Pangea

Minden, ami földtudomány

Mi lesz veled, Afrika?

2018. július 22. 16:28 - lezlidzsi84

Afrika (ezen belül is Fekete-Afrika) kitartóan magas népességnövekedési ütemével kapcsolatban kifejezetten hajmeresztő előrejelzések jelentek meg, az ENSZ "közepes" forgatókönyve szerint 2100-ra akár 4,4 milliárd fősre is nőhet a fekete kontinens lakossága,  mivel első ránézésre alig érvényesül a demográfiai átmenet a kontinens java részén, vagyis a népességgyarapodás üteme továbbra is igen magas. Mai írásunkban - történelmi példákkal, párhuzamokkal megfűszerezve - annak fogunk jobban utánajárni, hogy valóban megalapozottak-e a hasonló szcenáriók, illetve, hogy mennyire megalapozottak a növekvő afrikai lakossággal kapcsolatos migrációs félelmek?

eves_novekedes.pngA Föld országainak népességnövekedési üteme 2015-ben - jól láthatóak Fekete-Afrika kimagasló értékei, miközben a legtöbb országban már erősen lecsengőben van a népesség erőteljes gyarapodása - (forrás

Bevezetőként érdemes megjegyezni, hogy a demográfia igencsak nehéz "terep", a sok generáción át érvényesülő (ismétlődő) hatások miatt a politikusi ígéretek és társadalommérnökösködő elképzelések valamint a kocsmai bölcselkedések egyik legnagyobb temetőjeként is tekinthetünk rá, de természetesen a demográfiai előrejelzésekkel foglalkozó szakértőknek sincs könnyű dolguk, ahogy azt valamennyire Oroszország kapcsán már végigjártuk.

earthlights_dmsp_cropped_to_europe_and_africa.jpgAfrika számára vonzó bevándorlási célpont lehet a jóval fejlettebb Európa - (forrás)

Ahhoz, hogy Afrika népességgyarapodását megfelelő kontextusban tudjuk értékelni, érdemes röviden áttekinteni az emberiség és az egyes kontinensek népesedéstörténetét. Természetesen pontos adatokkal kontinenstől függően csak a 19-20. századtól rendelkezünk, ugyanakkor  már nagyjából időszámításunk kezdetére visszamenően rendelkezünk különféle becslésekkel. A lenti táblázat és ábra hivatott szemléltetni az egyes kontinensek lakosságának alakulását, és részarányát a világ népességéből. Az azonnal látszik, hogy az emberiség nagyobb része az írott történelem során mindig is Ázsiában élt, "Európa demográfiai megerősödése" epizódjellegű volt, helyét egyre inkább Afrika veszi át.

Ugyanakkor óvnék attól, hogy a kontinentális megoszlás alakulása alapján az egyes "kultúrák" vagy "civilizációk" közti eloszlásra vonatkozóan elhamarkodott következtetéseket vonjunk le. Ezek ugyanis hosszú távon nem igazán feleltethetőek meg egymásnak, illetve egyéb tényezők miatt is óvatosan kell bánnunk a lenti adatokkal:

- Gondoljunk bele, hogy például a többé-kevésbé egy (vagy inkább kettő) kultúrkört képző Római Birodalom a statisztikánk szerint három kontinensre terjedt ki, időszámításunk kezdete körül mintegy 50-60 millió lakossal. 

- A számok a népesség alakulását mutatják a vándorlási folyamatokkal együtt, ezért például csalóka Európa 19. századi szerénynek tűnő növekedése: az "európai" népességrobbanásra az európai telepesek által nagyrészt más kontinenseken került sor.

Vizsgáljuk meg ezzel a szemüveggel bolygónk népesedéstörténetét, azaz, hogy hogyan is zajlott le a demográfiai átmenet az egyes területeken.

A demográfiai átmenet szakaszai

 

A demográfiában használt - természetesen leegyszerűsített, de normális (tehát nem háborús) körülmények között meglehetősen jól használható modell szerint egy terület/társadalom népességfejlődésében négy markáns szakasz különíthető el.

Az első szakaszban igen magas a születésszám, mivel igen nagy a mortalitási ráta: a közegészségügy fejletlensége, a fejletlen közlekedésnek betudható rossz ellátási helyzet miatt magas a csecsemőhalandóság, gyakoriak a járványok és a betegségek jelentős része végzetes. A magas gyerekszám célja, hogy közülük legalább néhányan megéljék a felnőttkort. A népességnövekedés üteme csekély és erősen hullámzó. Ez a szakasz Európában és Észak-Amerikában a 19. század elejéig, Ázsiában és Dél-Amerikában a 20. század elejéig, Afrikában pedig a század közepéig tartott.

A második szakaszban a közegészségügy, a tudomány és az ellátási helyzet fejlődésével esik a halálozási ráta, csökken a csecsemőhalandóság, ugyanakkor még fennmarad a sokgyerekes családmodell is. Utóbbit segíti, hogy ez a szakasz többé-kevésbé az adott társadalom anyagi gyarapodásával is együtt jár, így a családok kezdetben megengedhetik a több (életben maradt) gyereket, akiket az extenzíven fejlődő gazdaság (legalábbis kezdetben) fel is tud szívni. Persze nem mindig helyben, gondoljunk csak a 19. századi amerikai kivándorlásra, vagy napjaink népvándorlásaira. Ez a szakasz erőteljes népességnövekedéssel jár, Európában nagyjából az első világháborúig tartott, Ázsiában mostanában van lecsengőben (persze nem mindenhol), Afrika java részében pedig még tart. 

A harmadik szakaszban a halálozások szintje viszonylag alacsonyan stabilizálódik, míg megindul a születések számának csökkenése a többkeresős családmodell kialakulása, valamint a nagycsalád eltartásának anyagi hátrányai miatt, vagyis a lakosság egyre csökkenő ütemben növekszik.

A negyedik szakaszban a születések száma is stabilizálódik nagyjából a halálozások szintjén, a lakosságszám stagnál, néha nő, néha fogy, de jóval kisebb hullámhegyekkel és -völgyekkel mint az első szakaszban.

Egyesek szerint van egy 5. szakasz is, amikor a születések száma tartósan alatta marad a halálozások számának, ami ma jellemzi Európát.

Látható, hogy ez egy alapvetően Európára kidolgozott modell, ugyanakkor a legtöbb, modern fejlődési pályára állni tudó állam/társadalom ezt a demográfiai pályát látszik bejárni. Persze nagy kérdés, hogy pl. Fekete-Afrika mikor is tud majd átlépni a 3. szakaszba... 

Már időszámításunk kezdetén is Ázsiában élt az emberiség zöme, igaz Nyugat-Ázsia (ezen belül a Közel-Kelet és Kis-Ázsia) részaránya a mainál jóval nagyobb volt, Európa lakossága folyamatosan és lendületesen növekedett (egészen nagyjából a 3. századig), és Észak-Afrika is tekintélyes népességgóc volt, több, mint 10 millió lakossal. Ebből következően a Szubszaharai-Afrika meglehetősen gyéren lakott terület volt ekkor még, akárcsak a két Amerika. (Az viszont lehetséges, hogy Afrika és főleg Dél-Amerika ókori lakosságszáma alábecsült, az utóbbi időben például Amazóniában előbukkant az irtásokon néhány korábban ismeretlen földműves kultúra "hagyatéka".)

A következő becsült lakosságadataink az előző ezredfordulóról származnak: Ázsia és Európa lakossága alig nőtt, Európa még nagyjából a világnépességből való részesedését (kb. 15%-ot), Ázsia súlya csökkent. Tegyük hozzá: Európa esetében ez a Római Birodalom összeomlása és a népvándorlás (valamint egyes természeti jelenségek) miatti igen jelentős népességfogyást takart, mely a 6-7. században tetőzött, ezt követően pedig viszonylag jelentős népességgyarapodásra került sor, mely kitartott a 14. századig. A becslések szerint viszonylag lendületesen gyarapodott Afrika és Dél-Amerika népessége, ugyanis mindkét kontinensen szárba szökkentek az első nagyobb birodalmak és földműves kultúrák - Észak-Afrika pedig az arab uralom alatt viszonylag virágzó terület lehetett.

Adatforrás: http://databank.worldbank.org és Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, Statistical Appendix

A következő évszázadokban érdekes folyamatoknak lehetünk tanúi: Európában jellemzően nagyobb mértékben nőtt a népesség a 18. századig, mint a többi kontinensen. Természetesen a növekedés üteme mindenhol meglehetősen szerény volt. igen nagy kilengésekkel, melyek közül a legjelentősebb a 17. századi volt, melynek elsősorban klimatikus okai voltak: a kis jégkorszak legrosszabb éveiben világszerte nagyon gyenge terméshozamokkal találkozhattunk, ami nem igazán kedvezett a komolyabb népességnövekedésnek. Emellett Európában a harminc éves háború, Észak-Amerikában pedig az európaiak és az általuk behurcolt betegségek tizedelték a népességet. (Dél-Amerika nagyobb lendülete egyébként épp az előző évszázadban hasonló okból bekövetkező brutális népességcsökkenés miatti alacsonyabb bázisértéknek "köszönhető".A 18. században aztán mind Európában, mind Ázsiában, mind pedig a két Amerikában egyre nagyobb mértékű népességnövekedésre került sor, a következő évszázadban pedig Európa és Észak-Amerika növelte erőteljesen a világ népességéből való népességét, hogy aztán átadja a stafétát előbb Latin-Amerikának, majd Afrikának illetve valamivel kisebb mértékben Ázsiának a 20. század dereka táján. Figyelemre méltó, hogy nagyjából az 1970-es évek kiugró növekedési csúcsai után mind Ázsiában, mind Latin-Amerikában jelentősen csökkent a népességnövekedés üteme, csak Afrikában stagnál igen magas szintem az értéke. A fent ismertetett demográfiai átmenet modellje tehát nagy vonalakban valóban működni látszik, de felfigyelhetünk néhány furcsaságra:

Első ránézésre az európai népességgyarapodási csúcs korántsem olyan nagy, mint Ázsiáé, Afrikáé vagy Latin-Amerikáé. Természetesen az ábra időskálája is torzít, de jól látható, hogy Európa "nagy időszaka" ugyan kisebb csúcsértékekkel járt, de jóval tovább tartott, mint más kontinensek igen gyors és intenzív növekedési szakasza. Ennek több oka volt:

- Európa viszonylagos társadalmi-gazdasági fejlettsége évszázadokon keresztül nagyobb népességgyarapodást biztosított vetélytársainál.

- A népességgyarapodást előidéző tényezők (fejlettebb mezőgazdasági, termelési módszerek, egészségügy), évszázadokon keresztül alakultak ki, fokozatosan éreztetve hatásukat, míg a többi földrészen nagyrészt lökésszerűen, és gyakran csaknem egyszerre terjedtek el.

- Európa nagyon heterogén társadalmakból állt, a radikális népességnövekedés időszaka időben és térben is nagyon elkülönült, "lelapítva" a gyarapodás csúcsértékeit. (Hasonló hatással találkozhatunk Ázsiában a 20. század második felében: a népességrobbanás Dél-Ázsiában később következett be mint például Kelet-Ázsiában).

- És a legfontosabb: az európai "népességfelesleg" már a 17-18. századtól kezdve részt vett a kontinensek közötti migrációban. Tehát az európai népességrobbanásra jelentős részben Észak-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Amerika mérsékeltebb éghajlatú részein került sor. Ha együtt nézzük adataikat Európa (illetve az európai kultúrkör) igencsak megnövelte a 20. század hajnalára a világnépességből való részesedését:az időszámításunk kezdetén becsülhető 14-16%-os arányról 35% körülire. (Persze nem egyszerű az összehasonlítás, hiszem az európai kultúrkör épp időszámításunk kezdete környékén a Mediterráneumra is kiterjedt.) Mára az európai eredetű népesség aránya a világnépességből visszaállt az eredetihez közeli 16-18%-ra, miközben Ázsia is veszített (és folyamatosan veszít) részesedéséből, nem utolsósorban a továbbra is igen gyorsan gyarapodó Afrika javára.

Adatforrás: http://databank.worldbank.org

Afrika népességének bővülése sokáig jóval kisebb volt más kontinensekénél, és a növekmény általában inkább Észak-Afrikának (különösen Egyiptomnak) volt köszönhető. A szubszaharai Afrikában ugyanis elég sok tényező dolgozott a nagyobb mérvű növekedés ellen:

- A kontinens jelentős része nem volt alkalmas nagyobb népességet eltartani tudó, fejlettebb mezőgazdaság elterjedésére.

- A nomád állattartó gazdálkodás sem tudott nagyobb népességet eltartani, ahol mégis volt értékelhető mezőgazdaság, ott a tartalékolás kultúrájának (részben a mezőgazdasági termelés módjából eredő) gyakori hiánya növelte a földművelő közösségek sebezhetőségét.

- A belső háborúskodások, rabszolgavadászatok is erősen csökkentették bizonyos területek népességét valamint a kedvezőtlen adottságú belső területekre kényszerítették a lakosság egy részét.

Ennek következtében az Afrikában élők világnépességből való részesedése csökkenni kezdett, ugyanakkor a 20. század elején a folyamat megfordult, és viszonylag korán beindult a népességrobbanás a fekete kontinensen, elsősorban a következőknek köszönhetően:

- Észak-Afrikában és Dél-Afrika nagyobb részén "európaias" infrastruktúra alakult ki, a 20. század derekára már gyakorlatilag mindenkit elérő közoktatással és közegészségüggyel, értelmezhető (bár nagyon egyenlőtlen) gazdasági fejlődéssel - itt gyakorlatilag Ázsiával együtt bontakozott ki a demográfiai átmenet második (ma pedig már a harmadik, csökkenő népességnövekedéssel járó) szakasza.

- Fekete-Afrika zömében erre némileg késve és csak részlegesen került sor, de a gyarmatosítás hatására már az 1930-as évekre a terület sűrűbben lakott részein a vidéki központokban is elérhetővé vált már az egészségügyi ellátás, és a közellátás fejlődése valamint néhány fejlettebb mezőgazdasági módszer elterjesztése miatt az éhínségek is ritkábbá váltak.

- Afrika kb. 1905-1960 között meglehetősen békés korszakát élte. A gyarmatosítás minden szemétsége ellenére a kezdeti szakaszainak harcai, emberirtásai után megszüntette mind a rabszolgavadászatot, mind a belső harcokat, ami igencsak csökkentette a kontinens belsejének mortalitási adatait. Bár az első világháború harcai Kelet-Afrikában közvetett módon meglehetősen sok áldozatot követeltek, és a franciák is keményen soroztak észak-afrikai gyarmataikon, az áldozatok aránya jóval kisebb volt, mint Európában. Szintén sok áldozatot követelt az olasz-etióp konfliktus a második világháború előszeleként (majd részeként), de a nagy konfliktus afrikai harcai ezen felül meglehetősen kevés helyi áldozatot követeltek: Afrika vérvesztesége eltörpült Európa és Ázsia mellett.

 

Adatforrás: http://databank.worldbank.org

Ennek megfelelően a népességrobbanás fő mozgatóereje - mint mindenhol máshol - a halálozások számának nagymértékű visszaesése lett Afrikában is, de mindez a háborús veszteségek kicsinysége illetve a közegészségügy II. világháborút követő gyors fejlődése miatt különösen erőteljesre sikeredett, ugyanakkor más kontinensekkel ellentétben 60-70 év elteltével sem kezdődött meg a demográfiai átmenet harmadik szakasza, azaz nem nagyon tapasztalható a születésszám visszaesése a halálozások csökkenését követően, ami a lakosság első pillantásra megállíthatatlan növekedését eredményezi. Ennek eredményeképpen van Nigériának 195 millió, Etiópiának 107, Egyiptomnak 97 millió, a Kongói Demokratikus Köztársaságnak 84 millió lakosa. A népességrobbanás természetesen jelentős regionális különbségekkel zajlik a hatalmas kontinensen. A fenti ábrán jól látszik, hogy a viszonylag fejletlenebb Nyugat- és Közép-Afrika némi hendikeppel indult, az afrikai népességrobbanás pedig a 70-es, 80-as években érte el csúcsát, a gazdaságilag fejlettebb Észak- és Dél-Afrikában ezt követően jelentősen csökkent a lakosság növekedési üteme (csökkent az egy családra jutó gyerekszám), az itteni társadalmak nagyrészt beléptek a demográfiai átmenet harmadik szakaszába. A többi régióban viszont a gyarapodás üteme kisebb megtorpanást követően gyakorlatilag a csúcs közelében látszik stabilizálódni, sőt Észak- és Dél-Afrikában is növekedett kisebb mértékben a gyarapodás üteme.

3986892779_8a136644f6_o.jpgA népesságrobbanás következtében az afrikai társadalmakban igen nagy a fiatalok aránya - még a fejlettebb Botswanában is - (forrás)

A fő ok egyszerű: a 70-es 80-as évek fordulóján született (és immár életben maradt) igen népes generáció gyermekei 2010 környékén születtek meg, vagyis vélhetően már a három fekete-afrikai régióban is csökkent volna kis mértékben a születésszám, de a korosztályok egyenlőtlen létszáma (vélhetően egyre kisebb növekedési csúcsokban) még érezteti hatását.

A 80-as 90-as évekbeli visszaesés okai viszont többnyire tragikusak: Kelet- és főleg Dél-Afrikában az AIDS hatása miatt megemelkedő halandóság vezetett a görbék "behorpadásához", a magasabb szintre való visszaálláshoz pedig hozzájárult a közegészségügyi helyzet stabilizálódása is. Közép-Afrikában még durvább hatással járt a 90-es években az "afrikai világháború", a Kongóban közvetve több millió áldozatot követelő konfliktus.

De miért nem sikerült Afrika jelentős részének belépnie a már csökkenő gyarapodási ütemmel jellemezhető harmadik népesedési szakaszba? A választ az ebből a szempontból előrébb tartó Észak- és Dél-Afrikával valamint az Ázsiával való összehasonlítás adja meg.

Már említettük, hogy Észak- és Dél-Afrikában inkább lecsengőben van a viharos népességgyarapodás korszaka, ahogy Ázsia nagy részén is. 

(Nyugat-Ázsia 1990 körüli fura kiugró értékét a Gázai-övezet statisztikába kerülése okozta.) Adatforrás: http://databank.worldbank.org

Az ábrán jól követhető, hogy a 20. század közepén még az Ázsiai régiók népessége is elég masszívan nőtt, míg már a legtöbb országban komolyan esett a születésszám, így a népességnövekedés is mérséklődött. (Kelet-Ázsia demográfiája gyakorlatilag Kína demográfiája, jól követhető a "Nagy ugrás" valamint az egykepolitika bevezetésének hatása...). Ha kicsit is ismerjük az említett régiók gazdaságtörténetét, derenghet, hogy az elmúlt 40-50 évben általában elég masszív (igaz sokszor nagyon egyenlőtlen) gazdasági fejlődésen estek át, aminek lehet köze a születésszám mérséklődéséhez.

A demográfia átmenet harmadik-negyedik szakaszába való átlépés ugyanis részben a "középosztály" kialakulásának "története". A folyamatban résztvevő társadalmak gazdasági fejlődése nyomán ugyanis nemcsak az egyén "termelékenysége" nő (azaz 2-3 gyermek már bőven képes ellátni idősödő szüleit), de a gyermekek felnevelésének, iskoláztatásának költsége is. Azaz nemcsak, hogy kevesebb gyermek kell a túléléshez, de költségesebb a felnevelésük is. Ez nem is feltétlenül családi, hanem össztársadalmi szinten jelentkezik: a népességrobbanás miatt  megjelenő óriási gyermekkorú generációk számára iskolákat és egyéb intézményeket kell építeni, egyszerre kell munkát adni (ami egyben óriási lehetőség is a gazdasági fejlődésre), tehát ezek a társadalmak általában igyekeznek minél rövidebbre fogni a "robbanás" időszakát, nehogy ismét kezelhetetlen nagyságú generációk ömöljenek amúgy fejlődő ellátórendszereikre. Tehát ha a népességrobbanáshoz megfelelő gazdasági fejlődés is társul, az általában viszonylag gyorsan gátat szab a további nagyarányú növekedésnek.

Afrika jelentős részén viszont nem ez volt a helyzet:

- A kontinens legtöbb országának gazdasági növekedése (megfelelő erőforrások és intézményi háttér híján) szerény volt a népesség növekedéséhez képest, így sem családi, sem össztársadalmi szinten nem nagyon érvényesült a fent leírt mechanizmus: mivel alig volt minőségi fejlődés, maradt a mennyiségi: a több gyerek több kezet jelentett és jelent.

- Családi és egyéni szinten is a csökkenő gyermekszám ellen dolgozott, hogy az elmúlt 50-60 évben Afrika jelentős részén legalább a szociális, de sok esetben még az alapvető személyi biztonság is hiányzott.

- Össztársadalmi szinten ugyanilyen hatással volt, hogy igen sok országban még a minden állampolgárt elérő államszervezet kialakítása is komoly nehézségbe ütközött, ami legtöbbször lehetetlenné tett bármilyen hatékony állami népesedéspolitikát, egészségügyi felvilágosító programot.

niger.pngNiger korfája 2017-ben - a viharos népességnövekedés időszaka még tart, az egyes korcsoportok egyre népesebbek (igaz a csecsemőhalandóság is igen magas). A lakosság 60%-a 19 éven aluli - (forrás

Mindez együtt egy elhúzódó népességi csúcsot eredményezett, ami természetesen csak rontott a helyzeten: az állandóan nagy létszámú gyermekkorú (eltartott) népesség óriási terheket ró mind a kormányokra, mind az egyes családokra, ami gyakran a további gazdasági fejlődést akadályozza. A legtöbb fekete-afrikai ország számára az lenne a legfontosabb, hogy legalább annyira lejjebb szorítsa az egy családra jutó átlagos születésszámot, hogy az eltartottak száma ne haladja meg az aktív munkavállalási korban lévők számát. Mivel a 70-es, 80-as években született igen népes generáció ma már aktív korú, erre megfelelő családpolitikával jó esély lenne, ráadásul a csökkenő gyermekszám miatt a nők is nagyobb arányban tudnának a munkaerőpiacra lépni (most nem az önellátó gazdaságokról van szó, ott eddig is elég tevékenyek voltak a nők).

ruanda.pngRuanda esetében kettős hatás fékezi a legújabb korcsoport további növekedését: most értek családalapítási korba a háború és népirtás miatt kisebb létszámú 20-30 évesek, valamint valamennyire már érződnek a kormányzati intézkedések hatásai is - a 20 éven aluliak aránya már "csak" 50% - (forrás

Persze ez a helyzet nagy kockázatokat is jelenthet - ha nem sikerül munkát adni a helyi fiataloknak, abból igen sok nehézsége származhat mind a helyi társadalmaknak, mind az egyéb kontinenseken élőknek. Bíztató ugyanakkor hogy a jobban "menedzselt" országokban, például az igencsak sűrűn lakott Ruandában és az igen népes Etiópiában már látszanak az első sikerek, az adott kormányok családpolitikai intézkedései, egészségügyi felvilágosító kampányai - békés eszközökkel - mérsékelték a népesség gyarapodási ütemét. Etiópiában ebben az ország legtöbb részét elérő úthálózat kiépítése (és a nyomában beinduló gazdasági fejlődés) is sokat segített. Tegyük hozzá: a két ország lakossága igen viharos történelmük miatt még afrikai viszonylatban is igen kiegyenlítetlen korszerkezettel rendelkezik, úgyhogy még korai lenne sikert kiáltani, de az első jelek bíztatóak.

etiop.png

Etiópia esetében kisebb a szerepe az erőszakos cselekményeknek a korfa egyenetlenségében, látható, hogy Nigerhez képest keskenyedik a korfa, azaz kisebb (51%-os) a 20 éven aluliak aránya - (forrás

De mekkorára nőhet Afrika lakossága, és milyen hatással lehet ez a kontinensre és egész bolygónkra? Nagy port vertek fel az ENSZ 2010-es évek elején megjelentetett népesedési becslései: változatlan termékenységi szinttel számolva arra jutottak, hogy Afrika lakossága 2050-re 3,2 milliárd,  2100-ra 16 milliárd főre nőne, és ezáltal a legnépesebb kontinenssé is válna! Természetesen a jelentésben hangsúlyozták, hogy ez a forgatókönyv felettéb valószínűtlen, amit az is mutat, hogy ha ugyanezt a számítást a már némileg kisebb 2016-os növekedési értékkel végezzük el, 2050-re 2,8, 2100-ra, 9,7 milliárd fős értéket kapnánk. (A kontinens potenciális eltartóképességét egyelőre hanyagoljuk.)

Ennél jóval "közismertebb" az ENSZ közepes becslése, mely szerint a népességnövekedés a világ legtöbb régiójában minimálisra mérséklődik 2100-ra, a világ népessége ekkor 11,2 milliárd fős lesz, ezen belül Afrikáé 4,4 milliárd fő (tehát a népességnövekmény zöme a fekete kontinensé lesz). A forgatókönyv szerint Afrika népessége 2050-ig 2,5 milliárd főre fog nőni. Ez a forgatókönyv egyébként nagyjából a jelenlegi trendek (tehát a csökkenő születésszám) jövőbe vetítésével számol, Afrika esetében a demográfiai átmenet modelljének lassú követésével.

download.pngAz ENSZ "közepes" becslése - jól látható, hogy eszerint 2110 körül már Afrika lenne a legnépesebb kontinens -(forrás

Természetesen kisebb népességgyarapodással számoló forgatókönyve is van az ENSZ-nek, ez egyébként 2050 és 2100 között már a bolygó össznépességének csökkenésével számol. Ebben a modellben viszont Afrika népessége továbbra is növekszik, 2050-re 2,2 milliárd főre, 2100-ra 3 milliárd főre.

Hogy melyik modell válik be, azt természetesen lehetetlen megtippelni, ugyanakkor feltűnő, hogy 2050-ig még a nagyobb növekedést feltételező forgatókönyvek szerint sem nő 2,5 milliárd fő fölé Afrika lakossága, a nagyon durvára prognosztizált népességrobbanás 2050 után következne be. Tehát ha a következő 30-40 évbe érdemben sikerülne mérsékelni az afrikai népszaporulatot, el lehetne kerülni a legvészesebbnek tűnő forgatókönyveket. Ugyanakkor ez felvet néhány további kérdést is.

Ahogy már volt róla szó, a demográfiai átmenet későbbi szakaszaiba való átlépés  - ha nem is minden esetben törvényszerűen - de általában a "középosztály" létrejöttének folyamatához kapcsolódik, tehát ha a demográfiai robbanás központi intézkedésekkel történő mérséklése, az afrikai alapinfrastruktúra és a színvonalas oktatás kiépülésének együttese komolyabb gazdasági fejlődést indítana be a kontinensen, azzal több százmilliós "középosztály" is létrejönne, mely elkezdene fogyasztani - hasonlóan mint ma Kínában, Dél-Ázsiában, ami elég kemény környezetterhelést jelent majd, nem beszélve a klímaváltozásra gyakorolt hatásokról, melyek még visszaüthetnek Afrikára... Persze Afrika összlakossága ma még kisebb mint Indiáé és Kínáé, és ez a "fogyasztási" átmenet sem egyszerre történne az egész kontinensen, de jobb lenne minél előbb, minél kisebb összlakosság mellett átesni rajta - főleg hogy vélhetően a népesség további növekedését is komolyan mérsékelné.

Nem beszéltünk még az afrikai népességnövekedés két esetleges (egymással összefüggő) korlátjáról: a kontinens eltartóképességéről és a kontinensközti migrációról. Az egyes területek eltartóképességének megállapítása még a demográfiai előrejelzéseknél is nehezebb terep, az ezzel próbálkozók általában látványosan befürdenek (lásd pl. Malthust), mivel lehetetlen kiszámolni a technológiai fejlődés módosító hatásait. Afrika ma nem számít különösebben sűrűn lakottnak, népsűrűsége 36 fő négyzetkilométerenként, ha nem számítjuk a gyakorlatilag lakhatatlan területeket akkor sem kapunk 60-70 embernél többet négyzetkilométerenként. Tekintve, hogy a mezőgazdaság színvonala sokhelyütt meglehetősen alacsony (azaz van mit fejleszteni), a kontinens időben elkezdett fejlesztésekkel a mai népességének többszörösét is képes ellátni, persze jelentős környezeti károk mellett. A gond az "időben elkezdett fejlesztésekkel" van illetve azzal, hogy ez regionálisan már nem feltétlenül érvényesülhet, aminek jeleivel már most is találkozhatunk.

Egyes szerzőknél és a kocsmai bölcselkedőknél valamint persze politikusoknál gyakran előkerülő katasztrófa forgatókönyv, hogy tömegek fognak majd átkelni a Szaharán és "lerohanják" Európát. Ha egy kicsit is tanulmányozzuk a Szahara földrajzát akkor persze viszonylag nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ez nem egészen így fog kinézni, de az, hogy a következő 30-40 évben bő egymilliárd új afrikai polgárral számolhatunk, vélhetően igen erősen hatni fog a globális migrációs folyamatokra, különösen politikai krízisek, környezeti katasztrófák esetében - jóval több ember fog ugyanis útra kelni.

Ugyanakkor a tömeges afrikai migrációt jelenleg még számos tényező akadályozza:

- A szubszaharai Afrikának nagyon gyengék a más kontinensekkel való infrastrukturális kapcsolatai: a közlekedés, nehézkes és drága, mind a legálisan, mind különösen az illegálisan utazók számára.

- A drága közlekedés miatt csak a viszonylag szűk réteget képző módosak engedhetik meg maguknak kontinensek közti migrációt. Persze ha beindul a kontinens fejlődése, ez a réteg gyarapodik majd - de zömük valószínűleg jellemzően viszonylag szervezetten fog más kontinensekre érkezni. A célországoknak természetesen érdemes átgondolniuk, hány embert is tudnak valójában befogadni, illetve biztosan jó-e az, ha a képzett afrikai elit más kontinensekre vándorol. (Ezzel ugyanis lassulhat a helyi gazdasági fejlődés és gyarapodhat a nincstelenek száma, akikkel esetleg "gazdasági menekültként" fognak találkozni a célországok.)

- a Szahara Líbia kivételével általában viszonylag jól ellenőrzött terület, nehezen járható át tömegek számára.

De hogy is néz ki mindez számokban? Afrika tulajdonképpen viszonylag kis szereplője mind a legális, mind az illegális migrációnak, nagyobb súlya a menekültek között van, bár a menekülni kényszerülők zöme a kontinensen marad. Az ENSZ statisztikája szerint a 2017-ben 258 millió ember vett részt a nemzetközi migrációban, ez a 200-es 173 milliós létszámot tekintve elég nagy növekedést takar. Közülük 36 millióan jöttek Afrikából (a 2000-es 22 millióval szemben), mely némileg kisebb részesedést takar, mint az afrikaiak aránya a világ össznépességéből. 

Itt érdemes tisztázni, mit is jelent a migrációban részt vevő fogalma: az egyes országok statisztikái eltérnek ugyan, de nagyjából a olyan "külföldön élőt" takar, aki nem rendelkezik a lakóhely ország állampolgárságával. (Tehát a "honosított", állampolgárságot szerző bevándorló általában nem tartozik ide.) Az említett 36 millió afrikaiból nem egészen 20 millió él más kontinensen, tehát a kontinens összlakosságához képest nem túl sokan - ahogy már említettük, az afrikai lakosság javának hiányoznak ehhez az eszközei. Évente egyébként körülbelül 4-600 ezer afrikai hagyja el a kontinenst, természetesen egyáltalán nem csak európai végcéllal.

dadaab2-1080x675.jpg

A legnagyobb menekülttábor: a kenyai Dabaab - (forrás)

Földünkön jelenleg nagyjából 26 millió regisztrált menekült él, és többségük jelenleg a Közel-Keletről kerül ki, bár arányát tekintve valóban sok az afrikai is. Többségük ugyanakkor soha nem hagyja el Afrikát, de tény, hogy az európai irányú illegális bevándorlás jelentősen nőtt az elmúlt években: 2010-ben még csak 58.000 afrikai menedékkérőt regisztráltak Európában, számuk ezt követően folyamatosan emelkedett, 2014-ben átlépte a 100.000 főt, a 2016-os csúcsévben majdnem elérte a 200.000 főt, de 2017-ben már csak 168.000 főt regisztráltak.

Tehát egyáltalán nem egy hirtelen jövő, "háttérhatalom" vagy politikusi fejekben élő fantázialény által mozgatott folyamatról van szó, hanem egy - Líbia destabilizálódásával - fokozatosan megerősödő, de úgy látszik nagyjából limitált (vagy limitálható) nagyságú népmozgásról. Ugyanakkor az Európára nehezedő afrikai migrációs nyomás számokkal jól alátámasztható tény (ha nem is annyira erős, mint egyes politikusok állítják), melyet valamilyen módon kezelni kell, főleg, hogy hosszabb távon erősödhet is a folyamat, nagyjából a következő alapvető forgatókönyvek mentén:

- Az afrikai társadalmak lassan stabilizálódnak, csökken a nagy menekülthullámokat kiváltó, államhatalmat aláásó konfliktusok száma. Az egyes kormányzatok (esetleg némi külső segítséggel) felismerik, hogy intézkedéseket kell tenniük a népességrobbanás fékezésére, és tudnak is lépni ebbe az irányba. A stabilizálódó politikai és demográfiai helyzetet valamennyire ki tudják használni gazdaságfejlesztésre, miáltal lassan gyarapodni kezd az afrikai középosztály. (Mindez persze az eddig nem éppen fényesen muzsikáló afrikai politikai és gazdasági elit "készségfejlődését" is feltételezi.) Ebben az esetben a gumicsónakokon Európába tartók tömege lassan elapad, viszont megjelenik a viszonylag képzett, kivándorolni akaró és tudó afrikaiak tömege - akiket a célországok is szívesebben látnak. Ez a forgatókönyv lenne a legkedvezőbb minden érintett számára.

- Az afrikai társadalmak nem tudnak stabilizálódni, belső (és kívülről szított egyéb) konfliktusaik miatt marad az alacsony gazdasági fejlettség, a népességrobbanás csak lassan hagy alább. Ebben az esetben a konfliktusok intenzitásával szinkronban ingadozva, de jellemzően inkább növekvő számú menedékkérővel kell számolnia Európának.

Persze a valóságban vélhetően valahol a kettő között leszünk, valószínűleg lesznek stabilizálódó országok és lesznek stagnáló vagy még jobban lecsúszó, esetleg megszűnő államok, és nem kell számolni a mainál nagyságrendekkel nagyobb menekültproblémával, de a problémahalmaz nagysága és kezelhetősége szempontjából egyáltalán nem mindegy milyen arányban érvényesül a fenti két szcenárió.

Épp ezért nagyon nem mindegy, hogy a következő 30-40 évben milyen szerepet szeretne játszani a külvilág (és főleg Európa) Afrikában, mind a konfliktusmenedzsment, mind a gazdasági kapcsolatok terén.

 

Felhasznált források:

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Africa
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation
 • https://en.wikipedia.org/wiki/World_population
 • https://en.wikipedia.org/wiki/World_population_estimates#By_world_region
 • http://databank.worldbank.org/data/indicator/SP.POP.TOTL/1ff4a498/Popular-Indicators#
 • https://issafrica.org/iss-today/africas-population-boom-burden-or-opportunity
 • https://yaleglobal.yale.edu/content/africas-population-growth-could-undermine-sustainability-goals
 • http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6228236.stm
 • http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/02/28/international-migration-from-sub-saharan-africa-has-grown-dramatically-since-2010/
 • http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
 • https://en.wikipedia.org/wiki/African_immigration_to_Europe
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Emigration_from_Africa
575 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://pangea.blog.hu/api/trackback/id/tr9414043584

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ad Dio 2018.07.25. 13:00:18

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ha élet halál kérdésévé válik az ügy, ott minden megeshet, de szerencsére még nem tartunk ott.

Ahhoz hogy Európa az maradjon amilyenné tettük, el kell kerülni mind a népességcserét, mind az elembertelenedést. Azért kellene itt az elején határozottan véleményt formálni, és kialakítani egy működő rendszert.

És ezért gondolom azt, hogy nem elég határőrizetre koncentrálni, kell a másik láb is, vagyis ki kell nyúlni Afrika felé és gondviselővé kell válni, egyedül nem fognak megbirkózni a kialakuló helyezettel.

pitcairn2 2018.07.25. 13:02:36

@Ad Dio:

"ki kell nyúlni Afrika felé"

az egész huszadrangú shitshow a hozzá kapcsolódó bántóan alacsony intellektuális színvonalú "vitával" (kackac...) erről szólt/szól:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:04:01

@gigabursch:

a "no go" zónákat az un. "jóléti" állam szociális politikái alakítják ki:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:06:07

@gigabursch:

a nagyvárosi bevándorlóid azonban igen gyorsan frankofónná váltak és az eredeti gyökereiktől is gyorsan elszakadtak...

akár úgy is mondhatjuk, hogy identitászavarba kerültek és gyökértelenné váltak...

pitcairn2 2018.07.25. 13:07:36

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

a "helyzetet" mesterségesen generálták geopolitikai célok mentén

a kivitelezés zseniális, minden adott a teljes sikerhez:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:09:55

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

ja és nem az a cél ami miatt végtelenítve jajongtok...

még nem...

az talán majd 50-100 év múlva lesz aktuális és szép fokozatos lesz

jóformán fel se fog tűnni már az érintetteknek...

most csak a szupranacionális integrációkra épülő globalizáció új fokozatba kapcsolása van napirenden...

pitcairn2 2018.07.25. 13:11:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

és persze az un. "nemzeti" ellenállók is el fogják játszani a maguk szerepét az EU centralizáció elmélyítésében (de facto közös hadsereg, határvédelem, külpolitika) és az EU-n kívüli programok megindításában...

pitcairn2 2018.07.25. 13:14:58

@gigabursch:

további különbség:

a migráció a másik oldalon is szétveri a tradicionális társadalmakat

sőt talán ott még nagyobb a pusztítás...

képzeld el azt, amikor visszalátogatnak a rokonokhoz az "elnyugatosodott" bevándorlóid...

már jó esetben is csak törve beszéli a helyi nyelvet, körberöhögik a helyi "vaskalapos" szokásokat, kérkednek a gazdagságukkal és a jó életükkel, stb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 13:17:14

@Ad Dio:

"Ha élet halál kérdésévé válik az ügy, ott minden megeshet, de szerencsére még nem tartunk ott."

Mire a politikusok ráeszmélnek arra, hogy az ügy élet-halál kérdésévé vált, már rég nem lesz az, mert addigra eldőlt a harc. Mert ez bizony harc lesz akkor is, ha nem fegyverekkel vívják meg.

"el kell kerülni mind a népességcserét, mind az elembertelenedést. "

Az előbbi csak az utóbbi árán lehetséges. Mert mégis mit teszel, amikor a bevándorláspárti sajtó kisgyerekét karjában tartó arab vagy néger migráns képével próbálja sokkolni az olvasót? - miközben azt már nem tudja az olvasó, meddig kellett a fotósnak keresgélnie, mire talált egy alanyt a képhez.

Többször leírtam, hogy Afrika éves szaporulata 1-2%-ának befogadása már középtávon tönkreteszi Európát, miközben az ottani gondokon jottányit sem segít. Mégis embertelennek vagyunk kikiáltva, ha azt az 1-2%-ot nem fogadjuk be.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 13:18:51

@Ad Dio:

"ezért gondolom azt, hogy nem elég határőrizetre koncentrálni, kell a másik láb is, vagyis ki kell nyúlni Afrika felé és gondviselővé kell válni, egyedül nem fognak megbirkózni a kialakuló helyezettel."

Ebben természetesen teljesen igazad van.

pitcairn2 2018.07.25. 13:21:32

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

ez a sztori nem a "befogadásról" szól:)

sokkal nagyobb ívű annál...

ez nem egy földhözragadt bullshit:)

Germany's 'Marshall Plan with Africa'

www.devex.com/news/germany-s-marshall-plan-with-africa-90152

pitcairn2 2018.07.25. 13:22:46

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

itt az ideje, hogy összeboruljatok az "ellenfeleitekkel" és befejezették ezt az úgynevezett "vitát":)

hisz az egész hajcihő mindig is csak erre ment ki:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:36:03

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

de az afrikai Marshall terv kapcsán már a magyar médiában is ezerrel folyik az előkészítés:)

afrika marshall terv

soo.gd/eHOW

attól tartok, hogy a mezőgazdasági védővámok és az agrártámogatások hamarosan a múlt ködébe fognak veszni...

de sebaj jó alkú ez ha nem gyünnek a migráncsok:)

Ad Dio 2018.07.25. 13:37:40

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Az hogy ki minek "kiált ki" bárkit, az engem teljesen hidegen hagy. Minden ideológiának vannak szélsőségesei. Akadtam már olyan vegetáriussal össze, ki kerek perec lekannibálozott kezemben egy hamburgerrel :-).

Az embertelenség NEM ott kezdődik, amikor azt mondja egy kultúra, hogy "márpedig nem fogadom el, hogy tömegek erőszakolják magukat rám" hanem ott ha azt mondom, hogy "ejtek a problémájukra, de ha közel jönnek lövök". Ha Európa a maga erejével tesz dolgokat az Afrikai helyzet megsegítésére, DE közben keményen védi a határait az általa nem kívánt illegális mográció ellen, ez számomra - és azt hiszem a normális többség számára is - elfogadható és nem embertelen alapállás.

chrisred 2018.07.25. 13:40:23

@Ad Dio: Szerintem Európa legnagyobb problémája és legsúlyosabb identitásbeli problémája a nyugati és keleti fele közötti ellentét. Ami nem gazdasági, hanem a történelmi fejlődés különbségéből adódó társadalmi ellentét, ami értékrendben és a közélettel kapcsolatos szemléletben nyilvánul meg. Ha nem sikerül közelebb hozni egymáshoz a kontinensnek ezt a két arcát, akkor félő lesz, hogy Ázsia határai már nem csak ideiglenesen, hanem örökre a Lajtánál és az Oderánál lesznek.

pitcairn2 2018.07.25. 13:40:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

és persze az európai hadsereg előkészítése is ezerrel folyik

még a magyar médiában is:)

európai hadsereg

soo.gd/viBD

hatalmas lendületet adott ennek a projektnek a migráncs-hiszti:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:41:42

@chrisred:

juj!!! legalább ezt a mémet hanyagoljuk itt:)

gigabursch 2018.07.25. 13:48:33

@pitcairn2:
Tudom. sajnos.
A 84-ben disszidált nagynéném előadta (tavaly), hogy hogyan kell ünnepelni a Karácsonyt, mert Új Zélandon az mennyivel jobb és más és...
Illedelmesen megköszöntem neki az értékes hozzászólását.
Elmondta, hogy mélységesen felháborodik azon, hogy mennyire nem értettük meg az idők szavát és emiatt tűnt el az SZDSZ, holott...
Itt, ezen a ponton megkértem, hogy vagy abbahagyja, vagy oda megy haza ahova akar, de amíg ennyi a sütnivalója, addig jobb ha békésen eltakarodik a szemem elől.

gigabursch 2018.07.25. 14:00:05

@chrisred:
Cimbora!
Legalább nézz már megy egy földrajz térképet.
Te is beleesel abba a hibába, hogy félanalfabéta politikusok szavát követed.
Európa kellős közepe: Magyarország. Még mindig... Brüsszel: Periféria. Még mindig...
Ehhez a Magyarországhoz képest értelmezhető csak É-K-D-NY Európa.
Ez egy alsó tagozatos gyereknek gond nélkül megy, de amint feljebb hágnak egyesek a tudomány létráin - olybá tűnik - egyre nehezebb lesz a térkép elemzése, főleg minél többet ugathatnak róla a médiában.
De akiknek ennyire nem megy a térkép, azok meg miért akarnak világpolitikát játszani?!?!?...

No mindegy...
Egy biztos: A régi komcsi szöveg a "hanyatló és haldokló nyugatról" sajnos mára - bár teljesen más formában - realitás.

chrisred 2018.07.25. 14:04:07

@gigabursch: Mi volt nehezen értelmezhető abból, amit a kontinens nyugati és keleti feléről írtam? Elárulom neked a nagy titkot, általában bármit, amit megfeleznek, a közepe táján választják ketté.

chrisred 2018.07.25. 14:05:14

@gigabursch: Oké, a nyugat ezen a héten is meghalt egyszer. Túl vagyunk rajta. :)

Ad Dio 2018.07.25. 14:27:59

@chrisred:

Részben egyetértek. Viszont szerintem ez különbség kifejezetten a gazdasági különbség következménye. Maslow motivációs piramis...

Ad Dio 2018.07.25. 14:29:34

@chrisred:

Számomra sokkal problémásabb az É-D különbség. Ott ugyanis szimpla gazdasági okokkal aligha lehet magyarázni az egyre növekvő különbségeket.

pitcairn2 2018.07.25. 14:34:28

@Ad Dio:

az USA analógia alapján a legdinamikusabb európai megarégió Dél-Európa lesz:)

en.wikipedia.org/wiki/Sun_Belt

annál is inkább mivel ez fog a legjobban profitálni az Afrikának és a Közel Keletnek összegründolt Marshall tervekből:)

pitcairn2 2018.07.25. 14:35:49

@Ad Dio:

különben most leginkább Németországban fújtak eszközpiaci buborékokat Európában

a következő gazdasági lejtmenet nem a perifériát, hanem az európai centrumot fogja telibe találni

chrisred 2018.07.25. 14:43:49

@Ad Dio: Mint Mediterráneum vs Skandinávia? Szerintem az sokkal inkább kézzelfogható, éghajlati, környezeti hatásokkal magyarázható hatás, ami az emberek mentalitásában és a társadalmi viselkedésében jelentkezik.. Mint Mexikó és Kanada. Talán a klímaváltozás megoldja, ha északon is állandósulnak a harminc fok feletti nyarak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 19:13:10

@gigabursch:

Nem tudom, pontosan miről van szó, mert chrisred barátunkat egy ideje újra szűröm, de szerintem többféle "közepet" érdemes megkülönböztetni. Van egyszer a földrajzi vagy geometriai közép (ennek is létezik több különféle változata), aztán van a gazdasági, politikai és kulturális közép, amelyek nem is feltétlenül esnek egybe.

Ha szigorúan a földrajzi/geometriai közepet nézzük, akkor az valahol Fehéroroszországban ill. Fehéroroszország és Oroszország környékén van attól függően, miféle középre gondolunk.

Ám ha politikai vagy kulturális középről beszélünk, akkor közel jársz az igazsághoz, hiszen mindkét téren valahol félúton vagyunk Kelet és Nyugat között.

pitcairn2 2018.07.25. 20:42:34

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

és mégis hogyan?

itt nincs szűrő funkció

különben is remekül "elvitatkoztok", hisz nincs lényegi különbség a végcélban...

akár ódát is énekelhetnétek együtt az EU centralizáció elmélyítéséről:)

gigabursch 2018.07.25. 21:03:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Sokféle értelmezése van Európa közepének, mind a Kárpát-medencében van.
Elég alaposan kiveséztük geodéziából.

Ad Dio 2018.07.25. 22:53:20

@pitcairn2:

Azért az USA egy sokkal homogénebb kultúra, ahol sem nyelvi sem kulturális különbségek nincsenek olyan módon jelen, mint Európában. Kétlem hogy ez a forgatókönyv 1:1 áthozható lenne. Persze meglátjuk.

pitcairn2 2018.07.25. 23:05:55

@Ad Dio:

én inkább úgy fogalmaznék, hogy itt ez lassabban indul be, de már sínen van, elvégre tömött sorokban mennek délre nyaralni az északiak és egyre többször ingatlant is vesznek, hosszabb ideig is maranak

Ad Dio 2018.07.25. 23:13:04

@pitcairn2:

De vajon akarnak-e göröggé, olasszá, spanyollá válni?

gigabursch 2018.07.26. 07:08:31

@pitcairn2:

Szóval: Tanulmányaim során geodéziából eléggé előkerült, hogy hol is van Európa, mint kontinens közepe, azokkal a vitákkal együtt, hogy meddig terjed Európa (Ebben épp ezen a blogon - legalább - egyszer már szóbahozott Elbrusz kérdéskör is bennefoglaltatik, valamint az, hogy milyen térképezési rendszer, milyen vetület, milyen alapgeodid, stb).

Van bőven többféle megközelítés is (még olyan is, hogy szimplán a hosszúsági és szélességi fokok numerikus átlaga hol van), de egy dolog biztos: olyan ~15 féle megközelítés és mind a Kárpát-medencébe eső középpontok.
A legtöbb egyébként egy Temesvár-Szeged-Debrecen háromszögbe esik, de van ami ettől azért érdemben eltér.

lezlidzsi84 2018.07.26. 10:25:52

@pitcairn2:
@gigabursch:
Posztötletek mindenhol :)

lezlidzsi84 2018.07.26. 10:39:12

@chrisred: Ezt nagyon erősen előhozta a 2015-ös migrációs krízis, a német lapok facebookos és egyéb kommentszekciójában elég szépen megmutatkozott, hogy mást jelent "nyugatnak" és "keletnek" ugyanaz a problémakör. "Nyugaton" nem igazán értették sokan, hogy a "keleti" társadalmakban nincs meg az a 40-50 évnyi integrációs illetve együttélési tapasztalat, illetve a gyengécske gazdaság illetve középosztály sem igazán arra predesztinálja ezeket a társadalmakat, hogy hirtelen hasonló mennyiségben fogadjanak be idegen népcsoportokat. "Keleten" meg azt nem értették sokan, hogy miért akarja a "nyugat" megöngyilkolnia magát az "erőszakoló migránsok" befogadásával, miközben nem voltak tisztában ennek történelmi hátterével, illetve azzal, hogy egy német kevésbé viszonyul ellenségesen egy közel-keletihez, mivel mindjuk osztálytársai, munkatársai egy része pl. török, és túl sok baja nincs velük. (Az más kérdés, hogy a 2015-ös hullámot egy kicsit benézték Merkelék, épp a menekültekkel kapcsolatos történelmi tapasztalataik nyomán, de azóta azért korrigáltak is ezen a politikán.)

pitcairn2 2018.07.26. 13:48:12

@lezlidzsi84:

rendkívül jól összefoglaltad a zsurnaliszták által terjesztett felszínes verziót:)

pitcairn2 2018.07.26. 13:50:04

@lezlidzsi84:

megjegyzem az "idegen népcsoportoknak" eszük ágában sem volt idegyünni a szociális segélyeket/juttatásokat látva, az un. "menekülteket" ugyanis leginkább ez a szempont orientálta:)

pitcairn2 2018.07.26. 13:52:03

@lezlidzsi84:

+ végre nyíltan színt vallottak az érdemi célok kapcsán:)

Germany's 'Marshall Plan with Africa'
www.devex.com/news/germany-s-marshall-plan-with-africa-90152

en.wikipedia.org/wiki/Eurafrica

pitcairn2 2018.07.26. 15:17:27

@lezlidzsi84:

de nem meglepő módon a németek buzognak a legjobban:)

Afrika Marshallplan

soo.gd/OHy6

évszázados álmok válnak valóra...

en.wikipedia.org/wiki/Eurafrica

lezlidzsi84 2018.07.26. 18:50:18

@pitcairn2: Melyik újságban olvastad? :)

pitcairn2 2018.07.26. 19:33:34

@lezlidzsi84:

a csapból is ezek a klisék folytak csak a "konteószájt" newamerican-hoz hasonló ...-ista (tetszés szerint kitöltendő rész...) szájtok mutattak rá arra már 2016-ban, hogy gyönyörű kis geopolitikai projektnek tűnik ez:)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.27. 06:42:19

@lezlidzsi84:

"azóta azért korrigáltak is ezen a politikán"

Mit is korrigáltak? Hogy most a törökökkel végeztetik el a piszkos munkát?
Hogy Merkel úgy szüntetné meg az illegális migrációt, hogy legalizálná azt?

Persze a választások után SZÓBAN valóban van némi változás. Pl. zárt befogadó táborok létesítésének terve, aminek most tapsol a német sajtó, miközben 2015-ben az ugyanilyen magyar táborokkal kapcsolatban az egész német politika és sajtó lenácizott bennünket. MIcsoda változás, valóban!

Ezért mikor is kértek bocsánatot a németek Magyarországtól? Megjelent a német sajtóban akár egyetlen "rehabilitáló" írás? Ugyan már!

lezlidzsi84 2018.07.27. 07:02:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Például az ellenőrizetlen beengedés megszüntetése, eljárások felülvizsgálata változás, és változás van a Wilkommenskulturban is...

"Pl. zárt befogadó táborok létesítésének terve, aminek most tapsol a német sajtó, miközben 2015-ben az ugyanilyen magyar táborokkal kapcsolatban az egész német politika és sajtó lenácizott bennünket. MIcsoda változás, valóban! "

Igen, ez változás, ahogy te is írod.

"Ezért mikor is kértek bocsánatot a németek Magyarországtól? Megjelent a német sajtóban akár egyetlen "rehabilitáló" írás? Ugyan már"

A német sajtó egyébként a változás fő kerékkötője: sem ők, sem Merkelék nem szívesen ismerik be, hogy tévedtek, ahogy ezt egyébként már kiveséztük itt a kommentszekcióban:
pangea.blog.hu/2017/10/29/hany_magyar_el_nemetorszagban

Egyébként a konzervatívabb (jellemzően CSU-hoz köthető) sajtóorgánumokban azért volt róla szó, hogy a helyzet egyáltalán nem olyan fekete-fehér, mint hogy a német sajtó jelentős része beállította.

gigabursch 2018.07.27. 07:16:51

@lezlidzsi84:
Az nem német, az csak németországi...

(ennek megfelelően az index is csak magyarországi sajtó)

pitcairn2 2018.07.27. 08:39:23

@lezlidzsi84:

az un. EU "menekültpolitika" (kackac...) kapcsán szerintem sarkítva két plauzibilis interpretáció van:

1. komplett idióták dolgozták ki (hát ez nem valószínű...)
2. "Trójai falónak" szánták az integráció elmélyítése érdekében (ez bizony totálisan logikus...)

lezlidzsi84 2018.07.27. 09:18:46

@gigabursch: Rég nem kapott ekkora dicséretet az index :D

lezlidzsi84 2018.07.27. 09:22:39

@pitcairn2: Sarkítva. Van valami a "trójai falóban", ugyanakkor ez az igen nagyfokú előrelátást feltételező forgatókönyv kicsit kockázatos egy ilyen különböző háttérrel, széttagolt politikai és választási rendszerekkel rendelkező, de alapvetően demokratikus működésű országcsoport esetében (lásd pl. a német választásokat).

pitcairn2 2018.07.27. 09:46:42

@lezlidzsi84:

az EU története tele van igen nagyfokú előrelátást feltételező kockázatos forgatókönyvekkel:)

Origins of the EU - An Old Idea
euquestion.blogspot.com/2015/11/origins-of-eu-old-idea.html

a német egység kialakítása nyomán megálmodott "blueprint" is az 1930-as évekre datálódik

The United States Of Europe And Other Papers
by Sir Arthur Salter

Publication date 1933
archive.org/details/unitedstatesofeu013102mbp

Arthur Salter, 1st Baron Salter
en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Salter,_1st_Baron_Salter

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.27. 14:11:03

@lezlidzsi84:

"Egyébként a konzervatívabb (jellemzően CSU-hoz köthető) sajtóorgánumokban azért volt róla szó, hogy a helyzet egyáltalán nem olyan fekete-fehér, mint hogy a német sajtó jelentős része beállította."

Nyilván nem annak a sajtónak a bocsánatkérését hiányoltam, amelynek nem is lett volna miért bocsánatot kérnie.

"A német sajtó egyébként a változás fő kerékkötője"

Túlbecsülöd a sajtó hatalmát. Nem a sajtó, hanem a mögötte álló érdekek és erők számítanak. Mellesleg akkoriban Merkel maga sem védte meg Magyarországot a zárt táborok miatt, sőt pár hónapja durván támadta a magyar kormányt a keleti-pályaudvari dolgok miatt.

Nézd, Merkel határozottan bevándorláspárti, és csak annyit engedett, amennyit a hatalmon maradáshoz feltétlenül kellett.

"Például az ellenőrizetlen beengedés megszüntetése"

nemrég olvastam valahol, hogy a kb. 850km-es osztrák-német határon csak pár határátkelőhelyen van állandó ellenőrzés, a többin az jön be, aki akar, mert csak "mélységi ellenőrzés van". Sajnos nem találom az írást, de jól emlékszem rá.

gigabursch 2018.07.27. 14:26:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Sőt! A tapasztalat is ezt mutatja.
Elvétve van ellenőrzés.
Oka: Nincs r ember, kapacitáshiány van.

Fradista Utazó 2018.07.27. 14:31:31

@gigabursch: Felesleges az ellenőrzés.
A kormányalakításkor a bevándorláspárti szocialisták kikényszerítették, hogy Németország évente befogadjon 200 ezer migránst. Ténylegesen ennél kevesebb illegális bevándorló érkezik, mert a törökök, meg Líbiában a Merkel által fizetett miliciák megölik a migránsokat, vagy eladják rabszolgának.
Így aki eljut Németországig, az maradhat.

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.27. 14:46:34

@Fradista Utazó: "mert a törökök, meg Líbiában a Merkel által fizetett miliciák megölik a migránsokat, vagy eladják rabszolgának. "

:D

lezlidzsi84 2018.07.27. 15:24:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Erre az írásra én is emlékszek, de én sem találom. Azt hiszem arról volt szó, hogy fasza, hogy ellenőrizni kell, de nincs rá elég emberük.

Persze, nyilván van a sajtó mögött is politikai érdek, ugyanakkor szerintem a szociálizáció és ideológiai beállítottság is sokat számít, amit a sajtó is formál, na és a sajtót is formálja. Nem könnyű évtizedekig hangoztatott toposzoktól eltérni, amikor változik a helyzet, még nehezebb beismerni, hogy tévedtünk a helyzet megítélésében. (Ezért ne is nagyon várj bocsánatkérést, ellenkező esetben a mi médiánk sem teszi meg...) 2015-ben a német média és a kormányzat szerintem egymást erősítgetve ment bele egy rossz döntésbe, a politika viszont előbb visszakozott, nekik több forgott kockán.

pitcairn2 2018.07.27. 15:32:02

@lezlidzsi84:

no vhonnan innen kezdődik a "célcsoport hülyékből áll" rész:)

youtu.be/eJ3RzGoQC4s?t=1951

pitcairn2 2018.07.27. 15:39:15

@lezlidzsi84:

minden további nélkül lehet ezt egy briliáns geopolitikai terv részeként is interpretálni

Edward Bernays megidézésével pedig csak kontextusba próbáltam helyezni a modern kommunikációs csatornák tevékenységét

chrisred 2018.07.28. 06:49:33

@lezlidzsi84: "Például az ellenőrizetlen beengedés megszüntetése..."

Ne feledjük, ehhez a belső, schengeni határ nélküli országokban az uniós országok közötti határellenőrzést kellett visszaállítani, ami az uniópárti politikusoknak lényegében az a választás volt, hogy melyik ujjukat harapják meg.

"A német sajtó egyébként a változás fő kerékkötője: sem ők, sem Merkelék nem szívesen ismerik be, hogy tévedtek, ahogy ezt egyébként már kiveséztük itt a kommentszekcióban:
pangea.blog.hu/2017/10/29/hany_magyar_el_nemetorszagban"

Szerintem elismerték, hogy túl sokat várták a német közigazgatás terhelhetőségéről, ami azzal jár, hogy olyan ősi, németekre jellemző pozitív klisék halmazát kellett elvetniük, ami különösen a jobboldaliak számára lehet fájdalmas: szorgalom, fegyelmezettség, precizitás, rendszeretet.

chrisred 2018.07.28. 06:53:44

@Fradista Utazó: Ez olyan, mint az osztogattak vagy fosztogattak. Tudtommal a CSU feltétele volt, hogy a német kormány 200 ezer főben maximálja az évente befogadható menekültek számát.

Fradista Utazó 2018.07.28. 07:35:30

@chrisred: Így van. Az SPD korlátlan befogadást akart. A CSU pedig ragaszkodott a 200 ezres felső határhoz, kompromisszumként, amit végül a szocialisták elfogadtak.

pitcairn2 2018.07.28. 09:57:58

@chrisred:

az "uniópárti" politikusok inkább elégedetten dörzsölik a tenyerüket, mivel a - ki tudja miért? - segghülyére kalibrált uniós "menekültpolitika" (kackac...) egyenes úton vezet az EU centralizáció elmélyítése felé...

pitcairn2 2018.07.28. 09:58:51

@Fradista Utazó:

ez csak a lényegtelen "zaj" a lényeget a hosszútávú geopolitikai célok mentén keressétek:)

Geo_ 2018.07.29. 07:37:11

@pitcairn2: Összefoglalhatnád egy külön posztban, ennek a folytatásaként.
(ÉRezek benne egy kis konteót is, de ez csak érzés :-)

lezlidzsi84 2018.07.29. 08:58:20

@Geo_: Már ajánlottam neki, de még nem állt rá. De csak meggyőzzük egyszer :)

David Bowman 2018.07.29. 16:11:18

@-JzK-: A mongolok a legokosabbak. Az IQ tesztekben egyáltalán nincs számtan.

David Bowman 2018.07.29. 16:16:19

@pitcairn2: Sokadszor mondom, hogy tévedsz.

pitcairn2 2018.07.29. 17:53:01

@Geo_:

ha az a "konteo" amiről nem esik szó az un. aktuálpolitikában akkor a geopolitika 100%-ban az:)

megjegyzem sokkal érdekesebb ez a megközelítés mint a huszadrangú felszínes kérdésekről folytatott és általában ugyanoda vezető parttalan "vitáitok"...

youtu.be/0_sVdiO-31Q?t=478

chrisred 2018.07.29. 20:37:22

@Fradista Utazó: Korlátlan befogadást - vagyis annyi kérelmező kapjon menekült státuszt, ahány jogosult rá?

pitcairn2 2018.07.29. 20:53:08

@chrisred:

bullshit kategóriában lévő szándékoltan idióta jogszabályok alapján:)

Fradista Utazó 2018.07.29. 22:02:30

@chrisred: Igen. Ahol mindenki automatikusan jogosult, ha afgán, szír, iraki vagy eritreai állampolgár, de legalábbis azt állítja magáról, hogy ezen országok egyikének polgára. Ez úgy nagyságrendileg százmillió ember.

chrisred 2018.07.30. 05:25:04

@Fradista Utazó: Ilyen nem létezik. A német idegenrendészeti hivatal egy külön szabályt hozott, hogy a szíriai menedékkérők esetében nem fogják alkalmazni a dublini rendeletet, vagyis hogy nem küldik vissza az eljárást abba az országba, ahol átlépte az Unió határát.

Fradista Utazó 2018.07.30. 07:09:10

@chrisred: Ezt én is tudom, de hogy jön ez ide?

chrisred 2018.07.30. 10:44:16

@Fradista Utazó: Halványlila gőzöm sincs. Hiszen én csak arra az állításra reagáltam, hogy a német szocialisták erőszakolták ki az évente 200 ezer migráns befogadását. (osztogattak/fosztogattak)

Fradista Utazó 2018.07.30. 10:50:52

@chrisred: Azt hiszem, én elvesztettem a fonalat. De mindegy is.

pitcairn2 2018.07.30. 12:04:59

@chrisred:

az inkább az EU "menekültpolitika" című bullshit (vagy inkább "Trójai Faló"?) folyománya volt...

chrisred 2018.07.31. 05:52:54

@pitcairn2: Az annak volt köszönhető, hogy a schengeni határországok amúgy sem vették volna vissza Németországtól a rajtuk keresztül vonulókat, vagy ha átveszik, nem lett volna kapacitásuk az ügyek intézésére.

pitcairn2 2018.07.31. 09:15:04

@chrisred:

szerintem inkább szándékosan csináltak egy segghülye uniós "menekültpolitikát", afféle "Trójai falóként" az EU centralizáció elmélyítése érdekében

pitcairn2 2018.09.04. 13:56:11

@pitcairn2:

itt botlottam bele a fickóba:)

www.globalresearch.ca/quick-america-take-over-africa-before-china-does/5651985

a vetélkedés egyébként újabb fokozatba kapcsolt mivel Kína tegnap vmi 120 milliárd USD nagyságban kötelezte el magát az afrikai projektje mellett
allafrica.com/stories/201809040345.html

és persze ott toporog mellette az EU, az USA és az UK is...

kolomparlole1114 2018.09.24. 22:00:18

Leginkább azzal segítjük Afrikát ha nem engedjük be a gazdasági migránsokat, és így nem vezetjük le a felesleges népszaporolatukat, ezáltal nem tartjuk őket abban a tévhitben hogy ez így mehet tovább a végtelenségig. Minél hamarabb fulladnak bele a túlszaporaltba, annál hamarabb jut eszükbe gumit húzni a faszukra. Lehetőleg még azelőtt hogy sáskaként lelegelnék az egész Földet az ottlakók elől. Ezért hibásak az afrikai segélyprogramok, a feleslegesen születettek etetése csak megnyújta a szenvedést, a túlszaporulat lecsengésének idejét. Rá kell ébredniük hogy vagy észnélküli gyerekgyártás vagy jólét, a kettő együtt nem megy. Minél hamarabb annál jobb. Nekik is, nekünk is.

kolomparlole1114 2018.09.24. 22:04:51

@chrisred: Nem lenne gond ha ez a migránshorda csak agysebészekből állt volna, akik akarnak és hajlandóak beilleszkedni és dolgozni. De mint tudjuk nem ilyenekből állt, hanem ilyen allahakbáros munkanélküli hülyegyerekekből, akik csak követelőzni tudnak a semmire. Ezeknek a helye a tenger fenekén van, a hajóágyúval kilyukasztott gumicsónakjukban, nem itt Európában.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.09.25. 11:03:29

@kolomparlole1114:

"Minél hamarabb fulladnak bele a túlszaporaltba, annál hamarabb jut eszükbe gumit húzni a faszukra."

Erre máig nem jöttek rá azok a balfasz segélyszervezetek, amelyek élelmiszersegélyt küldtek az éhező afrikai kisgyerekeknek ahelyett, hogy kotont küldtek volna a szülőképes nőstények kanjainak. Így aztán a segélyek csak az éhezés bővített újratermelését szolgálták, még több éhező afrikai kisgyereket produkálva, akiknek a képével még jobban lehetett pumpolni az embereket.

Most meg már hamarosan ott tartunk, hogy nem lesz elég a pénzünk, követelik az évszázadok alatt felépített jólétünket és az évezredes hazánkat is. És nem kevés álszent vagy csak szinmplán agyhalott marha önként és dalolva oda is adná nekik.

lezlidzsi84 2018.09.25. 17:00:11

@kolomparlole1114: Jópár afrikai országban már vannak jelei ennek a felismerésnek, jellemzően ott nem működik semennyire a születésszabályozás, ahol nem igazán beszélhetünk modern államról.

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Mennyiben reprezentálja az évi 150-200 ezer illegális bevándorló és a nagyjából 2-300 ezer (Afrikán kívüli kontinensre költöző) legális migráns a az 1,225 milliárdos össznépesség hozzáállását és viselkedését?

pitcairn2 2018.09.25. 18:17:16

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

te is csak a rafkós globalisták világállam-építő szövegkönyvéből énekelsz:)

pitcairn2 2018.09.25. 18:30:35

@lezlidzsi84:

a migráncshiszti már megalapozta az EU "Afrika-Marshall" tervét, az afrikai szabad-kereskedelmi övezet is valósággá vált és persze a kínaiak is hatalmas gazdasági és segélycsomagot pakoltak össze az egyébként úgy alapból is igen dinamikusan fejlődő "Fekete-Afrikának" már csak egy jó kis USD mélyrepülés-nyersanyagárrobbanás kell a viharos afrikai gazdasági fejlődéshez, az afrikai "gazdasági csodához"...

és arról se feledkezzünk meg, hogy az offshore paradicsomokban hatalmas afrikai vagyonok lapulnak

youtu.be/OitZDMDv0QM?t=1957

32. perc - The Spider's Web Britain's Second Empire Documentary

sokkal nagyobbak mint az afrikai államok adósságai...

azok is képbe jöhetnek még...

+ India is igen élénken érdeklődik mostanság az afrikai ügyek iránt...

a dúsgazdag arab olajállamok is...

minden összeállt ahhoz, hogy az elkövetkező évek number 1 sikertörténete Fekete Afrika legyen

pitcairn2 2018.09.25. 18:36:00

@lezlidzsi84:

a fenti doku elég szépen levezeti azt, hogy Fekete-Afrika de facto nettó hitelező a világ többi része felé (már hosszú évtizedek óta...), persze ezek az összegek leginkább a londoni City-ben megálmodott offshore trust company-kban rejtőznek jóformán kibogozhatatlan jogi útvesztők mellett...

ergo

az afrikai elitnek - normális viszonyok esetén - lenne mit befektetni otthon...

pitcairn2 2018.09.25. 22:30:19

@lezlidzsi84:

The New Colonialism: Britain's scramble for Africa's energy and mineral resources
www.waronwant.org/resources/new-colonialism-britains-scramble-africas-energy-and-mineral-resources

"Take Britain’s relationship with the African continent, for example. At present, British companies control more than $1 trillion worth of Africa’s key resources: gold, diamonds, gas and oil, and an area of land roughly to four times the size of the UK."

www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/17/commonwealth-british-empire-britain-black-brown-people

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.09.26. 05:48:57

@lezlidzsi84:

"Mennyiben reprezentálja az évi 150-200 ezer illegális bevándorló és a nagyjából 2-300 ezer (Afrikán kívüli kontinensre költöző) legális migráns a az 1,225 milliárdos össznépesség hozzáállását és viselkedését?"

Semennyire. Az otthon maradók még szegényebbek és ebből fakadóan még műveletlenebbek és képzetlenebbenk a migránsoknál. Ha megismered egy társaség "krémjét" (a migránsok azok, hiszen nekik van pénzük és legalább valamilyen szintű angol nyelvtudásuk), akkor milyen lehet a többi?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.09.26. 05:56:20

@pitcairn2:

"az afrikai elitnek - normális viszonyok esetén - lenne mit befektetni otthon..."

Valamiért mégsem teszi. Vajon miért? Ezek jórészt lopott vagyonok (természeti kincsek eladásából ill. segélyek ellopásából), a gazdáik meg nem véletlenül nem otthon fektetik be őket.

"minden összeállt ahhoz, hogy az elkövetkező évek number 1 sikertörténete Fekete Afrika legyen"

KIvéve a megfelelő oktatást és ebből fakadóan a képzett munkaerőt - ez viszont nem terem egyik napról a másikra. Plusz kivéve az infrastuktúrát.

Fekete-Afrika még pár évtizedig nem lesz sikertörténet. Attól sem, hogy Kína újgyarmatosítóként befektet.

Melampo 2018.09.26. 10:56:49

@pitcairn2:
"az afrikai elitnek - normális viszonyok esetén - lenne mit befektetni otthon..."
Ez azt mutatja, hogy az afrikai elit tisztában van a helyi viszonyokkal.
A gyarmatosítás nem ért véget, csak az eszközök változtak.

pitcairn2 2018.09.26. 13:14:32

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

a 70-es években a kulturális forradalom és a nagy ugrás után romokban heverő Kínáról se gondolta jóformán senki, hogy mára némi sarkítással a number 1 gazdasági hatalommá válik...

oszt a globális pénzelit belekezdett a kis "Kína akciójába":)

How the West Re-colonized China
www.youtube.com/watch?v=WxFSvPUY_oc

bár a "folytatta" lehet, hogy helyesebb lenne elvégre még Mao elvtárs is a Yale-China Association keretében ébredt politikai öntudatra:)

"Between 1919 and 1920, future Chairman Mao Zedong had several encounters with the school: he edited its student magazine, re-focusing it on "thought reorientation," and operated a bookshop out of its medical college"

en.wikipedia.org/wiki/Yale-China_Association

hogy csak egy pikáns részletet említsünk...

gondolom Afrikára is vmi hasonló vár

csak ott szupranacionális integráció fedőnéven fog futni a neokolonizáció

pitcairn2 2018.09.26. 13:21:03

@Melampo:

a mai afrikai államok inkább gyarmati reliktumok mint önálló politikai entitások

az un. "függetlenség" kapcsán pedig már rég elszálltak a korábbi illúziók, még a legfejlettebb afrikai államban - Dél Afrikában - is általános a feketék és a színesek között az a vélekedés, hogy a fehérek irányítása alatt jobban mentek dolgok

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.09.26. 18:08:17

@pitcairn2:

Elfelejted, hogy Kína egy többezer éves civilizáció. Ezt még Maónak sem sikerült kitörölnie. Melyik fekete-afrikai államról mondható el ugyanez?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.09.26. 18:12:50

@pitcairn2:

Ez azért csöppet sem zavarja a feketéket a fehérek földjeinek elvételében és a fehérek legyilkolászásában.

lezlidzsi84 2019.01.04. 09:03:19

Megvan a 2018-as staisztika a Földközi-tengeren "átkelőkről": A 2017-es 168 ezerrel szemben 113 ezer fő...
süti beállítások módosítása