgatunk, láthatjuk, hogy ezt bizony sokan nem értik, holott eredetileg azért viszonylag világos volt ez az összefüggés - ahogy az is, hogy ennek a helyi fejlődési egységnek nemzetközi gazdasági hálózatokhoz kell kapcsolódnia. Összességében ez az elképzelés sem teljesen idegen a póluselmélettől: kisebb egységekben és részben más fejlesztési erőforrásokkal, de nagyon hasonló célra lő.

A népesség átlagos éves növekedési üteme (százalékban) a legnagyobb francia vonzáskörzetekben - (forrás)

Egy rendes közhivatalnok ezen a ponton rögtön felemeli a kezét: "jó ez a lokalitás felértékelődése, de ki is fogja ezt koordinálni és hogyan"? A francia fejlesztési gyakorlat következő 40 évét gyakorlatilag a "nagy pólus" vagy "kis pólus" illetve a hozzájuk kapcsolandó jelző és a "ki koordináljon és hogyan" pávatánca határozta meg - mindez persze máshol sem volt ismeretlen. 

A világgazdasági szerkezetváltás nyomán a pólusok helyett/mellett egyre inkább csúcsipari technopoliszok létesítése került napirendre a K+F tevékenység jelentőségének felismerése mellett, persze fentről tervezve, ami nem bizonyult annyira nagyszerű ötletnek, ugyanis nem minden esetben sikerült az általában előzmények nélkül létrehozott szervezetek felfuttatása és helyi gazdaságba való integrációja. Ez annál is fájdalmasabb volt, mert például a kaliforniai Szilícium völgyben mindez spontán módon, állami beavatkozás nélkül jóval nagyobb mértékben ment végbe, mint amiről az európai tervezők álmodni mertek. Igaz hosszabb távon végül sikerült a talán legkülönlegesebb ilyen kezdeményezés, Sophia Antipolis felfuttatása.

Sophia Antipolis az egyik leglátványosabb francia "technopolisz", teljesen zöldmezős beruházásként létesítették Alpes-Maritimes megyében, Antibes hátországában. Elsőre kissé "fellengzősnek" ható, de a fejlesztési szándékot kiválóan tükröző nevét Antibes latin nevének (Antipolis), valamint az ötletet 1960-ban felvető Pierre Lafitte szenátor feleségének (Sophia) köszönheti. Az alapításra 1969-ben került sor, azonban a technopolisz kezdetben csak lassan fejlődött, a 70-es években javarészt állami kutatóintézetek, állami cégek és egyetemek révén, úgyhogy az első tudományos értekezések kudarcosnak ítélték meg a beruházást, legalábbis az eredeti, nagyratörő elképzelések vonatkozásában. Dubois és Linhart szerint azonban az magyarázhatja a lassú növekedést, hogy nem csak a technopolisz maga lett "felülről szervezve", de az első betelepülő cégek is így szervezték tevékenységüket: a képzettebb munkaerőt jellemzően távolról (többnyire a központjukból) toborozták, ami elég nehézkesnek bizonyult és a célzott "szinergiák" is csak késve valósulhatnak meg. A technopolisz végül a 80-as évektől kezdett virágozni: területe ma már javarészt megtelt, mára 1350 cég (pl. IBM, Air France) közel 35 ezer embert foglalkoztat itt - többségük nagy hozzáadott értékű tevékenységet folytat. Olyannyira, hogy a járulékos gazdasági tevékenységeket is beszámítva, a technopolisz és tágabb környezete adja az egyáltalán nem szegény, Cannes-t és Nizza-t is magában foglaló, a 101 hasonló egység közül  fejlettségben 13. megye GDP-jének közel felét. Sophia Antipolis felvirágzása tulajdonképpen a multinacionális cégek kutató- és szolgáltatóközpontjai világszintű hálózatának kialakulásával függ össze, mely végül nagyrészt elhozta az eredeti célok elérését - de ehhez megfelelő céges döntések is kellettek.