Pangea

Minden, ami földtudomány

Mi lesz veled, Afrika?

2018. július 22. 16:28 - lezlidzsi84

Afrika (ezen belül is Fekete-Afrika) kitartóan magas népességnövekedési ütemével kapcsolatban kifejezetten hajmeresztő előrejelzések jelentek meg, az ENSZ "közepes" forgatókönyve szerint 2100-ra akár 4,4 milliárd fősre is nőhet a fekete kontinens lakossága,  mivel első ránézésre alig érvényesül a demográfiai átmenet a kontinens java részén, vagyis a népességgyarapodás üteme továbbra is igen magas. Mai írásunkban - történelmi példákkal, párhuzamokkal megfűszerezve - annak fogunk jobban utánajárni, hogy valóban megalapozottak-e a hasonló szcenáriók, illetve, hogy mennyire megalapozottak a növekvő afrikai lakossággal kapcsolatos migrációs félelmek?

eves_novekedes.pngA Föld országainak népességnövekedési üteme 2015-ben - jól láthatóak Fekete-Afrika kimagasló értékei, miközben a legtöbb országban már erősen lecsengőben van a népesség erőteljes gyarapodása - (forrás

Bevezetőként érdemes megjegyezni, hogy a demográfia igencsak nehéz "terep", a sok generáción át érvényesülő (ismétlődő) hatások miatt a politikusi ígéretek és társadalommérnökösködő elképzelések valamint a kocsmai bölcselkedések egyik legnagyobb temetőjeként is tekinthetünk rá, de természetesen a demográfiai előrejelzésekkel foglalkozó szakértőknek sincs könnyű dolguk, ahogy azt valamennyire Oroszország kapcsán már végigjártuk.

earthlights_dmsp_cropped_to_europe_and_africa.jpgAfrika számára vonzó bevándorlási célpont lehet a jóval fejlettebb Európa - (forrás)

Ahhoz, hogy Afrika népességgyarapodását megfelelő kontextusban tudjuk értékelni, érdemes röviden áttekinteni az emberiség és az egyes kontinensek népesedéstörténetét. Természetesen pontos adatokkal kontinenstől függően csak a 19-20. századtól rendelkezünk, ugyanakkor  már nagyjából időszámításunk kezdetére visszamenően rendelkezünk különféle becslésekkel. A lenti táblázat és ábra hivatott szemléltetni az egyes kontinensek lakosságának alakulását, és részarányát a világ népességéből. Az azonnal látszik, hogy az emberiség nagyobb része az írott történelem során mindig is Ázsiában élt, "Európa demográfiai megerősödése" epizódjellegű volt, helyét egyre inkább Afrika veszi át.

Ugyanakkor óvnék attól, hogy a kontinentális megoszlás alakulása alapján az egyes "kultúrák" vagy "civilizációk" közti eloszlásra vonatkozóan elhamarkodott következtetéseket vonjunk le. Ezek ugyanis hosszú távon nem igazán feleltethetőek meg egymásnak, illetve egyéb tényezők miatt is óvatosan kell bánnunk a lenti adatokkal:

- Gondoljunk bele, hogy például a többé-kevésbé egy (vagy inkább kettő) kultúrkört képző Római Birodalom a statisztikánk szerint három kontinensre terjedt ki, időszámításunk kezdete körül mintegy 50-60 millió lakossal. 

- A számok a népesség alakulását mutatják a vándorlási folyamatokkal együtt, ezért például csalóka Európa 19. századi szerénynek tűnő növekedése: az "európai" népességrobbanásra az európai telepesek által nagyrészt más kontinenseken került sor.

Vizsgáljuk meg ezzel a szemüveggel bolygónk népesedéstörténetét, azaz, hogy hogyan is zajlott le a demográfiai átmenet az egyes területeken.

A demográfiai átmenet szakaszai

 

A demográfiában használt - természetesen leegyszerűsített, de normális (tehát nem háborús) körülmények között meglehetősen jól használható modell szerint egy terület/társadalom népességfejlődésében négy markáns szakasz különíthető el.

Az első szakaszban igen magas a születésszám, mivel igen nagy a mortalitási ráta: a közegészségügy fejletlensége, a fejletlen közlekedésnek betudható rossz ellátási helyzet miatt magas a csecsemőhalandóság, gyakoriak a járványok és a betegségek jelentős része végzetes. A magas gyerekszám célja, hogy közülük legalább néhányan megéljék a felnőttkort. A népességnövekedés üteme csekély és erősen hullámzó. Ez a szakasz Európában és Észak-Amerikában a 19. század elejéig, Ázsiában és Dél-Amerikában a 20. század elejéig, Afrikában pedig a század közepéig tartott.

A második szakaszban a közegészségügy, a tudomány és az ellátási helyzet fejlődésével esik a halálozási ráta, csökken a csecsemőhalandóság, ugyanakkor még fennmarad a sokgyerekes családmodell is. Utóbbit segíti, hogy ez a szakasz többé-kevésbé az adott társadalom anyagi gyarapodásával is együtt jár, így a családok kezdetben megengedhetik a több (életben maradt) gyereket, akiket az extenzíven fejlődő gazdaság (legalábbis kezdetben) fel is tud szívni. Persze nem mindig helyben, gondoljunk csak a 19. századi amerikai kivándorlásra, vagy napjaink népvándorlásaira. Ez a szakasz erőteljes népességnövekedéssel jár, Európában nagyjából az első világháborúig tartott, Ázsiában mostanában van lecsengőben (persze nem mindenhol), Afrika java részében pedig még tart. 

A harmadik szakaszban a halálozások szintje viszonylag alacsonyan stabilizálódik, míg megindul a születések számának csökkenése a többkeresős családmodell kialakulása, valamint a nagycsalád eltartásának anyagi hátrányai miatt, vagyis a lakosság egyre csökkenő ütemben növekszik.

A negyedik szakaszban a születések száma is stabilizálódik nagyjából a halálozások szintjén, a lakosságszám stagnál, néha nő, néha fogy, de jóval kisebb hullámhegyekkel és -völgyekkel mint az első szakaszban.

Egyesek szerint van egy 5. szakasz is, amikor a születések száma tartósan alatta marad a halálozások számának, ami ma jellemzi Európát.

Látható, hogy ez egy alapvetően Európára kidolgozott modell, ugyanakkor a legtöbb, modern fejlődési pályára állni tudó állam/társadalom ezt a demográfiai pályát látszik bejárni. Persze nagy kérdés, hogy pl. Fekete-Afrika mikor is tud majd átlépni a 3. szakaszba... 

Már időszámításunk kezdetén is Ázsiában élt az emberiség zöme, igaz Nyugat-Ázsia (ezen belül a Közel-Kelet és Kis-Ázsia) részaránya a mainál jóval nagyobb volt, Európa lakossága folyamatosan és lendületesen növekedett (egészen nagyjából a 3. századig), és Észak-Afrika is tekintélyes népességgóc volt, több, mint 10 millió lakossal. Ebből következően a Szubszaharai-Afrika meglehetősen gyéren lakott terület volt ekkor még, akárcsak a két Amerika. (Az viszont lehetséges, hogy Afrika és főleg Dél-Amerika ókori lakosságszáma alábecsült, az utóbbi időben például Amazóniában előbukkant az irtásokon néhány korábban ismeretlen földműves kultúra "hagyatéka".)

A következő becsült lakosságadataink az előző ezredfordulóról származnak: Ázsia és Európa lakossága alig nőtt, Európa még nagyjából a világnépességből való részesedését (kb. 15%-ot), Ázsia súlya csökkent. Tegyük hozzá: Európa esetében ez a Római Birodalom összeomlása és a népvándorlás (valamint egyes természeti jelenségek) miatti igen jelentős népességfogyást takart, mely a 6-7. században tetőzött, ezt követően pedig viszonylag jelentős népességgyarapodásra került sor, mely kitartott a 14. századig. A becslések szerint viszonylag lendületesen gyarapodott Afrika és Dél-Amerika népessége, ugyanis mindkét kontinensen szárba szökkentek az első nagyobb birodalmak és földműves kultúrák - Észak-Afrika pedig az arab uralom alatt viszonylag virágzó terület lehetett.

Adatforrás: http://databank.worldbank.org és Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, Statistical Appendix

A következő évszázadokban érdekes folyamatoknak lehetünk tanúi: Európában jellemzően nagyobb mértékben nőtt a népesség a 18. századig, mint a többi kontinensen. Természetesen a növekedés üteme mindenhol meglehetősen szerény volt. igen nagy kilengésekkel, melyek közül a legjelentősebb a 17. századi volt, melynek elsősorban klimatikus okai voltak: a kis jégkorszak legrosszabb éveiben világszerte nagyon gyenge terméshozamokkal találkozhattunk, ami nem igazán kedvezett a komolyabb népességnövekedésnek. Emellett Európában a harminc éves háború, Észak-Amerikában pedig az európaiak és az általuk behurcolt betegségek tizedelték a népességet. (Dél-Amerika nagyobb lendülete egyébként épp az előző évszázadban hasonló okból bekövetkező brutális népességcsökkenés miatti alacsonyabb bázisértéknek "köszönhető".A 18. században aztán mind Európában, mind Ázsiában, mind pedig a két Amerikában egyre nagyobb mértékű népességnövekedésre került sor, a következő évszázadban pedig Európa és Észak-Amerika növelte erőteljesen a világ népességéből való népességét, hogy aztán átadja a stafétát előbb Latin-Amerikának, majd Afrikának illetve valamivel kisebb mértékben Ázsiának a 20. század dereka táján. Figyelemre méltó, hogy nagyjából az 1970-es évek kiugró növekedési csúcsai után mind Ázsiában, mind Latin-Amerikában jelentősen csökkent a népességnövekedés üteme, csak Afrikában stagnál igen magas szintem az értéke. A fent ismertetett demográfiai átmenet modellje tehát nagy vonalakban valóban működni látszik, de felfigyelhetünk néhány furcsaságra:

Első ránézésre az európai népességgyarapodási csúcs korántsem olyan nagy, mint Ázsiáé, Afrikáé vagy Latin-Amerikáé. Természetesen az ábra időskálája is torzít, de jól látható, hogy Európa "nagy időszaka" ugyan kisebb csúcsértékekkel járt, de jóval tovább tartott, mint más kontinensek igen gyors és intenzív növekedési szakasza. Ennek több oka volt:

- Európa viszonylagos társadalmi-gazdasági fejlettsége évszázadokon keresztül nagyobb népességgyarapodást biztosított vetélytársainál.

- A népességgyarapodást előidéző tényezők (fejlettebb mezőgazdasági, termelési módszerek, egészségügy), évszázadokon keresztül alakultak ki, fokozatosan éreztetve hatásukat, míg a többi földrészen nagyrészt lökésszerűen, és gyakran csaknem egyszerre terjedtek el.

- Európa nagyon heterogén társadalmakból állt, a radikális népességnövekedés időszaka időben és térben is nagyon elkülönült, "lelapítva" a gyarapodás csúcsértékeit. (Hasonló hatással találkozhatunk Ázsiában a 20. század második felében: a népességrobbanás Dél-Ázsiában később következett be mint például Kelet-Ázsiában).

- És a legfontosabb: az európai "népességfelesleg" már a 17-18. századtól kezdve részt vett a kontinensek közötti migrációban. Tehát az európai népességrobbanásra jelentős részben Észak-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Amerika mérsékeltebb éghajlatú részein került sor. Ha együtt nézzük adataikat Európa (illetve az európai kultúrkör) igencsak megnövelte a 20. század hajnalára a világnépességből való részesedését:az időszámításunk kezdetén becsülhető 14-16%-os arányról 35% körülire. (Persze nem egyszerű az összehasonlítás, hiszem az európai kultúrkör épp időszámításunk kezdete környékén a Mediterráneumra is kiterjedt.) Mára az európai eredetű népesség aránya a világnépességből visszaállt az eredetihez közeli 16-18%-ra, miközben Ázsia is veszített (és folyamatosan veszít) részesedéséből, nem utolsósorban a továbbra is igen gyorsan gyarapodó Afrika javára.

Adatforrás: http://databank.worldbank.org

Afrika népességének bővülése sokáig jóval kisebb volt más kontinensekénél, és a növekmény általában inkább Észak-Afrikának (különösen Egyiptomnak) volt köszönhető. A szubszaharai Afrikában ugyanis elég sok tényező dolgozott a nagyobb mérvű növekedés ellen:

- A kontinens jelentős része nem volt alkalmas nagyobb népességet eltartani tudó, fejlettebb mezőgazdaság elterjedésére.

- A nomád állattartó gazdálkodás sem tudott nagyobb népességet eltartani, ahol mégis volt értékelhető mezőgazdaság, ott a tartalékolás kultúrájának (részben a mezőgazdasági termelés módjából eredő) gyakori hiánya növelte a földművelő közösségek sebezhetőségét.

- A belső háborúskodások, rabszolgavadászatok is erősen csökkentették bizonyos területek népességét valamint a kedvezőtlen adottságú belső területekre kényszerítették a lakosság egy részét.

Ennek következtében az Afrikában élők világnépességből való részesedése csökkenni kezdett, ugyanakkor a 20. század elején a folyamat megfordult, és viszonylag korán beindult a népességrobbanás a fekete kontinensen, elsősorban a következőknek köszönhetően:

- Észak-Afrikában és Dél-Afrika nagyobb részén "európaias" infrastruktúra alakult ki, a 20. század derekára már gyakorlatilag mindenkit elérő közoktatással és közegészségüggyel, értelmezhető (bár nagyon egyenlőtlen) gazdasági fejlődéssel - itt gyakorlatilag Ázsiával együtt bontakozott ki a demográfiai átmenet második (ma pedig már a harmadik, csökkenő népességnövekedéssel járó) szakasza.

- Fekete-Afrika zömében erre némileg késve és csak részlegesen került sor, de a gyarmatosítás hatására már az 1930-as évekre a terület sűrűbben lakott részein a vidéki központokban is elérhetővé vált már az egészségügyi ellátás, és a közellátás fejlődése valamint néhány fejlettebb mezőgazdasági módszer elterjesztése miatt az éhínségek is ritkábbá váltak.

- Afrika kb. 1905-1960 között meglehetősen békés korszakát élte. A gyarmatosítás minden szemétsége ellenére a kezdeti szakaszainak harcai, emberirtásai után megszüntette mind a rabszolgavadászatot, mind a belső harcokat, ami igencsak csökkentette a kontinens belsejének mortalitási adatait. Bár az első világháború harcai Kelet-Afrikában közvetett módon meglehetősen sok áldozatot követeltek, és a franciák is keményen soroztak észak-afrikai gyarmataikon, az áldozatok aránya jóval kisebb volt, mint Európában. Szintén sok áldozatot követelt az olasz-etióp konfliktus a második világháború előszeleként (majd részeként), de a nagy konfliktus afrikai harcai ezen felül meglehetősen kevés helyi áldozatot követeltek: Afrika vérvesztesége eltörpült Európa és Ázsia mellett.

 

Adatforrás: http://databank.worldbank.org

Ennek megfelelően a népességrobbanás fő mozgatóereje - mint mindenhol máshol - a halálozások számának nagymértékű visszaesése lett Afrikában is, de mindez a háborús veszteségek kicsinysége illetve a közegészségügy II. világháborút követő gyors fejlődése miatt különösen erőteljesre sikeredett, ugyanakkor más kontinensekkel ellentétben 60-70 év elteltével sem kezdődött meg a demográfiai átmenet harmadik szakasza, azaz nem nagyon tapasztalható a születésszám visszaesése a halálozások csökkenését követően, ami a lakosság első pillantásra megállíthatatlan növekedését eredményezi. Ennek eredményeképpen van Nigériának 195 millió, Etiópiának 107, Egyiptomnak 97 millió, a Kongói Demokratikus Köztársaságnak 84 millió lakosa. A népességrobbanás természetesen jelentős regionális különbségekkel zajlik a hatalmas kontinensen. A fenti ábrán jól látszik, hogy a viszonylag fejletlenebb Nyugat- és Közép-Afrika némi hendikeppel indult, az afrikai népességrobbanás pedig a 70-es, 80-as években érte el csúcsát, a gazdaságilag fejlettebb Észak- és Dél-Afrikában ezt követően jelentősen csökkent a lakosság növekedési üteme (csökkent az egy családra jutó gyerekszám), az itteni társadalmak nagyrészt beléptek a demográfiai átmenet harmadik szakaszába. A többi régióban viszont a gyarapodás üteme kisebb megtorpanást követően gyakorlatilag a csúcs közelében látszik stabilizálódni, sőt Észak- és Dél-Afrikában is növekedett kisebb mértékben a gyarapodás üteme.

3986892779_8a136644f6_o.jpgA népesságrobbanás következtében az afrikai társadalmakban igen nagy a fiatalok aránya - még a fejlettebb Botswanában is - (forrás)

A fő ok egyszerű: a 70-es 80-as évek fordulóján született (és immár életben maradt) igen népes generáció gyermekei 2010 környékén születtek meg, vagyis vélhetően már a három fekete-afrikai régióban is csökkent volna kis mértékben a születésszám, de a korosztályok egyenlőtlen létszáma (vélhetően egyre kisebb növekedési csúcsokban) még érezteti hatását.

A 80-as 90-as évekbeli visszaesés okai viszont többnyire tragikusak: Kelet- és főleg Dél-Afrikában az AIDS hatása miatt megemelkedő halandóság vezetett a görbék "behorpadásához", a magasabb szintre való visszaálláshoz pedig hozzájárult a közegészségügyi helyzet stabilizálódása is. Közép-Afrikában még durvább hatással járt a 90-es években az "afrikai világháború", a Kongóban közvetve több millió áldozatot követelő konfliktus.

De miért nem sikerült Afrika jelentős részének belépnie a már csökkenő gyarapodási ütemmel jellemezhető harmadik népesedési szakaszba? A választ az ebből a szempontból előrébb tartó Észak- és Dél-Afrikával valamint az Ázsiával való összehasonlítás adja meg.

Már említettük, hogy Észak- és Dél-Afrikában inkább lecsengőben van a viharos népességgyarapodás korszaka, ahogy Ázsia nagy részén is. 

(Nyugat-Ázsia 1990 körüli fura kiugró értékét a Gázai-övezet statisztikába kerülése okozta.) Adatforrás: http://databank.worldbank.org

Az ábrán jól követhető, hogy a 20. század közepén még az Ázsiai régiók népessége is elég masszívan nőtt, míg már a legtöbb országban komolyan esett a születésszám, így a népességnövekedés is mérséklődött. (Kelet-Ázsia demográfiája gyakorlatilag Kína demográfiája, jól követhető a "Nagy ugrás" valamint az egykepolitika bevezetésének hatása...). Ha kicsit is ismerjük az említett régiók gazdaságtörténetét, derenghet, hogy az elmúlt 40-50 évben általában elég masszív (igaz sokszor nagyon egyenlőtlen) gazdasági fejlődésen estek át, aminek lehet köze a születésszám mérséklődéséhez.

A demográfia átmenet harmadik-negyedik szakaszába való átlépés ugyanis részben a "középosztály" kialakulásának "története". A folyamatban résztvevő társadalmak gazdasági fejlődése nyomán ugyanis nemcsak az egyén "termelékenysége" nő (azaz 2-3 gyermek már bőven képes ellátni idősödő szüleit), de a gyermekek felnevelésének, iskoláztatásának költsége is. Azaz nemcsak, hogy kevesebb gyermek kell a túléléshez, de költségesebb a felnevelésük is. Ez nem is feltétlenül családi, hanem össztársadalmi szinten jelentkezik: a népességrobbanás miatt  megjelenő óriási gyermekkorú generációk számára iskolákat és egyéb intézményeket kell építeni, egyszerre kell munkát adni (ami egyben óriási lehetőség is a gazdasági fejlődésre), tehát ezek a társadalmak általában igyekeznek minél rövidebbre fogni a "robbanás" időszakát, nehogy ismét kezelhetetlen nagyságú generációk ömöljenek amúgy fejlődő ellátórendszereikre. Tehát ha a népességrobbanáshoz megfelelő gazdasági fejlődés is társul, az általában viszonylag gyorsan gátat szab a további nagyarányú növekedésnek.

Afrika jelentős részén viszont nem ez volt a helyzet:

- A kontinens legtöbb országának gazdasági növekedése (megfelelő erőforrások és intézményi háttér híján) szerény volt a népesség növekedéséhez képest, így sem családi, sem össztársadalmi szinten nem nagyon érvényesült a fent leírt mechanizmus: mivel alig volt minőségi fejlődés, maradt a mennyiségi: a több gyerek több kezet jelentett és jelent.

- Családi és egyéni szinten is a csökkenő gyermekszám ellen dolgozott, hogy az elmúlt 50-60 évben Afrika jelentős részén legalább a szociális, de sok esetben még az alapvető személyi biztonság is hiányzott.

- Össztársadalmi szinten ugyanilyen hatással volt, hogy igen sok országban még a minden állampolgárt elérő államszervezet kialakítása is komoly nehézségbe ütközött, ami legtöbbször lehetetlenné tett bármilyen hatékony állami népesedéspolitikát, egészségügyi felvilágosító programot.

niger.pngNiger korfája 2017-ben - a viharos népességnövekedés időszaka még tart, az egyes korcsoportok egyre népesebbek (igaz a csecsemőhalandóság is igen magas). A lakosság 60%-a 19 éven aluli - (forrás

Mindez együtt egy elhúzódó népességi csúcsot eredményezett, ami természetesen csak rontott a helyzeten: az állandóan nagy létszámú gyermekkorú (eltartott) népesség óriási terheket ró mind a kormányokra, mind az egyes családokra, ami gyakran a további gazdasági fejlődést akadályozza. A legtöbb fekete-afrikai ország számára az lenne a legfontosabb, hogy legalább annyira lejjebb szorítsa az egy családra jutó átlagos születésszámot, hogy az eltartottak száma ne haladja meg az aktív munkavállalási korban lévők számát. Mivel a 70-es, 80-as években született igen népes generáció ma már aktív korú, erre megfelelő családpolitikával jó esély lenne, ráadásul a csökkenő gyermekszám miatt a nők is nagyobb arányban tudnának a munkaerőpiacra lépni (most nem az önellátó gazdaságokról van szó, ott eddig is elég tevékenyek voltak a nők).

ruanda.pngRuanda esetében kettős hatás fékezi a legújabb korcsoport további növekedését: most értek családalapítási korba a háború és népirtás miatt kisebb létszámú 20-30 évesek, valamint valamennyire már érződnek a kormányzati intézkedések hatásai is - a 20 éven aluliak aránya már "csak" 50% - (forrás

Persze ez a helyzet nagy kockázatokat is jelenthet - ha nem sikerül munkát adni a helyi fiataloknak, abból igen sok nehézsége származhat mind a helyi társadalmaknak, mind az egyéb kontinenseken élőknek. Bíztató ugyanakkor hogy a jobban "menedzselt" országokban, például az igencsak sűrűn lakott Ruandában és az igen népes Etiópiában már látszanak az első sikerek, az adott kormányok családpolitikai intézkedései, egészségügyi felvilágosító kampányai - békés eszközökkel - mérsékelték a népesség gyarapodási ütemét. Etiópiában ebben az ország legtöbb részét elérő úthálózat kiépítése (és a nyomában beinduló gazdasági fejlődés) is sokat segített. Tegyük hozzá: a két ország lakossága igen viharos történelmük miatt még afrikai viszonylatban is igen kiegyenlítetlen korszerkezettel rendelkezik, úgyhogy még korai lenne sikert kiáltani, de az első jelek bíztatóak.

etiop.png

Etiópia esetében kisebb a szerepe az erőszakos cselekményeknek a korfa egyenetlenségében, látható, hogy Nigerhez képest keskenyedik a korfa, azaz kisebb (51%-os) a 20 éven aluliak aránya - (forrás

De mekkorára nőhet Afrika lakossága, és milyen hatással lehet ez a kontinensre és egész bolygónkra? Nagy port vertek fel az ENSZ 2010-es évek elején megjelentetett népesedési becslései: változatlan termékenységi szinttel számolva arra jutottak, hogy Afrika lakossága 2050-re 3,2 milliárd,  2100-ra 16 milliárd főre nőne, és ezáltal a legnépesebb kontinenssé is válna! Természetesen a jelentésben hangsúlyozták, hogy ez a forgatókönyv felettéb valószínűtlen, amit az is mutat, hogy ha ugyanezt a számítást a már némileg kisebb 2016-os növekedési értékkel végezzük el, 2050-re 2,8, 2100-ra, 9,7 milliárd fős értéket kapnánk. (A kontinens potenciális eltartóképességét egyelőre hanyagoljuk.)

Ennél jóval "közismertebb" az ENSZ közepes becslése, mely szerint a népességnövekedés a világ legtöbb régiójában minimálisra mérséklődik 2100-ra, a világ népessége ekkor 11,2 milliárd fős lesz, ezen belül Afrikáé 4,4 milliárd fő (tehát a népességnövekmény zöme a fekete kontinensé lesz). A forgatókönyv szerint Afrika népessége 2050-ig 2,5 milliárd főre fog nőni. Ez a forgatókönyv egyébként nagyjából a jelenlegi trendek (tehát a csökkenő születésszám) jövőbe vetítésével számol, Afrika esetében a demográfiai átmenet modelljének lassú követésével.

download.pngAz ENSZ "közepes" becslése - jól látható, hogy eszerint 2110 körül már Afrika lenne a legnépesebb kontinens -(forrás

Természetesen kisebb népességgyarapodással számoló forgatókönyve is van az ENSZ-nek, ez egyébként 2050 és 2100 között már a bolygó össznépességének csökkenésével számol. Ebben a modellben viszont Afrika népessége továbbra is növekszik, 2050-re 2,2 milliárd főre, 2100-ra 3 milliárd főre.

Hogy melyik modell válik be, azt természetesen lehetetlen megtippelni, ugyanakkor feltűnő, hogy 2050-ig még a nagyobb növekedést feltételező forgatókönyvek szerint sem nő 2,5 milliárd fő fölé Afrika lakossága, a nagyon durvára prognosztizált népességrobbanás 2050 után következne be. Tehát ha a következő 30-40 évbe érdemben sikerülne mérsékelni az afrikai népszaporulatot, el lehetne kerülni a legvészesebbnek tűnő forgatókönyveket. Ugyanakkor ez felvet néhány további kérdést is.

Ahogy már volt róla szó, a demográfiai átmenet későbbi szakaszaiba való átlépés  - ha nem is minden esetben törvényszerűen - de általában a "középosztály" létrejöttének folyamatához kapcsolódik, tehát ha a demográfiai robbanás központi intézkedésekkel történő mérséklése, az afrikai alapinfrastruktúra és a színvonalas oktatás kiépülésének együttese komolyabb gazdasági fejlődést indítana be a kontinensen, azzal több százmilliós "középosztály" is létrejönne, mely elkezdene fogyasztani - hasonlóan mint ma Kínában, Dél-Ázsiában, ami elég kemény környezetterhelést jelent majd, nem beszélve a klímaváltozásra gyakorolt hatásokról, melyek még visszaüthetnek Afrikára... Persze Afrika összlakossága ma még kisebb mint Indiáé és Kínáé, és ez a "fogyasztási" átmenet sem egyszerre történne az egész kontinensen, de jobb lenne minél előbb, minél kisebb összlakosság mellett átesni rajta - főleg hogy vélhetően a népesség további növekedését is komolyan mérsékelné.

Nem beszéltünk még az afrikai népességnövekedés két esetleges (egymással összefüggő) korlátjáról: a kontinens eltartóképességéről és a kontinensközti migrációról. Az egyes területek eltartóképességének megállapítása még a demográfiai előrejelzéseknél is nehezebb terep, az ezzel próbálkozók általában látványosan befürdenek (lásd pl. Malthust), mivel lehetetlen kiszámolni a technológiai fejlődés módosító hatásait. Afrika ma nem számít különösebben sűrűn lakottnak, népsűrűsége 36 fő négyzetkilométerenként, ha nem számítjuk a gyakorlatilag lakhatatlan területeket akkor sem kapunk 60-70 embernél többet négyzetkilométerenként. Tekintve, hogy a mezőgazdaság színvonala sokhelyütt meglehetősen alacsony (azaz van mit fejleszteni), a kontinens időben elkezdett fejlesztésekkel a mai népességének többszörösét is képes ellátni, persze jelentős környezeti károk mellett. A gond az "időben elkezdett fejlesztésekkel" van illetve azzal, hogy ez regionálisan már nem feltétlenül érvényesülhet, aminek jeleivel már most is találkozhatunk.

Egyes szerzőknél és a kocsmai bölcselkedőknél valamint persze politikusoknál gyakran előkerülő katasztrófa forgatókönyv, hogy tömegek fognak majd átkelni a Szaharán és "lerohanják" Európát. Ha egy kicsit is tanulmányozzuk a Szahara földrajzát akkor persze viszonylag nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ez nem egészen így fog kinézni, de az, hogy a következő 30-40 évben bő egymilliárd új afrikai polgárral számolhatunk, vélhetően igen erősen hatni fog a globális migrációs folyamatokra, különösen politikai krízisek, környezeti katasztrófák esetében - jóval több ember fog ugyanis útra kelni.

Ugyanakkor a tömeges afrikai migrációt jelenleg még számos tényező akadályozza:

- A szubszaharai Afrikának nagyon gyengék a más kontinensekkel való infrastrukturális kapcsolatai: a közlekedés, nehézkes és drága, mind a legálisan, mind különösen az illegálisan utazók számára.

- A drága közlekedés miatt csak a viszonylag szűk réteget képző módosak engedhetik meg maguknak kontinensek közti migrációt. Persze ha beindul a kontinens fejlődése, ez a réteg gyarapodik majd - de zömük valószínűleg jellemzően viszonylag szervezetten fog más kontinensekre érkezni. A célországoknak természetesen érdemes átgondolniuk, hány embert is tudnak valójában befogadni, illetve biztosan jó-e az, ha a képzett afrikai elit más kontinensekre vándorol. (Ezzel ugyanis lassulhat a helyi gazdasági fejlődés és gyarapodhat a nincstelenek száma, akikkel esetleg "gazdasági menekültként" fognak találkozni a célországok.)

- a Szahara Líbia kivételével általában viszonylag jól ellenőrzött terület, nehezen járható át tömegek számára.

De hogy is néz ki mindez számokban? Afrika tulajdonképpen viszonylag kis szereplője mind a legális, mind az illegális migrációnak, nagyobb súlya a menekültek között van, bár a menekülni kényszerülők zöme a kontinensen marad. Az ENSZ statisztikája szerint a 2017-ben 258 millió ember vett részt a nemzetközi migrációban, ez a 200-es 173 milliós létszámot tekintve elég nagy növekedést takar. Közülük 36 millióan jöttek Afrikából (a 2000-es 22 millióval szemben), mely némileg kisebb részesedést takar, mint az afrikaiak aránya a világ össznépességéből. 

Itt érdemes tisztázni, mit is jelent a migrációban részt vevő fogalma: az egyes országok statisztikái eltérnek ugyan, de nagyjából a olyan "külföldön élőt" takar, aki nem rendelkezik a lakóhely ország állampolgárságával. (Tehát a "honosított", állampolgárságot szerző bevándorló általában nem tartozik ide.) Az említett 36 millió afrikaiból nem egészen 20 millió él más kontinensen, tehát a kontinens összlakosságához képest nem túl sokan - ahogy már említettük, az afrikai lakosság javának hiányoznak ehhez az eszközei. Évente egyébként körülbelül 4-600 ezer afrikai hagyja el a kontinenst, természetesen egyáltalán nem csak európai végcéllal.

dadaab2-1080x675.jpg

A legnagyobb menekülttábor: a kenyai Dabaab - (forrás)

Földünkön jelenleg nagyjából 26 millió regisztrált menekült él, és többségük jelenleg a Közel-Keletről kerül ki, bár arányát tekintve valóban sok az afrikai is. Többségük ugyanakkor soha nem hagyja el Afrikát, de tény, hogy az európai irányú illegális bevándorlás jelentősen nőtt az elmúlt években: 2010-ben még csak 58.000 afrikai menedékkérőt regisztráltak Európában, számuk ezt követően folyamatosan emelkedett, 2014-ben átlépte a 100.000 főt, a 2016-os csúcsévben majdnem elérte a 200.000 főt, de 2017-ben már csak 168.000 főt regisztráltak.

Tehát egyáltalán nem egy hirtelen jövő, "háttérhatalom" vagy politikusi fejekben élő fantázialény által mozgatott folyamatról van szó, hanem egy - Líbia destabilizálódásával - fokozatosan megerősödő, de úgy látszik nagyjából limitált (vagy limitálható) nagyságú népmozgásról. Ugyanakkor az Európára nehezedő afrikai migrációs nyomás számokkal jól alátámasztható tény (ha nem is annyira erős, mint egyes politikusok állítják), melyet valamilyen módon kezelni kell, főleg, hogy hosszabb távon erősödhet is a folyamat, nagyjából a következő alapvető forgatókönyvek mentén:

- Az afrikai társadalmak lassan stabilizálódnak, csökken a nagy menekülthullámokat kiváltó, államhatalmat aláásó konfliktusok száma. Az egyes kormányzatok (esetleg némi külső segítséggel) felismerik, hogy intézkedéseket kell tenniük a népességrobbanás fékezésére, és tudnak is lépni ebbe az irányba. A stabilizálódó politikai és demográfiai helyzetet valamennyire ki tudják használni gazdaságfejlesztésre, miáltal lassan gyarapodni kezd az afrikai középosztály. (Mindez persze az eddig nem éppen fényesen muzsikáló afrikai politikai és gazdasági elit "készségfejlődését" is feltételezi.) Ebben az esetben a gumicsónakokon Európába tartók tömege lassan elapad, viszont megjelenik a viszonylag képzett, kivándorolni akaró és tudó afrikaiak tömege - akiket a célországok is szívesebben látnak. Ez a forgatókönyv lenne a legkedvezőbb minden érintett számára.

- Az afrikai társadalmak nem tudnak stabilizálódni, belső (és kívülről szított egyéb) konfliktusaik miatt marad az alacsony gazdasági fejlettség, a népességrobbanás csak lassan hagy alább. Ebben az esetben a konfliktusok intenzitásával szinkronban ingadozva, de jellemzően inkább növekvő számú menedékkérővel kell számolnia Európának.

Persze a valóságban vélhetően valahol a kettő között leszünk, valószínűleg lesznek stabilizálódó országok és lesznek stagnáló vagy még jobban lecsúszó, esetleg megszűnő államok, és nem kell számolni a mainál nagyságrendekkel nagyobb menekültproblémával, de a problémahalmaz nagysága és kezelhetősége szempontjából egyáltalán nem mindegy milyen arányban érvényesül a fenti két szcenárió.

Épp ezért nagyon nem mindegy, hogy a következő 30-40 évben milyen szerepet szeretne játszani a külvilág (és főleg Európa) Afrikában, mind a konfliktusmenedzsment, mind a gazdasági kapcsolatok terén.

 

Felhasznált források:

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Africa
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation
 • https://en.wikipedia.org/wiki/World_population
 • https://en.wikipedia.org/wiki/World_population_estimates#By_world_region
 • http://databank.worldbank.org/data/indicator/SP.POP.TOTL/1ff4a498/Popular-Indicators#
 • https://issafrica.org/iss-today/africas-population-boom-burden-or-opportunity
 • https://yaleglobal.yale.edu/content/africas-population-growth-could-undermine-sustainability-goals
 • http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6228236.stm
 • http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/02/28/international-migration-from-sub-saharan-africa-has-grown-dramatically-since-2010/
 • http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
 • https://en.wikipedia.org/wiki/African_immigration_to_Europe
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Emigration_from_Africa
575 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://pangea.blog.hu/api/trackback/id/tr3214043584

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.22. 18:25:25

Jó összefoglaló (bár valószínűleg az olvasók egy jelentős része semmit nem ért belőle, és sorosozni meg migránsozni fog itt...).
Szerintem helyenként túl óvatosan fogalmaz, nyugodtan ki lehetne mondani, hogy Afrika egy jelentős része vagy nem jutott még el az államalapítás fázisába (pedig Egyiptom ezen már vagy hatezer éve túljutott), vagy egyszer kiépült ugyan az állam, de aztán összeomlott (Líbia ékes példája ennek).
A működő államszervezet hiánya pedig élesen visszaveti a gazdasági fejlődést, ami a legfőbb oka annak, hogy Afrikában ennyire elhúzódik a népességszám visszaesése (ezt írtad te is, csak nem ilyen határozottan fogalmazva).
Az persze már egy másik cikk témája lenne, hogy miért is tér el a fekete-afrikai társadalmi fejlődés ennyire attól, amit Dél-Amerikában vagy Ázsia nagy részén láttunk.

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2018.07.22. 18:25:31

Grat a poszthoz. Hirtelenjében nem is tudom, mit ríjak róla. Józan és érthetően magyarázó ?

lezlidzsi84 2018.07.22. 19:01:10

@Fradista Utazó: A facebookon már elkezdődött... Rögtön az első térképet sikerült félreérteni az úriembernek :)
Valóban nem mondtam ki ilyen határozottan, egyrészt mert van pár állam, ahol azért sikerült valamennyire a stabilizáció, persze van néhány, ahol valószínű soha nem is fog.

Másrészt vannak érdekes párhuzamok, pl. Dél-Amerika: a helyi államok függetlenedését követő jó 150 évben sokukra hasonlóképpen nem ütötte volna rá senki a "sikertörténet" jelzőt, ma meg azért javulóban vannak a viszonyok. Bár az is igaz, hogy ezekben az államokban kiépült az államszervezet, csak nagyon rosszul működött. Afrika egy része még itt sem tart.

Punxsutawney Mormota 2018.07.22. 19:10:08

Tisztességes kereskedelem, 50 év nyugalom és magától megállna a népességrobbanás. Ezt még az a hatás is ellensúlyozni tudná, hogy egyre jobb malária- és hiv-gyógyszerekkez jutnak hozzá az afrikaiak.

A károgó sorosozókról meg annyira hülyék, hogy azt sem tudjuk, hogy a globális éghajlatváltozás hol fog beállni, és milyen hosszúak lesznek az átmeneti periódusok. Az sem elképzelhetetlen, hogy a most nagypofával hőzöngők unokái fognak afrikai táborokban csövezni, mert Európában annyira elviselhetetlen lesz az éghajlat. Senki nem tudja, még a tudósok is csak találgatnak.

meronem 2018.07.22. 19:30:33

Parádés cikk, köszi! (Azért beállítok egy emlékeztetőt 40 év múlvára, hogy nézzek rá a cikkre, hogy melyik scenario teljesült, és jól kommentelhessek)

KunnHalmiAgnes 2018.07.22. 23:44:40

"Afrika kitartóan magas népesség­növekedési ütemével kapcsolatban kifejezetten hajmeresztő előrejelzé­sek"

Semmi baj nincs ezzel, egyszeruen csak be kell szallitani a felesleget, illetve barkit Europaba es kesz meg van oldva.

Etniez 2018.07.22. 23:46:29

@Punxsutawney Mormota: Európa nem fog csövezni, ha kell, majd elveszik a földet.

Brix 2018.07.23. 00:02:45

A globális, így az afrikai migráció is még csak most fog igazán begyorsulni. Habár az afrikiai orszagok többsège jól fejlődik, de akkora mèrtèkű elmaradásban vannak a fejlett világhoz kèpest anyagi lehetősègek, kultúra tekintetèben, hogy a migrációs potenciáljuk csökkenése nem várható. A jövőben az lesz a kèrdès, hogy hová fognak tudni elmigrálni a százmilliós embertömegek, mert a gazdag európai államok eltörpülnek lassan nèpessègben a hatalmas nèpessègrobbanáson áteső afrikai országokhoz kèpest és már nem kívánnak sem szakkèpzett , sem szakkèpzetlen afrikait befogadni. Az antimigrációs politika most a legnèpszerűbb egèsz Európában, mert a kontinens telítődött idegen kultúrájú nèpelemekkel és az itt èlő emberek szeretnèk megállítani ezt a veszèlyes globális folyamatot. A sima gazdasági migrációs potenciálon túl mèg ott vannak az afrikai belső konfliktusok által bármikor felfokozódó menekültproblémák. Az afrikai határokat vonalzóval húzták a gyarmattartó államok, etnikai-, vallasi-, törzsi konfliktusok , korrupt, nepotista elit, extrém szegénysèg , kizsákmányoló tőke...Az európai életmód , a kultúra , a biztonság veszélyben van és mèg semmilyen hatékony közösségi válasz nincs ennek kezelésère, sőt a globális szervezetek, mint az ENSZ , le akarják erőszakolni a korlátlan globális nèpvándorlás elfogadását a nemzetállamokkal...

Arcade Macho 2018.07.23. 00:04:38

en a 80as evek kozepen voltam altalanos iskolas
akkor rizst gyujtottunk szegeny ehezo etiopiai gyermekeknek, akik akkoriban 35 millioan voltak
ma 100 millioan vannak
ok megtettek mindent azert hogy legyen ott mindenkinek ivoviz?

matematikai jellegu kerdesem lenne: ha a Bundesmutti befogad 50 millio etiopiait Europa szinten mindenhova kotelezoen szetosztva (azaz hozzank 1 millio erkezne) akkor mennyi ido kellene elteljen hogy a kis szorgos etiopok megint 100 milliosra hizlaljak fel az orszagukat?

conchita wurst 2018.07.23. 01:48:35

Nemhogy fejlődés nem lesz afrikában 2050re azt is visszacsinálják középkorira ami eddig még müködött, pl. Dél-Afrikát.

nem kellene a gecigányok

conchita wurst 2018.07.23. 01:57:28

@Punxsutawney Mormota: pár vagon macsetét kell kiszórni azt megáll a népességrobbanás

A legbiztosabb módja ha a lakosság lemészárolja egymást, ezt csinálják ott most is a gyarmatosítók mer 1 országon belül is van 40 nyelv meg 25 féle nigger - ha gond van egymásnak küldik őket azt lenyugszanak.

Ezt próbálták/ják Európában is meghonostani a soros seggéből tápálkozó vadlippsik, de gondok akadtak: nemsoká futhatnak a rajnába, rhoneba lövés elől

conchita wurst 2018.07.23. 02:00:27

@Punxsutawney Mormota: Afrikai táborokban csövezni?

Ha szar kerül a palacsintába, elvesszük és kész, miért mit gondoltál?

czerka 2018.07.23. 02:18:01

Ezek a gyorsan tenyésző afrikaiak Európára veszélyt jelentenek. Ugyanakkor Kína piacot lát bennük és pénzt fog rajtuk keresni.
Kalergi-terv, csak ennyit mondok...

Bravehearth 2018.07.23. 05:36:39

Néhány hete azt kérték számon rajtam, hogy nem hagyhatom figyelmen kívül az élet legalapvetőbb törvényeit. Ergo Afrika népessége migrálni fog, bárki bármit is tesz.

Nos, számomra az élet egyik legalapvetőbb törvénye, hogy ha egy adott területen 24 millió ember számára sem volt megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrás, akkor a 280 milliós népesség egy jelentős része számára még annyi sem lesz. Vagyis migrálnak, vegetálnak vagy meghalnak. Európa számára az a kulcskérdés, hogy ebből mit kíván 'bevállalni'! Egyértelmű, hogy a migrálni kívánó népesség akár csak negyedének befogadása is végezne a jelenlegi európai társadalmi-kulturális és gazdasági berendezkedéssel. Ebből a szempontból teljes mértékben érthető a migráció elutasítása.

@Arcade Macho: "ma 100 millioan vannak
ok megtettek mindent azert hogy legyen ott mindenkinek ivoviz?"

Jól látod a kérdést! A népességük nincs arányban a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Ebből csak a már említett három kimenetel adódhat. Nem vagyunk érdekeltek a sikeres migrációjukban. Ez tény.
B.

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 06:44:44

Remélem amikor a sok agyas komcsi fideSSes és jobbikos véglényhez betelepül vendégségbe lakásonként úgy 20 bantu néger és szűk 300 fős családi köre, akkor a sok komcsi fideSSes és jobbikos véglény áldással fogja emlegetni a csúti csüngőhasú cigány nevét akinek köszönhetően sikerült Európát szétbomlasztani, és ellőni minden lehetőséget egy egységes fellépésre a megszálló horda ellen. Remélem azt is látja majd a sok agynélküli fideSSjobbik állat, hogy vezérük és családja a tőlük is lopott pénzből vidáman települ át egy nyugodt országba magára hagyva a szarban azt a sok agymosott barmot akik rájuk és az ország kirablására szavaztak.

midnightcoder2 2018.07.23. 06:57:17

Szerintem a demográfiai átmenet szakaszai erősen kultúrafüggők. Az európai vagy az ázsiai scenariót nem biztos, hogy egy az egyben rá lehet húzni az afrikaiakra.

midnightcoder2 2018.07.23. 07:00:48

@csúti csüngőhasú tolvaj: Egyenlőre a remek egységes európai megoldás tudtommal nagyjából abból áll, hogy a jó líbiai hatóságok és a derék Erdogan némi aprópénzért, és ez utóbbi a NATO oldalán folytatott kurd népirtás támogatása kedvéért lelövik nekünk a migrik egy részét a határon. A másik része viszont egy szál gumimatracon csak eljut Európába.

Visceroid 2018.07.23. 07:08:07

@David Bowman: Ide fognak jönni, az biztos.

Bravehearth 2018.07.23. 07:08:48

@csúti csüngőhasú tolvaj: Túl azon, hogy leginkább az orbánfóbia az egyetlen, ami lejön a kommentedből, de érdekelne a valódi véleményed az alábbiakkal kapcsolatban:

- szerinted valóban Orbán egymagában szét tudna bomlasztani egy ilyen közösséget, ha nem lett volna már egyébként is ordas ellentét régiók, államok és politikai erők között (brexit, német-déli periféria ellentét, olasz-francia ellentét, keleti-nyugati régió közötti politikai-pénzügyi ellentét)? Nem lehet, hogy ez az esemény (migrációs hullám) csak felszínre hozott kezeletlen és kezelhetetlen ellentéteket?
- szerinted melyik közös európai fellépés hozott volna megoldást (kvóta, határőrizet átszervezése, pénzügyi megállapodások a külső országokkal, 'hotspotok')?
- szerinted a jelenlegi alternatívák közül melyik lenne elfogadható az unió szempontjából és ezek mennyire esnek egybe az egyes tagállamok érdekeivel?
- a migráció valós megoldást nyújt az érintett afrikai és közel-keleti népesség számára vagy csak tüneti kezelés?
- mi a magyar érdekek érvényesülésének esélye egy megalkuvó vagy egy radikális külpolitika esetén?

Az általad vázolt jövő esetén nem csak a fideszesek családjait b@sznák szét a migránsok, hanem a ballibáktól kezdve a zöldeken át a haladókig mindenkiét! Szerintem egy afrikai migrit és 200 fős családját vastagon nem érdekli, kinek a nyakát vágja el, kinek a lányát/anyját/húgát erőszakolja szénné és milyen társadalmat ver szét, melyik erők pénzügyi hátterét éli föl. Persze, lehet hogy tévedek... De az is lehet, hogy nem.
B.

Bravehearth 2018.07.23. 07:14:47

@Visceroid: Ez attól függ, hogy mit teszünk ellene. Hagyjuk, vagy teszünk ellene. Hogy jönnek, az nem kérdés. Hogy be is jutnak-e, az a kérdés,
B,

haXXXor 2018.07.23. 07:24:07

A nepesedes pontosan addig tud noni ameddig az elelmezese biztositott. Mivel mar most sem az a kontinensen, igy a 4 milliardos szam eros tulzas szerintem.

moonlight777 2018.07.23. 07:33:13

Sterilizálni az afrikaiakat, mielőbb és mielőtt elpusztítanak mindent.... olyanos mint a sáskák, vagy a patkányok agyatlanúl szaporodnak.....

gigabursch 2018.07.23. 07:33:47

@Bravehearth:
Ennyire beteg agyhalottakkal teljesen fölösleges megpróbálni az értelmes vitát.

Bravehearth 2018.07.23. 07:41:30

@gigabursch: Üdv! Az esélyt azért meg kívántam adni. :-) Mindig érdekel, hogy aki akár 50000 'menekülő' befogadása mellett érvel, az mit mondana az 50003-dik, az 54004-dik bociszemű kávébarna maszatos kisgyereknek és anyukájának?

- bocsi, a 'kvóta' már kimerült. Elfogyott a kaja... Kevés a sátor... Nem kell már több kebabos... Most épp nem kell a merga szalagja mellé újabb kukahordó... Nincs több pohár...

Mi lenne a szöveg? Mert egyértelmű, hogy ekkora tömegnek még a százalékát sem lehet következmények nélkül befogadni! Integrálni pedig lehetetlen (ahogy azt a mellékelt ábra mutatja)!
B.

bontottcsirke 2018.07.23. 07:43:05

Ide vezet a védőoltás osztogatása. Hhiába vitt a cia akármit, ezek túlélik. Én a vadvilágot sajnálom a sok zombitól.

dunántúli gyerek 2018.07.23. 07:44:50

Nem értem mi olyan nagy probléma.

A fanciák, angolok, hollandok bármikor tudtak polgárháborút, puccsot szervezni seperc alatt a gyarmatokon, exgyarmatokon.

A jó duma hogy odavisszük a segítséget, ahol a baj van, a lényeg meg hogy eladunk nekik némi fegyvert aztán kipucolják egymást a niggerek hamarost. S még keresünk is rajta.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.07.23. 07:45:29

Afrika köszöni jól van, minden baja a liberalizmusból ered.

gigabursch 2018.07.23. 07:46:15

@czerka:
S kiszorítja a fekákat az eddigi életterükből.

Kína gazdaságilag gyarmatosít - kolóniákat épít fel - kiszül-kiszorít.

Lexa56 2018.07.23. 07:49:16

Nagyon tetszik a bejegyzés és a blog is

Punxsutawney Mormota 2018.07.23. 07:51:59

@maxval balcán bircaman: Bircaman köszöni jól van, minden baja abból ered, hogy abbahagyta a gyógyszerek szedését.

Punxsutawney Mormota 2018.07.23. 07:53:49

@moonlight777: Ezt a tanulságot akkor szűrted le, amikor cofidis hitelből ejutottál egy háromcsillagos tunéziai ólinklúzívba? Vagy csak a tanya határán felállítottak egy óriásplakátot?

balogh z 2018.07.23. 08:00:18

Gratula a szerzőnek, remek összeállítás! Szomorú, hogy egy ennyire jól és alaposan megírt cikkhez nagyrészt ilyen semmirekellő hozzászólások érkeznek.

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 08:08:05

@midnightcoder2:

Zsenike, pont ezért kellene összefogni a horda bejutása ellen.

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 08:15:36

@Bravehearth:

orbánnak megvolt a lehetősége, hogy egy adott szituációban az asztalt verve összefogásra szólítson fel. Mint történelmileg tényszerűen tudjuk, ő inkább a saját zsebének érdekét, az ország kirablását és a hatalom megtartásának érdekében a saját országának eladását választotta.

Az azért dicsérendő, hogy orbánistaként végre felfogod, hogy orbán nem csak a "ballibák" hanem mindenki életét tönkretette.

Egy egyszerű példa, hogy a komcsi orbánisták lássák a valóságot, megértést nem várok, ahhoz agy is kéne:

Ha a drótkerítésre felszerelsz egy vízzáró kaput, attól még a dróton keresztül elönti a kertet a víz. Ha ezt felfogjátok, megértitek és valódi megoldást vártok a csüngőhasú cigánytól nem pedig a kommunista álca mögé bújtatott náci vagy a franc tudja milyen elcseszett elveket valló, a lelketeknek szóló látszatmegoldásokat akkor talán lesz valami Magyarországból. Ha ezt nem tudjátok, vagy nem akarjátok felfogni akkor jönnek a fekák és utólag már késő lesz sivalkodni, a felelősek ti lesztek.

moonlight777 2018.07.23. 08:19:44

@Punxsutawney Mormota:

Ez a józan ész és a racionalitás tanulsága és a civilizációnk túlélésének egyetlen záloga....

Etniez 2018.07.23. 08:21:24

@Arcade Macho: Pontosan ez a baj.
Ha befogadod, újratermelik. Aztán megint.

is 2018.07.23. 08:24:37

@Brix: Jol felmondtad a FIDESZes brossurat, pontosan ugyanannyi csucstatassal, feligazsaggal, elhallgatassal. Isten ments, hogy hazugsagnak titulaljam, amit mondasz, mert abba kapasbol belekotnel, de az biztos, hogy az osszkep NEM az, mint ami ebbol a kommentedbol kilatszik. Az ENSZ pl. NEM eroszakol, es nem tamogat semmilyen KORLATLAN migraciot. Az ENSZ a migracio SZABALYOZASAT kivanja elerni, es ha te nem latod a szabalyozas es tamogatas szavak kozti kulonbseget, es terjeszted, hogy tamogat, akkor te egy rosszindulatu felretajekoztato vagy.

Hovath G. Gyorgy 2018.07.23. 08:26:29

Huhh, fontos írás!

Mivel magam a kocsmai hozzászóló szintjén vagyok, igyekszem leegyszerűsíteni a kérdést:

Nem elég a segélyezés, az egészségügyi támogatás - a gyerekeket (ezen belül a lányokat!!!) taníttatni kell, majd munkalehetőséget biztosítani nekik, s akkor ott is beindul a harmadik, majd a negyedik szakasz.

Ehhez Északnak is a zsebébe kell nyúlnia - ami még mindig kevesebb, mint a migráció kezelése (beleértve a védekezést is).

is 2018.07.23. 08:29:31

@Bravehearth: Erre szoktak idezni a Magyar ne lopj tablat. Tehat a 200 fos "migri" csalad, aki csak azzal foglalkozik, hogy noket eroszakoljon, meg nyakakat vagjon el, az sokkal, de sokkal gecibb, es a valosagtol sokkal, de sokkal odebb levo kep, mint a Magyar ne lopj. Pedig konkretan, tenyleg, magyarok voltak, akik loptak. Es te is nyilvan ideidezed mind a 10 esetet, amit a magyar media idehozott. De ezt felvilagosult kulturember nem fogadhatja el meg vitaalapnak sem, mint ahogy a Magyar ne lopjot se fogadjuk el annak.

Ha lesz egy normalis kiindulasi alapunk a menekulokrol es migransokrol, onnantol tudunk arrol elkezdeni beszelni, hogy mi tortenjen veluk, es velunk.

chrisred 2018.07.23. 08:31:28

@Bravehearth: "Nos, számomra az élet egyik legalapvetőbb törvénye, hogy ha egy adott területen 24 millió ember számára sem volt megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrás, akkor a 280 milliós népesség egy jelentős része számára még annyi sem lesz. Vagyis migrálnak, vegetálnak vagy meghalnak."

Az eddigiekből kiindulva vegetálnak, majd meghalnak. Ez az élet rendje. Csak az európai, technikai civilizáció által teremtett jólét és biztonság köréből nézve tűnik borzalmas lehetőségnek, valójában 200 évvel ezelőtt ezen a kontinensen is csak a megszületettek töredékének volt lehetősége arra, hogy felnőjön.

sírjatok 2018.07.23. 08:32:10

@csúti csüngőhasú tolvaj: no, röpke 3 év alatt eljutottunk addig, hogy valójában Orbán hibája a bevándorlás, és ő is akarja. Lol.

putris72 2018.07.23. 08:36:24

Ez a 70 években kezdődött! Már akkor is éhínség volt nem egy Afrikai országban,mert többen éltek ott mint az erőforrásaik eltartani tudtak volna! Már akkor az volt,hogy a nők 7-10 gyereket szültek,és ezek jelentős része éhen halt,még úgy is, hogy az ENSZ folyamatosan segély szállítmányokat küldött oda! Aztán utána még több segélyt,mert a porontyok csak csak születek megállásnékul! Erre mit csinálták,hát orvosokat is küldtek oda!Eredmény a problémát meg tízszerezték,hiszen ha egy ország 10 milliót nem tudott eltartani,akkor 100 milliót hogyan tudna?Sehogy így azok szépen elindultak hozzánk! Az ENSZ reakciója,hát akkor fogadjuk be őket! Nem tudjuk,de nem is változtatna ott semmit!Mivel ettől függetlenül ugyanúgy szülnék bele a vakvilágba a porontyokat ahogy addig is,hiszen majd valaki megoldja helyettük a dolgokat! A civilizáció meg megy a levesbe!

chrisred 2018.07.23. 08:37:09

Európának azért volt lehetősége a demgráfiai robbanás túlszaporulatát más kontinenseken elhelyezni, mert
1. azok a vidékek (Észak-Amerika, Ausztrália, Dél-Afrika) lényegében lakatlanok voltak
2. az európai államok a technológiai fölényük miatt az egész bolygót az ellenőrzésük alatt tartották.

Ezek a jelen pillanatban egyszeri és megismételhetetlen körülménynek tűnnek.

sírjatok 2018.07.23. 08:37:28

Akik pedig azt gondolják, hogy a háború csökkenti a népességet, nem csökkenti (pontosabban szinte nem csökkenti). Nézzetek meg egy Európa népességstatot, első és második VH alatt semmi csökkenés. Az egyetlen látványosan nagy népességcsökkenést Európában a pestis okozta.

Bravehearth 2018.07.23. 08:39:50

@csúti csüngőhasú tolvaj: "orbánnak megvolt a lehetősége, hogy egy adott szituációban az asztalt verve összefogásra szólítson fel."

Ha emlékszel, ezt már 2015 szeptemberében megkísérelte, mikor a 6 pontos javaslatát elmondta az unióban (amiről gyakorlatilag most már minden meghatározó uniós politikus is beszél - persze nem említve, hogy Orbán ezt '15-ben már elmondta). Emlékezhetsz arra is, hogy ezért külpolitikai területen mit kapott Orbán és a magyar külügy az unióban. ESÉLY SEM lehetett volna a javaslatok mentén bármilyen kompromisszumra, mert még tárgyalási alapnak sem fogadták el sem a javaslatokat, de még Orbán személyét sem.

"Az azért dicsérendő, hogy orbánistaként végre felfogod, hogy orbán nem csak a "ballibák" hanem mindenki életét tönkretette."

Egyrészt nem érzem magam 'orbanistának'. Másrészt az az igazság, hogy azt sem érzem, hogy tönkretette volna az életemet. Persze ez nem csak a politika, hanem a magam döntéseinek kérdése is.
De, ha visszaolvasom soraid épp te vagy az, aki úgy emlegette az afrikaiakat, hogy elég komoly veszélyt jelentenek a jobbikos és fideszes családokra. Nos, a veszélyt jól írtad le, de ez igaz lesz minden magyar családra, nem csak a jobbikos és fideszes családokra. Ergo részben igazat írtál.

"Egy egyszerű példa, hogy a komcsi orbánisták lássák a valóságot, megértést nem várok, ahhoz agy is kéne:"

Szerintem az agy kérdésével semmi probléma. Egyszerűen más dolgokat priorizálnak, mint a te agyad. Ennyi.

"Ha a drótkerítésre felszerelsz egy vízzáró kaput, attól még a dróton keresztül elönti a kertet a víz."

Egyrészt: mi csak a magunk telkét keríthetjük el. A szomszédét még mindig a szomszédnak kell elkeríteni. Másrészt a kerítés jó lehet az őzek ellen, de az árvíz ellen gát kell a vízzáró kapu mellé! Ezt is tudjuk.

"Ha ezt felfogjátok, megértitek és valódi megoldást vártok a csüngőhasú cigánytól..."

Hidd el, felfogtuk! A jelenlegi és korábbi problémákkal szemben megoldást jelentettek az eddigi intézkedések. A jövőbeniek ellen mindez már kevés lesz. És igen. Valódi megoldást várok a kormánytól. Ha kell, cseréljük le a kerítést falra, aknamezőre, villanykerítésre, géppuskatornyokra, ezek kombinációjára. Kellő elrettentő erőt, védelmi potenciált kell(ene) mutatnunk és birtokolnunk. Persze nem csak nekünk, de egész Európának. Az együttműködés, amit te szorgalmazol már azért sem lehetséges, mert alapvető kérdésekben sincs egyetértés. Vagyis:

- kell-e, szükséges-e a migráció Európa számára?
- káros-e a migráció Európa számára?
- ez az egyetlen lehetséges módja a migráció kezelésére Európában, vagy más út is van?
- kit tekintünk migránsnak és kit menekültnek?
- milyen kötelezettségei vannak az európai társadalmaknak a migránsokkal, menekültettek szemben?

Ezekben a kérdésekben még egyes európai társadalmakon belül is ellentétek feszülnek, nem hogy az unió államai között! Így milyen együttműködést látsz lehetségesnek?

- Határvédelem:

'Taxiztatás' vagy valódi határvédelem

- Menekültek:

Ellátás, védelem majd lehetőség esetén deportálás a honos államokba (ha megállapítható egyáltalán, hogy az melyik) vagy integráció

- Migránsok:

Valóban szükség van rájuk, vagy ez csak egy máz, önigazolás a 'mindenkit fogadjunk be' érvelés mögött? Valóban megoldható az integrációjuk, vagy kőkemény veszélyt jelentenek az egyénekre és a társadalmi kohézióra nézve?

- Védekezés:

A határok műszaki és katonai eszközökkel történő védelme tagállami, uniós hatáskör vagy mindkettő legitim?

Amíg ezekben az alapvető kérdésekben nincs konszenzus, teljesen fölösleges európai megoldásról beszélnünk. Az csak egy elképzelt álom, semmi több.

Szerintem nincs vita abban, hogy a kormányzat korrupt. Abban sem, hogy ezt a társadalom jórészt 'beárazta' (hisz' mindegyik az volt)! Abban van vita, hogy Orbán válasza a migrációra helyes volt-e, avagy sem. Nos, egy elég jelentős többség (és szerintem is) ha nem is teljesen, de alapvetően helyes választ adott. A fölmerült lehetőségek közül mindenképp a legjobbat! Nyilván saját politikai céljainak megfelelően is alakítva azokat... De amíg ez az emberek jelentős része szerint az érdeküket szolgálja, addig ez egy legitim cél és legitim politikai és szakpolitikai törekvés marad. Itthon is és Európában is.
B.

chrisred 2018.07.23. 08:39:56

@putris72: Ez úgy hangzott, mintha az afrikai nők szűznemzéssel oldanák meg a szaporodást, férfi nem is kellene hozzá.

freemanowe 2018.07.23. 08:43:28

A nyugati civilizációk már túlérzékenyek szociálisan, hogy összefogjanak a túlnépesedés ellen. Pedig saját jólfelfogott érdekünkben - pontosabban utódaink érdekében kéne ezt megtenni. A széndioxid kibocsátás nemcsak az autók, erőművek, gyárak miatt ekkora, hanem azért is mert lélegzünk. Humánusabb volna oly módon beavatkozni, hogy csökkenjen a fertilitás azon régiókban, ehelyett csak a jól bevált politika megy: 1 raklap segélyszállítmány, 2 raklap fegyver és várják hogy majd egymásközt lezavarják az "erőforrás hiányt". Hát ez nem működik, sőt... Ideje lenne kitalálni valami humánus megoldást, amivel a liberális agyhalottak is tudnak majd éjjel aludni, mert ha továbbra is az álomvilágukban élnek, nem lesz majd sztarbaksz ahol az ájfónt lehet nyomogatni és a világmegváltó bölcsességeket osztogatni...

chrisred 2018.07.23. 08:44:04

@sírjatok: Nem a csökkenést kell nézni, hanem a népességszaporulat növekedésének lassulását. 1900-ban a világ népességének 25%-a Európában élt, 1950-ben csak a 21%-a.

Bravehearth 2018.07.23. 09:02:38

@chrisred: Ezt most jól látod, ebben egyetértünk. Két dédapám is heted-, nyolcadmagával nevelkedett gyermekként a családban. Ha jól emlékszem, hárman, a másik család esetében négyen nőttek fel. Nagyanyámnak két testvére halt meg gyermekként. És igen. Szerintem is meg fog halni az ott élők nagy része és a menekülők nagyobbik része is.

Amit az európai népességrobbanással kapcsolatban, illetve a más földrészekre gyakorolt hatásával kapcsolatban írtál, abban is igazad van!

@is: Egyrészt nem én idéztem a bantu négert a 200 fős családdal, hanem a kommentelő, akinek válaszoltam. Másrészt azért az én véleményem sem nagyon tér el ettől. Azt gondolom, hogy sem a magyar, sem az európai társadalomnak nincs semmi szüksége sem afrikai négerekre, sem muszlimokra, tökmindegy milyen a színük.

A magyar tolvajokkal kapcsolatban meg kívánom jegyezni, hogy DE! Igen, kénytelenek voltunk elfogadni. Még akkor is, ha egy jelentős részük már akkor is a cigányok közül került ki ('88 júniusi személyes tapasztalat Bécsben). Továbbá érvelésed elég komoly cáfolata a jelenlegi angliai helyzet, ahol a balliba sajtó rendre 'magyar' elkövetőkről ír, miközben az elkövetők rendre cigányok. Persze ilyenkor az állampolgárság a lényeg, nem a nemzetiség! De amikor a szerb állampolgár délvidéki magyart keresték emberölés miatt az olaszoknál, akkor nem számított az állampolgárság, mert lehetett 'magyarozni'! Amiről te írkálsz, az semmi más, mint a 'migrizés' balliba változata, ami a 'magyarozás'! Tipikus példa erre a 'déká' nevű szervezet és minden patkány tagja! De itt, ebben az országban még mindig a magyarok vannak itthon és nem a színesek és a migrik!

"Ha lesz egy normalis kiindulasi alapunk a menekulokrol es migransokrol, onnantol tudunk arrol elkezdeni beszelni, hogy mi tortenjen veluk, es velunk."

VAN kiindulási alapunk! Egyrészt akik a drót túloldalán vánszorognak, azok migrik és NEM menekülők! Mi elől menekülnek Szerbiából és Macedóniából? Vagy akár Görögországból? Ők csak migrik. Semmilyen kötelezettségünk nincs velük szemben.

A menekülőknek pedig valóban segíteni kell. A legjobb, ha ott segítünk, ahol a baj van! Ehhez persze az ő közreműködésük sem lenne haszontalan! Az, hogy túlszaporodtak egy területet és emiatt nyomorognak majd éhen halnak, az nem a magyar (vagy akár szlovák, lengyel, cseh, szlovén) kormány kompetenciája! Segíthetünk nekik, de nem úgy, hogy importáljuk a problémát. Ez zsákutca és nem kényszeríti az adott társadalmat, hogy megoldja a maga problémáit. Nigériának sem nyújt megoldást, ha emigrálnak a polgárai. Nekik kell megoldaniuk a problémáikat, nekik kell felismerniük, hogy ott százmilliók egyszerűen meg fognak halni, mert nem tud eltartani a terület annyi embert. Ez van. Vagy rájönnek és megoldják (és EHHEZ kérnek segítséget), vagy nyomorognak és meghalnak. Egy részük pedig csónakázik és a vízbe fullad...

NEM nekünk kell eldönteni, hogy mi történjen velük! Nekünk azt kell eldönteni, hogy velünk, magunkkal mi történjen, ezért mit kell és lehet tennünk és ha KÉRIK, akkor hogyan segítsünk az ottani társadalmaknak! De otthon! Náluk és nem itt, Európában. Ez a lényeg.
B.

Attila64 · www.sagaontour.ca 2018.07.23. 09:07:41

Köszönjük, Bob Geldof!
Afrika még félmilliárd embert sem tud eltartani fenntartható módon, de azért unatkoznak oszt" szaporodnak!

roli101 2018.07.23. 09:07:45

Az emberiség létszáma mindenképpen eléri a 11-12 milliárdot. Ezt csak világháborúval, népirtással, világméretű járvánnyal lehet megakadályozni.

GGy 2018.07.23. 09:08:50

Az a baj, hogy azt hisszük, hogy ránk nem vonatkoznak a többi élőlényre érvényes természeti törvények. Ha a szavannán elszaporodnak az antilopok (több lesz belőlük, mint amennyit az adott terület el tud tartani), akkor a populáció egy része éhenhal, mert az ott termő fű mennyisége kordában tartja a létszámukat. Ez a negatív visszacsatolás (persze erősen leegyszerűsítve).
Minden olyan rendszer, közösség halálra van ítélve, ahol ez megszűnik. És mi most éppen ezt erőltetjük. Földünk nem alkalmas 20 milliárd ember eltartására, és nem, nem a Földet kell félteni - az meg fogja oldani ezt a problémát -, hanem magunkat. El kell vetnünk, le kell szoknunk erről a "legfőbb érték az ember" dumáról. Nem, legfőbb érték az emberi faj, és nem az egyes egyedei. (tudom, most megkapom, hogy akkor kezdjük az én rokonságommal....), vagy ahogy egy nagy gondolkodó írta: nem mennyiségi, hanem minőségi faj vagyunk!!!!

gigabursch 2018.07.23. 09:10:16

@balogh z:
Sajnos az index blogketrece vonzza a fröcsögőket.

gigabursch 2018.07.23. 09:12:43

@is:
konkrétan magyar állampolgárságú cigá..., ja nem "fiatalok".

chrisred 2018.07.23. 09:14:08

@GGy: Elsősorban nem azt kell tisztázni, hogy kinek nem érdeke a harmadik világ népességszaporodása, hanem hogy kinek igen. Szerintem egyértelműen azoknak, akik munkaerőként hasznosítják. Minél nehezebb életfeltételek között él valaki, annál olcsóbban használható a munkaereje, és annál többet lehet megkövetelni tőle.

GGy 2018.07.23. 09:20:33

@chrisred: Ennyi munkaerőre nincs szükség, főleg itt, Európában. Már a mezőgazdaság is "agyongépesített", az ipar meg pláne. De igazad lehet, mindig azt kell vizsgálni, hogy "kinek az érdeke"....

kommentes nikk 2018.07.23. 09:26:55

Mindenki pontosan tudja, hogy mi a megoldás, csak egyelőre senki még csak beszélni sem mer róla. A kérdés csak annyi, hogy az előtt vágnak bele a feladatba, mielőtt még kezelhetetlenné válik a helyzet, vagy akkor merül fel a dolog, mikor a nyugati kultúrának már harangoztak.

lezlidzsi84 2018.07.23. 09:27:02

@midnightcoder2: Igen, Feket-Afrika lehet, hogy kivétel lesz. Igaz Európában is meglehetősen hosszan zajlott a folyamat, de kisebb csúcsértékekkel. Ugyanakkor az, hogy például az afrikai kontinens déli részén működni látszik a modell, inkább arra utalnak, hogy az átmenet valódi mozgatóerői működnek lassabban vagy szelektíven, és ezért nagyon lassú az átmenet. Ez pedig valóban kulturális és gazdasági okokra vezethető vissza.

chrisred 2018.07.23. 09:27:09

@GGy: Mármint hogy "itt Európában", földrajzilag érted, vagy az európai multicégek számára szükséges munkaerőre gondolsz? Mivel a mai közgazdasági eszmék szerint a versenyképesség egyetlen hiteles fokmérője a növekedés, ezért a gazdaság szereplői számára kényszer a folyamatos termelésnövelés. A kapacitás növeléséhez viszont a rendelkezésre álló munkaerőt is növelni kell.

lezlidzsi84 2018.07.23. 09:28:39

@csúti csüngőhasú tolvaj: Légyszi moderáld magad, ne nekem kelljen.

BaitHrunner 2018.07.23. 09:37:27

@chrisred:
Nem gondolnám, hogy bárkinek is érdeken lenne egy ilyen mértékű népességrobbanás. Mint munkaerő nincs szükség többre néhány százezer vagy millió főnél. Ezt a mennyiséget a fejlettebb társadalom simán elszipkázza ha akarja, lásd kelet-európai kivándorlás. Milliárdos népességnövekedés senkinek nem állhat az érdekében. Főleg ha az kezelhetetlen, éhínséghez, háborúkhoz és világszintű problémákhoz vezet.

visz 2018.07.23. 09:38:13

A népességnövekedés üteme helyett érdemesebb volna a teljes termékenységi aarányszám (TFR) alakulásást vizsgálni. Egyből látható lenne, hogy az emberek Afrikában sem különböznek másoktól, itt is azonnal kevesebb gyerek születik, amint megvan a tudás és a lehetőség a születések számának korlátozására. Afrika jelentős részén (főleg az északi és déli részén) az elmúlt évtizedekben radikálisan csökkent a TFR 6 feletti értékről 3 alá és a trend továbbra is mindenütt csökkenő. A trendek alapján nem kétséges, hogy a TFR néhény évtizeden belül 2 alá csökken és a növekedés csökkenésbe fordul itt is.

lezlidzsi84 2018.07.23. 09:41:06

@Hovath G. Gyorgy: Igen, csak az a nagy kérdés hogyan avatkozzon be észak. Hallottam már egy fekete-afrikai szájából (azt hiszem kameruni volt a srác), hogy lehet az lenne a legjobb, ha egy ideig békén hagynák őket. Azért mondta ezt, mert azt tapasztalta, hogy a helyi elit minden európai szabályozási módszert és segélyt túlzottan is a saját hasznára fordított. Persze van pár ország ahol újabban kifejezetten jól megy a szekér, tényleg komoly fejlődés van, pl. az említett Ruanda és Etiópia, ahová azért jutott segélyből is bőven.

chrisred 2018.07.23. 09:43:21

@BaitHrunner: Hogy konkrétan mennyi munkaerőre van szükség, és hogy mennyivel csökkenti a bérköltségeket a munkaerő túlkínálata, két különböző dolog.

Arcade Macho 2018.07.23. 09:44:43

@sírjatok: PONTOSAN!
es nem csak eddig jutottunk el, hanem odaig hogy Orban egymaga egy akkora tenyezo aki az EUt terdre kenyszeritheti es porba tiporhatja, amihez meg a britek se voltak elegek :)))

BaitHrunner 2018.07.23. 09:53:28

@chrisred:
Ebben igazad van, de itt olyan aránytalanságról beszélünk már amit képtelenség ezzel magyarázni. Hab a tortán, hogy nagyrészt képzetlen, az együttélés normáit figyelmen kívül hagyó, az európai értelemben vett munkamorált(nem csak pl. a német, de akár a kelet-európaival összehasonlítva is) hírből sem ismerő tömegekről beszélünk.

m.t. 2018.07.23. 09:59:36

@Bravehearth:
"Mi elől menekülnek Szerbiából és Macedóniából? Vagy akár Görögországból? Ők csak migrik. Semmilyen kötelezettségünk nincs velük szemben."

A tulzsufolt menekulttaborokbol. A menekultek atvallalasaval egyebkent elsosorban nem a menekulteknek tennenk szivesseget, hanem a Gorogoknek, Olaszoknak, Macedonoknak, Szerbeknek. Javitana az EU politikai moraljan ha ezek az orszagok nem ereznek magukra hagyva magukat. Szerintem kevesebb egymasra mutogatast es tobb eredmenyt szulne az Europai Parlamentben.

m.t. 2018.07.23. 10:06:14

@chrisred:
A munkaeronel meg fontosabb a piac. Akarmennyire nem igy tunik, de osszessegeben novekszik a gazdasaga Afrikanak is, meghozza talan gyorsabb utemben mint a fejlettebb orszagok. Egyre tobb ember, akik most szegenyek ugyan, de egyre jobban elnek. Azsiaban sokan torik a fejuket mostanaban hogy mi mindent lehet eladni nekik.

Plumper_ 2018.07.23. 10:20:40

A nagy vízkészlettel rendelkező afrikai területeken létre kellene hozni egy szuverén államot azoknak, akik a háborúk elől menekültek. Csak előbb be kell keríteni és mindent átfésülni, megtiltani a fegyvertartást.

Kivlov 2018.07.23. 10:20:44

sterilizáló permetezés...

m.t. 2018.07.23. 10:20:45

@roli101:

Ahogy azt @sírjatok: kollega figyelmesen megjegyezte, ha megismetelnenk tortenelmunk legnagyobb nepirtasait, vilaghaboruit, jarvanyait, meg az is keves lenne a nepszaporulat megallitasara.
Ha valami precedens nelkuli apokaliptikus merteku jarvany vagy haboru utne ki, az meg akar visszavethetne a vilag tobbi reszenek a fejlettseget Afrika szintjere (valoszinuleg meg lejjebb).

Nincs mese, meg kell varni amig Afrika felzarkozik, illetve uj eletteret kell talalni.

Bravehearth 2018.07.23. 10:23:19

@m.t.: "A tulzsufolt menekulttaborokbol."

Ahová úgy kerültek, hogy gyakorlatilag semmi keresnivalójuk sem volna ott! A vonatkozó egyezmény szerint SEM!

- nem tudják igazolni a személyazonosságukat és, hogy honnan jöttek
- bemondásra el kell(ene) hinni menekülésük indokát
- nem működnek együtt a befogadó ország hatóságaival
- nem is szándékoznak az adott állam területén maradni, csak a rendszer kijátszása érdekében kérnek csak menedéket

Továbbá az, hogy szar az élet a táborban, még nem ok a menekülésre. Az osztrák táborokban is szar volt anno az élet. És oda papírok nélkül nem nagyon tudtál volna menni!

"A menekultek atvallalasaval egyebkent elsosorban nem a menekulteknek tennenk szivesseget, hanem a Gorogoknek, Olaszoknak..."

Ezzel gyakorlatilag kinyitnánk az ajtót, továbbá magunkkal is jól kicsesznénk! Az olaszoknak talán végre megjön az eszük. A görögöknek nem fog! Amíg egyesek számára a határvédelem taxiztatást jelent, addig semmi értelme együttműködni velük! Az olaszokkal a Salvini minisztersége alatt már lehet, hogy van értelme. Addig semmi!
A görögök egyszerűen agyhalottak. Egyrészt a honpolgáruknak (is) köszönhető a bizottsági agybaj (igen, az az avramiat*köm egyén), másrészt most is azért kuncsorognak pénzért a határvédelmi alapból, hogy a táborok fenntartására költsék. Ez így ostobaság! A határvédelem azt jelenti, amit egy fal és aknamező/géppuskatornyok, helikopterek, PSZH-k kombó jelent, másrészt azt, amit az ausztrál felségvizek védelme! És a migrációnak egy időre annyi. Na, erre volna értelme végre erőforrásokat áldozni. Amiről te beszélsz, az egy ostobaság!

"...Macedonoknak, Szerbeknek."

A macedónok és a szerbek NINCSENEK magukra hagyva! Folyamatosan kapnak technikai, anyagi és személyi segítséget a határaik védelméhez. Senki sem tiltotta meg a szerbeknek, hogy védjék a határaikat! A macedónok kértek és kaptak is segítséget, tettek valamit a saját érdekükben. Más kérdés, hogy a mostani kormányzatuk végülis keresztül viszi-e azt az agybajt, amit elképzelt...

"Javitana az EU politikai moraljan ha ezek az orszagok nem ereznek magukra hagyva magukat."

Azt értsd meg, hogy nem az EU politikai morálja a jelenleg leginkább veszélyeztetett kérdés és nem ez a fő probléma! Jelenleg magának az EU-nak a biztonsága a kérdés! Ha majd megoldottuk a biztonsági problémát, moralizálni majd utána kell! Vagyis: előbb építsük újjá a kerítést, hozzuk rendbe a kaput, szereltessünk fel riasztót és tegyük az ajtó mellé a defendert, az ágy mellé az éjjelibe pedig a 9mm-est! Ha majd erős és magas a kerítés, automatizált a kapu, működik a mozgásérzékelő és a Mossberg500-as is és a 9mm-es is ott van velünk, a cigány nem tud csak úgy bejönni, na akkor majd el lehet azon kezdeni vitázni, hogy ki miatt dőlt be a kapu és miért volt szar a kerítés!

"Szerintem kevesebb egymasra mutogatast es tobb eredmenyt szulne az Europai Parlamentben."

Ebben egyrészt egyetértek, másrészt pedig nagyon nem! Tényleg végre TENNI kellene, cselekedni. Falakat, kerítéseket húzni, nem taxiztatni a migriket, hanem elsütni a gépágyúkat, géppuskákat, ha kell! A hajókat végre arra használni, amire valók. És a szárazföldi határokat is úgy védeni, ahogy egy határt védeni kell!
Másrészt viszont igenis mutogatni kell, rá kell mutatni mindazokra, akik miatt ebbe a helyzetbe került a kontinens! Elsősorban azokra, akik az elmúlt három év alatt 'x' alkalommal módosították az ostoba nyilatkozataik során az álláspontjukat. Elsősorban az ostoba és alkalmatlan junckerek, mogherinik, avramiafrancok, timmermansok és persze a bundesmutter, renzi felelősségét kell(ene) megállapítani. Eltakarítani és kőkeményen felelősségre vonni őket! De ezt már a tettek előtt, rosszabb esetben azzal egy időben! Mutogatni kell, meg kell nevezni a felelősöket! Ez egyértelmű és alapvető fontosságú a jövőt illetően. Szerintem...
B.

putris72 2018.07.23. 10:23:34

@chrisred: Nyilván ha csak ennyit értettél meg belőle! Akkor biztos úgy lehet!

m.t. 2018.07.23. 10:24:28

@Plumper_:
Valaki megtalalna a modjat hogy fegyvert adjon el nekik, aztan lottek az egesznek...
Meg mennyire lesz fenntarthatoan bekes hely az az ertekes vizzel rendelkezo terulet amit egy masik orszagtol veszel el onkenyesen? (Lasd Izrael)

Plumper_ 2018.07.23. 10:26:57

@m.t.: Ne szólj olyanba, amihez nem értesz. Izrael semmilyen másik országtól nem vett el területet (brit fennhatósági terület volt), pláne nem önkényesen (1947, ENSZ döntés). Sem jelentős víz, sem ásványkincs nincs ott.
És hogy jön ez Afrikához?

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.23. 10:28:59

A természetes szelekció, a.k.a nukleáris háború, majd megoldja ezt a problémát...

Bravehearth 2018.07.23. 10:33:50

@Plumper_: Ebben nem teljesen értek egyet veled! @m.t.: Kolléga szerintem a Golán fennsíkra gondolt, mely alatt a régió egyik legnagyobb rétegvízkészlete található. Ennek jelentősége éppen annyira meghatározó, mint a katonai, stratégiai mivolta. Csak ez utóbbi a múltban szépen feledtette azt, amire az izraeli stratégák már évtizedekkel korábban is gondoltak! Ahogy Kína esetében is történt ez Tibettel, mely szintén az egyik meghatározó vízbázis az adott régióban.
B.

pitcairn2 2018.07.23. 10:34:43

@Fradista Utazó:

inkább a működő piaci struktúrák hiánya veti vissza a gazdasági fejlődést...

ha a szerző az általad említett következtetésre jutott fentebb akkor nagyon eltévedt...

m.t. 2018.07.23. 10:41:43

@Bravehearth:

"Azt értsd meg, hogy nem az EU politikai morálja a jelenleg leginkább veszélyeztetett kérdés és nem ez a fő probléma! Jelenleg magának az EU-nak a biztonsága a kérdés! Ha majd megoldottuk a biztonsági problémát, moralizálni majd utána kell!"

Nem ertetted meg amit mondani akartam. Politikai moral alatt nem valami eszmei celt ertettem, hanem a dontesek meghozatalahoz szukseges kolcsonos bizalmat. Enelkul a politikai moral nelkul lehetetlen megoldani a biztonsagi problemat, mert kurvaanyazas megy donteshozatal helyett, es az esszeru es eloremutato megoldasokat is valaki poenbol megvetozza.

Az altalad javasolt hatarvedelemmel annyi a problema hogy kibaszott draga. Addig senki nem fog belekezdeni amig nem kap garanciat arra, hogy a szovetsegesei nem fogjak hozzajuk buszoztatni azokat akiket nekik nem sikerult feltartoztatni.

nzk 2018.07.23. 10:42:45

@csúti csüngőhasú tolvaj: mióta mondom, hogy a csúti fog legelsőként lelépni az országból, amikor majd "afrikai kannibálok áraSSZák el európát"... pont le fogja szarni a kis geci, mit hagy maga mögött. dehát, az ország 1ik fele megszavazta, a másik meg hagyta. megérdemeljük. \o/

pitcairn2 2018.07.23. 10:44:05

@lezlidzsi84:

ez mintha nem jelent volna meg a posztban

African Continental Free Trade Area
en.wikipedia.org/wiki/African_Continental_Free_Trade_Area

Continent's free trade deal a game-changer for Africa
www.iol.co.za/capetimes/news/continents-free-trade-deal-a-game-changer-for-africa-15795779

pedig ez kolosszális jelentőségű történetnek tűnik

és Kína szerepét se hagynám ki

www.chinaafrica-podcast.com/

meggyőződésem, hogy USA deficit finanszírozása helyett Afrika felé fognak fordulni...

pontosan a fentiek miatt, illetve az un. "menekültválság" nyomán körvonalazódó EU-Afrika politika és a várható világgazdasági átalakulás (USD válság, nyersanyagárrobbanás) miatt vélem úgy, hogy az elkövetkező évtizedekben Afrika lesz a világ leggyorsabban fejlődő területe...

és ezen a ponton a demográfiai átalakulás sem fog sokáig váratni magára

pitcairn2 2018.07.23. 10:46:49

@Punxsutawney Mormota:

a klímaizét inkább hanyagoljuk...

a portugálok különben már most is tömött sorokban vándorolnak ki az egykori afrikai gyarmataikra... (leginkább Angolába és Mozambikbe...)

chrisred 2018.07.23. 10:46:56

@m.t.: Vagy nem lép ki az Unióból, és kerül át a zóna másik oldalára, miközben viszi magával az egész kiépített infrastruktúrát.

pitcairn2 2018.07.23. 10:48:21

@meronem:

Afrika már a 2000-es években is igen gyorsan fejlődött és ez csak gyorsulni fog az elkövetkező években...

pitcairn2 2018.07.23. 10:50:02

@KunnHalmiAgnes:

a menekültizé csak az EU integráció és a globalizáció elmélyítését szolgálja...

akár egy hét alatt meg tudnák állítani ezt a folyamatot az ausztrál best practice alkalmazásával (offshore processing)

de nem akarják mivel a sztori mögött komoly geopolitikai szempontok vannak...

pitcairn2 2018.07.23. 10:51:14

@Brix:

robbanásszerű fejlődés lesz Afrikában...

Fekete-Afrika lesz a világ leggyorsabban fejlődő megarégiója...

már most is majdnem az...

CleanYourRoom 2018.07.23. 10:51:24

Szép kis poszt, csak épp megfeledkezik egy kényelmetlen "apróságról", nevezetesen, hogy fekete-Afrika országainak átlagos IQ-szintje 75-70-es régióban mozog, összehasonlításképpen az iszlám országoké 85 körül van, a fehér európai népesség lakta országoké 98-100 körül, a távol-keleti konfuciánus kultúrájú országoké meg 105 körül. Nyíltan kimondva ez azt jelenti, hogy egy átlagos 70-es IQ-val bíró csádi állampolgár Európában bizony értelmi fogyatékosnak számítana.

iq-research.info/en/average-iq-by-country

Az IQ-val kapcsolatos kutatások persze nem számítanak PC témának és a progresszívek hajmeresztő hisztit csapnak ahányszor csak felmerül, de az a nagy helyzet, hogy eddig még senkinek sem sikerült komoly bizonyítékokkal alátámasztania, hogy:
1. az IQ egy valós intelligencia mérést lehetővé tévő mérőszám;
2. az IQ az egyik legjobb előrejelzője mind az egyéni életpálya, mind a társadalom sikerességének;
3. az egyes népcsoportok és rasszok között jelentős különbségek vannak az átlagos IQ területén;
4. ezek a különbségek részben genetikai eredetűek.

Ma már tudjuk, hogy az országok átlagos IQ-szintje erős korrelációt mutat a gazdasági fejlettségével és életszínvonalával. További fontos (és tragikus) körülmény az IQ-val kapcsolatban, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint 40-80%-ban genetikailag meghatározott, értve ezalatt, hogy az ember mire betölti a 18. évét, addigra az IQ-ja 80%-ban a genetikán múlik, és csak 20%-ban a környezeten. Ez magyarán azt jelenti, hogy az IQ az életkörülmények, táplálkozás, oktatási színvonal javítása esetén sem növelhető számottevően, ami sötét jövőt jósol a fekete kontinens számára, illetve ami pedig az Európába irányuló lehetséges bevándorlásukat illeti, annyiban Európa számára is.

pitcairn2 2018.07.23. 10:53:02

@Arcade Macho:

a menekültizé végén jóval centralizáltabb EU lesz, EU-Afrika szabadkereskedelmi megállapodással és Afrikára fókuszáló aktív EU programokkal

70-80 éves álmok vállnak valóra...

Eurafrica

en.wikipedia.org/wiki/Eurafrica

pitcairn2 2018.07.23. 10:54:18

@conchita wurst:

Fekete-Afrika már most is a világ egyik leggyorsabban fejlődő megarégiója...

www.gfmag.com/global-data/economic-data/economic-dataworlds-gdp-growth-by-region

és ez szerintem jelentősen gyorsulni fog az elkövetkező években...

pitcairn2 2018.07.23. 10:55:03

@conchita wurst:

a felszín helyett inkább a lényegre koncentrálj...

Bravehearth 2018.07.23. 10:56:58

@m.t.: "Politikai moral alatt nem valami eszmei celt ertettem, hanem a dontesek meghozatalahoz szukseges kolcsonos bizalmat."

Azt már '15 legelején buktuk! Akkor, amikor a szatírikus szennylap újságíróit épp kaszálták a muszlimok, illetve mikor a porosenkófélék a mutterrel együtt masírozva szörnyűlködtek Párizs utcáin azon, ami egyébként nyilvánvaló volt minden épeszű ember számára. És akkor, amikor szintén ugyanezek mindennek elhordtak mindent, ami magyar, miután Orbán említést tett a közelgő 'bazmegről'! Emlékezz vissza rá, hideget-meleget kaptunk és minden voltunk, csak emberek nem! És ezek után bizalomról beszélgetni EZEKKEL kapcsolatban??? Ne vicceljél már!

"Enelkul a politikai moral nelkul lehetetlen megoldani a biztonsagi problemat, mert kurvaanyazas megy donteshozatal helyett..."

Ebben egyetértek veled! A megoldásoddal NEM! Az lett volna a korrekt magatartás, ha '16-ban vagy '17-ben ez a semmirevaló, ostoba és bármire használhatatlan uniós parlament szépen feloszlatja magát a francba, a hasonlóan semmirevaló bizottságot elzavarják (és ezzel együtt azonnal vizsgálatiba vágják), majd kiírnak egy új választást! Ahogy azt a fletó hülyeségei után itthon is kellett volna tenni! Ez a semmirevaló ostoba libbant banda már kitölti a ciklust. '19 nyara előtt itt változásra nem lehet számítani. Vagyis addig minden épeszű vezető nemzetállami megoldást kell keressen, mert amit ezek szorgalmaznak, az kötél Európának! Orbán ezt szerintem jól látja. A migráció nem vár, az itt van a küszöbön. Most még talán kezelhető a mértéke, de idő kérdése és a kerítés már gyenge lesz! Ez az unió pedig nem fog tudni (nem akar) erősebb falat, több géppuskát telepíteni. Annak pedig az eredménye aligha lehet kétséges.

"Az altalad javasolt hatarvedelemmel annyi a problema hogy kibaszott draga."

Igen, az! DRÁGA. De sokkal olcsóbb, mint megölt magyarok tucatjai! Sokkal olcsóbb, mint feldúlt tanyák és földek, gazdaságok tucatjai. Sokkal olcsóbb, mint hazavágott városok, közterületek százai. Sokkal olcsóbb, mint kialakult no-go zónákat megkísérelni fölszámolni. Sokkal olcsóbb, mint semmirevaló migriket elszállásolni, etetni és a szaporulatukat is kezelni hosszú évekig, vagy évtizedekig! És sokkal olcsóbb, mint egy felbomlott közrendet megpróbálni helyreállítani. És falat, drótot, aknát, lőszert akár magunk is tudunk gyártani, külföldről megvenni sem kellene! Drága a védelem, de jobb, mint a pusztulás!

Addig senki nem fog belekezdeni amig nem kap garanciat arra, hogy a szovetsegesei nem fogjak hozzajuk buszoztatni azokat akiket nekik nem sikerult feltartoztatni.

Ezért KELLENE az elosztás hülyeségét a legmagasabb szinteken elvetni, kizárni! Amely politikusok ezt támogatják, azokat a hatalom közeléből is elmozdítani! És ahogy az osztrákok is ellenőrizhetik a keleti határaikat, mi is ellenőrizhetjük a nyugatit is. Továbbá ott már volt egyszer egy elég tuti határzár. Csak a terveket kell elővenni, leporolni... Hátha még a nyomvonal is megvan?!
B.

pitcairn2 2018.07.23. 10:57:32

@moonlight777:

a világtörténelem során a gyermekvállalási kedv tekintetében a legnagyobb összeomlás Szaúd-Arábiában volt a 2000-es években

maholnap már a szimpla reprodukcióhoz se lesz elég gyerek a vahabita fanatikusok földjén...

Iránban már eljutottak erre a szintre...

ebből is látszik, hogy hihetetlenül gyorsan tudnak fordulni ezek a dolgok...

pitcairn2 2018.07.23. 10:58:56

@maxval balcán bircaman:

inkább a szocialista tévelygésből, meg a posztkoloniális reliktumként működő mesterségesen összetákolt államokból...

pitcairn2 2018.07.23. 11:00:56

@lezlidzsi84:

ugyan már miért lenne kivétel?

a karibi térségben már csak úgy sorjáznak a népességcsökkenés felé haladó fekete államok...

pitcairn2 2018.07.23. 11:01:34

@lezlidzsi84:

szórakoztató amikor rázendítenek az éppen aktuális politikai sallangokra:)

steery 2018.07.23. 11:05:13

Ez mind nagyon szép, de semmi sem válik valóra belőle. Az afrikai népesség növekedésének komoly fizikai korlátai vannak. Nő az elsivatagosodás, csökken a termőterület. Ezen végtelen mennyiségű faültetéssel és műtrágyázással sem lehet segíteni. Csökken az állat állomány a legelőkkel együtt. Hamarosan kipusztulnak a halak is a környező óceánokból, mert kihalásszák, megmérgezik őket. A kínaiak már most is hatalmas földterületeken termelik meg az élelmet Afrikában - maguknak. Nem az afrikaiaknak, akik voltak olyan hülyék, hogy beengedték az újabb gyarmatosítókat a rövidtávú, kevesek számára előnyös dolgokért. Plusz hatalmas földterületeken termelnek az egész világ számára luxus élelmiszereket (kakaót, kávét, stb.), ami mind megy a kontinensen kívülre.
Ezzel együtt változik az éghajlat, romlik az ivóvíz ellátottság. Plusz egymást követik a járványok, polgárháborúk, amik irtják a lakosságot és menekülthullámokat gerjesztenek. Szerintem még az 1 milliárd fős létszámot is alig fogja (nagy nehezen) elérni az afrikai népesség, majd átmegy meredek zuhanásba az ellehetetlenülő körülmények miatt. Végül hatalmas területek válnak lakatlanná és élhetetlenné 2100-ra. Jó esetben 100-200 millió fő ha marad a kontinensen addigra.

pitcairn2 2018.07.23. 11:05:34

@lezlidzsi84:

USD válság esetén szárnyalni fognak a nyersanyagárak és felettébb jó lesz az afrikai államoknak annál is inkább mivel ezzel párhuzamosan elinfláljak az USD-ben fennálló tartozásaikat, illetve hatalmas működőtőke beáramlás indul meg az Afrikai Szabadkereskedelmi Térság területére

+ ha Kína a továbbiakban már nem kívánja tovább finanszírozni az USA deficitet, akkor valószínűleg hatalmas mértékben fogja növelni az afrikai jelenlétét

a menekültizé is egy csinos kis EU-Afrikai szabadkereskedelmi megállapodás + afrikai EU programok irányába mutat...

talán még sohasem tűnt ennyire ennyire fényesnek az afrikai jövő...

pitcairn2 2018.07.23. 11:06:51

@Kivlov:

teljes mértékben szükségtelen, mivel 20-30 éven belül már a szimpla reprodukcióhoz se lesz elegendő a gyermekutánpótlás Afrika jó részén...

chrisred 2018.07.23. 11:06:59

@CleanYourRoom: Az IQ teszt fetisizmus már jópárszor megbukott, ha társadalommérnökösködés alapjaként használták. Valójában nem más, mint az alkalmassági tesztek egyik fajtája, ami legfeljebb arra jó, hogy az alkalmatlanokat kiszűrjék vele. Mint a nyelvvizsga tesztek, nem derül ki belőle, hogyan kommunikálsz azon a nyelven, csak az, mennyire gyakoroltad be a nyelvtani szabályokról szóló tesztek kitöltését.

chrisred 2018.07.23. 11:09:09

@steery: "Nem az afrikaiaknak, akik voltak olyan hülyék, hogy beengedték az újabb gyarmatosítókat a rövidtávú, kevesek számára előnyös dolgokért."

Aki beengedte őket, nyilvánvalóan nem volt hülye, és megkérte az árát - saját magának.

moonlight777 2018.07.23. 11:20:22

@pitcairn2:

Mindenki (beleértve a bolygót is) érdekében, a "próféta" szóljon belőled...

lezlidzsi84 2018.07.23. 11:23:58

@pitcairn2: A régióra értettem a feketét, nem a lakosokra :) A lassabban kibontakozó átmenet miatt szokták kérdésessé tenni, hogy is illeszkedik a modellbe Afrika java része. Szerintem egyébként illeszkedik, csak éppen a demográfiai folyamatok gazdasági és társadalmi mozgatórugói alakulnak lassabban, mint más nagyrégiókban. Egyébként az írásban említett kelet-afrikai társadalmakban már látszik is a változás a korfákon és a népességgyarapodás ütemében.

David Bowman 2018.07.23. 11:25:02

@CleanYourRoom: Egész fekete Afrika gyengeelméjű. Bármit a belátásukra bízni dőreség. Az iq 100 %ban genetika.

lezlidzsi84 2018.07.23. 11:25:23

@pitcairn2: Ez egy külön poszt lehetne :) Lehet lesz is. Nem szeretnéd megírni? :)

Emmett Brown 2018.07.23. 11:32:45

@CleanYourRoom: korreláció lehet hogy van, de a kauzalitás iránya abszolút nem egyértelmű.

David Bowman 2018.07.23. 11:34:20

@bontottcsirke: +1 Kevesebb négert, több orrszarvút!

CleanYourRoom 2018.07.23. 11:36:18

@chrisred: Az IQ-fetisizmus nem bukott meg, csak azok buktak meg, akik megpróbálták bebizonyítani, hogy az IQ nem létezik és használhatatlan.

werinter 2018.07.23. 11:37:18

Jó, nagyszerű összefoglaló lehetne laikusok számára is, de sajnos a legtöbben még így sem képesek felfogni a demográfia, népvándorlás stb. témakörök kizárólag felszínét kapargató részét sem.
Szomorú, de ez van.

chrisred 2018.07.23. 11:38:59

@CleanYourRoom: Akkor bizonyára azért buktak meg, mert valóban nem használhatatlan. Valamire használható, sok mindenre meg nem.

m.t. 2018.07.23. 11:46:29

@CleanYourRoom:
A magyarok IQ-ja is kisebb mint az osztrakoke?
A ghanaiak annyival okosabbak lennenek genetiailag a liberiaiaknal, mint amennyire azt az orszaguk kozotti fejlettsegi szint indokolja?

Meg ha igaz is amit a fajok IQ-jarol allitasz, eleg meresz logikai ugras barmilyen kovetkeztetest levonni belole. Inkabb tipp-mix kategoria, mint tudomany.

pitcairn2 2018.07.23. 11:53:19

@lezlidzsi84:

a térkép kapcsán egyébként szerintem jobb lett volna az alábbit mellékelni

Fertility rate, total (births per woman)

data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?view=map

a termékenységi ráta jobban mutatja a várható trendeket és ott már nagyon szembeötlő, hogy még olyan vaskalapos helyeken is hihetetlenül gyors változások mentek végbe, mint. Irán vagy Szaúd Arábia

gigabursch 2018.07.23. 11:54:43

@Plumper_:
Gáa, Golán, Ciszjordánia.
Mi ez, ha nem önkényes területfoglalás?

Megjegyzendő:
Az 1947-es események kb. úgy hiányzottak a helyieknek, mint Trianon az elcsatolt magyaroknak, s erre még jött egy nagycsomó ENSZ rendelkezés telibe képensz...rása.

Emmett Brown 2018.07.23. 11:55:07

@CleanYourRoom: van esetleg olyan táblázatod, ami a mért IQ átlagokat az egyes országok oktatási színvonalával veti össze?

pitcairn2 2018.07.23. 11:55:56

@lezlidzsi84:

nincsenek ilyen ambícióim, de ha ezt tekintetbe veszed, akkor felettébb fényes jövő áll a "szubszaharai" Afrika előtt:)

amely most is a világ egyik leggyorsabban fejlődő területe

Emmett Brown 2018.07.23. 11:56:28

@m.t.: egy faj van, a homo sapiens, azon belül vannak rasszok.

pitcairn2 2018.07.23. 11:58:36

@lezlidzsi84:

nem is beszélve arról, hogy én pillanatok alatt elkanyarodnék a spekulatív geopolitikai "konteók" irányába:)

gigabursch 2018.07.23. 12:08:36

@steery:
Faültetéssel kőkeményen lehet javítani a klímán!
Mindennél eredményesebb.

Kezdésnek:
Az ember aki fákat ültetett.
www.youtube.com/watch?v=1C8sh7y7RDM
Személy szerint szakmai okokból jártam ott úgy, hogy nem ismertem az előtörténetet.
Igaz.

Egyébiránt:
A Maghreb országokban tömegesen megy az erdősítés (nyilván ne montán bükkösökre gondolj, de valahol el kell kezdeni). Marokkóban az ezirányú állami csemetetermesztés tavaly majdnem 2 millió db kiültethető csemetét jelentett, de ezt a következő évtizedben évi 10 millió darabra akarják felfuttatni.
Bővebben az Erdészeti Lapok idei évjáratának április vagy májusi számában olvashatsz róla (most nem vagyok otthon, hogy ránézzek).

De hogy közelebbi példát mondjak:
Nézd csak meg a Velebitek és Dalmácia elmúlt egy évszázados kopárfásítási, visszaerdősítési programját és hatásait. Úgymint: légköri páratartalom, csapadékmennyiség, csapadékeloszlás, léghőmérséklet. Behajózol bármelyik szigetre és visszanézel, hogy a teljes hegyoldalak be vannak ültetve, pásztázva. Vagy nézd meg a zárai platót. Ott 30-40 éve bégető birkákon és mekegő kecskéken kívül SEMMI nem volt, ma egy kétjárásnyi terület van beerdősítve.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.07.23. 12:10:11

@pitcairn2:

A fő ok, hogy Afrikát kiszipolyozza a nyugati tőke.

m.t. 2018.07.23. 12:14:02

@maxval balcán bircaman:

Igaz, de a keleti is. Foleg a kinai, illetve Oroszorszag is kopogtat.

m.t. 2018.07.23. 12:24:15

@maxval balcán bircaman:
Megis miben segitene? Kivancsian varom hogy hogyan valik izmos libsizesse az amugy ertelmesnek indult hozzaszolasod

chrisred 2018.07.23. 12:31:09

@maxval balcán bircaman: A kínai meg az orosz állam helyzetét. Az afrikait tovább rontja.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.07.23. 12:33:23

@m.t.:

Csökkenti anyomást az afrikai államokon, hogy ezáltal nincsenek kiszolgáltatva totálisan a nyugatnak.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.07.23. 12:34:07

@chrisred:

Kína és Oroszország sose gyarmatosítottak a nyugati módon, ez már önmagában segítség.

Hovath G. Gyorgy 2018.07.23. 12:38:32

@lezlidzsi84: Nagyon jó, hogy Ruandát és Etiópiát említed - mert azt mutatja, hogy azért nem reménytelen a dolog.
A projekteket pedig lehet jól is csinálni - egy kedvenc esettanulmányom: szazad21.blog.hu/2017/01/12/lepra_es_pitypang_omladozo_szelmalmok

Fejlesztési programok, külső segítség nélkül viszont nagyon lassú a folyamat - de innen a "kocsmából" nekem úgy tűnik, hogy ez összakopcsolódik a klímaváltozás kezelésével is (helyi termőföld védelme, stb.)

De az tény, hogy a segélyezés többnyire csak ront a helyzeten.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.23. 12:40:55

"Mai írásunkban - történelmi példákkal, párhuzamokkal megfűszerezve - annak fogunk jobban utánajárni, hogy valóban megalapozottak-e a hasonló szcenáriók, illetve, hogy mennyire megalapozottak a növekvő afrikai lakossággal kapcsolatos migrációs félelmek?"

Még csak itt tartok a poszt olvasásában. Vállalva, hogy esetleg tévedek, hadd jósóoljam meg a cikk követkleztetéseit:

1) Az említett demográfiai szcenáriók üres rémisztgetések, nem megalapozottak.

2) A migrációs félelmek nem megalapozottak, mert a migráció jó és hasznos mind társadalmilag, mind gazdaságilag.

Most olvasom tovább...

Emmett Brown 2018.07.23. 12:42:25

@maxval balcán bircaman: Szibéria bekebelezése és eloroszosítása miben különbözik Észak-Amerika elfoglalása és nyugatosítása között?

chrisred 2018.07.23. 12:50:11

@Emmett Brown: Yalán annyiban, hogy Szibériát, érthető okokból, soha nem akarták benépesíteni, csak kiaknázni a nyersanyagait.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.07.23. 12:53:59

@Emmett Brown:

Pont ez 2 kicsiben különbözik: az amerikaiak kiirtották az őslkaossága nagy részét, intézményeiket megsemmisítették, míg Szibériában az orosz hatalom a meglévő struktúrákra épített.

Ma az USA-ban csak egyes rezervátumok vannak, a lakosság elnyomva, Szibériában máig megvannak az ősnépek.

Én inkább a brit, francia gyarmatosításra utaltam.

-JzK- 2018.07.23. 12:54:13

Érdemes elolvasni ezt a könyvet: lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/11/jp-rushton-race-evolution-behavior-unabridged-1997-edition.pdf természettudományosan kimutatható, hogy a fekete-afrikaiak fele európai mércével mentálisan retardált (IQ-ja 80 alatti) az arabok meg mondjuk félúton vannak a fehérek és a négerek közt. Na most ezeket a barbárokat eresztik ránk az idióta kultúrmarxisták...
Érdemes utánanézni a következő természettudosóknak: Arthur Jensen, Richard Lynn, J. Philippe Rushton, Charles Murray, Chris Brand, Richard Herrnstein.

Mind mondtak hasonlót, és soha senki nem cáfolta meg őket, az érveiket, csak "hogy mer ilyet mondani?!" felháborodással próbálták polkorrekt alapon elhallgattatni őket. Konkrétan kimutatták, hogy a feketék IQ-ja jelentősen kisebb, mint a fehéreké. Az ázsiaiaké ugyan valamivel magasabb, mint a fehéreké, de ezt az magyarázza, hogy az IQ-tesztek a nyers matematikai készséget nézik, a számoló-másoló-szöszmötölő munkában pedig ők valóban jobbak (ezért ők gyártják a chipeket).

De miért is ne lehetne így? Természetesen az ember egy fajt alkot, azonban az "egy faj" nem jelent egyformaságot, csak annyit, hogy a faj bármelyik ellenkező nemű két tagja elvileg képes reprodukcióra képes utód létrehozására. És akkor mi van? Attól még lehet óriási különbség köztük. A kutya és a szürke farkas is egy faj, és a kutyákon belül is micsoda órási különbségek vannak. Ugyan ki nem röhögné ki, aki a pincsi és a németjuhász közti különbségeket azzal akarná letagadni, hogy "de hát egy fajba tartoznak!!".

A németek többek közt pont ezért fognak kihalni, mivel a bűntudat-kultuszuk (Schuldkult) miatt az átlagnémet magába szippantotta ezt az undorító öngyűlölő kultúrmarxizmust, ami mindent zabál, ami mocskos, és ellentétben áll mindennel ami nemzeti szempontból normális. Kiirtatni az ifjúságból a nemzettudatot, jogokat adni az aberráltaknak, beengedni a sötét bőrű vadembereket, és kitömni őket pénzzel és jogokkal - ez a mesterséges nemzethalál biztos receptje:

web.archive.org/web/20170908031201/http://kitartas.net/2012/07/01/domokos-endre-janos-kulturalis-forradalom-a-nyugati-kultura-alkonya

Az a legszomorúbb, hogy a német nép az európai kultúra tartópillére, amely hátgerinc nélkül magát Európát roppantják meg.

Ad Dio 2018.07.23. 12:54:16

A cikk - az aktuálpolitikai kiszólásaitól eltekintve - korrekt. A migrációs kryzist persze a maga ideológiai/politikai ütődése mentén igyekszik kissé bagatelizálni, ami azért nem szerencsés.

A mostani migrációs krízis simán Európa létébe kerülhet.

A megoldás két oszlopra helyezkedő startégia lehet csak:

- erős és határozott határvédelem (háború az embercsempészek ellen)
- az észak afrikai országokkal gazdasági kapcsolatok kiépítése, európa "gondviselőként" való fellépése. Mezőgazdasági technológia, infrastruktúra felépítése (víz!), tőkeexport. Mindezt anélkül hogy az ottani politikai ügyekbe kéretlenül belepofáznánk.

Menedékkérők ellátása, segélyezése helyben.

Emellé idővel társulhat egy legális migrációt szervező, (önkéntes) bevándorlási program.

közösperonos átszállás 2018.07.23. 12:56:28

@chrisred: "1. azok a vidékek (Észak-Amerika, Ausztrália, Dél-Afrika) lényegében lakatlanok voltak"

Ez egyébként nagyjából értelmetlen kijelentés; addigra a Föld minden pontja lakott volt, és nagyjából annyi ember lakott rajta, amennyit az ott lakók gazdasági ereje el tudott tartani. É-Amerika, D-Afrika, Ausztrália területén alapvetően a vadászat-gyűjtögetés dívott, ami nyilván jóval kevésbé volt hatékony, mint a két- vagy a háromnyomásos földművelés. :-) De ettől még nem volt "lényegében lakatlan" (vagy akkor japán/kínai/koreai nézőpontból Európa is lényegében lakatlan volt :-) ).

-JzK- 2018.07.23. 13:00:08

Én nem állítottam soha, hogy minden egyes arab/cigány/néger ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Nem is az egyesek személyes kvalitásairól ítélkeztem, hanem mint csoportot jellemeztem "eredőjük" szerint. Persze az egyik szélsőség ezen huhog, meg kiabálja, hogy "de vannak néger orvosok is!" - és? Ki mondta, hogy nem?

Bennem aztán nincsen gyűlölet, sem megvetés egyetlen ember, egyetlen egyénnel szemben sem. Aki ezzel vádol, az hazudik. Én általános jellemzőkről beszéltem, amik nem feltétlenül jellemzik a csoport tagjait alkotó egyéneket, vagy nem teljes egészében. Jellemző magyar mondás: "Akinek nem inge, ne vegye magára!".

Érdemes utánanézni a következő természettudosóknak: Arthur Jensen, Richard Lynn, J. Philippe Rushton, Charles Murray, Chris Brand, Richard Herrnstein.

www.google.hu/search?q=Bell+curve+race&tbm=isch

Mind mondtak hasonlót, és soha senki nem cáfolta meg őket, az érveiket, csak "hogy mer ilyet mondani?!" felháborodással próbálták polkorrekt alapon elhallgattatni őket. Konkrétan kimutatták, hogy a feketék IQ-ja jelentősen kisebb, mint a fehéreké. Az ázsiaiaké ugyan valamivel magasabb, mint a fehéreké, de ezt az magyarázza, hogy az IQ-tesztek a nyers matematikai készséget nézik, a számoló-másoló-szöszmötölő munkában pedig ők valóban jobbak (ezért ők gyártják a chipeket).

De miért is ne lehetne így? Természetesen az ember egy fajt alkot, azonban az "egy faj" nem jelent egyformaságot, csak annyit, hogy a faj bármelyik ellenkező nemű két tagja elvileg képes reprodukcióra képes utód létrehozására. És akkor mi van? Attól még lehet óriási különbség köztük. A kutya és a szürke farkas is egy faj, és a kutyákon belül is micsoda órási különbségek vannak. Ugyan ki nem röhögné ki, aki a pincsi és a németjuhász közti különbségeket azzal akarná letagadni, hogy "de hát egy fajba tartoznak!!".

Idézek: "A közvélemény nem is fogadott el semmi ilyesmit. Hanem, noha döntő hányadában a tételes tudományos bizonyítás ismerete nélkül, a strukturális antropológia törvényeit fogadta el – minthogy azok igazak is. TGM-nek hadd ajánljunk egy újabb olvasmányt, Claude Lévi-Strauss Strukturális antropológia című művét (igen, a kétkötetest, még ha nehéz olvasmány is). Abból megtudhatja, hogy noha mint egyén teljesen függetlenek lehetünk a közösségünktől, mint sokaságnak, a valószínűség-számítás szabályai szerint, meglehetősen jól kiszámítható a várható viselkedésünk. Hiteink, vágyaink, félelmeink, szokásaink, törekvéseink, viselkedési mintáink struktúrát alkotnak, ezt a struktúrát elődeinktől megörököljük és utódainknak továbbadjuk, ha akarjuk, ha nem.

Olyan ez, mint a dobókocka-vetés. Akárhány dobókockát vetünk el, valamennyi ugyanolyan valószínűséggel fordul akármelyik lapjára – ostoba ember, aki azt hiszi, hogy bármelyik eredményt meg tudja jósolni. Az egyes eredmények összesített átlaga azonban – a kockák számától függő szórással – megjósolható, hatlapos kocka esetén 3,5-höz közelítő érték lesz. Ez törvény. Ez a hatlaposság vagy tizenkétlaposság vagy tízezerlaposság a mi struktúránk, amely ugyan semmit sem vetít előre az egyén várható magatartásáról, de nagyon is sokat elmond a közösségéről."

mandiner.hu/cikk/20160808_bencsik_gabor_tgm_esete_a_valosaggal

kertészfijjú 2018.07.23. 13:02:06

@csúti csüngőhasú tolvaj: te nagyon okosnak tűnsz :) :) orbán csinálta az egészet igaz? :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.23. 13:05:11

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

OK, tévedtem, a poszt valóban igyekszik tényszerű maradni (a történelmi áttekintést átugrottam).

Két ponton azonban szerintem kicsit alaposabbnak kellene lennie:

1) "Afrika ma nem számít különösebben sűrűn lakottnak, népsűrűsége 36 fő négyzetkilométerenként, ha nem számítjuk a gyakorlatilag lakhatatlan területeket akkor sem kapunk 60-70 embernél többet négyzetkilométerenként."

Egy oázis sem számít sűrűn lakottnak, ha hozzászámoljuk az azt körülvevő sivatagot is. :) Amúgy is valamelyest definiálni kellene a lakhatóság fogalmát, mert szerintem ma sok olyan helyen is laknak emberek, amelyeket mi lakhatatlannak tartanánk.

Hatalmas területek lakhatatlanok bármely definíció szerint, a 60-70 főt kicsit kevésnek találom, de adatokkal ezt nem tudom alátámasztani. Az viszont súlyos hiba a posztoló részéről, hogy nem veszi figyelembe a globális felmelegedés hatásait, amely főleg Afrikát fogja sújtani egyre nagyobb területek elsivatagosodása ill. a víz egyre nehezebb hozzáférhetősége révén.

2) "Ebben az esetben a gumicsónakokon Európába tartók tömege lassan elapad, viszont megjelenik a viszonylag képzett, kivándorolni akaró és tudó afrikaiak tömege - akiket a célországok is szívesebben látnak. Ez a forgatókönyv lenne a legkedvezőbb minden érintett számára."

Minden érintett számára, kivéve az anyaországot, amely azt a kevés képzett szakemberét is elveszíti. :(

-JzK- 2018.07.23. 13:06:07

Végül minden úton ugyanoda jutunk, amit mindig is mondtam: nem való eltérő etnikai-kulturális illetve vallási hátterű népcsoportokat vegyíteni, minden etnikai csoportnak legyen meg a saját földje, és éljen ott, a saját képességei, szokásai, normái szerint.

Nem azzal van a baj, ha valaki "bevándorló" vagy "migráns". Nem azzal van a baj önmagában, ha valaki nem ugyanabban az országban él, amelyben született. (Bár ha ez indokatlan éstömeges, az soha sem egészséges) Hanem azzal, hogyha valaki nem tartozik egy etnikai-kulturális-vallási tömbbe a lakóhely szerinti ország államnemzetével.

Ez a mi esetünkben a fehér-európai-keresztény kultúrkör, illetve etnikai csoport. Ha egy szlovák átköltözik Lettországba, ott letelepül, megtanul lettül, az ottani szokások szerint él, dolgozik, akkor egy lett hazafinak ezzel semmi gondja nem lehet, hiszen nem került idegen test az ország vérkeringésébe.

A "vérkeringés" azért is jó hasonlat, hiszen a testünket és vérünket alkotó vízmolekulák is folyton cserélődnek, egyedül az a fontos, hogy ez a testünk részévé válni tudó H2O legyen, az, hogy konkrétan ez vagy az a vízmolekula kering a vérünkben, tulajdonképpen nem fontos. De ha nem víz az, ami belénk kerül, hanem valami valami olyan vegyület, amely a testtel nem kompatibilis, abból jó sehogy sem sülhet ki.

Mondjuk a '60-as években egy angol számára, ha azt mondta, hogy ő "bevándorlásellenes", akkor egyértlemű volt, hogy az a csoport, amit ő ellenez, az jórészt egybeesik a fehér brit néppel nem kompatibilis néptömegekkel. Így ha nem is fogalmazott pontosan, a kalapácsa a szög tetejét találta el. Ma azonban aki "bevándorlásellenesként" azonosítja magát, az fordítva ül a lovon: ugyanis a nyugati országokban élő füstös illetve muszlim lakosok jó része nem bevándorló, hanem ott született (ld. jus soli) állampolgár, amelynek anyanyelve általában megegyezik az államnemzetével. Mégis egy etnikai-kulturális zárványt alkot, emészthetetlen falat az ország számára, és mint látjuk, kifejezetten káros is.

(Kitérés: ha pl. élne félmillió kínai vagy japán Pest megyében egy tömbben elosztva, és a saját negyedeikben többséget alkotva az ő szokásaik demoninálnak a mindennapi életet, az ugyan szokatlan lenne, de aligha állnának ki kínai fiatalok az "ő utcájukba" belépő fehérekkel kötekedni, fickifickizni, garázdálkodni, hiszen ehhez nem csak idegennek, hanem barbár vadember idegennek kell lenni, vagy ahogy ez a cikk nevezi őket, csimpánznak: kuruc.info/r/20/117478/ )

Amerikában a fehérek kisebbségbe kerülésétől tartó, és ezért a latin-ameriaki (és dél-ázsiai sötétbőrű) országokból jövő bevándorlást ellenző amerikai hazafiakra is azzal pirítanak rá a jobban felkészült liberálisok, hogy "mit ellenzed te a bevándorlást, a te is bevándorlók őse vagy amerika földjén!" - vö. "we are a nation of immigrants". Más kérdés, hogy ugye, mint a fentebb írtam, nem a "bevándorlást" kell ellenezni, hanem az etnikai inváziót, másrészt az USA "magkultúrája", "államnemzete" ugyan valóban nem őshonos amerika földjén, de mégis csak ők teremtettek civilizált országot ("nemzetet") arra a földre, nem a tűz körül táncoló-huhogó indiánok, így hát ez az ő birtoklevelük is.

Így hát, azt kéne visszakibálni nekik:
"Yes, we are indeed a nation of immigrants, more specifically a nation made by white european immigrants."

Mert aligha mesztic latin-amerikaiak, fekete afrikaiak, vagy indiai és hasonló dél-ázsiaiak hozták létre az USA-t, mint nemzetet, mint civilizált országot. És az angolszász protestáns magkultúrával kompatibilis más fehér-keresztény néptömegek bevándorlása erőssé tetté amerikát, az 1965-ös törvényváltozás óta bevándorlók meg csak visszarántják a barbarizmusba...

Ha a nyugati országok nacionalistái a kelet-európából érkező, és dolgozni szándékozó emberek ellen uszítanak, az egy undorító és alávaló mocsok, egy szellemi moslék, amely semmi másra nem jó, csak az egyre zsugorodó fehér népeket megossza. Közben a kokerók meg röhögnek a markukba.

A dél- és kelet-európai jórészt katolikus bevándorlók, még abban az 1-2 generációban is, amikor valamelyest zárványokba tömörültek amerikában, akkor sem különültek el annyira az angolszász protestáns gyökerű amerikaiaktól, mint a mai hispán mesztic tömegek. Mivel előbbi kompatibilis, integrálható és asszimilálható az angolszász magkultúrába, az utóbbi meg nem.

A fehérek nem "zsákmányolták ki" a harmadik világot, hanem elvitték nekik a civilizációt, az írást, az államiságot, az orvostudományt, a vallást, a jogrendszert, és még sorolhatnám, olyan lenne, mint a "Mit adtak nekünk a rómaiak?" jelenet a Monty Pythontól... Az, hogy ők ebből mit fogtak fel, az más kérdés. Elvisszük nekik a technikát, és ez lesz belőle: pbs.twimg.com/media/CyA..

Igen, a gyarmatosítók talán elvitték a gyémántot, ami a lábuk alatt volt, de ők úgyse ásták volna ki maguktól soha, azt se tudták, hogy mi az, tehát mindegy nekik.

chrisred 2018.07.23. 13:06:38

@közösperonos átszállás: A szóbanforgó időszakban Európának nagyobb volt a népsűrűsége, mint Ázsiának. És a "lényegében lakatlan" kitételt logikusan az európai civilizáció szemszögéből kell nézni, hiszen erről a kontinensről vándoroltak ki. És nyilvánvalóan nem azzal a céllal, hogy ők is csatlakozzanak a vadászó, gyűjtögető életmódot folytató őslakosokhoz, hanem hogy az európai civilizációban megszokott módon éljenek.

-JzK- 2018.07.23. 13:08:14

@-JzK-:
Link helyesen: pbs.twimg.com/media/CyAV-94WIAAE2xT.jpg

Igen, a gyarmatosítók talán elvitték a gyémántot, ami a lábuk alatt volt, de ők úgyse ásták volna ki maguktól soha, azt se tudták, hogy mi az, tehát mindegy nekik.

Amúgy azt nem tudom, hogy tudtátok-e, de pl. Abraham Lincoln törvénytervezetet készült benyújtani a négerek hazatelepítéséről Afrikába (Libériába - és néhányat át is telepítettek), mondván nem kompatibilis, nem összeférhető a fehér és a néger rassz egy országon belül. A rabszolgaságot ellenezte, de nem volt híve a fekete-fehér összeborulásnak, pláne nem a mai PC-multikulturalista értelemben...

A jelenlegi rendszernek meg vannak számlálva a napjai, és néhány hónap alatt akkorát fordulhat a világ, hogy csak kapkodjuk a fejünket. A rendszer sokáig stabilnak tud tűnni, de könnyen lehet, hogy dominó-effektus áll be. Vagy átveszik a nyugati országokban a hatalmat a "szélsőjobboldali" pártok, vagy pedig 10-15 éven belül létrejönnek az első, először nyilván csak koalíciós, de nyilván iszlám párti kormányok, ahogy Houellebecq írta a Behódolásban.

Az egyébként nagy százalékban fehér felmenőkkel is bíró afro-amerikaiak IQ-ja kb. 20-al alatta van a fehérek átlagának.

Az igazi, fehérekkel nem keveredett afrikai négerek IQ-ja pedig egyenesen az európai sztenderek szerint értelmi fogyatékos tartományba esik. Az pedig, hogy a többségük a mi sztenderdjeink szerint debilnek számít, nem lehet véletlen.

Még súlyosabb jellemző a vadság, avagy a szelídség hiánya, amely minden sötétbőrű népcsoport közös jellemzője. Ösztönlénység, önuralomra való képtelenség.

Ha tetszik valami, ellopom. Ha tetszik a csaj, megerőszakolom. Ha valakinek nem tetszik a pofája, megölöm. Ezen a szinten vannak ők.

Bayer így ír a cigányokról: "Akkor és azzal akar üzekedni, akit és ahol meglát. Ha ellenállásba ütközik, gyilkol. Ott és akkor ürít, ahol és amikor rájön. Ha valamiért ebben akadályoztatva érzi magát, gyilkol. Az kell neki, amit meglát. Ha nem kapja meg azonnal, elveszi és gyilkol. A cigányok ezen része bármiféle emberinek nevezhető kommunikációra képtelen. Leginkább tagolatlan hangok törnek elő állati koponyájából, és az egyetlen, amit ért ebből a nyomorult világból, az az erőszak."

Ez igaz minden füstös népre: cigányra, négerre, arabra, pakira, mesztic latinamerikaira. A füstös népekre mindenütt ugyanaz a panasz...

Mi lehet az oka? A neotenizáltság hiánya? A "hüllőagy" dominanciája a neocortex felett? Fokozott androgén érzékenység?

Annyi biztos, hogy ők mások, az ő ilyenségük képtelenné tette őket arra, hogy megteremtsék a maguk civilizációit, birodalmait. És képtelenné teszi őket, hogy a mi civilizációnkba beilleszkedjenek.

Bizonyos fokú rasszdetermináltság van. Rasszista akkor lennék, azt állítanám, hogy a rassz
1. az egyetlen tényező, amely a jellemet determinálja
2. ez a determináltság teljes és abszolút.

De én ezt a két pontot nem vallom, így hát rasszista (raciáldeterminista) a szó szótári definíciója értelemében nem lehetek (a PC-szótár persze nyilván az vagyok, de az pont nem érdekel).

Én azt vallom, hogy az ember etnikumok között vannak olyan jelentős fokú biológiai különbség, mint a kutyafajták között, annak ellenére, hogy biológiailag egy fajt alkot. Különbség a külsőben, intellektusban, habitusban, temperamentumban, vérmérsékletben, stb. Ez egy jelentős, de nem kizárólagos aspektus, hiszen egy sor egyéb szempont is befolyásolja a személyiséget (igen, neveltetés, vallás, kulturális-gazdasági környezet, stb. stb.) És persze van szabad akarat is, bár az ugye a tomista-molinista katolikus predestináció-vitákban is le lett szögezve, hogy azért az nem abszolút. De ettől még ez aspektus adott, és értelmes válaszokat nem hallani efelől, hiszen a PC azt mondja, hogy "kuss, erről nem szabad beszélni!". Az ezirányú tudományos kutatás el van hallgattatva.

De még ha a füstös népek civilizálatlan-vademberi habitusa egy puszta kulturális mém lenne, abból mi következne? Pusztán az, hogy egy fehér családba fogadott néger viselkedése, temperamentuma, jelleme, habitusa ugyanolyan kéne, hogy legyen mér a fehér család vér szerinti gyermekéé. Ez esetben lenne igaz, hogy az illeti rassza pusztán egy kozmetikai kérdés: "bőrszíne" miatt.

Ha az emberek között pusztán a bőrök színe lenne a különbség, aligha zavarna bárkit olyan fokban, mint azt a faji ellentétek mutatják. Miért nem törtek ki a történelem során soha zavargások a barna hajú és a szőke hajú fehérek között? Az európai/fehér rassz és az afrikai rassz között a bőr színárnyalata a legkevésbé érdekes különbség.

De visszatérve: még ha ez egy kulturális mém lenne csupán, akkor is adódna a kérdés: Megtehetjük több millió, sőt több milliárd kokeróval, hogy fehér családokba fogadással kulturálisan-habituálisan civilizált európaivá neveljük őket? Képesek lennénk rá egyáltalán ennyi füstöst így átnevelni? Ők mit szólnának hozzá?

-JzK- 2018.07.23. 13:09:37

Ez nem járható út, a másságuk adott, az inkompatibilitásuk is adott, és akárhova jutunk, a végeredmény ugyanaz: nem élhetünk velük egy társadalomba, mert nem tudnak a mi kereteink között harmonikusan együtt élő és integráns közeget alkotni.

Ha rákeresünk a neten a "Race and intelligence" témára, elég sokat tanulhatunk. És én tényleg, Isten látja lelkemet, szeretek is az ördög ügyvédje lenni, de a PC-ellenérv aligha látszik a felvetést illetően. A fő csapásirány a szájkosár: ilyet nem szabad mondani, nem szabad kutatni, "tudjuk, hogy hova vezetett", irány, nézd meg újra a Schindler listáját.

Ami legalább úgy-ahogy megragadható ellenérvük, az amit néhány hazai cigányszegregáció-ügyi perben is elhangzott az az, hogy a IQ- és egyéb intelligenciát mérő tesztek kulturálisan nem semlegesek, a fehérek sztenderdjéhez vannak szabva, nem veszik figyelembe a füstösök kulturálisan eltérő sajátosságait? Na most itt kezd el felmenni bennem a pumpa, hiszen mit is jelent ez köznyelviesítve?

Ha úgy értenénk ezt, hogy Arany Jánost ismernie kell egy magyar gyereknek, ellenben ha ugyanezt teszten egy holland gyerektől kérdezik, őtőle nem várhatjuk el, hogy halljon a mi költőnktől, akkor a felvetés kétségkívül igaz.

Azonban mint tudjuk, az IQ és a többi logikai készséget mérő teszt nem a csoportonként eltérő lexikális tudást méri, hanem a nyers logikai készségeket. Aritmetika, logika, ábrafelismerési képesség, össze tudja-e rakni, hogy kiskocka, nagykocka, kacika, melyikhez mi passzol, stb. stb.

Ez azonban teljesen független attól, hogy valaki magyar, lengyel, mozambiki vagy indonéz. A matemtikai és a logikai készség kulturális háttértől függetlenül mérhető.

Így efelől csak egy újabb PC-kreációhoz juthatunk el, ami amerikában is megjelent, ahol már létezik "afro-matematika", "női közgazdaságtan", és a többi. Ergo megalkotunk számukra egy tudományos "paralimpiát", ahol ők jól tudnak szerepelni, és letagadjuk, hogy a mi tudományunk, "az olimpia" az lenne az igazi, a mainstream, és valóság, és azt hazudjuk, hogy az csak egy fehérista rétegszemlélet. Azaz végső soron letagadjuk az objektív igazságok létezését.

Az, hogy a fehér ember átlagintelligenciája magasabb, mint a füstösöké, azt nem azért kell kimondani, hogy mi őket megbántsuk vagy a rovásokra dicsekedjünk. Hanem egyszerűen már csak azért is, mert nagyra becsüljük a tudományunkat, hogy meg tudjuk ismerni a világ sajátosságait, a természetet mozgató erőket és működési elveket. Ezért vagyunk homo SAPIENS-ek.

Másodsorban meg azért, mert ha ez így van, akkor a mi álamaink vezetőinek ezt figyelembe kellene venniük, amikor beengedik őket. Ugyanúgy, ahogy mielőtt kutyát veszel, a fajta kiválasztásánál utánaolvasol az adott kutyafajta jellemző viselkedésének, temperamentumának. És pl. nem veszel harcikutyát, ha kisgyermeked van, és nem telepet akarsz őriztetni...

A rasszizmus az eredeti, PC-korszak előtti értelmében azt a meggyőződést jelenti, hogy az egyének jellemét kizárólagosan (vagy mindenekelőtti módon) az illető rassza befolyásolja, mégpedig abszolút determinált módon.

Ha azt mondom, hogy
1. Az illető rassza nem az egyetlen, vagy minden más szempontot kizáró tényezője az egyén milyenségének
2. Az illető rassza nem abszolút és teljes mértékben determinálja őt valamilyen irányba, hanem csak mint a gravitáció húz valamerre, de van egy szabad akarat is

- akkor máris nem lehetek rasszista. Velük szemben ÉRZETT gyűlölet, utálat, viszolygás, stb. nem -izmus kérdés, hiszen az már az érzelmek világa, az -izmus, -ista szavak pedig világnézetek megnevezésére szolgálnak.

Én nem gyűlölöm őket és nem is akarok ártani nekik. Egy olyan világot szeretnék, ahol mi is és ők is megférünk rajta, mindenki a maga földjén, képességei, szándékai és szokásai szerinti életmódon.

Biológiai értelemben természetesen nem vitatéma, hogy az emberiség egy fajt alkot. De mit is jelent ez? Mindössze annyit, hogy a faj bármely termékeny tagja, bármely ellenkező nemű termékeny tagjával termékeny utódokat képes nemzeni. Ennyit jelent az „egy faj vagyunk” – és nem többet. Nem jelenti azt, hogy egyformán nézünk ki, hogy egyforma képességekkel, kvalitásokkal rendelkezünk, és főleg nem jelenti azt, hogy egyformán értékesek tudunk lenni az emberi nem előrehaladása szempontjából.

Megjegyzem, a kutya pl. egy faj a szürke farkassal is, és a kutyákon belül is micsoda különbségek vannak. Ugyan miért tagadjuk le, hogy az emberi fajon belül is óriási különbségek vannak?

Érdemes utánanézni a következő természettudosóknak: Arthur Jensen, Richard Lynn, J. Philippe Rushton, Charles Murray, Chris Brand, Richard Herrnstein. Mind-mind ismertek – többek között, hogy kivágták a biztosítékot a politikailag korrekt tudományos közéletnél azzal, hogy az emberi (nagy)rasszok közti biológiai különbségeket feszegették.

közösperonos átszállás 2018.07.23. 13:10:06

@-JzK-: "Mind mondtak hasonlót, és soha senki nem cáfolta meg őket, az érveiket"

Egyébként ez nem igaz, igen kemény viták folytak minden ilyen alkalommal, pro és kontra, nem pedig csak a PC-s nem süllyedünk-kórus zengett, mint ahogy azt sugalltad (mondjuk ki, na, hazudtad).

Ha már a kamuzásnál tartunk, arra a legjobb példa a te "jó, hát az ázsiaiak valamivel jobb pontot kaptak, de csak nem valami fontos részterületeken" mosakodásod (anélkül, hogy valami hasonló elemzés-szerűséggel akár csak megpróbálkoztál volna a többi fronton). Van még legalább öt gyenge lába az eszmefuttatásodnak, de ezeket csak az nem látja, aki háttal ül a monitornak, úgyhogy ennyi elég is lesz.

@Ad Dio: Ez kb. korrekt, én is végig (már anno is) ezt mondtam, itt egy egységes, határozott, EU-finanszírozású és EU-irányítású határvédelem kellene. Persze azt is tegyük hozzá, hogy kedvenc kormányunk semmi hasonlóra véletlenül sem törekedett (hacsak egy utólagos "megmentettünk titeket, ennyi lesz, számlaszámom:"-próbálkozást nem számítunk); az akkori velünk leginkább rokonítható helyzetű olaszoknak is csak egy vállonveregetést adott, majd közölte, hogy segíteni esze ágában sincs, na víderzén.

-JzK- 2018.07.23. 13:10:17

Szóval természettudományos alapon nem állítható, hogy az emberi faj minden egyes tagja egyenlő mértékben részesedik születésénél fogva azokból a kvalitásokból, amelyek a mi civilizációnkban való értékes léthez szükségesek. Meg aztán itt a nature-nurture vita. Amit persze szintén nem a ókori hellén és skokasztikus bölcselet által kimunkált, szigorúan kötött, a logikára és tiszta érvekre alapozott vitatechnika szerint intéznek nyugaton, hanem politikai érvekkel és módszerekkel.

Én ebben nem hiszek. Egyrészt azért, mert ez az emberiség intellektuális öngyilkossága, és főleg egyáltalán nem is igaz. A cigányságra konkrétan rátérve: Isten látja lelkem, nem érzek irántuk sem haragot, sem gyűlöletet, nem csikorgatok a fogamat, hogy vigye el őket az ördög. Csak egyszerűen már nem hiszek bennük. Mert ha annyi lenne a megoldás, hogy támogassuk, szeressük, „integráljuk” őket, akkor valamelyik ország már csak megcsinálta volna a sok közép-kelet európai ország közül, ahol cigányok egyáltalán élnek. De EGYIKNEK SE SIKERÜLT. Költhetik nyugodtan az eurómilliárdokat is, egy fikarcnyival sem tartanak előbbre. Nem mi tehetünk róla, és nem a magyar nép állítólagos „rasszizmusa” az oka a problémáiknak.

A balliberális váddal szemben a magyar népnek egyetlen más néppel sem volt különösebben baja, a svábok pl. gazdagabbak is voltak, mégis csak mesterségesen, ’45 utáni SZEB-es hangulatkeltéssel sikerült ellenük hangolni a népet. (Tehát nem „irigyek” vagyunk, csak a sunyi módszerekkel való meggazdagodást ítéljük el.

Az az igazság, hogy az az elképzelés, hogy radikálisan különböző etnikumú, kultúrájú népcsoportok egy területen való laktatása működhetik, téves. A multikulti nem működik, csak hasonló kultúrájú és etnikumú népelemek között. Egy magyar és egy szlovák együtt tud élni, egy a magyar (szlovák, román, finn, stb.) és egy cigány pedig valamiért nem. Ezt be kellene látni, és nem négyszögesíteni tovább a kört.

És ennek nem az az oka, hogy ők gonoszok, vagy mi „gyűlöljük” őket, hanem mert mások. Az oroszlánt sem lehet egy ketrecben tartani az antiloppal. Mi nem vagyunk közéjük valóak, és ők se valóak miközénk, az együttélés nem lehetséges, csak társadalmi konfliktust és erőszakot szül.

És ez szintúgy igaz az arabokra vagy afrikai feketékre. Ha sajnáljuk is utóbbiakat, a nyomorukra akkor sem az a megoldás, hogy akkor pár milliót (tízmillióakat?) miközénk telepítünk (és eltartjuk őket, ugye). Abba csak mi is belerokkanunk, meg mi lesz az otthon maradt többi százmilliónyival? Aki bejutott, az jól járt, aki nem, az meg úgy járt? Vagy jöjjön mindenki? Jó vicc...

"From a 1991 review by Richard Lynn, and a subsequent South African study by Kenneth Owen, I followed Lynn and estimated (chapter 6) that the average sub-Saharan African IQ was about 70. Blinkhorn (1994), Peters (1995), and Wahlsten (1995), among others, concluded that the rest of the book was suspect if it was reporting without comment an IQ level that implied that, by European standards, half the population of black Africa was "mentally retarded." Two subsequent studies, however, have been published on African IQ. First, Zindi (1994), a black Zimbabwean, matched 204 12- to 14-year-old black Zimbabwean pupils and 202 white English students from London inner-city schools for sex, educational level, and "working-class" background. Zindi's (1994) analysis of a variety of tests, including of nonverbal performance, found African children consistently scored two full standard deviations lower than did English children. Second, Lynn (1994) examined scores for Ethiopian immigrants to Israel on the Raven's test, matched them against European norms, and found a mean IQ of 70."

„An early study of the intelligence of "pure" African Negroids was carried out in South Africa by Fick (1929). He administered the American Army Beta Test, a nonverbal test designed for those who could not speak English, to 10- to 14-year-old white, black African, and mixed-race (mainly Negroid-Caucasoid hybrid) schoolchildren. In relation to the white mean of 100, based on more than 10,000 children, largely urban black African children obtained a mean IQ of 65, while urban mixed-race children obtained a mean IQ of 84.”

Vö:
IQ-értékek szerinti értelmességi skála

1. Mentális szubnormalitás
1.1. Tényleges értelmi fogyatékosság (oligofrénia)
- 0-25 IQ idiócia (súlyos)
- 25-50 IQ imbecillitás (középsúlyos)
- 50-70 IQ debilitás (enyhe)

1.2. Határeset mentális retardáció
- 70-80 IQ esetleg debilitás
- 80-90 IQ lelassult fejlődés

2. Normálövezet: 90-110 IQ Normalitás

3. Magas intelligencia: 110-120 IQ

4. Igen magas intelligencia: 120 IQ fölött - Szupernormalitás

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 13:11:35

@Bravehearth:

Nem túl sokat értettél meg abból a mit írtam. Segítek. Európát csak összefogással lehet megmenteni. Azok összefogásával akik benne élnek. A csúti csüngőhasú tolvajod ezt az összefogást rombolja minden áron, neki az ellopható konc és a hatalom fontosabb, mint Európa jövője.

-JzK- 2018.07.23. 13:11:35

Persze őket is rendben lehet tartani, de nem véletlen, hogy őket a saját országaikban egészen más eszközökkel kormányozzák. Egy füstös országban a legjobb kormányforma, ami úgy-ahogy működőképes számukra egy szekuláris puha diktatúra, mondjuk egy Szaddam Husszein. Itt ha zavarogsz, nőt erőszakolsz, a rendfenntartó erők simán lelőnek a picsába, de minimum félholtra vernek az őrszobán, és nem jön ki nyivákolni a "jogvédő" NGO meg az omubdsman.

És ez nem "európai" meg "demokratikus" meg bla bla bla, de esetükben csak ez működik. Ugyanis ezeket a szilaj vadembereket nem lehet azzal elrettenteni a bűnözéstől, agresszivitástól, hogy majd lesz ügyvéded, meg jogállami tárgyalás meg börtön, ahol nem is bántanak, ellátnak, fűtött helyiségben gyúrhatsz és tévézhetsz. Ez elrettent egy civilizált fehérembert, de őket nem. A csimpánzok csak az erőszakból értenek: pattogsz, leverjük a vesédet.

Na most képzeljük el, hogy egy országban él két ilyen eltérő civilizáltsági szinten lévő népcsoport. A büntetési rendszert, sőt általában a jogrendszert nyilván a civilizáltabb államnemzet normái, gyakorlata alapján hozzák létre. És ha csak ők laknának az országban ez tökéletesen elegendő is lenne.

De idejön többmillió olyan, akiknek ez maga az anarchia, a paradicsom, mindent szabad. Megerőszakolhatok egy csajt, és nemhogy nem lőnek le, nem is vernek el, maximum pár évig nézem a tévét egy kényelmes cellában a haverokkal? Hát ez kurva jó! Mindent szabad!

Ugyanazért nem működik az ún. integrált oktatás sem, csak az lesz belőle, hogy a füstös gyerekek terrorizálják a fehéreket. Hiszen ahogy őket kezelni lehetne (kb. korbáccsal), azt ugye már nem szabad. A fehér gyerekre, aki szelíd, békés és civilizált, elég határozotton rászólni. Ajánlott film: Osztály vigyázz.

Nem lehet különböző civilizáltsági fokon álló csoportokat összezárni....

Az „ázsiaiak” (értve alattuk lényegében csak a világosbőrű ázsiaiakat, jelesül han kínaiak, koreaiak, japánok) IQ-ja valóban magasabb picivel, de egyes vélemények szerint pusztán azért, mert az IQ-tesztek erősen torzítanak az aritmetikai jellegű tesztkérdések felülprezentáltságával. Az ázsiaiak aritmetikai érzéke valóban kiváló. Csak ez személyes példa:

Ha készpénzzel fizetek egy boltban, étteremben, szeretek megszabadulni a pénzérméim minél nagyobb részétől, és szeretnék minél nagyobb címletekben, lehetőleg papírpénzben visszaadni. Pl. ha vásárolok valami 1730 Ft-ért, akkor általában adok egy kétezrest és még hozzá 230 Ft-ot apróban (ha van), hogy egy ötszázast kapjak vissza. A legtöbb pénztáros néz ledöbbenten, hogy most mi vaaan? Ha szólok, hogy akkor egy ötszázas jár vissza, akkor is elkezdi számológéppel kiszámolni. Akárhány kínai étteremben voltam életemben, MINDEN EGYES kínai pénztáros csaj egyből levágta, hogy miért adom a „plusz” aprót, és azonnal kiszámolta fejben, hogy mit akarok és már adott is pont vissza, ahogy eredetileg kigondoltam.

Szóval az aritmetikai készségeik kiválóak, jól tudnak szöszmötölni, bíbelődni, ezen túlmenően higgadt és szorgalmas természetük van, jó a koncentrációs készségük. Ezért ők gyártják a mikrochipeket, többek között.

Viszont egyvalamiben a fehérek mögött állnak: a kreativitás. Ezért van az, hogy a ma a világgazdaság munkamegosztása úgy néz ki, hogy mi kitaláljuk, ők legyártják. A japánok kulturális szinten csinálják: lemásolják a külsőségeinket, és úgy élnek. Öltöny-nyakkendő, sokszor évtizedekkel ezelőtti trendeknek megfelelően, megmosolyogtatóan. 45-ben zsakett és cilinder, stb.

Egyébként tévedésnek tartom, hogy ezeket az ázsiaiakat, akik a fehér országokba települve, ott vállalkozásokat alapítva meggazdagszanak, utálni fogják. Nem. Ugyanis a fehér ember igazságérzetét nem sérti önmagában az, hogy valaki gazdag. Ez egy zsidó hazugság, hogy az irigy proli azért utálja a gazdag zsidót, mert irigyli az ő gazdagságát. A svábok a régi Magyarországon gazdagabbak voltak, mint a magyarok, mégse gyűlölte őket egy magyar se (’45 után a SZEB és kommunista párt mesterséges propagandával tudta csak úgy-ahogy ellenük hergelni a magyar nép egy részét). Miért? Mert tudták, hogy a svábok dolgos, szorgalmas és becsületes emberek, és a becsületes munkával szerzett vagyon egyáltalán nem okoz botrányt egy civilizált fehér társadalomban.

Ami botrányt okoz az az, ha köztudott, hogy az adott személy vagy csoport nem becsületes munkával, hanem ügyeskedéssel, spekulációval, harácsolással, uzsorázással, leánykereskedelemmel (ld. hungarák) vagy más alantas praktikákkal, igazságtalan módon gazdagszik meg. A 19. század második felében a Galíciából jött zsidók ezt csinálták: olyanok voltak ők, mint ma a vasazó-leánykereskedő-öregező szamurájkardos cigánybárók, akiknek palotái vannak és vastag fux a nyakukban. Ez volt az ún. „antiszemitizmus” igazi oka, nem az, hogy a proli magyar nép irigyelte a vagyonukat.

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 13:13:54

@lezlidzsi84:

"Légyszi moderáld magad, ne nekem kelljen. "

Az orbánistákat is felszólítod ugyanerre, vagy nekik szabad a gazda?

Emmett Brown 2018.07.23. 13:14:48

@maxval balcán bircaman: a kozákok és Custerék módszerei ugyanazok voltak. Megjelentek valahol, ha behódoltak akkor minden ok, ha nem akkor addig ölték a bennszülötteket amíg a maradék elfogadta az új fennhatóságot.

Illetve biztosan építettek a meglévő struktúrákra, valószínűleg ennek is köszönhető hogy az összes komoly szibériai várost 1600 után alapították.

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 13:15:12

@kertészfijjú:

Ha figyelmesebben olvasnál talán feltűnt volna, pont az a baj, hogy a csúti csüngőhasű tolvaj a saját érdekeit képviseli az ország és a magyarok érdekei helyett.

MyNick0 2018.07.23. 13:18:46

@csúti csüngőhasú tolvaj:

Ez nem Orbánról szól, te faszkalap, hanem a négerekről.

Szóval nyilatkozz: a magyarok vagy a négerek pártján állsz?

csúti csüngőhasú tolvaj 2018.07.23. 13:20:17

@steery:

Ja. A képletből mindössze az az apróság maradt ki, hogy a felmelegedés miatt már nem évtizedekben, hanem években kell mérni azt az időt amikor milliószámra indulnak el a fekák a hűvösebb éghajlatok, azaz Európa felé.

lezlidzsi84 2018.07.23. 13:25:03

@MyNick0: Te is fogd vissza magad.

Ha így fogod fel, hogy a magyarok vagy a négerek pártján áll-e valaki, akkor nem nagyon jutunk közelebb bármiféle értelmes megoldáshoz.

Emmett Brown 2018.07.23. 13:27:09

@MyNick0: Orbán felismerte, hogy a migrációval rábaszhatunk (európaiak), ezért jár neki a pirospont. Viszont fontosabb számára a hatalmon maradás, mint az együttműködés abban, hogy ezt a problémát miként lehetne megoldani összeurópai szinten.

Ad Dio 2018.07.23. 13:32:14

@közösperonos átszállás:

"Persze azt is tegyük hozzá, hogy kedvenc kormányunk semmi hasonlóra véletlenül sem törekedett"

Nem kell Orbánt szeretni, de ez konkrétan nem igaz.

index.hu/belfold/2015/09/23/megmagyarazzuk_orban_6_pontjat/#

Orbán a két oszlop közül a közös határvédelmet minidg is nyomatta, inkább a másik oszlopot emlegette haloványabban, holott a határvédelem kb. semmit nem ér, ha a nyomás korlátok nélkül növekszik tovább.

Az észak afrikai országokat meg kell erősíteni és ki kell építeni a lehetőségét annak, hogy a mainál JÓVAL nagyobb tömeget tudjanak etetni, ellátni.

Nb. nem kell szemérmeskedni: ez Európának üzlet IS...

erkölcsi hulla 2018.07.23. 13:35:04

@csúti csüngőhasú tolvaj: erre való a kerítès, ès a gèpkarabèly.

gigabursch 2018.07.23. 13:39:39

@-JzK-:
nanananana!

"A fehérek nem "zsákmányolták ki" a harmadik világot, hanem elvitték nekik a civilizációt, az írást, az államiságot, az orvostudományt, a vallást, a jogrendszert, és még sorolhatnám, olyan lenne, mint a "Mit adtak nekünk a rómaiak?" jelenet a Monty Pythontól... Az, hogy ők ebből mit fogtak fel, az más kérdés. Elvisszük nekik a technikát, és ez lesz belőle: "

Ühüm.
Azért az elég jól dokumentált, hogy hány ismert írásbeliséget, építésbeliséget tettek tönkre a "civilizált" fehérek.
ELég csak egész amerikára gondolni, vagy a Húsvét-szigetre, stb...

közösperonos átszállás 2018.07.23. 13:42:10

@chrisred: "A szóbanforgó időszakban Európának nagyobb volt a népsűrűsége, mint Ázsiának."

Nade ki beszélt itt a mongol pusztákról, meg Tibetről?

Japán lakossága 1700-ban 28 millió körül volt, Nagy-Britanniáé ennek kb. harmada (Írország nélkül véve ez kb. 2/3 területet jelent), Hollandiáé 1,8m (40e négyzetkm). Észak-Amerika és Dél-Afrika kolonizálása ekkoriban már javában zajlott.

"És a "lényegében lakatlan" kitételt logikusan az európai civilizáció szemszögéből kell nézni"

Nem hinném, hogy ezt lenne értelme bárhonnan nézni. Az akkoriakat sem tántorította vissza, ha valamelyik terület már "egészen lakott"-nak minősült is, legalább nem máshonnan kellett rabszolgákat hozni. (Persze mivel az "őshonos" lakosság megmaradt, napjainkra nem tűnnek annyira kolonizáltnak ezek a vidékek, de azért próbálkoztak a srácok, Dél-Amerika, Szibéria, Algéria ugye).

kertészfijjú 2018.07.23. 13:42:36

@csúti csüngőhasú tolvaj: az miért orbán érdeke hogy ne jöjjön ide korlátlan számban aki nem tud a mi mércénk szerint élni?Ő is összefogni akar egyébként,csak más lenne az összefogás célja.Merkelék összefogásának a korlátlan kvóta,Orbánénak meg a kinttartás a célja.Kb mint hogy mindenki világbékét szeretne,csak úgy,hogy nála legyenek az erőforrások.

közösperonos átszállás 2018.07.23. 13:49:50

@Ad Dio: "Orbán a két oszlop közül a közös határvédelmet minidg is nyomatta"

Ebben csak két dolog nem igaz; az egyiket konkrétan írod, miszerint "mindig is". Pedig nem. Ne feledjük már el, hogy a Keleti pu, M1, vonatoztatás stb. mind őalatta zajlottak, volt egy pár hónap, ami ezek szerint nem "mindig is". (Esetleg ha arra gondolsz, hogy mi úgy védjük határainkat, hogy néha megnyitjuk őket, akkor lehet. :-) )

(És nem, a határozott határvédelembe nem fér bele az, hogy csak mert párezer ember az autópályán akar sétálni, hát legyen nekik. Én mindig is a határozott, de humánus menekültkezelés mellett voltam, hát kedves Viktorunknál ez kettőből nulla.)

A másik, hogy itt szó lett volna bármiféle európai határvédelemről. Nem, itt magyarországi határvédelemről volt szó; ami teljesen rendben is van, csak ne mutogassunk úgy egy kerítésre, amely nem feltartóztatja, hanem a horvátok felé tereli a menekülteket, mint amely megvédi (sőt: megvédTE) Európát, mert muhaha.

chrisred 2018.07.23. 13:56:24

@közösperonos átszállás: Tévesen lőtted be az időszakot, a demográfiai robbanás Európában nagyjából egy évszázaddal később következett be. Anglia lakossága 1760 és 1910 között 6 millióról 36 millióra nőtt, ugyanebben az időszakban a másfélszer akkora Japán lakossága alig emelkedett 30 millió fölé.

Lehet, hogy a te szempontodból mindegy, az Európából kivándorlóknak igenis számított, hol találnak megművelhető földeket.

Ad Dio 2018.07.23. 14:08:50

@közösperonos átszállás:

Tedd félre kissé az orbánofóbiádat és légy korrekt.

"Ebben csak két dolog nem igaz; az egyiket konkrétan írod, miszerint "mindig is". Pedig nem. Ne feledjük már el, hogy a Keleti pu, M1, vonatoztatás stb. mind őalatta zajlottak, volt egy pár hónap, ami ezek szerint nem "mindig is"."

A keleti pu-os krízis-t bőven megelőzően előállt már Orbán a közös határvédelem kérdésével, csak nagyjából egy emberként hurrogták/nácizták le, mert akkoriban még az illegális migránsoknak egységesen és kötelezően "menekült" volt a neve, és ugye menekültek ellen nemhogy nem lépünk fel, hanem ellenkezőleg: befogadjuk őket és segítjük. Ez volt az azóta csúfosan megbukott "willkommenskultur".

" (Esetleg ha arra gondolsz, hogy mi úgy védjük határainkat, hogy néha megnyitjuk őket, akkor lehet. :-) )"

Épp a közös határvédelem kudarca miatt kellett az első hullámot átengedni, majd roham tempóval létrehozni a kerítést, mint a közös fellépés utáni második legjobb dolgot.

"A másik, hogy itt szó lett volna bármiféle európai határvédelemről. Nem, itt magyarországi határvédelemről volt szó; ami teljesen rendben is van, csak ne mutogassunk úgy egy kerítésre, amely nem feltartóztatja, hanem a horvátok felé tereli a menekülteket, mint amely megvédi (sőt: megvédTE) Európát, mert muhaha."

Francokat. Olvastad a linkelt 6 pontot? Mert akkor most tedd meg. Itt közös határvédelemről, a görög határellenőrzés átvételéről esett szó. Nb. ma már a 6 pontból minimum 4-et minden épelméjű politikus magáénak vall. Linkeljem be az akkori fogadtatást? Simán fasiszták voltunk a véleményünkkel.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.07.23. 14:18:01

@Emmett Brown:

Jóval fejletlenebb népek voltak ezek. S lám, ma is léteznek.

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.23. 14:19:06

@közösperonos átszállás:
Nincs azzal semmi baj, hogy elszállították innen őket. Németbe akartak menni, merkel várta őket, mi nem akartuk őket, ez így win - win - win szituáció, mindenki megkapta azt, amit szerettet volna. Hol a probléma?

chrisred 2018.07.23. 14:29:38

@-JzK-: "Ez igaz minden füstös népre: cigányra, négerre, arabra, pakira, mesztic latinamerikaira. A füstös népekre mindenütt ugyanaz a panasz..."

Meg mindenkire, akire akarjuk. Amikor megtalálták a neandervölgyi ősember koponyáját, az első tipp az volt, hogy egy szellemileg fogyatékos kozáké lehet, aki a napóleoni háborúk idején tévedt Európába.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.23. 14:33:17

@Ad Dio:

"európa "gondviselőként" való fellépése."

Ez annyiból kockázatos lépés, hogy utólag majd újgyarmatosításként fogják beállítrani. Hidd el, megteszik, és idővel így áll majd a történelemkönyvekben is, hiszen a fehér ember csak gonosz lehet.

Emmett Brown 2018.07.23. 14:33:58

@maxval balcán bircaman: az apacsok mennyivel voltak fejlettebbek a dauroknál?

Ad Dio 2018.07.23. 14:37:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

A történelemkönyveket a győztesek írják. Ha működik, akkor jó és üdvös. Ha nem, akkor... akkor mindegy is, mert Európa ahogy mi ismerjük megszűnik.

A világunk az ökoszisztémától a társadalmakig egyre inkább instabillá válik, így aktív közreműködés nélkül egyre inkább fogja a széthullás jeleit mutatni. Muszáj hatni, mert különben az özönvíz jön.

chrisred 2018.07.23. 14:41:20

@Ad Dio: Ki tekintett minket fasisztának? Az általad belinkelt cikk is azzal kezdődik, hogy ezek a pontok már akkor is konszenzusos megállapodáshoz közel álltak az Unión belül.

"Orbán néhány hete még az új vasfüggönyt felhúzó idegenellenesség szimbóluma volt, most viszont úgy állt elő az EU-nak is elfogadható javaslattal, hogy nem kellett visszakoznia eddigi menekültügyi politikája miatt. Hat pontjából négy olyan, amit már az Európai Bizottság tagjai is pedzegettek, de nem szedtek pontokba..."

Ez valamilyen újabb legenda, hogy ezeknek az elfogadásához valamiféle súlyos ellenállást kellett leküzdeni. Csak sajnos az Unió barmai ilyen lassan őrülnek...

chrisred 2018.07.23. 14:44:37

@Ad Dio: Már csak azért is sajnálatos lenne, mert nekünk alkalmunk se nyílt megismerni azt az Európát. Csak azt a részét volt módunk megismerni, amelyikből Kafka életműve megszületett.

Geo_ 2018.07.23. 14:55:25

@Ad Dio: Ha már a 6 pontnál tartunk:

Ebből 4 olyan, amiben nem ő az első, a maradék 2-ből pedig éppen most válik az ENSZ migráns-simogatóvá, pedig ugye Orbán akarta a közös világ-kvótát, a + pénzforrás pedig - ha létezik egyáltalán Soros-terv, akkor az Sorosnál is szerepel.

S azt se felejtsd el, hogy Orbánt Merkel húzta ki a ßarból, befogadva a Bp-en rekedt, többségében szír menekülteket.

Ha tööbesszám első személyt használsz - s Orbánnal közösködsz - akkor rosszul teszed, mert valóban a fasizmus majd összes jellemzője elmondhat róla. A konkrét esetben a rasszista uszítás, a keresztényi értékek megtagadása, a menekültek nem-segítése, a szerbekkel, horvátokkal, szlovénekkel nem egyeztetett fellépés, a hazugság, hogy megvédte Európát...

Ad Dio 2018.07.23. 14:57:49

@chrisred:

Nézd, lehet kapni kollektív kognitív amnéziát (főleg ha úgy könnyebb a saját tévedésünket fedolgozni), de én még nagyon is jól emlékszem azokra a napokra. A német királyi tv zászlókat lengető üdvözült arcú tömeget mutogatott (pici gyerekek, kutyuskák és cicák), akik lesegítik a Merkellel szelfiző agysebész menekülteket a vonatról, majd a gonosz-gonosz-gonosz fasisztanácibüdi magyarokat, akik vízágyúval védik a határt. A 6 pontunk minden volt csak nem konszenzusos fogadtatású. HALLANI sem akart senki határvédelemről Brüsszelben. Akkoriban ez fasizmusnak számított. Még egyszer: akkoriban még mindenki menekült volt, a migráns szó már magában szélsőjobboldalinak számított.

chrisred 2018.07.23. 15:00:40

@Ad Dio: Akkor valószínűleg könnyű lesz bizonyítani, hogy ezt a hat pontos tervet is ilyen támadások érték.

pitcairn2 2018.07.23. 15:03:19

@Ad Dio:

inkább

de facto mindenki eljátszotta a neki kijelölt szerepet abban a geopolitikai "manufacturing consent" játékban amely az EU centralizáció és a globalizáció elmélyítése felé vezet:)

chrisred 2018.07.23. 15:09:42

@Ad Dio: www.google.hu/amp/s/www.portfolio.hu/gazdasag/atment-5-javaslat-orban-6-pontjabol.220037.html%3famp

"Hat pontból álló javaslatot ismertetett a másik 27 tagállam vezetőivel a menekültválság kezelésének szentelt rendkívüli uniós csúcstalálkozón a magyar kormányfő, aki az ülésről való távozásakor úgy vélte, hogy csak egyik ötletével nem aratott sikert."

pitcairn2 2018.07.23. 15:15:18

@lezlidzsi84:

azt hiszem darázsfészekbe nyúltál a cikk aktuálpolitikai áthallásai miatt:)

mennyivel nyugodtabb műfaj ennél a konteóra alapozott geopolitika:)

youtu.be/0_sVdiO-31Q?t=563

ott legalább nincsen ennyi huszadrangú aktuálpolitikai sallang:)

Bravehearth 2018.07.23. 15:16:52

@csúti csüngőhasú tolvaj: "Nem túl sokat értettél meg abból a mit írtam."

Hogyne értettem volna! Mindent értettem, csak nem értek veled egyet! Egyrészt az általam írottak okán jelenleg ESÉLYTELEN az együttműködés. Továbbá az is látható, hogy jelenleg az önálló, nemzeti megoldások működnek jobban. Ez nyilván nem mindig lesz így, ezért kellene előre gondolkodni. Az aktuális európai vezetés képességeit ez már meghaladja. A következő választás után erre nagyobb lehet az esély, ha az új mandátummal legalább egy hangyányit is értelmesebb vezetése lehet végre az uniónak.

"Segítek. Európát csak összefogással lehet megmenteni. Azok összefogásával akik benne élnek."

Köszönet a segítségért! Az összefogás szükségességét illetően nincs is vitám veled. A vitám abban van, hogy a jelenlegi vezetéssel ez esélytelen, ezért kár is erőltetni. Amíg a migrációt illetően ennyire eltérőek a vélemények és az érdekek is, addig nem igaz az állításod. A közös lépések feltétele a közös cél és közös érdek. Ilyen NEM létezik. Kelet-Európa EGYÁLTALÁN NEM AKAR migriket. Se niggert, se muszlimot, se kávébarnát, se közel-keletit, se magreb övezetből érkezettet és ezek szabadon választható kombinációt sem! Ez tény. A 'zunijó' ezt képtelen fölfogni és elfogadni. Amíg ez a helyzet, addig fölösleges bármilyen együttműködésről beszélni.

"A csúti csüngőhasú tolvajod ezt az összefogást rombolja minden áron, neki az ellopható konc és a hatalom fontosabb, mint Európa jövője."

Szerintem semmivel sem közömbösebb számára Európa jövője, mint bármely random 'ajrópéer' politikusé a bizottságban vagy akár az EP-ben. Az, hogy korrupt, továbbra sem kérdés számomra sem. Az, hogy a saját politikai érdekeit nézi, szintén nem kérdés. MINDEN politikus ezt teszi. Sőt, a mellékelt ábrák szerint lopni még ott, nyugaton is divat!
Azt vedd észre, hogy az együttműködés feltételek nélküli elutasítása NEM egyenlő az együttműködés rombolásával. Van olyan kompromisszum, amit NEM SZABAD megkötnünk. Akkor azt az egyezkedést ott kell hagyni és kész. Tőlünk a franciák, németek és a balf@sz belgák annyi migrit importálhatnak, amennyit csak akarnak! Ettől nekünk még nem kell ugyanezt megtennünk. És ezt nyugodtan ki is jelenthetjük és ezt az álláspontot védhetjük is. Ez NEM a közösség rombolása. Ez a saját vélemény és érdekek érvényre juttatása. Ez pedig alapvető jogunk! Ha ez az uniót destabilizálja, akkor inkább azon kell(ene) elgondolkodni nyugaton, hogy biztos ők járnak-e a jó úton! Ahogy az elmúlt évek mutatták az látható (vigyázat: spoiler veszély), hogy nagyon nem működik az a rózsaszín ködös álom, amit ott kint elképzeltek, nem tűnik nyerő ötletnek feketéket importálni hajószámra! Valaki ezt már három éve mondja, sőt a problémákat is megjósolta. Az ellenzői pedig nagyrészt már rég ott vannak, ahová mindig is valók voltak... Ostoba lenne Orbán, ha ezt nem használná ki politikai céljai mentén!
B.

pitcairn2 2018.07.23. 15:17:48

@MyNick0:

ez szimplán geopolitikáról szól:)

Bravehearth 2018.07.23. 15:19:39

@chrisred: Többek között az a faymann nevű képződmény. Illetve az a horvát sejthalmaz, akinek már a nevére sem emlékszünk. No és persze a renzi (rá még emlékszünk) és ne feledjük a nagyon jelentős luxemburgi külügyért se! Folytassuk a sort...?
B.

pitcairn2 2018.07.23. 15:22:09

@-JzK-:

mivel Afrika sokkal gyorsabban fog fejlődni az elkövetkező évtizedekben mint Európa nem túloznám el ennek a lehetőségét

különben most is sokkal gyorsabban fejlődik...

már csak ezért is komikus, hogy pont most lett aktuális az állítólag "megállíthatatlan" (kackac...) beözönlésük:)

a segílyvadászok ellen meg egyszerűen felléphetnének az EU tagállamok ha az éppen aktuális geopolitikai agenda nem akadályozná őket:)

pitcairn2 2018.07.23. 15:23:06

@csúti csüngőhasú tolvaj:

az EU centralizáció elmélyítéséhez külső fenyegetés és tagállamokon átívelő "válság" kell:)

pitcairn2 2018.07.23. 15:26:28

@-JzK-:

az afrikai lakosság esetében kb. ott kezdődnek el a problémák, hogy a lakosság döntő többsége az oktatás nyelvét se érti...

ezek az un. "független" államok ugyanis az egykori gyarmatosítók nyelvét használják az államéletben és az oktatásban...

innentől kezdve mindenféle IQ hókuszpókusz nélkül érthető a siralmas oktatási helyzet

de se lennél ilyen kiművelt emberfő, ha első osztályban egy orosz gyévocska libbent volna be a tanterembe azzal a felkiáltással, hogy majd a magyar nyelv ismerete nélkül fog téged "tanítani":)

chrisred 2018.07.23. 15:27:55

@Bravehearth: Írtam már, ha a felsoroltak így minősítették Orbán 6 pontját, annak biztosan maradtak nyomai az interneten.

pitcairn2 2018.07.23. 15:28:51

@közösperonos átszállás:

én inkább csak a jó öreg "manufacturing consent"-et láttam:)

en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Consent

most már nyugodtan elő lehet vezetni a valódi célokat nevezetesen:

1. az EU-Afrika szabadkereskedelmi megállapodást, illetve
2. az Afrikának szánt EU-s segélyprogramokat

pitcairn2 2018.07.23. 15:29:22

@-JzK-:

kár hogy elsikkadt számodra a lényeg:)

pitcairn2 2018.07.23. 15:30:46

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

az un man-made global warming hoax is csak a világállam felé vezető út kikövezésére szolgál:)

Bravehearth 2018.07.23. 15:31:55

@chrisred: Nem a hat pontot minősítették így, hanem a kormányt és az országot.
B.

pitcairn2 2018.07.23. 15:32:02

@Ad Dio:

a mosatni migrációs "krízis" úgy kell az EU centralizáció elmélyítéséhez, mint a sivatagban szomjazónak egy pohár víz:)

pitcairn2 2018.07.23. 15:33:30

@-JzK-:

a "kultúrmarxisták" is csak a geopolitikában utazó felettébb intelligens globalisták eszközei:)

lezlidzsi84 2018.07.23. 15:34:12

@pitcairn2: Ugyan, két-három kör után nagyjából ugyanitt lennénk :) Mondjuk valószínűleg nem pont a feketéknél kötnénk ki.

Szerintem az lenne a hiba, ha a hiszterializált aktuálpolitika miatt nem is foglalkoznánk hasonló témákkal. Most ez ezzel jár.

pitcairn2 2018.07.23. 15:34:37

@maxval balcán bircaman:

Szibéria esetében én inkább a kanadai francia gyakorlattal keresnék kapcsolatot

chrisred 2018.07.23. 15:34:46

@Bravehearth: Igen, én is így gondolom. A hat pontra azt mondták, jaj de jó, aztán minden maradt a régiben.

pitcairn2 2018.07.23. 15:36:05

@maxval balcán bircaman:

azért óvakodnék a két birodalom esetében a túlzott idealizálástól...

chrisred 2018.07.23. 15:36:55

@Bravehearth: Ez két héttel az uniós csúcs előtt volt, ahol Orbán előállt a pontjaival.

pitcairn2 2018.07.23. 15:37:12

@maxval balcán bircaman:

vannak egészen más interpretációk is:)

How the West Re-colonized China
www.youtube.com/watch?v=WxFSvPUY_oc

Ad Dio 2018.07.23. 15:37:24

@Geo_:

"Ebből 4 olyan, amiben nem ő az első, a maradék 2-ből pedig éppen most válik az ENSZ migráns-simogatóvá, pedig ugye Orbán akarta a közös világ-kvótát, a + pénzforrás pedig - ha létezik egyáltalán Soros-terv, akkor az Sorosnál is szerepel."

Pici csúsztatás van a sztoriban. Egyfelől a világkvóta FELTÉTELE a közös szigorú határőrizet. Márpedig erről akkoriban senki nem akart hallani sem. NEM az volt a cél, hogy behívjunk egy nagy rakás embert, majd szétosztogassuk, hanem hogy még az unióba belépés előtt elválasszuk azt a kevés valódi menekültet a sok illegális migránstól és aztán ezt a megszűrt csoportot osszuk szét mindenfelé. Ha emlékszel erre volt egy dakota hasonlat, ami a csőtörésről beszélt. Hogy szóval nem az az első feladat, hogy eldöntsök ki hány vödör vizet kell elvigyen, hanem hogy a repedést megjavítsuk. AZTÁN jön az osztozkodás. ÉS ebben nem csak Európa kell kivegye a részét, hanem mindenki.

Ezzel szemben az ENSZ épp azért dolgozik, hogy a migráció kvázi alapjoggá váljon...

"S azt se felejtsd el, hogy Orbánt Merkel húzta ki a ßarból, befogadva a Bp-en rekedt, többségében szír menekülteket."

Miután egyfelől meghívott minden észak afrikai embert Európába, illetve megakadályozta hogy árki fellépjen ellenük, végül igyekezett a maga belpolitikai hasznát kimaxolni (akkoriban meglehetősen sikeresen)... nos mégis kit is mentett meg?

"Ha többesszám első személyt használsz - s Orbánnal közösködsz - akkor rosszul teszed, mert valóban a fasizmus majd összes jellemzője elmondhat róla. A konkrét esetben a rasszista uszítás, a keresztényi értékek megtagadása, a menekültek nem-segítése, a szerbekkel, horvátokkal, szlovénekkel nem egyeztetett fellépés, a hazugság, hogy megvédte Európát..."

Ebben a kérdésben nagy vonalakban egyetértek Orbánnal, így nem bánom a többes számot. És persze akkoriban szó sem volt semmiféle rasszista uszításról. Egyszerűen arról volt szó, hogy az illegális migráció NEM jó dolog és mindenki maga dönthessen arról, hogy akarja-e ezt avagy sem.

Bravehearth 2018.07.23. 15:39:54

@chrisred: Állítottam mást? Korábban arra utaltam, hogy arra a hat pontra is kaptunk hideget-meleget. De már előtte is minden voltunk, csak emberek nem!
B.

Ad Dio 2018.07.23. 15:41:03

@pitcairn2:

Az integráció elkerülhetetlen. A sebessége és a módja nem mindegy. Ahogy az sem, hogy mi is profitálunk-e belőle, vagy csak a nyugat :-/.

Az Európai Birodalom (maximális integráció, minimális szuverenitás) nekem nem tetsző koncepció - legalábbis mai állás szerint - a Nemzetek Európája az volna (kevés közös terület, maximális szuverenitásra törekvés).

chrisred 2018.07.23. 15:41:38

@Bravehearth: Pont erre a "hidegre-melegre" nem találtam példát.

pitcairn2 2018.07.23. 15:43:23

@maxval balcán bircaman:

az inkább a nyugati segélyekkel fenntartott "államnak" csúfolt gyarmati reliktumokhoz kötődik...

chrisred 2018.07.23. 15:46:49

@Ad Dio: Szerintem a nemzetállami jogosítványok mindegyike kétfelé osztható azon az elven, hogy az egyik része a közös (szövetségi) szinthez tartozik, a másik fele pedig az önkormányzatiság elve szerint helyi szinten gyakorolható.

pitcairn2 2018.07.23. 15:49:52

@lezlidzsi84:

az un. "konteóirodalom" kifejezetten intellektuális műfaj az aktuálpolitikai szócsépléshez képest

pl. a fentebb belinkelt videó az alábbi könyvet járja egy kissé körbe:)

British Commonwealth and the Future: Proceedings of the Second Unofficial Conference on British Commonwealth Relations, Sydney 3rd-17th September, 1938

archive.org/details/britishcommonwea00comm

Ad Dio 2018.07.23. 15:54:07

@chrisred:

Én meg azt gondolom, hogy nincs és nem is lehet olyan része, ami "kötelezően" közös. A tagok dönthessenek róla. A demokrácia mégiscsak nemzetállami szinten működik (ha és amennyiben működik).

Ad Dio 2018.07.23. 15:56:32

@chrisred:

Lapozz lejjebb a google-ben. Ma már nagyon sok mindent "másképp" látnak nyugaton is. Akkoriban az alap az volt, hogy mindenki aki jön az agysebész végzettségű menekült. Aki pedig ezeket a derék embereket fel akarja tartóztatni a határon (hovatovább VÉDEKEZNI akar ellenük), az rohadt náci.

chrisred 2018.07.23. 16:02:13

@Ad Dio: Mert van egy ilyen évszázados beidegződés. Ami hol hasznos, hol nem, mondjuk egy olyan népnél kevésbé, mint a magyar, amelyiket a nemzetállami határok nem meghatároznak, hanem feldarabolnak.

Geo_ 2018.07.23. 16:04:42

@Ad Dio: Jaj, ne bosszants - inkább helyezd el a dolgokat egy idő-tengelyen. Már attól szennyesnek érzem magam, hogy Orbánnal foglalkozom...

Egyszerűen nem igaz, hogy a közös határórizet tabutéma lett volna - épp Orbán nem volt hajlandó együttműködni sem a Frontex-szel, se a szerbekkel...

SENKI sem akart behívni senkit. Itt voltak. Azután Merkel beengedte őket - igaz, nem elég pontosan, de egyértelműen az itt lévő SZÍR MENEKÜLTEKRŐL volt szó. S amíg Orbán csak pofázni tudott, Merkel tárgyalt Erdogánnal - s még ma sem pontosan ismert, hogy miért engedték Európára a menekülteket. ÍVan sejtésem, de az csak konteó lenne.

Szeretnék nyugodt maradni: az ENSZ a MIGRÁCIÓ szabályozásáról beszél. Beleértve azt is, hogy romániából ide jöhessenek dolgozni, vagy magyar diákok nyugaton tanulhassanak. 8Hogyan tudod beszopni ezeket a Szíjjártóizmusokat?)

"Egyszerűen arról volt szó, hogy az illegális migráció NEM jó dolog és mindenki maga dönthessen arról, hogy akarja-e ezt avagy sem."

Elég sokat vitatkoztunk már - szerintem normális hangnemben - de az az érzésem, hogy most elvesztetted a normalitásodat. Ugyanis állandóan arról volt szó, hogy egyetlen migráns sem engedhetünk be, mert azok nem menekültek, hanem terroristák, el akarják iszlámosítani Európát. Ez pedig igencsak messze áll attól a mondattól, amit beidéztem. Úgyhogy nem tudom, miért teszed - tán nem is veszed észre - de most nettő hazugságokat írsz nekem. Komolyan elszomorít.

-JzK- 2018.07.23. 16:21:03

@pitcairn2:
Ez álindok, az IQ-nak semmi köze a nyelvi környezethez.

És különben is: egy intelligens embernek nem szabadna, hogy gondot okozzon egy idegen nyelv elsajátítása, gyermekkorban főleg. Nem véletlen, hogy a fehér expatok sokszor 8-10 éves gyerekei az osztály végére már folyékonyan cseverésznek az őslakos többi gyerekkel.

Az a gyerek, aki itthon 3-mas tanuló volt és egy kukkot nem beszélt angolul, ha kitelepül októberben, az általában színjeles bizonyítványt és tökéletes angoltudást fog tudni felmutatni egy angolszász országban.

Ez a fehér ember géniusza.

pitcairn2 2018.07.23. 16:27:43

@-JzK-:

a célcsoportod még az IQ teszt nyelvét sem érti megfelelő szinten:)

ez kb. olyan mintha alapfokú nyelvtudás mellett szeretnél angolul kitölteni egy IQ tesztet:)

innentől kezdve irrelevánsak az adatait...

pitcairn2 2018.07.23. 16:29:03

@Geo_:

szvsz

kitűnően meg volt tervezve az egész happening:)

Emmett Brown 2018.07.23. 16:36:10

@Ad Dio: a nemzetek európájának mi értelme van, amikor pont közös fellépésre/együttműködésre lenne szükség?

Arcade Macho 2018.07.23. 16:44:21

@Bravehearth: a budapesti zsido vezeto meg a magyar es cseh hatosagokkal kapcsolatban a holocausttal levo hasonlosagot eroltette
mert ra akartak rajzolni egy azonosito szamot a karjukra, hogy ne tudjak csak ugy eldobni mint az igazolvanyukkal tettek :)

Arcade Macho 2018.07.23. 16:50:42

@pitcairn2: "a menekültizé végén jóval centralizáltabb EU lesz, EU-Afrika szabadkereskedelmi megállapodással és Afrikára fókuszáló aktív EU programokkal "

kedves Soros berencz!
nem ertem miert ezt a valaszt adtad arra a kerdesemre hogy:
"matematikai jellegu kerdesem lenne: ha a Bundesmutti befogad 50 millio etiopiait Europa szinten mindenhova kotelezoen szetosztva (azaz hozzank 1 millio erkezne) akkor mennyi ido kellene elteljen hogy a kis szorgos etiopok megint 100 milliosra hizlaljak fel az orszagukat?"

erre konnyu valaszolni, igaz kellene hozza gondolkodni is...
tehat a valasz az, hogy szanaszet csesszuk egesz Europat az etiop 50 millios nepesseggel es ok ezt leszaporodjak olyan 25 ev alatt

vagy milyen szabadkereskedelemrol hadovalsz? hogy az etiopok akik szemelyenkent 2 dodonal kevesebbol vegetalnak, es konkretan a segelyekbol ugy ahogy eheznek ok majd huha mekkora nagy kereskedelmi partner lesz? ott egy falunak nincsen annyi penze hogy megvegyen egy kecskemeti szemelyautot, akkor mirol beszelsz megis?

inkabb te meg a soros bacsi CEUn leledzo egyedei mennetek es teritenetek ott pl. Etiopiaban, hogy jo dolog a 8 gyerek de meg jobb ha tudnak enni valamit

Ad Dio 2018.07.23. 16:50:55

@Geo_:

"Ez pedig igencsak messze áll attól a mondattól, amit beidéztem. Úgyhogy nem tudom, miért teszed - tán nem is veszed észre - de most nettő hazugságokat írsz nekem. Komolyan elszomorít."

Biztos hogy ez így volna? Nem lehet hogy azért látod így, mert így érzel:

"Jaj, ne bosszants - inkább helyezd el a dolgokat egy idő-tengelyen. Már attól szennyesnek érzem magam, hogy Orbánnal foglalkozom..."

"amíg Orbán csak pofázni tudott, Merkel tárgyalt Erdogánnal"

Bizony. A kancellári széke megóvása érdekében megkérte az amúgy undi-büdi-illiberális-autokrata Erdogan-t, hogy ugyan már legyen szíves tartóztassa fel/lője már le a határain a népeket, mert kissé sokan lettek hirtelen. Ezért egy kis aprót is átutalt, illetve illedelmesen elfordította a fejét a kurd-török konfliktus felől. Ez nem szennyes, hanem egyenesen gyomorforgató...

Nem vagyok Orbán rajongója, de nyugodtan mondom, hogy a migrációs krízis kezelésében messze az EU előtt járt. Ha annak idején az általam fontosnak tartott másik lábat is hangsúlyozta volna (nem tette, mert belpolitikailag rizikós lett volna és neki akkor az számított), akkor most a mennybe menne.

Ad Dio 2018.07.23. 17:05:18

@Emmett Brown:

Had világítsam meg egy történelmi példával... miben különbözött a dualizmus a 48 előtti monarchiától? Rövidentömören: abban, hogy működött :-). A monarchia MINDENT egy kézbe tett és központosított. Ezt az elnyomott népek nem viselték el. A dualizmus csak azt vette központi kézbe, amit muszáj volt, és voila! egyből működni kezdett. A képviseleti demokrácia amúgy sincs jó bőrben, de ha eltűnne a nemzeti keret, úgy szétesne, mint a pinty. A demokrációt nem birodalmi léptékre találták ki.

Ad Dio 2018.07.23. 17:07:04

@chrisred:

Ha VALÓBAN nemzetállami határok volnának és nem győzelmi hübriszben kreáltak, az nem volna senkinek sem a kárára.

lezlidzsi84 2018.07.23. 17:07:41

Akkor egyértelműsítem a moderálási alapelveket. Személyeskedésért, egymás kurvaanyjázásáért figyelmeztetést követően kimoderálás járt és jár, elfajuló esetben kitiltás. (Erre eddig összesen egyszer volt példa négy és fél év alatt.) A kizárólag politikai jellegű, a poszt tárgyához még nyomokban sem kapcsolódó "bekiabálásokat" törlöm.

A "Soros bérencezés", "Soros bácsi CEU"-jázás a személyeskedés egy különösen primitív formája, és ennek megfelelően fogom jutalmazni.

Periodista 2018.07.23. 17:09:06

Afrika minden téren a világ legproblémásabb kontinense. Túlnépesedés, polgárháborúk, háborúk, anarchia, terrorizmus, kalózok, emberrablások, járványok, betegségek, migráció, etnikai-vallási küzdelmek ... stb. Ha a világ hamarosan nem talál ki megoldásokat, 10-15 éven belül katasztrófába sodorja Európát. És keritések építésénél jobb ötletek kellenek.

Emmett Brown 2018.07.23. 17:19:00

@Ad Dio: ez eddig oké, de jelenleg pont külügyi vonalon kellene a közös fellépés, ami szuverenitási szempontból eléggé kényes téma.

Illetve a dualizmus is csak a mi szemszögünkből működött már ameddig, mert a nemzetiségi sérelmekre elég csúnyán rábasztunk.

chrisred 2018.07.23. 17:23:38

@Ad Dio: Fizikai lehetetlenség a Kárpát-medence nemzetállami, területi jellegű felosztása.

Ad Dio 2018.07.23. 17:24:34

@Emmett Brown:

A külügy teljes egészében nem hiszem, hogy központosítható. Bizonyos külügyi aspektusok igen. A dualizmus az osztrákok felé is működött. De nagyobb autonomiát kaptak a horvátok és a szlovénok is. Jobb volt a rendszer mint a 48 előtti.

pitcairn2 2018.07.23. 17:24:36

@Arcade Macho:

mert a sztori csak erről szól a "menekültizé" csak körítés ehhez:)

gumicsont a jónépnek:)

pitcairn2 2018.07.23. 17:28:12

@Arcade Macho:

geopolitikáról "hadoválok":)

mellyel kapcsolatban komoly fenntartásaim vannak, de az ellenzők "felkészültségét" elnézve valahogy nagyon kevés kételyem van a sikerük kapcsán...

pitcairn2 2018.07.23. 17:30:03

@-JzK-:

kötve hiszem, hogy az afrikai nebulók a törzsi anyanyelvükön kapták meg a sztenderd IQ teszteket

innentől kezdve - nyelvi problémák miatt - az egész felmérés irreleváns...

Geo_ 2018.07.23. 17:30:56

@Ad Dio: Mondom: ha elhelyezed az időtengelyen a dolgokat - sok mindenre választ találsz.

Lóf@ßt, mondanám: de Merkel az EU nevében tárgyalt.

"ugyan már legyen szíves tartóztassa fel/lője már le a határain a népeket, mert kissé sokan lettek hirtelen." - azt ugye tudod, hogy ez így - hazugság? Mert ki volt az a geci, aki úgy reagált a sok-sok gyerekkel, asszonnyal a fedélzetén lévő hajót nem engedték kikötni, hogy "végre"?

Geo_ 2018.07.23. 17:33:42

@Ad Dio: könyörgöm, ember: "csak" a hadügy, külügy, pénzügy volt centralizálva - kell még valamit mesélnem a szuverenitásról, Ildikó?

pitcairn2 2018.07.23. 17:34:12

@Arcade Macho:

erről a szabadkereskedelemről hadoválok:)

en.wikipedia.org/wiki/African_Continental_Free_Trade_Area

+ erről

www.chinaafrica-podcast.com/

+ a nemsokára meginduló afrikai EU-s programokról, amelyhez már kellőképpen előkészítették a terepet az un. "spontán" (kackac...) "népvándorlással"... (aminek bármikor véget vethetnek néhány nap alatt...)

ezen a ponton különben igen régi európai álmok válnak valóra:)

en.wikipedia.org/wiki/Eurafrica

-JzK- 2018.07.23. 18:01:44

@pitcairn2:

Te sem sok IQ-tesztet láthattál, különben tudnád, hogy az IQ-tesztben nincsenek szöveges feladatok, csak ábrák, szóval semmiféle emberi nyelv ismerete, sem a betűírás ismerete, nem szükséges...

chrisred 2018.07.23. 18:03:46

@-JzK-: Mit szól ehhez az öt nyelven besxélő Lukaku? :)

A nyelv társadalmi-kulturális jelenség, és mint ilyen, szinte teljesen a szocializáció kérdése az elsajátítása.

lezlidzsi84 2018.07.23. 18:53:36

@Arcade Macho: Etiópia nagyon nem jó példa, a Föld egyik leggyorsabban fejlődő országa, persze van honnan, illetve alacsony bázisról nem annyira nehéz látványosat fejlődni, de más afrikai országokhoz képest is jól jönnek fel, infrában is látványosan javulnak.

Az utolsó kommentedet töröltem a fentebb leírtak miatt.

lezlidzsi84 2018.07.23. 18:58:27

@-JzK-: Ahhoz viszont van köze, hogy az oktatás és a kulturális közeg mire kondicionálja az embert, feladatmegoldásban a problémákhoz való hozáállásban. Ez pedig összefügg a gazdasági fejlettséggel, az oktatás fejlettségével.

De lehet jobb lenne, ha ennek megvitatását csehekre bíznánk, mert nekik magasabb az IQ-juk, mint nekünk. :)

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.23. 19:23:15

Több szempontból is érdekes példa amúgy az itt már többször említett Ruanda. Az 1994-es nagy népirtás előtt 8 millió lakosa volt, most 12. Azaz egy igen masszív vérveszteség sem állította meg a népességgyarapodást, csak lelassította. Ruanda ma a világ egyik legsűrűbben lakott országa, 400 fő/km2 feletti népsűrűséggel - azaz sűrűbben vannak, mint a hollandok, és közelítenek Dél-Koreához.
Ha figyelembe vesszük, hogy a 90-es évek elején az élelmiszertermelés nem bírta követni a népességgyarapodást, és a tuszi-hutu ellentétet élelmiszerellátási zavarok lobbantották lángra, azt kell feltételeznünk, hogy azóta a mezőgazdaság is nagyon sokat fejlődött.

-JzK- 2018.07.23. 19:53:55

@chrisred:
Megnézném, hogy abból az ötből hány éri el a C1-es szintet :)
Nyugaton már arra is azt mondják, hogy beszéli az adott nyelvet, ha ilyen alapszintű “sziahogyvagy” beszélgetést elmakog.

Amúgy meg olvasd el, sose mondtam, hogy vannak kivételek, van néger orvos, stb., de az átlag messze nem ez.

pitcairn2 2018.07.23. 20:13:31

@-JzK-:

anno a rómaiak is alacsonyabb rendű barbároknak tekintették a germánokat, az angolszászok pedig a vikingeket, a japánok a nyugati betolakodókat, stb...

pitcairn2 2018.07.23. 20:14:35

@-JzK-:

nem is beszélve a germán-szláv relációról, ahol a második csoport szimplán csak rabszolgaként jelent meg jó ideig az első csoport szókincsében...

chrisred 2018.07.23. 20:15:32

@-JzK-: A hatodik, a flamand biztosan, mert az anyanyelve, de nem tekinti külön nyelvtudásnak, mert annyira hasonlít a hollandra.

"Nyugaton már arra is azt mondják, hogy beszéli az adott nyelvet, ha ilyen alapszintű “sziahogyvagy” beszélgetést elmakog."

De ez gondolom, azokra a fehérekre is igaz, akik előbb még zseninek számítottak a nyelvérzékük miatt. Azok a gyerekek, akik gyorsan elsajátították a helyiek nyelvét, szintén csak C1-től számítottak?

pitcairn2 2018.07.23. 20:18:31

@-JzK-:

úgy alapból azért nem hiszek ezekben a tesztekben mert mindenre fel lehet célzottan készülni, ezekre is

és ahány ember annyi hozzáállás, valaki sportot űz a rekorddöntésből, más meg élből elküldi pl. a HR-st melegebb égtájakra ha ilyennel próbálkozik:)

az afrikai oktatási rendszerek siralmas helyzetét tekintve szerintem a nebulók frankón magasról tesznek az egészre

ellenben abban nem lennék biztos, hogyha valamelyik IQ győztesedet kipakolnák az afrikai vadonba akkor mondjuk kibírna egy hónapot ott segítség nélkül...

gigabursch 2018.07.23. 20:20:23

@chrisred:

perszepersze-
Tud belgul, meg makog vallonul, meg nyekeg flamandul.
Valamit hozott otthonról és még van valami...

Megnézném hpgy hány C1 és hány C2 jönne ki sima TELC rendszerben.

pitcairn2 2018.07.23. 20:20:32

@-JzK-:

velük kellett volna kitöltetni egy IQ tesztet:)

www.youtube.com/watch?v=5tdhG8fWLSc

pitcairn2 2018.07.23. 20:24:54

@chrisred:

a flamand speciel még egy afrikaans-al is gond nélkül elbeszélget:)

Charlize Theron speaking Afrikaans with Dutch speaking Belgian reporter

www.youtube.com/watch?v=aAz8MCO8fg8

pitcairn2 2018.07.23. 20:39:05

@-JzK-:

juuj... csak most olvastam a második részét a kommentednek...

ijesztően felszínesen közeledsz ehhez a kérdéshez...

és ezen a ponton pl. a magyar nyelvújítók, népművelők, tanárok tevékenységét sem tudod elhelyezni a dolgok nagyobb rendszerében

mond neked az a mondás vmit, hogy "nyelvében él a nemzet?"

esetleg rémlik az, hogy milyen ádáz harcot vívott a magyar elit a németesítési törekvések ellen?

Afrikában ilyenre nem került sor

hogy miért nem?

azért mert az afrikai elit privilegizált helyzetét elsősorban az adja, hogy relatíve jól beszélik az egykori gyarmatosítók nyelvét...

egy átlag afrikai országban a lakosság tört része beszéli elfogadható szinten a hivatalos nyelvet, a többiek pedig nem vagy csak alig

és ők már többé kevésbé asszimilálódtak, fő nyelvként beszélik azt

lehet, hogy egy szép napon el fog jutni arra a szintre az ottani oktatási rendszer, hogy az átlag ember is szépen megtanul franciául, portugálul vagy angolul, de ez még nagyon messze van

különösen azért mert a helyi afrikai nyelvek fejlesztéséért jóformán semmit sem tesz a nyugati nyelvtudásából profitáló afrikai elit, hisz ezzel az államnak csúfolt multietnikus gyarmati reliktumok létét sodorná veszélybe

nem akarnak még nagyobb szeparatista feszültségeket...

az afrikai nyelvek fejletlensége és az anyanyelvi oktatás elhanyagolása miatt azonban nincs mire alapozni...

aki a saját anyanyelvét nem beszéli jól az jó sansszal már nyelvet sem fog magas szinten megtanulni...

pitcairn2 2018.07.23. 20:45:50

@-JzK-:

furcsa de igaz az afrikai nyelvek fejlesztéséért a legtöbbet még a dél-afrikai apartheid rezsim tette a bantusztán programok keretében

az apartheid rezsim bukása után ez teljesen abbamaradt és az anglofon fekete elit leginkább az afrikaans nyelv háttérbe szorítására koncentrált pl. a helyi bantu nyelvek fejlesztése helyett

az afrikaans nyelv különben nagyon szépen illusztrálja azt, hogy egyáltalán nem egyszerű összegründolni egy modern nyelvet

az afrikaans eredetileg a szolgák nyelve volt... ma is több színes és fekete beszéli anyanyelvként mint fehér

a búrok hosszú évtizedek alatt fejlesztették olyan szintre időt és pénzt nem kímélve az afrikaans nyelvet, hogy az már minden tekintetben megfelel a modern idők kihívásainak

nem nagyon volt példa erre más nyelv helyi nyelv esetében Afrikában

David Bowman 2018.07.23. 21:05:00

@Emmett Brown: Az IQ definíció szerint nem függ az oktatástól. Nem az ismereteket méri, hanem a problémamegoldó képességet. Tiszta genetika.

David Bowman 2018.07.23. 21:13:25

@gigabursch: A Szahara déli peremét is végigültetik erdővel. Azt hiszem Szenegál áll a legjobban vele, de a többiek is csinálják. Szíria, Libanon és Törökország is megyényi területeken ülteti vissza a cédruserdőket. Libanonban vehetsz is egy fát az interneten. 100 $ért ültetnek neked egy fát, és tesznek a tövébe egy követ a neveddel.

pitcairn2 2018.07.23. 21:13:40

@David Bowman:

ha megoldasz 40-50 ilyen tesztet már akkor szignifikánsan javulni fog az eredmény...

kb. már ez negligálja az egészet... legalábbis az IQ eredmények fetisizálását egész biztosan...

nem is beszélve, hogy mindenekelőtt akarat kell ahhoz, hogy nekiüljön ennek az ember...

pl. ismerek én olyan embert aki kerek perec elküldte a fenébe a HR-st (na jó csak megmondta neki, hogy nincs se kedve se ideje erre a baromságra...) amikor tesztet akart vele csináltatni (később az egyik legnagyobb budapesti biztosítóban lett vezérigazgató helyettes, szóval nem hülye gyerek...)

chrisred 2018.07.23. 21:13:51

@gigabursch: Angol, francia, spanyol, portugál és holland - a flamand mellett, egyébként Antwerpenben született.. Minden bizonnyal annyit sajátított el, ami a szakmájához szükséges, és amire mondjuk Kleinheisler képtelen volt, gének ide vagy oda.

David Bowman 2018.07.23. 21:19:02

@pitcairn2: Pont Dél-Afrika a legjobb hely az új nyelvek keletkezésének és elhalásának a tanulmányozására. Minden bányában más népeket hord össze a szél, és ezek pillanatok alatt spontánul megtanulnak beszélni egymással. Komplett új nyelvek alakulnak ki saját nyelvtannal, majd ha bányát bezárják, el is tünnek. Amit a nyelvészek évszázados vagy évezredes folyamatnak gondoltak, ott hetek alatt lezajlik.

pitcairn2 2018.07.23. 21:20:22

@-JzK-:

de ez a fehér ember géniusza volt a végén a legdurvább, pl. az angolok úgy jóformán semmilyen nyelven nem beszélnek még akkor se ha bejárják az egész világot...

és a többi nagy európai nyelvterületen (francia, olasz, spanyol, portugál) se törik különösebben magukat

talán a porba alázott németeket lehet kivételnek tekinteni...

pitcairn2 2018.07.23. 21:23:57

@David Bowman:

hát ezt erősen kétlem, valódi modern nyelvet különben nem lehet könnyen létrehozni, az afrikaans "felfejlesztése" is közel egy évszázados program volt

en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans_language_movement

David Bowman 2018.07.23. 21:25:03

@pitcairn2: Szerecsenmosdatás. Iq teszteket két éves babákon is csinálnak. Az én eredményeim pl romlanak. Nem olyan hülyék az IQ kutatók, mint gondolod. Mondjuk ey fél óra erejéig mélyedj el a témában.
Amig be nem látod, hogy Afrika bajainak legfőbb oka a szellemi képességek és az erkölcs hiánya, addig csak az elmúlt ötven év délibábjait kergetheted. Felismerés, megértés, megoldás.

David Bowman 2018.07.23. 21:27:16

@pitcairn2: Egy húsz éves NatGeo cikket foglaltam össze neked röviden. Még a komonizmusban járt nekünk a NatGeo. A nemzetközi újságosban lehetett rá előfizetni.

pitcairn2 2018.07.23. 21:29:21

@David Bowman:

én még életemben nem csináltam ilyen tesztet és nem is fogok, mivel úgy alapból fasságnak tekintem az egészet...

tonképpen a célja sem világos...

ha vki nem tud érvényesülni, akkor szerintem lobogtathat papírokat arról, hogy "géniusz", de ez a különösebben nem fog sokat számítani:)

David Bowman 2018.07.23. 21:29:26

@pitcairn2: A négerekért általában a legtöbbet az apartheid "rezsim" tett. Legfőképpen megpróbálta megmenteni őket egymástól.

pitcairn2 2018.07.23. 21:32:25

@David Bowman:

én inkább az államnak csúfolt gyarmati reliktumok kívülről kikényszerített egyben tartására helyezném a hangsúlyt...

David Bowman 2018.07.23. 21:32:43

@pitcairn2: Ezért mondom, hogy legalább az ide vágó wiki cikkeket olvasd már el. Nem az érvényesülésről szól. A négerek pl nagyon jól érvényesülnek egy kalasnyikovval.
Ez egy tulajdonság mérésére szolgál. Olyan pl, mint a 100m futás, vagy a tüdőkapacitás.

pitcairn2 2018.07.23. 21:33:27

@David Bowman:

abban egyetértünk, hogy nagy hiba volt kívülről szétverni a dél-afrikai és a rhodesiai rendszereket

pitcairn2 2018.07.23. 21:35:05

@David Bowman:

mint fentebb írtam mély meggyőződésem az, hogy Afrika lesz az elkövetkező években a leggyorsabban fejlődő terület a világon (már majdnem most is az), szóval én korántsem tekintem annyira reménytelennek az ottani kilátásokat

David Bowman 2018.07.23. 21:56:08

@-JzK-: A mozambiki barátom 18 éves korára 15 nyelven beszélt. Minden valamire való európai nyelven, és öt-tíz törzsi nyelvet tanultak az iskolában. Egy hónap után már magyarul is beszélt.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.23. 22:15:28

@Geo_:

"Ebből 4 olyan, amiben nem ő az első"

Akkor mi az apád retkes péniszéért fikázod Orbánt?

Az, hogy az EU-ban is pedzegettek valamit az index szerint - amely ugye híres arról, hogy Orbán érdemeit kicsinyíti, hibáit meg nagyítja -, az egy dolog. Az viszont tény, hogy az EU 2 évig pont az ellenkezőjét tette és egyes tagjai még ma is azt szeretnék tenni, lásd pl. Emmanuelle "Sminkkirály" Micront, Merkelt, a svédeket és mostanság a spanyolokat is. Lelkük rajta, fogadják be fél Afrikát és a Közel-Keletet. Majd élvezni fogják a bronxi állapotokat 10-20 év múlva.

Ha te annyira akarsz fekákkal meg arabokkal együtt élni, akkor költözz ki hozzájuk. Én Magyarországon magyarok között akarok élni, akár tetszik ez neked, akár nem. Szerencsére a magyar nép olyan kormányt választott, amely ugyanezt akarja. Ha mást akarsz, alapíts pártot és nyerj ogy. választást. Ha te vagy a legerősebb párt, még a pálya is neked fog lejteni. :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.23. 22:18:04

@Geo_:

"azt se felejtsd el, hogy Orbánt Merkel húzta ki a ßarból, befogadva a Bp-en rekedt, többségében szír menekülteket."

Ja, azokat a "menekülteket", akiket Merkel hívott meg Németországba?

Istenem, milyen gyorsan felejt a ballibbant agykezdemény!

Arcade Macho 2018.07.23. 22:41:39

@lezlidzsi84: ok megertem
akkor Etiopia a megfelelo pelda, tudnak ha akarnak
akkor eleg oda rizst kuldeni, es a tobbi helyre is eleg egy kis humanitarius segelyket kuldozgetni, na meg a sok balliberalist elkuldeni hogy ott segitsenek

de ugye abban egyetertunk, hogy 1980 - 2020 kozott Etiopiaban 30 milliorol 100 milliora nott a nepesseg, es ha ezt szepen folytatjak, akkor kenyszeru meg alhumanus attelepulessel ezt nem lehet megoldani?

Geo_ 2018.07.23. 22:46:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Sajnos, méreten aluli vagy a butaságoddal... Te még ahhoz is hülye vagy, hogy hazudj.

Arcade Macho 2018.07.23. 22:50:15

@Geo_: a Bundesmutti kiadta az ukazt hogy barmennyi szirt befogadnak, meg akkor is ha afganok
jobb lenne ha tajekozodnal...

Ad Dio 2018.07.23. 22:50:44

@Geo_:

"azt ugye tudod, hogy ez így - hazugság? Mert ki volt az a geci, aki úgy reagált a sok-sok gyerekkel, asszonnyal a fedélzetén lévő hajót nem engedték kikötni, hogy "végre"?"

Értem én, hogy jobb volna úgy hinni, hogy ez nem igaz, de sajnos bizony az. ugyan a nagy szent humanitárius szervezetek szépen szemérmesen félrenéztek és csak halkan és zárójelben jegyezték meg bizonyos túlbuzgó aktivistáik, hogy hát ugye vannak bizonyos "problémák" azzal ahogy a törökök "kezelik" a helyzetet, de alapvetően az volt a mondás, hogy 1 nem itthon történik, hát lehet hogy nem is történik, 2. mindegy, a lényeg az, hogy ne omoljunk össze. Érthető? minden bizonnyal. Elfogadható? Nos számomra NEM. Orbán őszinte volt és egyenes az első pillanattól kezdve. Egy járható utat vázolt fel, amin egyébként ma már mindenki igyekszik is járni. Merkel viszont ocsmány játékot játszott: a közvélemény előtt a jóságos mutti, aki szelfizik a menekültekkel, a színfelek mögött pedig simán megrendelte a török golyózáport. Brávó...

"könyörgöm, ember: "csak" a hadügy, külügy, pénzügy volt centralizálva - kell még valamit mesélnem a szuverenitásról, Ildikó?"

Ugye megvan, hogy mi a különbség a hasonlat és a modell közt? Ez egy hasonlat csupán. A lényege az, hogy nagy centralizációnál sok esetben (szinte mindig) jobban működik a szubszidiaritás. Jelen esetben az EU-nemzetállamok viszonyában.

Geo_ 2018.07.23. 22:57:01

@Arcade Macho: A szíreket és az afgánokat tekintették menekülteknek, mert olyan helyről jöttek. Mi a gondod?

pitcairn2 2018.07.23. 23:01:55

@Geo_:

sokan sokféleképpen interpretálták ezt a történetet...

pl. egy interpretáció a sok közül

Refugee Crisis: Using Chaos to Build Power
www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/22793-refugee-crisis-using-chaos-to-build-power

Geo_ 2018.07.23. 23:11:35

@Ad Dio: Nem értelek - tán írd át újra. Elfogadhatatlan az Erdogánnal kötött alku - de tapsolsz a ki-nem-kötésnek, annak, hogy szándékosan összekeverik a menekült, migráns, iszlamizáló és terrorista fogalmakat?
Azt tán képes vagy még felfogni, hogy Merkel az EU nevében tárgyalt. De ha te azt az embert támogatod, aki 1500 menekltkérelmet nem volt hajlandó bevállalni - akkor igencsak álságos a menekültek miatt erkölcsi felháborodásod.

Szerintem pedig azt sem tudod, hogy mi az a nemzetállam. geo1.blog.hu/2018/07/12/nemzeti_erzes_szuverenitas_erdek_identitas

Ad Dio 2018.07.23. 23:22:17

@Geo_:

Azon agyalok, hogy vajon miért vagy ilyen pökhendi... de nem j9v9k rá. Különösen nem az alapján, amit leírsz :-/.

"Nem értelek - tán írd át újra. Elfogadhatatlan az Erdogánnal kötött alku - de tapsolsz a ki-nem-kötésnek, annak, hogy szándékosan összekeverik a menekült, migráns, iszlamizáló és terrorista fogalmakat?"

Ezeket a fogalmakat a balliberális média kezdte következetesen keverni, amikor MINDENKI menekült volt KÖTELEZŐ jelleggel. Melékszem még blogról is lettem kitítlva, amikor megsérteni merészeltem ezt a szabályt :-o. Orbán illegális migránsnak nevezte a beérkezőket, ami de facto stimmelt, mivel a hatályos törvények szerint a belépési országban kellett volna regisztrálniuk és megvárni a menekült státusz elbírálását. Aki nem regisztrált az első EU országban ahová belépett, az onnantól illegális migráns. De facto és de iuro. Stimt? A balliberális média erőszakos menekültezése viszont sem de facto sem de iuro nem áll meg. Ezt is tetszik érteni? Remélem. Arcból meg vissza lehet venni. Nem bántottalak, az egyetlen bűnöm, hogy másképp gondolkodok mint Te . Próbáld már meg tiszteletben tartani ezt és ne akarj már erőből lenyomni. Érvelj vagy maradj csendben. Köszi előre is.

"te azt az embert támogatod, aki 1500 menekltkérelmet nem volt hajlandó bevállalni - akkor igencsak álságos a menekültek miatt erkölcsi felháborodásod."

Én nem támogatok senkit. Ezt a döntését pedig hibásnak találtam akkor is, most is.

Geo_ 2018.07.24. 00:19:23

@Ad Dio: Ingerült vagyok.

Az nem igaz, hogy kötelező jelleggel mindenki menekült volt - de az igen, hogy a 15-ös hullámban a legtöbben Szíriából jöttek.

Te is jól tudod, hogy ekkora tömeget nem lehetett rendesen regisztrálni - azt pedig a magyarok írták át, hogy melyik ország minősülhet biztonságosnak s hogy ki minősülhet menekültnek. S a magyarok sem próbálták regisztrálni őket - pl. ahelyett, hogy táborba vitták volna őket, zárt kocsikban Bp-re hozták őket. Előtte pedig beengedtek boldog-boldogtalant, hogy úgyis továbbállnak. Addig nem voltak illegális migránsok? Közben pedig arról dumáltak, hogy kilecvenvalahány százalákosan zárt a határ (a kerítésépítés előtt) - azután pedig elhajtották a Frontex-et, akik épp a befogadó/ellenőrző táborok felállításában segítettek volna - s egy percig sem egyeztettek se a szerbekkel, horvátokkal.

Engem az nem zavar, ha valaki másként gondolkodik - de az kissé orcátlan, hogy te szólítasz fel érvelésre, amikor figyelmen kívül hagyod a tényeket. Próbáld már meg tiszteletben tartani ezt és ne akarj már erőből lenyomni. Érvelj vagy maradj csendben. Köszi előre is.

Hendersonfield 2018.07.24. 00:33:10

Számokkal könnyű dobálózni. 9 milliárd vagy csak 4,5 milliárd? A helyzet az, hogy már 1-2 millió menekült/illegális bevándorló érkezése is káoszt okozott Európában. Ha csak az 1%-uk jön majd az is 45-90 millió ember, ha az 5%-uk jön az 225-450 millió ember. Tekintve az európai és egyéb fehér ember által lakott területek demográfiai folyamatait, az európaiak veszélyeztetett kisebbségiek lesznek a 22. századra. Szép új világ.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 01:04:04

@Geo_:

"Te még ahhoz is hülye vagy, hogy hazudj."

Köszönöm, hogy ezzel elismerted, hogy igazat írtam, amikor azt írtam, hogy :

"Ja, azokat a "menekülteket", akiket Merkel hívott meg Németországba? Istenem, milyen gyorsan felejt a ballibbant agykezdemény!"

:DDD

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 01:05:00

@Hendersonfield:

Tévedsz: már a 21. sazázad második felére.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 01:10:56

@Geo_:

Kiskócsag, ha az intelligencia fokmérője az, ki mekkorát tud hazudni, akkor te egy világraszóló lángész vagy.

Ha azonban az a mérce, ki milyen ügyetlenül hazudik, akkor figyelemdbe ajánlok egy régi szép magyar mondást: Könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 01:16:21

@Ad Dio:

"Ezt a döntését pedig hibásnak találtam akkor is, most is."

Ebben nem értek egyet veled. Ha Orbán elfogadja az 1392 vagy hasonló számú kvótát, akkor ezzel precedenst teremtett volna. Még inkább pedig alapot szolgáltatott volna egy következő, még nagyobb létszámú kvóta elfogadására. Mert ha elismeri jogszerűnek, Magyarországra nézve kötelezőnek az 1392 befogadását, akkor milyen alapon utasíthatta volna vissza a következő, még nagyobb kvótát???

chrisred 2018.07.24. 05:46:41

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Vagyis azzal, hogy a magyar lakosság elfogadta a kötmanyup államosítását, azzal precedenst teremtett arra, hogy a magyar állam megszüntesse az országban a magántulajdont?

chrisred 2018.07.24. 05:57:16

@Ad Dio: "Orbán illegális migránsnak nevezte a beérkezőket, ami de facto stimmelt, mivel a hatályos törvények szerint a belépési országban kellett volna regisztrálniuk és megvárni a menekült státusz elbírálását."

Nevezhette volna őket illegális cuncimókusnak is, teljesen mindegy, mert olyan státusz, hogy migráns, nem létezik a magyar jogrendben. A magatartásuk semmiben nem változtatott a jogi helyzetükön, hogy menedékkérők voltak, ezen pedig csak a kérelmük jogerős elbírálása változtat.

Ad Dio 2018.07.24. 07:11:15

@chrisred:

Ez tárgyi tévedés.
Illegális határátlépők voltak, mivel biztonságos országból érkeztek.

chrisred 2018.07.24. 07:32:44

@Ad Dio: Ez a szabálysértési törvény egyik tényállása. Mondhatod valakire, hogy gyorshajtó, de ez semmiben nem érinti az állampolgári státuszát.

Ad Dio 2018.07.24. 07:33:15

@Geo_:

No akkor csak a tisztán látás kedvéért: a Magyarországra érkező bevándorlók - hacsak nem repülővel dobják le őket a határon - BIZTONSÁGOS országokon keresztül érkeznek. Innentől ők nem menedékkérők, hanem illegális határátlépők. Az pedig TÖK MINDEGY hogy hányan vannak. Szépen megvárják az első EU országban (akkoriban ez Görögország volt) a menedékkérelmük elbírálását. Ez a közösségi jog. Pont. Nb. az igazi szír menekültek biztonságos és ellátott török táborokból érkeztek és ma már tudjuk, hogy a tömeg maximum harmada érkezett a háború sújtotta Szíriából. Nb2. vajon mi nehezebb: az EU határon elbírálni a kérelmeket, vagy az EU közepéről hazapaterolni azokat, akik nem kapják meg a menekült státust (mondjuk 1 millió embert)?

Ja, és én is lehetnék ingerült a pökhendi stílusod miatt, de csak szomorú vagyok, hogy az elemi logika ennyire elbukik ha a politikai elveiddel ütközik :-/.

Ad Dio 2018.07.24. 07:36:20

@chrisred:

Biztonságos országból érkezve mégis mi elől kér menedéket? Nem ezek a népek NEM menedékkérők voltak, hanem illegális határsértők. A kérelmüket az EU-s jo szerint Görögországban kell beadniuk. Magyarország számára ők nem menedékkérők.

Ad Dio 2018.07.24. 07:43:02

@Geo_:

"Az nem igaz, hogy kötelező jelleggel mindenki menekült volt - de az igen, hogy a 15-ös hullámban a legtöbben Szíriából jöttek."

NEM igaz. Papírok híján ugyan soha nem tudjuk meg a valódi arányt, de maximum 1/3-uk érkezett Szíriából. És bizony 2015-ben a nyugati (illetva balliberális hazai) médiában a kötelező megszólítása a migrálóknak "menekült" volt. Ami ugye de facto marhaság, mert menekültté egy jogerős bírálat tehette volna őket, maximum a menedékkérő. De ez is csak az első EU országig állja meg a helyét, mert onnantól már biztonságos országból érkezve, még csak nem is menedékkérők.

Geo_ 2018.07.24. 07:59:39

@Ad Dio: idő, időbeliség. Mi volt korábban a törvény, hogyan értelmezték az egész EU-ban a menekült-státust.
S azután jött a magyar szabályozás, mely szerint valóban, menekült csak repülővel érkezhet Mo-ra. Ha már a tényeket kéred számon. (2015. július - addig az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint nem volt az pl. Szerbia sem.)

De itt volt akkor már többezer ember. Ezek kétharmada szerinted is - szír menekült. Ha érted, miért vagyok kiakadva az ilyen csűrés-csavarásra. Vagy azt szeretnétek, hogy a németek tolják vissza Magyarországra azokat, akik itt menetek át Németo felé?

Gondold át, kérlek.

Ahogy azt is: ki jogosult elbírálni a kvóta jogszerűségét.

Geo_ 2018.07.24. 08:02:48

@Kovacs Nocraft Jozsefne: kacagtató, amikor intelligenciáról beszélsz: miben hazudok? Mert az ex katedra kijelentések még nem bizonyítékok. Így hiába jelenteném ki, hogy egy értelmes, intelligens, tényszerű nick vagy - az attól még vicc maradna.

chrisred 2018.07.24. 08:04:13

@Ad Dio: A biztonságos ország szintén nem anyagi jogi kategória, hanem a hatósági eljárás során az eljáró szerv döntését befolyásoló tényező. Ezért minden országnak joga van arra, hogy egyedi ügyenként határozzon meg ilyen minősítéseket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának ajánlása szerint Szerbia nem biztonságos ország, a magyar hatóságok a 2014-es eljárásaikban ennek megfelelően jártak el, míg 2015-től biztonságos országnak tekintették. Természetesen, mint eljárásjogi intézmény, nem érinti a menedékkérőknek a genfi egyezményben biztosított anyagi jogi lehetőségeit - legalábbis egy jogállamban nem.

Geo_ 2018.07.24. 08:16:00

@Ad Dio: Kósa szerint a felük - a fideszes faktor beleszámítva kijön a 2/3. De a lényeg az, hogy még az 1/3 is jelentős arány ahhoz, hogy iszlamizáló terroristának tarthatnánk őket. Márpedig ez az indok, ugye, konzultáció, népszavazás, kampány?
Szépen kevered - ez is fideszes nóta - a jogi, erkölcsi, és racionális érveket - mikor hogy.

lezlidzsi84 2018.07.24. 08:54:27

@Arcade Macho: A korfán látszik, hogy nem folytatják szépen, hasonlítsd össze a nigeri és az etióp korfát a posztban: az etióp keskenyedik, és ennek a termékenységi arányszám csökkenése az oka.

Ettől függetlenül valóban kemény a népességnövekedés ami komoly környezetkárosítással is jár, de háromszor nagyobb lakosság mellett is sokkal nagyobb az életszínvonal és stabilabb az élelmiszerellátás, mint 1980 körül.

gigabursch 2018.07.24. 09:16:07

@Geo_:
Veled még sosem történt olyan, hogy menet közbán rájössz, hogy eltévedtél.

Hogy értsd:
Gödöllőn vagy az M3-on, Pestre akarsz menni, de épp Nyíregyháza felé haladsz.
Mit teszel?
Felülbírálod korábbi hibás döntésedet, vagy mész tovább Vlagyivosztoknak?

Ennyire ostobának tényleg nem kell lenni?

Nem olyan szégyen az, ha valaki belátja - lehetőleg minél rövidebb idő alatt -, hogy az adott út nem járható.
Még akkor sem, hí a kocsi többi utasa mind az ájvékolja, hogy: "...de, de de, az a jó irány..."

gigabursch 2018.07.24. 09:19:04

@chrisred:
Én például elcsettegtem a helyi MÁK-ba és köszönöm Selmecici Punicnella tévés okoskodásai ellenére megvan a magánnyugdíj vagyonom.
Az aki ebben a kérdésben (még most is) sír, az nyugodtan fogja be a pofáját, mert megvolt a lehetősége, hogy elcsettegjen és nyilatkozzon. A gondolkodás nem pártszimpátia kérdése.

chrisred 2018.07.24. 09:24:37

@gigabursch: Ugye? Ahogy a kvóták esetében a többi ország. Elfogadták, hogy többségi döntés alapján ez a hatályos szabályozás, és az adott kereteken belül az ország érdekeinek megfelelően jártak el.

pitcairn2 2018.07.24. 09:36:56

@Geo_:

ez nagyon béna volt:)

pitcairn2 2018.07.24. 09:39:19

@Geo_:

pillanatok alatt véget lehetett volna vetni a "krízisnek" az ausztrál best practice alkalmazásával:)

en.wikipedia.org/wiki/Immigration_detention_in_Australia

pitcairn2 2018.07.24. 09:42:14

@chrisred:

inkább a megtakarítások elinflálását és lakosság spekulációra való ösztönzését bíráljátok huszadrangú kérdéseken való szőrszálazás helyett...

fred.stlouisfed.org/graph/?g=kBiR

fred.stlouisfed.org/graph/?g=kBiB

fred.stlouisfed.org/graph/?g=kBiW

pitcairn2 2018.07.24. 09:43:37

@chrisred:

ez jottányit sem változtat azon, hogy az EU "menekültpolitika" a szánalmas bullshit kategóriában van:)

esetleg "trójai falóként" lehet értelmezni az egészet...

úgy legalább van vmi értelme...

pitcairn2 2018.07.24. 09:44:27

@Geo_:

minden lényegtelen műbalhé fölött kiakadsz?:)

chrisred 2018.07.24. 09:45:28

@pitcairn2: Csupán Európát kellene odébb rakni Ázsiától és Afrikától pár ezer kilométerre, és remekül működne az ausztrál megoldás.

pitcairn2 2018.07.24. 09:46:17

@lezlidzsi84:

1980 körül a kommunikálta tévelygés miatt volt éhínség Etiópiában...

mondjuk ez a korábbi példák nyomán nem meglepő...

gigabursch 2018.07.24. 09:47:36

@chrisred:
Igen, a kvóta elfogadó országok szerint a helyes út Gödöllőről Pestre még mindig Vlagyivosztokon keresztül megy.
De aki ennyire szűklátókörű, az inkább se ne navigáljon, se ne vezessen. Főleg nem államokat, embereket.
A Kvótázás = zsákutca.

pitcairn2 2018.07.24. 09:47:54

@pitcairn2:

jav.:

a "kommunikálta tévelygés" persze ___kommunista___ tévelygés és a mennydörgős ménkű csapjon a rendszer automatikus "helyesírásellenőrző" programjába...

pitcairn2 2018.07.24. 09:51:31

@chrisred:

ha jutalomosztás helyett azonnal kitoloncolnád egy zárt táborba vhová a világ végére a "menekülteket" pillanatok alatt összeomlana az áradat...

csak csendben jegyzem meg, hogy a tök üres Ausztráliával szemben a túlzsúfolt Indonézia fekszik és igen hatékonyan belevésték az ottaniak fejébe, hogy illegális úton nem érdemes próbálkozni...

hogy miért?

a válasz egyszerű:

mert ilyen módon csak magukkal bas&znak ki...

pitcairn2 2018.07.24. 09:53:16

@chrisred:

egyébként bántóan alacsony az intellektuális színvonala ennek a központilag koordinált "manufacturing consent" vitának:)

pitcairn2 2018.07.24. 09:55:45

@chrisred:

szórakoztató lesz, ha majd a 2019-es "radikális" EP fordulat után a mostani "Európa hívők" kezdenek majd el decentralizációért sikoltozni:)

chrisred 2018.07.24. 09:56:41

@pitcairn2: Hát ez bizony így van. Az európai elit és a hatóságok mentségéra szolgáljon, hogy hatvan éve nem volt humanitárius válság Európa érdekkörzetében. (Leszámítva a délszláv háborút, amikor ugyanilyen tétlenül szemlélték a népirtást, és imádkoztak, hogy ne terjedjen tovább Európára.) Halványlila fingjuk sem volt, hogy mit kezdjenek a helyzettel. Amikor meg csináltak valamit, nem javítottak a helyzeten, legfeljebb profitot termeltek az embercsempész hálózatoknak vagy a török diktátornak.

pitcairn2 2018.07.24. 09:56:52

@Geo_:

a másik "oldal" érvrendszere sincsen magasabb intellektuális színvonalon:)

pitcairn2 2018.07.24. 09:57:51

@chrisred:

én inkább úgy fogalmaznék, hogy sokáig páros lábbal rúgták ki az un. "menekülteket":)

pitcairn2 2018.07.24. 09:59:36

@chrisred:

ez pedig ne ugord át

pangea.blog.hu/2018/07/22/mi_lesz_veled_afrika_344/full_commentlist/1#c35561349

mivel ha az ellenzék valóban tenné a dolgát akkor csak ezzel foglalkozna a lényegtelen hülyeségei helyett...

chrisred 2018.07.24. 10:00:58

@gigabursch: A kvótázás pillanatnyi problémát kezelt - volna, de mivel senki nem hajtotta végre, tulajdonképpen megoldódott magától. Mint amikor a doktor felírja az antibiotikumot, de a beteg inkább kifekszi, kiizzadja magából a vírust.

Geo_ 2018.07.24. 10:04:57

@gigabursch: valami konkrétumot, plíz!

chrisred 2018.07.24. 10:06:22

@pitcairn2: Ez tök jó ötlet, csak az a bibi, hogy az uniós idegenrendészeteknek csak a tagállamok területén van joghatósága. Lehet szépen kérni más országokat, hogy engedélyezzék a területükön az uniós hatóságok működését. De ha azt mondják, hogy nem, az egész frappáns ötlet a dugájába dől. Minap a líbiai kormányfő (valamelyik) intett be.

Geo_ 2018.07.24. 10:06:27

@pitcairn2: az egyszerű minősítgetés még neked sem áll jól :-)

lezlidzsi84 2018.07.24. 10:08:25

@pitcairn2: Jaja, igaz már a 70-es évek eleji nagy aszálynál is komoly gondok voltak, részben az fektette ki a négus rezsimjét.

pitcairn2 2018.07.24. 10:13:48

@Geo_:

tudtad, hogy George Orwell a BBC-s élményei nyomán írta meg az 1984 című művét?

ebből a szemszögből nézve vhogy röhejes a mostani "fake news" kampány...

a hírek 99%-a vagy bulvár vagy pedig propaganda...

a legkifinomultabb propagandatechnikákat az ún. "művelt nyugaton" használják...

a valóban értékes gondolatokat neked kell kibányásznod vérrel és verejtékkel senki fogja azt neked csak úgy automatikusan szállítani...

chrisred 2018.07.24. 10:15:50

@pitcairn2: Ez a radikális EP fordulat olyan, mint a 2018-as Szél-kormány?:)

pitcairn2 2018.07.24. 10:16:41

@chrisred:

azaz

a mesterségesen generált műbalhé mindenképpen az EU centralizálásával fog végződni:)

chrisred 2018.07.24. 10:20:47

@pitcairn2: "a legkifinomultabb propagandatechnikákat az ún. "művelt nyugaton" használják.."

Ja, mert akit magánzsebből fizetnek, annak meg kell dolgoznia a pénzéért. Erre keleten a közpénzből fizetett propagandába a legprimitívebb módszerek is beleférnek.

pitcairn2 2018.07.24. 10:22:01

@chrisred:

a globalisták anno fasisztákat is nagyon szerették:)

pl. Mussolini már a 20-as években megbukott volna a támogatásuk nélkül ((J.P. Morgan, Thomas W Lamont...)

a globalisták repertoárja az összes "izmuson" átível, mindig azt használják ami éppen a leghatékonyabb...

semmi garancia sincsen arra, hogy ez hosszú távon is ami un. "liberális" verzió lesz...

vagy szép lassan úgy átalakul a szó mai jelentése, hogy végül már rá sem lehet ismerni:)

pitcairn2 2018.07.24. 10:23:09

@chrisred:

a páneurópai mozgalom fasiszta kapcsolatai is felettébb tanulságosak

Kalergi mozgalmának anno a leglelkesebb támogatói a Dolfuss féle ausztrofasiszták voltak, de Mussolini is nagyra értékelte őket:)

pitcairn2 2018.07.24. 10:25:05

@chrisred:

azok a "legprimitívebb" módszerek is nyugati fejlesztés eredményeként kerültek a piacra:)

csak már a kifutó vagy a kifutott termék kategóriában vannak:)

chrisred 2018.07.24. 10:29:34

@pitcairn2: J. P. Morgan globalista volt? Azt hittem, bankár.

chrisred 2018.07.24. 10:34:25

@pitcairn2: Mussolini valójában magas ívben tett Kalergire és az elképzeléseire.

pitcairn2 2018.07.24. 10:40:07

@chrisred:

az ausztrofasiszta Dolfuss-ék azonban nem...

még a Hofburg-ban lévő Pánerurópa irodát is ők futtatták...

különben a páneurópa elképzelésnek még végül náci olvasata is lett elvégre mindkét világháború végső soron arról szól, hogy melyik hatalmi csoport fogja egyesíteni Európát...

az Európa egyesítéséért folytatott harc talán a világtörténelem legvéresebb fejezete volt...

chrisred 2018.07.24. 10:45:46

@pitcairn2: Ahogy a bankrabló is egyesíteni akarja a bank pénzét a sajátjával. De természetesen nem úgy gondolja, hogy a bankbetéteseknek is legyen hozzáférése az ő vagyonához.

chrisred 2018.07.24. 10:49:13

@pitcairn2: Dollfuss: A kis halak létérdeke, hogy a halak testvériségéről és szövetségéről szóló propagandát terjesszenek, hátha így elkerülik, hogy a nagy halak egyszerűen bekapják őket. Az ausztrofasisztáknak nem sikerült elkerülni, de legalább próbálkoztak.

pitcairn2 2018.07.24. 11:05:37

@chrisred:

A nyugati bankok által futtatott Weimari Németországban felemelkedő adolféknak is felettébb érdekes Wall Street-i és londoni kapcsolati voltak egészen 1945-ig:)

még külön fórumuk is volt arra, hogy tovább csencseljenek a háború alatt:)

ennek kapcsán még a BBC is szükségét érezte, hogy "magyarázzon" vmit...

mondjuk volt mit...

en.wikipedia.org/wiki/Thomas_H._McKittrick

Banking With Hitler (Full Length) British
www.youtube.com/watch?v=veQfroRUWdM

David Bowman 2018.07.24. 11:20:31

@pitcairn2: És Viktor lessz a császár.

gigabursch 2018.07.24. 11:50:59

@Geo_:
Ennél azért többet vártam, de segítek.

Jött a sok migri. Migribarát oldal:
- Engedjük be őket.
Kis idővel később
- Emberek ez így nem lesz jó
Kis idővel később
- emberek, ez ellen fel kell lépni, mert már most nagy a baj.

Hááát, ez irtó bonyi volt.

gigabursch 2018.07.24. 11:55:46

@David Bowman:
Miattam bármi lehet, csak király ne!

Ad Dio 2018.07.24. 11:59:16

@Geo_:

"Ha már a tényeket kéred számon. (2015. július - addig az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint nem volt az pl. Szerbia sem"

Hopp! És tényleg. A szerb-szír határról el is feledkeztem. Milyen butuska is vagyok... vagy esetleg Szerbiái át kellett jönniük minimum 2 biztonságosnak minősített országon?... az is lehet.

"De itt volt akkor már többezer ember. Ezek kétharmada szerinted is - szír menekült."

EGYharmada vagy kevesebb (a papírok nélkül érkezőket sokáig bemondásra elfogadták szírnek, később nyelvtudáshoz kötötték - mindkettő több szírt eredményezett, nem kevesebbet).

"Ha érted, miért vagyok kiakadva az ilyen csűrés-csavarásra."

A beérkezők kétharmada NEM menekült. Remélem érted miért vagyok kiakadva azon, hogy miért nem a határon válogatjuk szét őket. Miért kell azoknak is végigtalpalni Európán, akik utána NEM kapnak menekült státuszt, illetve miért kell EU pénzből megkísérelni a lehetetlent és hazapaterolni őket (papírok nélkül hova is?).

"Vagy azt szeretnétek, hogy a németek tolják vissza Magyarországra azokat, akik itt menetek át Németo felé?"

Merkel hívta, Merkel várta, Merkel gondja. Ne nyilatkozott/tárgyalt volna az EU nevében, nettó belpolitikai érdekből.

"Gondold át, kérlek."

+1

Ad Dio 2018.07.24. 12:00:06

@chrisred:

Mond csak: szerinted Szerbia határos Szíriával, avagy sem?

Ad Dio 2018.07.24. 12:04:44

@Geo_:

"Kósa szerint a felük - a fideszes faktor beleszámítva kijön a 2/3. De a lényeg az, hogy még az 1/3 is jelentős arány ahhoz, hogy iszlamizáló terroristának tarthatnánk őket."

Mond valamit az, hogy intellektuális becsületesség? Mert ha igen, akkor kérlek járj is el e szerint. Soha sehol nem terroristáztam le a migránsokat. TÉNY hogy akadnak köztük terroristák, de nem ez az érv ellenük, hanem az, hogy nem megoldás a világ nyomorultabb részének a problémáira az, ha illegális csatornákon át rákényszerítik magukat Európára.

"Márpedig ez az indok, ugye, konzultáció, népszavazás, kampány?
Szépen kevered - ez is fideszes nóta - a jogi, erkölcsi, és racionális érveket - mikor hogy."

Tettem volna ilyet? Ne vádolj csak olyasmivel, amit valóban megtettem, mert ez nem vita amit folytatsz, hanem indulatvezérelt kötözködés.

lezlidzsi84 2018.07.24. 12:22:20

Lassan le kéne ülnötök pár sör társaságában, hogy átbeszéljétek a migrációs helyzetet :)

chrisred 2018.07.24. 12:31:26

@Ad Dio: "A beérkezők kétharmada NEM menekült. Remélem érted miért vagyok kiakadva azon, hogy miért nem a határon válogatjuk szét őket."

Ebben teljesen igazad van, dehát Magyarország is visszautasította, hogy a területén hotspotok létesüljenek. Így ilyen rendszer nem is alakulhatott ki.

chrisred 2018.07.24. 12:34:35

@Ad Dio: Szerbia nem, Törökország igen. Törökország meg Görögországgal, Görögország Macedóniával, Macedónia meg Szerbiával. Ezeknek az országoknak a közös jellemzője, hogy nem foglalkoznak menekültügyi kérdésekkel.

Ad Dio 2018.07.24. 12:35:52

Már nagyon elbeszélünk egymás mellett. Ráadásul az orbanoifóbia olyan szinten képes torzítani az amúgy gondolkodni képes emberek látószögét is, hogy az igazán meglepő :-o, de cseppet sem mulatságos :-/.

A posztra utalva.

Adott egy helyzet: Afrika durva ütemben túlnépesedik. Nemhogy a megoldás, még a peak sem látszik a mai perspektívából. Ez minden emberi számítás szerint migrációs nyomást fog eredményezni, első sorban Európa irányába.

2015-ben beérkezett valami gyenge 2 millió ember és simán destabilizálta Európát. Ha Merkel meg nem kéri a törököket arra, hogy lőjék le a határaikon felbukkanókat, akkor mára már ki tudja mi lenne itt.

A várható migráció nem 1-2 millió, hanem ennek a sokszorosa.

Megoldja ez Afrika problémáját? Nem. ugyanis épp a középosztály fog lelépni, akik gazdaságilag és népesedés-ügyileg kedvezően befolyásolhatnák a folyamatokat.

A mai növekedési ütemet alapul véve ahhoz, hogy Afrika populációja csak szinten maradjon, évente erős 30 millió embert kellene befogadni. És ez csak arra elég, hogy ne növekedjen a populáció.

És akkor még mindig azon vitatkozunk, hogy az illegális migráció támogatandó/megtűrendő/akadályozandó?

Tényleg? Ennyire nem látunk tovább az orrunknál?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 12:36:22

@Geo_:

"Ezek kétharmada szerinted is - szír menekült."

Tudsz olvasni, idióta? Ad Dio 1/3-ot írt.

Ad Dio 2018.07.24. 12:37:30

@chrisred:

"Ezeknek az országoknak a közös jellemzője, hogy nem foglalkoznak menekültügyi kérdésekkel."

Tessék? Törökországban 3.5 millió szír menekült tartózkodik éppen...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 12:38:33

@Geo_:

"kacagtató, amikor intelligenciáról beszélsz"

Valóban, a szefós is kacag, ha ismeretlen szót hall. :D

Ad Dio 2018.07.24. 12:39:46

@chrisred:

Magyarország NEM az unió határa. A szétválogatást a határon, sőt azon kívül kell elvégezni.

pitcairn2 2018.07.24. 12:42:20

@Ad Dio:

Afrika a világ egyik leggyorsabban fejlődő régiója és ez jó sansszal csak fokozódni fog az elkövetkező évtizedekben a gyermekvállalási hajlandóság pedig az utóbbi évtizedek tanúbizonysága szerint rendkívüli ütemben képes összeomlani...

eklatáns példák

Iráni Iszlám Köztársaság és Szaúd Arábia...

pitcairn2 2018.07.24. 12:44:20

@Ad Dio:

a várható illegális beáramlás kb. annyi amennyit eltűrnek...

lásd az ausztrál offshore processing gyakorlatot...

az un. migrációs "krízisnek" néhány - ha van rá akarat - néhány hónap alatt (maximum...) maradéktalanul véget lehet vetni...

pitcairn2 2018.07.24. 12:44:52

@David Bowman:

nem titkolja az uniós ambícióit...

chrisred 2018.07.24. 12:45:42

@Ad Dio: Mondd csak: szerinted Szerbia és Ukrajna tagja az Európai Uniónak, avagy sem?

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 12:45:46

@Ad Dio: A migránsok döntő többsége, akár a Közel-Kelet, akár Afrika felől, tengeren át érte ill. éri el az EU-t. Az EU külső határain való fogadás pedig ott eléggé macerás.

Ad Dio 2018.07.24. 12:46:00

@pitcairn2:

Jártál Te Afrikában? A családom egyik ága ott él. Afrika nagyon nem úgy működik, mint az arab világ. Ha ez utóbbiak fejben 500 évvel vannak a Nyugat mögött, akkor Afrika 1500-al. Nem lesz semmiféle gazdasági csoda, sem gyors demográfiai megtorpanás (ilyet sem az ENSZ sem sz UNICEF sem az egyházah sem egyéb, a helyi viszonyokkal képben lévő szervezet nem vár.

pitcairn2 2018.07.24. 12:46:31

@Ad Dio:

a sztori nem a "befogadásról" szól hanem az EU centralizáció és a globalizáció elmélyítéséről...

a segghülye migri-diskurzuson felülemelkedve ez zseniálisan kivitelezett geopolitikának tűnik:)

Ad Dio 2018.07.24. 12:47:42

@chrisred:

Mond csak: Szerbiába el lehet jutni úgy, hogy közben nem talpalsz át egyetlen uniós országon sem? Ukrajna felől hány afrikai menekült is érkezett?

pitcairn2 2018.07.24. 12:48:41

@Ad Dio:

2000 óta "Fekete-Afrika" a világ egyik leggyorsabban fejlődő megarégiója

és ez jó sansszal csak a szerény kezdet...

en.wikipedia.org/wiki/African_Continental_Free_Trade_Area

chrisred 2018.07.24. 12:49:59

@Ad Dio: "Török határőrök agyonlőttek nyolc menekülő szíriait, köztük két nőt és négy gyereket a szír-török határ nyugati szakaszán, Dzsiszr as-Sugúr városának közelében - állította vasárnap az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, londoni székhelyű emigránsszervezet.

A Human Rights Watch nevű jogvédő civilszervezet szerint a török hatóságok gyakorlatilag 2015 augusztusa óta zárva tartják az államhatárt, így azok, akik Szíriából Törökországba menekülnének, ezt nem tudják legális úton megtenni. A jogvédők már korábban is többször bírálták a török határőrséget amiatt, hogy erőszakot alkalmaz a menekültek ellen, noha Ankara hivatalosan a "nyitott ajtók politikáját" hirdeti. A Human Rights Watch úgy tudja, hogy az év eleje óta hatvan szíriait lőttek agyon a török határon."

pitcairn2 2018.07.24. 12:50:07

@Fradista Utazó:

azokat is felettébb egyszerű lenne kizsuppolni

lásd ausztrál offshore processing...

Ad Dio 2018.07.24. 12:50:07

@Fradista Utazó:

"A migránsok döntő többsége, akár a Közel-Kelet, akár Afrika felől, tengeren át érte ill. éri el az EU-t. Az EU külső határain való fogadás pedig ott eléggé macerás."

Vajon mi a macerásabb: a tengeren határzárat létrehozni, avagy átutaztatni milliószámra az embereket az egész kontinensen, majd 3-ból kettőt hazatoloncolni, megint csak milliós tételben?

pitcairn2 2018.07.24. 12:51:36

@chrisred:

pontosabban:

állítólag valakiket agyonlőttek valahol valakik...

chrisred 2018.07.24. 12:52:39

@Ad Dio: Bárhol áttalpalhatnak, sehol sem foglalkoznak velük. Illetve a fenti példát figyelembe véve inkább úgy fogalmazok, a török határőrség kivételével sehol sem foglalkoznak velük.

Ad Dio 2018.07.24. 12:53:13

@pitcairn2:

Nagyon mélyről indulnak, így látványos a fejlődés. Ráadásul kína mint olcsó munkaerőpiac lassan kimerül. Ennek ellenére sem lesz Afrika gazdasági csoda. Ahhoz hogy kína azzá váljon, egy kínai nép kellett. Afrikában nem kínaiak élnek.

pitcairn2 2018.07.24. 12:54:14

@Ad Dio:

Kínai-EU kooperációban megvalósított gazdasági csoda lesz:)

chrisred 2018.07.24. 12:55:49

@Ad Dio: Most azt akarod, hogy hasonlítsuk össze a Földközi-tengeren létesítendő úszó menekülttáborok létesítésének költségeit a szárazföldi táborok plusz az onnan hazautaztatás költségeivel?

pitcairn2 2018.07.24. 12:55:53

@Ad Dio:

csak megfelelő irányítás, tőke + usd válsággal egybekötött nyersanyagárrobbanás kell és hihetetlen ütemű fejlődés fog kibontakozni a fekete-afrikai államokban...

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 12:56:06

@Ad Dio: Sem ez, sem az nem működéképes. Ezért keresnek alternatív megoldásokat, amik nem mindig feltétlenül humánusak, és a valódi menekülteknek se adnak esélyt.

pitcairn2 2018.07.24. 12:56:41

@chrisred:

tán nem kéne mesterségesen olyan körülményeket generálni, hogy elinduljanak az un. "menekültek"...

pitcairn2 2018.07.24. 12:57:09

@Fradista Utazó:

a valódi menekültek nem jutnak el idáig:)

Ad Dio 2018.07.24. 12:58:24

@pitcairn2:

Így legyen. Nem hiszek benne, de nem is kell, mert meglátjuk... vagy nem.

Akárhogy is, ehhez évTIZEDEK kellenek. A migrációs krízis meg most zajlik.

30.000.000 ízlelgesd. Ennyivel nőtt a populáció egyetlen év alatt. Szerinted be tudjuk fogadni? Akárcsak a tizedét is ÉVENTE?

Az alapállásnak régen annak kellene lennie, hogy: NEM megoldás a nyomorotokra az, ha idejöttök. NEM látunk szívesen, NEM engedünk be. Helyette gazdasági partnerséget ajánlunk és megerősítjük első körben a mezőgazdaságot, második körben a feldolgozóipart (tőkével). És boldoguljatok ahogy tudtok.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 12:58:39

@pitcairn2: Hogy működne az ausztrál modell olyan környezetben, amikor Nauru (meg úgy általában minden környékbveli ország) egy az egyben megtagadja az együttműködést?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 12:58:43

@gigabursch:

Bocs, de hülyeséget írsz. A migribarát oldal továbbra is az maradt, csak max. belpolitikai érdekből átmenetileg mást mutat. Lásd Merkel. A CDU és Seehofer ultimátuma nélkül továbbra is korlátlanul nyitva állna a német határ.

Nem, a migribarát oldal csak taktikát változtatott, de a cél ugyanaz. Jelenleg az ENSZ felhasználásával akarják a migrációt alapvető emberi joggá nyilváníttatni, ami után Magyarországot az emberi/nemzetközi jog megsértésével lehetne vádolni, ha nem tárja ki szélesre az országhatárt és nem engedi be számolatlanul a migri csőcseléket. Az ENSZ-határozat elfogadása pedig borítékolható, hiszen a tagállamok többsége "donor" állam.

Az ENSZ-határozat elfogadása után Merkel és társai széttárják a karjukat és az ENSZ-re mutogatnak majd: Mi szeretnénk ugyan megállítani a migrációt, de sajnos a nemzetközi jogot be kell tartanunk, kötelesek vagyunk beengedni az évi sokmillió honfoglalót.

chrisred 2018.07.24. 13:01:01

@pitcairn2: Jó lenne, ha Európa tényleg hatásosan fel tudna lépni a szíriaihoz hasonló válsághelyzetek megelőzése érdekében. De addig ez csak vágyálom, amíg az európai vezetők csak annyit tudnak mondani, hogy nekünk igazunk van, míg Putyin vagy Trump válaszul meg azt, hogy oké, nekünk meg hadseregünk.

Ad Dio 2018.07.24. 13:02:27

@Fradista Utazó:

"Sem ez, sem az nem működéképes."

Ez egy mítosz. A tengeri határzár tökéletesen működtethető lenne, csak a politika áll az útjában. Remélem nem sokáig.

"Ezért keresnek alternatív megoldásokat, amik nem mindig feltétlenül humánusak, és a valódi menekülteknek se adnak esélyt."

Ezeknek az embertelen rendszereknek az oka nettó belpolitika. Valójában ma már a nagy többség nem akar tömeges bevándorlást, de a problémát úgy akarja kezelni, hogy az ő keze tiszta legyen, illetve ne lássa az embertelenséget. Ezért kussol olyan szépen mindenki arról, hogy mi is történik a török határon. Belpolitika.

Mennyivel egyszerűbb és becsületesebb volna egyenesen szembe nézni a problémával és kialakítani egy működő szisztémát?

Úgysem lehet megúszni. Előbb vagy utóbb...

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 13:03:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Az ENSZ, ellentétben azzal, amit a hazug magyar sajtó ír, senkit nem utasíthat migránsok befogadására. Se Magyarországot, se Németországot, se senkit.
Ennek megfelelően pont nulla ország fog bármilyen ENSZ-határozat miatt migránsokat befogadni.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 13:05:03

@Ad Dio: A tengeri határzár úgy működöképes, ha elfogadjuk, hogy a migránsok 100%-a meghal a tengeren. Úgy igen, valóban. Ebben nincs vita.

A másik felével egyetértek. Senki nem akar migránsokat befogadni, egyetlen európai ország sem, de senki nem akarja azt sem, hogy ő legyen a felelős a migránsok haláláért.

pitcairn2 2018.07.24. 13:05:52

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

ha egy kicsit felülemelkedsz a migri-shitshow-n, akkor kb. ennyi volt mindig is a cél:)

A Marshall Plan with Africa

www.bmz.de/en/countries_regions/marshall_plan_with_africa/index.html

Germany's 'Marshall Plan with Africa'
www.devex.com/news/germany-s-marshall-plan-with-africa-90152

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 13:10:10

A most Afrikából Európa felé indulók 100%-a egyszerűen azért jön, ill. jönne, mert Európában jobb életkörülményekre, segélyre, stb. számít. Momentán Afrikában nincs erős migrációs nyomás, egy-két polgárháborús, ill. terror sújtotta országban (Nigéria, Dél-Szudán) van ilyen nyomás, de az is kezelhető a tágabban vett régióban.
Afrika sokat fejlődött az utóbbi évtizedekben, a jelentősen megnőtt lakosságot is magasabb szinten tudja ellátni a kontinens, mint harminc évvel ezelőtt.
Ennek megfelelően amiről most beszélünk, az közvetlenül nem függ az amúgy nagyszerű blogposzt témájától, ez egyszerűen illegális bevándorlás, ami ráadásul csak az afrikai lakosság töredékét (évente kevesebb, mint 0,1 százalékát) érinti. Ennek megfelelően is kellene kezelni.

pitcairn2 2018.07.24. 13:10:15

@Ad Dio:

minél nagyobb a rémhírkeltés annál több zsét kapnak a multik az afrikai projektjeikhez:)

Ad Dio 2018.07.24. 13:10:27

@Fradista Utazó:

"A tengeri határzár úgy működöképes, ha elfogadjuk, hogy a migránsok 100%-a meghal a tengeren. Úgy igen, valóban. Ebben nincs vita."

Ez így sarkítás.

A tengeren visszafordított hajókon nem hal meg több ember a (fele) visszaúton, mint ahány amúgy is meghalna az (egész) ideúton. Ráadásul hosszú távon a sikertelenség miatt az elindulók száma csökkenni fog, így a tengerbe veszőké is.

A tengeri határzárral közölt őszinte vélemény sokkal humánusabb lenne, mint a mai hazug álláspont: gyertek csak nyugodtan, szegény kis migránsok, VALAKI majd csak befogad titeket. No nem mi, majd MÁS valaki...

broáf

pitcairn2 2018.07.24. 13:11:04

@Fradista Utazó:

azaz - ha van akarat - rendkívül egyszerű őket visszafordítani...

pitcairn2 2018.07.24. 13:14:31

@Fradista Utazó:

effélék irkálása helyett inkább ismerkedj meg az ausztrál gyakorlattal:)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 13:17:28

@Fradista Utazó:

"és a valódi menekülteknek se adnak esélyt."

Közeleg az az idő, amikor a valódi menekülteket is vissza kell utasítani, olyan sokan lesznek. Nem kellene ezt bevárni, hanem ideje lenne kijelenteni, hogy Európa nem tud és nem is akar több idegen etnikumú embert befogadni. Akkor sem, ha valódi menekült.

A háborúkat kellene végre megállítani, csakhogy ezek mögött komoly üzleti érdekek állnak, lásd Arab Tavasz és az USA szerepe. Vagy nézd meg Szíriát, ahol lényegében orosz-amerikai és valamennyire iráni proxy-háború folyik, némi vallási és etnikai (kurdok) szkanderezéssel tarkítva - mert ugye addig jók voltak a kurdok, amíg az IS ellen harcoltak, mostanra azonban ők is ellenséggé váltak pár érdekelt erő szemében.

Ne gondold, hogy a valódi - háborús - menekült jobb, mint az illegális bevándorló. Semmivel sem jobb, csak az adott pillanatban épp a puskacső rossz végén állt. A mai menekült tegnap talán épp üldöző volt, a hadiszerencse forgandó. Semmivel nem képzettebb, semmivel nem alkalmasabb vagy hajlandóbb az integrációra.

Mondok neked valamit, amit nemigen szoktak hangoztatni: az áldozattá válás nem nemesít. Az áldozatok között ugyanolyan arányban vannak csalók, szélhámosok, tolvajok, gyilkosok és egyéb bűnözők vagy csak szimplán hitvány emberek.

Ad Dio 2018.07.24. 13:20:48

@Fradista Utazó:

"A most Afrikából Európa felé indulók 100%-a egyszerűen azért jön, ill. jönne, mert Európában jobb életkörülményekre, segélyre, stb. számít. Momentán Afrikában nincs erős migrációs nyomás, egy-két polgárháborús, ill. terror sújtotta országban (Nigéria, Dél-Szudán) van ilyen nyomás, de az is kezelhető a tágabban vett régióban."

Helyesebben: nincs menekült-helyzet. Migrációs nyomás van, hiszen az, hogy tömegek hiszik azt, hogy itt jobb életkörülményekre találnak, maga is migrációs nyomás generáló. Fejeld meg ezt a túlnépesedéssel, illetve a klíma változás bizonyos aspektusaival és voila!

"Afrika sokat fejlődött az utóbbi évtizedekben, a jelentősen megnőtt lakosságot is magasabb szinten tudja ellátni a kontinens, mint harminc évvel ezelőtt.
Ennek megfelelően amiről most beszélünk, az közvetlenül nem függ az amúgy nagyszerű blogposzt témájától, ez egyszerűen illegális bevándorlás, ami ráadásul csak az afrikai lakosság töredékét (évente kevesebb, mint 0,1 százalékát) érinti. Ennek megfelelően is kellene kezelni."

Sajnos ebben nem értünk egyet. A globalizáció, a "zsebedben hordott világ" olyan ú perspektívát teremtett, amire eddig nem volt példa a történelemben. Ma a Kongó egy kies pontján némi szerencsével talált térerővel simán nem tudod sasolni, hogy élnek az európaiak, hogy élnek a befogadott migránsok, meg tudod tervezni az útvonalat, tudsz találni segítőket (kis apróért), esetleg tudsz pénzt is keresni az útra.

Ezek új dolgok, de robbanásszerű hatással járnak.

Pár hónapja futottam bele egy szinte hihetetlen adatba, miszerint az egy főre eső okostelók száma afrikában robbanásszerűen nő.

guce.oath.com/collectConsent?brandType=nonEu&.done=https%3A%2F%2Ftechcrunch.com%2F2012%2F06%2F09%2Ffeature-phones-are-not-the-future%2F%3Fguccounter%3D1&sessionId=3_cc-session_73dea7d1-94dc-4ce3-8c9b-91dcfb334e53&lang=&inline=false

A migrációs nyomás növekedni fog. Hogy mennyivel, azon lehet vitatkozni. azon viszont nem, hogy ami 2015-ben ment, az tarthatatlan hosszú távon.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 13:23:05

@Fradista Utazó:

"Az ENSZ, ellentétben azzal, amit a hazug magyar sajtó ír, senkit nem utasíthat migránsok befogadására."

Hol írtam ezt? Ne hazudj, ne adj a számba olyasmit, amit nem mondtam.

Ám az ENSZ-határozatok igenis a nemzetközi jog részévé válhatnak, formálisan vagy informálisan, mindegy. Olvasd vissza majd a kommentedet, amikor az ENSZ hatérozatokban ítéli el Magyarországot a migrihatározat be nem tartásáért. Aztán jönnek majd a szankciók, amivel tönkreverhetik az országunkat.

Nem tudom eldönteni, ilyen fiatal, tapasztalatlan és naiv vagy - vagy egyszerűen csak a napi betevőért hazudozol itt.

pitcairn2 2018.07.24. 13:23:18

@Ad Dio:

minél nagyobb a rémhírkeltés annál több zsét kapnak a multik az afrikai projektjeikhez:)

chrisred 2018.07.24. 13:24:44

@Ad Dio: Mindez persze semmit nem változtat a nemzetközi vizeken talált csónakok és a vonatkozó nemzetközi egyezmények helyzetén.

chrisred 2018.07.24. 13:26:31

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Az ENSZ határozatok igen, de itt szó nincs semmiféle közgyűlési határozatról.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 13:42:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Kicsit kevesebb Habony-sajtót kellene olvasni.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 13:42:54

@Ad Dio: Szerintem amit te írtál, meg amit én, az eléggé egybevág.

Ad Dio 2018.07.24. 15:29:06

@chrisred:

Ausztrália és az USA évtizedek óta szemrebbenés nélkül fordítja vissza az illegális bevándorlók csónakjait. Rohadt egy jogtipró diktatúra mindkettő, így akartad mondani? Vagy esetleg azt a bizonyos jogot nem arra találták ki, hogy illegális bevándorlók visszaéljenek vele?

Ad Dio 2018.07.24. 15:34:19

@Fradista Utazó:

Annyiban nem, hogy én - és azt hiszem a legtöbb ezzel a területtel foglalkozó elemző - szerint Afrika túlnépesedése bizony nagyon is komolyan generál migrációs nyomást. Hiába lenne képes eltartani több embert a fekete kontinens, Európa csábító és egyre inkább elérhető célpont lesz.

Idejekorán kell a folyamatot megállítani, mederbe terelni. Mismásolás meg hamukázás helyett ki kell jelenteni: a világ szegényeinek a felemelkedésére NEM az a megoldás, hogy tömegesen nyugatra költöznek. Ez a rendszer nem működik. Mást kell kitalálni.

Ad Dio 2018.07.24. 15:39:22

@pitcairn2:

Ezek utópiák. 2009-ben elhatározták, hogy legkésőbb 2021-re lesz közös pénz. Persze lehet, hogy még korábban, akár 2018-ban... ööö... az most van.

Az aktuális céldátum most éppen 2028...

chrisred 2018.07.24. 15:46:04

@Ad Dio: Bizonyára sikertörténet, mintegy 4 millió karibi bevándorló él az Egyesült Államokban. Ausztrália némileg eldugottabb hely, ezért a második világháború befejezése óta mindössze 865 ezer menekültet fogadott be.

Ad Dio 2018.07.24. 15:50:56

@pitcairn2:

"a sztori nem a "befogadásról" szól hanem az EU centralizáció és a globalizáció elmélyítéséről... "

Lássuk csak mit is eredményezett ez a "mesterterv"... határozott jobbra tolódást... nemzetállamok önrendelkezésének felerősödését... autokrata vezetési stílus meggyökerezését... baloldali liberális erők megroppanását... felszínre hozott egy sereg ellentétet az EU-n belül... Brexit (ok, nem csak e miatt, de ez is benne volt).

Hát, ha ez valóban egy ilyen tervszerű dolog, akkor rendesen elbaltázták...

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.24. 15:56:23

@Ad Dio: OK, ezzel így egyetértek. Alapvetően szóhasználati probléma volt, és azt hiszem, én használtam hibás kifejezést, elnézést.
Azt akartam csak írni, hogy, véleményem szerint, mostanában nincs Afrikában olyan helyzet, ami _kényszerítene_ milliókat a kontinens, vagy legalábbis a kontinens egy jelentős részének elhagyására.

Ad Dio 2018.07.24. 15:57:19

@chrisred:

Mindkét ország annyit enged be, amennyit akar. Kontroll alatt tartja a folyamatot. Az USA-ban az ügy persze vastagon át van politizálva. Mivel a latin bevándorlók 99%-ban demokrata szavazókká válnak, így a demokrata párt regnálása idején lazább a határ, áteresztőbb, míg Republikánus időszak alatt meg keményedik a pajzs.

A lényeg egyébként nem a nulla bevándorló, mert a bevándorlás nem önmagában rossz folyamat. Hovatovább az illegális bevándorlás sem ördögtől való, de az már igen, ha nem kontrollálható.

Márpedig Európa esetében a kontroll nem olyan könnyű mint az USA vagy épp Ausztrália esetén. Épp ezért kellene gyakorlatilag nullára csökkenteni a dolgot, majd kiépíteni egy legális csatornát, ahol azok az országok, akik szívesen fogadnának bevándorlókat, megtehessék.

Ad Dio 2018.07.24. 15:58:37

@Fradista Utazó:

Bízzunk benne, hogy ez így is marad. Egyelőre nem tudnánk vele mit kezdeni. A helyzet nem lett semmivel sem jobb 2015 óta. Ma sincs közös stratégia...

pitcairn2 2018.07.24. 16:48:44

@Ad Dio:

semmit sem baltáztak el, a terv remekül halad:)

ne a felszínt nézd, hanem a mögöttes folyamatokat!

pitcairn2 2018.07.24. 16:50:02

@Ad Dio:

anno az euróról is ezt mondták:)

PS. de facto különben már nagyon rég van Eurozóna Afrikában:)

en.wikipedia.org/wiki/CFA_franc

Ad Dio 2018.07.24. 16:53:49

@pitcairn2:

Én nem rendelkezem sajnos a "mögélátás" képességével. A felszín (vizsgálható tények) azonban nem igazán a kívánt irányba mutatnak...

pitcairn2 2018.07.24. 17:09:42

@Ad Dio:

a lényeges fejlemények azonban igen:)

Geo_ 2018.07.24. 18:18:14

@Ad Dio: Soha sehol nem terroristáztam le a migránsokat.

Mondtam én? Te csak azokat véded, akik ezt teszik - ráadásul az érvrendszered is igencsk hasonló: pl. egy utólag meghozott törvénnyel igazolsz korábbi cselekedteteket. (ld. Szerbia, mint biztonságos ország). Na, ez a baj.
Ugyancsak fideszes módra kevered a 2015-ös helyzetet - és a migráció, mint globális folyamat kezelésének a kérdését.

"de nem ez az érv ellenük" - bocsánat, azt hittem, ismered a magyar és az európai viszonyokat. De, ez.

Geo_ 2018.07.24. 18:20:42

@pitcairn2: elég szadista dolog itt, Európában az ausztrál gyakorlatot ajánlani...

Ad Dio 2018.07.24. 19:17:16

@Geo_:

"Soha sehol nem terroristáztam le a migránsokat."

Ahogy én sem.

"Mondtam én?"

Az én számba adtad. Ok nélkül.

"Te csak azokat véded, akik ezt teszik"

Senkit nem védek. Azt fejeztem ki, hogy ebben a kérdésben egyet értek velük. Azt hiszem rosszul látod a világot. számodra ellenségek meg barátok léteznek, és ezt a párt-hovatartozás alapján osztod ki. Nem hiszem hogy túlságosan célravezető hozzáállás, de te tudod...

"ráadásul az érvrendszered is igencsk hasonló: pl. egy utólag meghozott törvénnyel igazolsz korábbi cselekedteteket. (ld. Szerbia, mint biztonságos ország). Na, ez a baj."

Megint te adod a számba. Nem mondtam ilyet és nem Szerbiára céloztam. Ahhoz hogy Szerbiába eljusson valaki Szíriából át kell azonban kelni néhány biztonságos országon. Próbáld ezt kérlek megemészteni: NEM LEHET MAGYARORSZÁGRA ENÉLKŰL ELJUTNI - hacsak nem léghajóval :-).

"Ugyancsak fideszes módra kevered a 2015-ös helyzetet - és a migráció, mint globális folyamat kezelésének a kérdését."

Mivanmivan? :-D

"de nem ez az érv ellenük" - bocsánat, azt hittem, ismered a magyar és az európai viszonyokat. De, ez."

Kettőn közül az egyik TÉNYLEG nem lát sz orránál tovább, de nem hiszem hogy én lennék az.

Ne haragudj, de ez így meddő. Civakodsz meg veszekedsz velem, érvek helyett. Mondjuk elismerem, nem túl sok érvet lehet felhozni az illegális migráció mellett, de érdemes lenne azért megpróbálni legalább... vagy hallgatni bölcsen.

Ad Dio 2018.07.24. 19:18:47

@Geo_:

Arra az Ausztrál gyakorlatra gondolsz, amit USA és Japán is használ évtizedek óta? Ami annyiból áll, hogy visszafordítják a hajókat a nyílt tengeren (meggyőződve arról, hogy van elég üzemanyaguk a visszaútra)? Ez igazán embertelen és szadista. Valóban.

Geo_ 2018.07.24. 19:38:23

@Ad Dio: Igen. Ők könnyen megteheteik, a partjaik könnyen védhetők. Európa jelenleg csak lövetni tudna - vagy gazembereknek (Erdogan, Líbiai emberkereskedők) szolgáltatják ki őket.

Geo_ 2018.07.24. 19:43:58

@Ad Dio: Próbáld ezt kérlek megemészteni: NEM LEHET MAGYARORSZÁGRA ENÉLKŰL ELJUTNI - hacsak nem léghajóval :-).

Erről beszélek. 2015-ös magyar jogszabály - az emberek pedig már itt voltak a Keletinél.

"de nem ez az érv ellenük" - bocsánat, azt hittem, ismered a magyar és az európai viszonyokat. De, ez."

Kettőn közül az egyik TÉNYLEG nem lát sz orránál tovább, de nem hiszem hogy én lennék az.

Ne haragudj, de ez így meddő. Civakodsz meg veszekedsz velem, érvek helyett.

Mea Culpa, maxima Culpa! De bocs, most nincs elég időm arra, hogy megismertesselek a népszavazás, a nemzeti konzultáció és a választási kampány anyagaival. Mert ezt tényleg nehéz azoknak elmagyarázni, akik nem ismerik a magyar valóságot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 19:53:06

@Fradista Utazó:

Meg fogsz döbbenni: szinte kizárólag az indexet olvasom. Csak én az eszemet is használom az olvasottak értelmezéséhez, nem kajálom meg mindazt a ballibbant hazugságot, amit te élvezettel behabzsolsz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 20:08:22

@Ad Dio:

"azok az országok, akik szívesen fogadnának bevándorlókat, megtehessék."

A gond csak az, hogy onnan aztán akadály nélkül jöhetnek hozzánk is. Ez jelenleg nem opció számukra a mi sokkal alacsonyabb életszínvonalunk miatt, de aki Afrikában napi 1 dollárból él, annak Magyarország is maga a Kánaán.

Ma a napi 1 dollárból élő nem tud Európába jönni, mert nem tudja megfizetni az embercsempészeket. Mihelyt azonban legálisan is jöhet az EU migránsbarát tagállamaiba, megtámogatva azzal, hogy az ENSZ alapvető emberi joggá nyilvánítja a migrációt, ők is megindulnak. Ha nem is rögtön a napi 1 dollárból élő, de mondjuk a napi 2-3 dollárból élő. Aztán a migránsbarát EU-tagállamból egyenes út vezet hozzánk, ha ott már bármi okból nem "fér el".

Aztán meg bár Németország életszínvonalát vsz. SOHA nem érjük el, jó eséllyel idővel zárul az olló, és lesznek migrik, akik beérik velünk is.

Valaki fentebb írta, de korábban én is írtam sokszor, hogy Afrika éves népszaporulata 30-40 millió fő. Ha ennek évente az 1-2%-át befogadjuk, azzal SEMMIT nem segítünk az adott országnak, Európát viszont rövid idő alatt élhetetlenné tesszük.

"mert a bevándorlás nem önmagában rossz folyamat"

A néger és arab etnikumok bevándorlása igenis rossz folyamat, mert alapvetően más kultúrkör. Épp elég gondunk van - és MÉG TÖBB lesz - a cigányainkkal, nem kell még a néger és arab csőcselék a nyakunkba.

"Hovatovább az illegális bevándorlás sem ördögtől való"

WTF? Szerintem valaki bitorolja az Ad Dio nicket. :(

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 20:11:40

@Geo_:

"Kettőn közül az egyik TÉNYLEG nem lát sz orránál tovább, de nem hiszem hogy én lennék az. "

Az, hogy melyőtök nem lát tovább az orránál, nem hit-, hanem ténykérdés. És a vaksi bizony te vagy. Nem kell elhinned, de attól, hogy a tények előtt becsukod a szemed, a tények még ott vannak.

Sajnállak nagyon:

www.youtube.com/watch?v=EUGBJA-eYEY

Geo_ 2018.07.24. 21:30:40

@Kovacs Nocraft Jozsefne: attól, hogy mondod, még nem lesz igaz. Valami tényt, véleményt?

Jól nézel ki: index.hu/video/2018/04/20/faj_borsod_fidesz_99_szazalek/

Ad Dio 2018.07.24. 21:45:50

@Geo_:

A tenger pont annyira védhető itt, mint ott. A technológia lehetővé teszi kb tetszőlegesen kicsi objektumok észlelését is. Innentől a seek-and-return csak akarat kérdése, semmi más.

Ad Dio 2018.07.24. 21:56:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ne aggódj, a gondolatok tőlem származnak és nem idegentől. Ráadásul semmiben sem különböznek a tőlem eddig hallottaktól.

A szervezett bevándorlás NEM rossz folyamat. A szervezett, legális bevándorló munkát vállal, értéket teremt, hasznot hajt a közösségnek. Persze körbe kell írni a dolgokat, ahogy az USA-ban is körbeírták, sőt még jobban. A munkavállalói tartózkodási engedély =/= uniós állampolgársággal. Ez csupán az adott befogadó országra vonatkozik, csak oda érvényes és oda is csak korlátozott ideig. Az állampolgárság megszerzése csak hosszú (8-10 éves) problémamentes időszak után válhasson lehetővé.

Az illegális bevándorlás nullára csak nagyon drasztikus módon csökkenthető. Olyan eszközökkel, amiket kultúrvilágban már nem használunk. Így együtt kell élni a jelenséggel, bár törekedni kell rá, hogy a lehető legminimálisabb legyen a volumene. A kulcsszó az, hogy kontroll alatt kell tartani a dolgot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 22:18:24

@Geo_:

"attól, hogy mondod, még nem lesz igaz. Valami tényt, véleményt?"

Na rajta!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.24. 23:12:40

@Ad Dio:

"Az illegális bevándorlás nullára csak nagyon drasztikus módon csökkenthető. Olyan eszközökkel, amiket kultúrvilágban már nem használunk."

Csak politikai elszántság kérdése, hogy nullára lehessen csökkenteni. A műszaki eszközök és a személyi állomány megvan ehhez: kerítés, infravörös kamerák, helikopterek, határfigyelő drónok, de akár alacsony pályán keringő műholdakkal is felderíthetőek lennének a határt megközelítő csoportok. Szóval nem fegyverekre, elaknásításra vagy hasonlókra gondolok, bár végszükség esetén ezek alkalmazását sem tartöm ördögtől valónak. Egy új honfoglalás szenvedő alanyává vált Európa, és egy része ezt kimondottan elősegíti. Egy korábbi hasonlatot felhasználva ez olyan, mint ha az egri várban egyesek alagutat fúrnának a beszivárgő török katonák számára. Ez ellen a honfoglallás ellen vagy védekezünk, vagy 100 éven belül vagy még hamarabb kisebbséggé válunk a saját kontinensünkön. De itt nem lesz vége, mert egyre fogyatkozó kisebbség leszünk.

"Így együtt kell élni a jelenséggel, "

Nem kell. Van lehetőség a megakadályozására. Csak elszántság dolga.

" A szervezett, legális bevándorló munkát vállal, értéket teremt, hasznot hajt a közösségnek."

És idővel - megfelelő fertilitási ráta esetén, ami jelen esetben adott - a maga képére formálja azt.

Az ember nem csak "termelőeszköz". Egyfelől egy nemzet, egy kultúra, egy történelem hordozója. Ez semmisül meg az idegen rasszok bevándorlása révén. Másfelől az elavult vagy szükségtelenné vált gépet le lehet cserélni vagy simán ki lehet dobni. A már szükségtelenné vált bevándorlót nem.

Nézd meg Németországot és a török vendégmunkásokat, akik azóta is ott élnek, mára állampolgárok lettek. Anno a németek úgy képzelték el, hogy majd amikor már nem kellenek, hazamennek - de nem mentek. :D

"Az állampolgárság megszerzése csak hosszú (8-10 éves) problémamentes időszak után válhasson lehetővé."

A többség számára elérhető lesz, és ez a lényeg. Aztán meg mi az, hogy problémamentes? Ráadásul az elmúlt évek terrorakcióiból kiderült, hogy igen gyakran másod-harmadgenerációs iszlám bevándorlók követték el őket.

Kva nagy rövidlátásra vall, hogy a jelenlegi munkaerőigények alapján akarnak munkaerőt importálni - már ha ez az igazi cél, amit erősen kétlek. Egyfelől lehetne Kelet-Európából is hozatni vendégmunkásokat, miért nem jó az ukrán munkaerő? Az ukránok túl képzetlenek a bantu négerhez vagy az analfabéta arabhoz képest? Másfelől nem lesz mindig ekkora igény a képzetlen munkaerőre, már ha egyáltalán van ma is. Még csak most indul be igazán a robotizálás, AI és egyebek. Már középtávon munkanélküliség várható sok szakmában és munkahelyen. Mi lesz akkor a becsábított, majd állampolgárrá vált arab és néger munkaerővel? (Teszem hozzá, ezek éppen nem munkaerők, hanem a szoc. hálón élősködnek, de mindegy.) Radikalizálódni fognak, sokkal erősebben, mint ahogy azt ma látjuk, mert sokkal többen is lesznek.

Ez lesz Európában is:

youtu.be/vMXU5pjhPTM?t=7m43s

Tényleg ez kell Európának?

Nem katasztrófa a népesség csökkenése. Ha csökken az élő munkaerő iránti igény, akkor még hasznos is lehet. Egy átmeneti probléma megoldásáért nem túl hasznos dolog örökre megváltoztatni Európa arculatát és etnikai összetételét, gyakorlatilag megsemmisíteni Európát, ahogy mi ismerjük.

Geo_ 2018.07.24. 23:47:30

@Ad Dio: Nem egészen... Motorcsónakokkal, kis hajókkal nem indulhatnak el oda - s nekik vannak kiépített táboraik, ahol "pihentetik" a bevándorolni szándékozókat - s a szám is sokkal kisebb.

Geo_ 2018.07.24. 23:50:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne: szadista hülyegyerek: nem vetted észre, hogy neked kellene tényszerűen érvelned? S különben is kussolj már: Szvatopluk egyenesági leszármazottja vagyok, úgyhogy nyugodt szívvel kússzál vissza az Etelközbe vagy még távolabb.

chrisred 2018.07.25. 05:25:03

@Ad Dio: Nekem a kontrollált illegális bevándorlás fából vaskarikának tűnik. Oké, hogy a gyakorlatban nem lehet nullára leszorítani, de akár a bűnözés esetében, törekedni kell rá.

chrisred 2018.07.25. 05:32:02

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "És idővel - megfelelő fertilitási ráta esetén, ami jelen esetben adott - a maga képére formálja azt."

Erre nem nagyon lehet példákat találni. Ha egy másik kultúra bevándorlás útján kiszorított egy másikat, akkor eleve erőszakosan és szervezetten csinálta, és a sikerének az volt a kulcsa, hogy technikailag fejlettebb volt.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 06:42:26

@Geo_:

"szadista hülyegyerek: nem vetted észre, hogy neked kellene tényszerűen érvelned?"

Akkor miért nem érvelsz végre tényszerűen?

gigabursch 2018.07.25. 07:08:06

@chrisred:
Mert semmi sem indokolja a hotspotok létesítését.

gigabursch 2018.07.25. 07:12:18

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Igen, igen igazad van, nem írtam oda, hogy:
"...gondolkodni képes, a politikai lózungokon megvezetett, eleinte a migrikért aggódó, de később megvilágosuló emberek..."

gigabursch 2018.07.25. 07:18:13

@Geo_:
Szvatopluk...
Szolgák közt a legbénább...
Ki mire büszke...
:-)

gigabursch 2018.07.25. 07:23:52

@chrisred:
Koszovó?
Szerb kultúra repült, albán jött.
Csak szimpla kiszüléssel.

De ugynez mondható el tömegesen francia nagyvárosokra is.

chrisred 2018.07.25. 07:40:54

@gigabursch: Mert a 400 éves török megszállásnak semmi köze nem volt hozzá, ugye? :)

A francia városokkal kapcsolatos gondolat értelmezhetetlen, legfeljebb a Komszomolszkaja Pravdában lehet érv.

chrisred 2018.07.25. 07:53:21

@gigabursch: Legfeljebb az, amire reagáltam, hogy a határátlépők ellenőrzését és a tartózkodáshoz szükséges eljárások lefolytatását nem az Unió belső országaiban, hanem a határországokban lenne értelme lefolytatni.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.25. 07:55:41

@chrisred: Ezt szívta meg Olaszország és Görögország. Most ott dekkol náluk az összes migráns, mert a többségüknek semmilyen irata nincs, így az is kérdéses, egyáltalán hová kellene őket visszaküldeni. Más EU-s országok pedig köszönik, nem kérnek belőlük.

Ad Dio 2018.07.25. 07:56:18

@chrisred:

Ez így pontos megfogalmazás.

A lényeg az, hogy tudomásul kell venni: aknazárak meg automata gépfegyverek nem használhatóak, így lesz illegális bevándorlás. De minden felhasználható eszköz fel is használandó.

chrisred 2018.07.25. 08:09:37

@Fradista Utazó: Igen, de ez az Unió jelenlegi felépítésének a csődje. Bazi nagy naivitás (politikusok esetében idiotizmus) volt arra építeni, hogy az egyes tagállamok bürokratikus szervezetei önmaguktól törni fogják magukat azért, hogy egy másik tagállam bürokratikus szervezetétől feladatokat vegyenek át, hogy azt tehermentesítsék. Hiszen még azokat a feladatokat is igyekeznek elhárítani, amik eleve hozzájuk tartoznak. Ezek a szervezetek mindig is így működtek.

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.25. 08:25:58

@Ad Dio:
Mi az, hogy nem használható????
A világon sok helyen ma is használják őket, sőt a túlnyomó részén ezt csinálják...

chrisred 2018.07.25. 08:35:33

@Berelhetoreklamfelulet: De azért én örülök, hogy Európában élek, és nem a világnak azon a részein.

Ad Dio 2018.07.25. 08:39:05

@Berelhetoreklamfelulet:

Mert nem vagyunk állatok. Azért.

Csatlakozom Chrisred-hez: nem bánom hogy nem minden eszköz használható ami rendelkezésre áll.

Szerencsére a helyzet messze nem olyan súlyos, hogy szükség lenne rá. Ha a politikai akarat végre megszületne, az illegális migráció, a mostani nyomás mellett simán kontrollált szintre csökkenthető lenne (párezer ember évente átcsúszik, akkor mi van?).

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.25. 09:17:43

@Ad Dio:
Szóval te le állatoztad azoknak az országoknak a lakóit, akik ide menekülnek?
Szépen vagyunk, te rasszista fasz...

chrisred 2018.07.25. 09:24:25

@Berelhetoreklamfelulet: Szimpla szövegértési probléma. Azokat állatozta le, akik ilyen eszközöket használnak.

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.25. 09:29:17

@chrisred:
Jah, csak - a tények alapján - pont azoknál a népcsoportoknál (is) bevett szokás ez, szimpla semmi világismeret de azért pofázok probléma...

chrisred 2018.07.25. 09:37:10

@Berelhetoreklamfelulet: Nem a népcsoportoknál, hanem a hatalmi elitnél. Nem minden észak-koreai lakos irtja a saját népét, csak a komcsi vezetés.

Geo_ 2018.07.25. 09:40:57

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

"Szóval nem fegyverekre, elaknásításra vagy hasonlókra gondolok, bár végszükség esetén ezek alkalmazását sem tartöm ördögtől valónak. "

Közben pedig azt is leírtad, hogy valójában a kerítésre sem lett volna szükség.

Bár tényleg egyetlen tárgyi tévedésemről sem írtál, vedd már észre: ezek a megoldások olyanok, hogy homokzsákolsz árvíz idején - közben pedig nincsenek elárasztható területek, a vízgyűjtő területeken letarolták a fákat, így a víz lassítás nélkül zuboghat a folyókba.
Ha pedig elveted a szabályozás, megelőzés eszközeit - akkor egyre magasabb gátakat kell emelned, egyre több pénzért - s ezzel egyre sérülékenyebb leszel, mert az igazán nagy hullámot nem tudod kivédeni.
Az emberiség történelme egyben a migráció története. Ez ma is folyik - falvakból a nagyvárosokba, országokból országokba. S légy nyugodt: Magyarországra nem akar jönni senki.

pitcairn2 2018.07.25. 09:50:08

@Geo_:

inkább ezt elemezd ki:)

Germany's 'Marshall Plan with Africa'

www.devex.com/news/germany-s-marshall-plan-with-africa-90152

hisz az általad egy kézlegyintéssel intézett, "fake news"-nak minősített new american cikk már két évvel ezelőtt megjövendölte ezt:)

pitcairn2 2018.07.25. 09:51:32

@Geo_:

bántóan alacsony ennek a központilag generált "vitának" az intellektuális színvonala és ez mindkét "oldalra" vonatkozik...

pitcairn2 2018.07.25. 09:55:40

@Geo_:

megjegyzem a Bundesbank elnök is roppant érdekesen választott magának anno szakmai gyakorlatot...

"During his studies Weidmann had internships at the Banque de France and the National Bank of ____Rwanda____. (!!!!!)"

en.wikipedia.org/wiki/Jens_Weidmann

2019 után valószínűleg ő fog az Európai Központi Bank élére kerülni...

pitcairn2 2018.07.25. 09:59:40

@Geo_:

Europe readies its ‘Marshall Plan’ for Africa

The head of the European Investment Bank wants the EU to treat African countries as closer economic partners.
www.politico.eu/article/europe-readies-its-marshall-plan-for-africa/

pitcairn2 2018.07.25. 10:02:58

@Geo_:

Development days: Next EU budget must include 'Marshall Plan for Africa', says European Parliament President Antonio Tajani

www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/development-days-next-eu-budget-must-include-marshall-plan-africa-says-tajani

pitcairn2 2018.07.25. 10:05:12

@Geo_:

European Investment Bank grants €100mn in first loan to Afreximbank
www.gtreview.com/news/africa/european-investment-bank-grants-e100mn-in-first-loan-for-african-trade/

stb...

szerintem totál egyértelmű, hogy miről szólt az utóbbi 2 évben a bántóan alacsony intellektuális színvonalon futtatott nyilvános shitshow:)

az európai közvéleményt már előkészítették az Európán kívüli programokra...

Geo_ 2018.07.25. 10:08:17

@pitcairn2: az európai közvéleményt már előkészítették az Európán kívüli programokra...

Akkor: ez helyes

pitcairn2 2018.07.25. 10:11:12

@Geo_:

egyesek ezt már 2016 márciusában megjövendölték...

"A new “Marshall Plan” to radically redesign whole regions of the world and impose regional government"

www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/22793-refugee-crisis-using-chaos-to-build-power

lezlidzsi84 2018.07.25. 10:23:07

@Berelhetoreklamfelulet: Mielőtt lefaszoznád a másikat, akár el is olvashatnád amit ír. Ez volt az első és az utolsó figyelmeztetés, ha nem moderálod magad, kiszórom a hozzászólásaidat.

Geo_ 2018.07.25. 10:38:26

@pitcairn2: Kínával lesz ott konfliktus - az USA pedig várhatóan passzív lesz Afrikában

pitcairn2 2018.07.25. 11:21:46

@Geo_:

szvsz

békés egyetértésben fognak ott dolgozni Kínával:)

az USA meg egy csinos USD válság felé halad, amely az álmoskönyv szerint nyersanyagár robbanást és USD válságot jelent, ami fantasztikusan jó az afrikai államoknak

pitcairn2 2018.07.25. 11:23:39

@pitcairn2:

jav.:

....amely az álmoskönyv szerint nyersanyagár robbanást és az USD-ben denominált adósságok elinflálását jelent, ami fantasztikusan jó az afrikai államoknak.....

pitcairn2 2018.07.25. 12:06:13

@Geo_:

az államcsőd felé haladó USA fiskális/monetáris pályát elnézve különben szerintem nem az a kérdés, hogy lesz e nemzetközi szerepet felvállaló európai hadsereg, hanem az, hogy mikor lesz....

a kínai tőke mellé pedig az indiai tőke is nagyon gyorsan felsorakozhat...

india africa development

soo.gd/IzZY

minden adott ahhoz, hogy viharos gazdasági fejlődés legyen Afrikában az elkövetkező évtizedekben...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 12:12:48

@Ad Dio:

"Szerencsére a helyzet messze nem olyan súlyos, hogy szükség lenne rá. "

Ebből a megjegyzésedből azért arra következtetek, hogy szerinted is van az a helyzet, amikor nincs mese, be kell vetni őket. Pl. ha már nem elegendőek a békés eszközök. Messze nem ugyanaz, de gondolj pl. az izraeli határt ostromló "békés" palesztin tüntetőkre.

Azzal persze egyetértek, hogy a helyzet MÉG nem olyan súlyos. Nagyon remélem, hogy soha nem is lesz, mert a fene sem szeretne emberekre lőni.

chrisred 2018.07.25. 12:23:33

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "Az ember nem csak "termelőeszköz". Egyfelől egy nemzet, egy kultúra, egy történelem hordozója. Ez semmisül meg az idegen rasszok bevándorlása révén."

Érdekes, hogy ezek a magvas gondolatok soha nem jelentkeznek Izrael állam megalakítása kapcsán. Viszont ők lesznek a jófiúk, ha lövöldöznk kezdik az őslakosokat.

pitcairn2 2018.07.25. 12:28:57

@chrisred:

lehet, hogy az csak a jövendő világállam prototípusa elvégre remekül kikísérleteztek ott, hogy hogyan lehet egységes nemzetet formálni totálisan különböző kulturális és nyelvi hátterű emberekből:)

pitcairn2 2018.07.25. 12:30:38

@chrisred:

minden abba az irányba halad:)

pitcairn2 2018.07.25. 12:31:44

@chrisred:

inkább a hozzáállás volt más

pitcairn2 2018.07.25. 12:32:54

@chrisred:

pl. a karibi bevándorlás kapcsán ne felett el az "Amerika az amerikaiék" doktrína USA megvalósítását a karibi térségben, pl. a Nagy Antillák megszállását...

gigabursch 2018.07.25. 12:37:13

@chrisred:

Francia városok és a pravda.
Menj el oda és magad is megtapasztalod. Tudod: Az általatok el nem ismert no go zónák.

Ami Koszovót illeti:
toriblog.blog.hu/2008/03/02/demografiai_valtozasok_koszovoban_az_elmult_800_evben

Pontosan úgyanúgy csinálták a kiszülést, mint Partiumban a románok.
A helyiek elmentek/elfogytak, ezt követően betelepítés, a saját egyházzal (ez egyébként mindig veszedelmes, ha a betelepülők hozzák az egyházukat!), majd utána kiszorítósdi (etnikai agresszió) és kiszülősdi.

S tádám...
Vajon mi megy a no go zánákban? Kiszorítósdi, kiszülősdi, saját egyház.

gigabursch 2018.07.25. 12:38:30

@pitcairn2:
Szerintem ne erőlködj okostelefonon. Ez mindig mindenkit szivat...

gigabursch 2018.07.25. 12:40:37

@chrisred:
No, ebben 100%-ban egyetértünk.

chrisred 2018.07.25. 12:50:34

@gigabursch: Már hogyne ismernék el nogo zónákat? Ez egy eltartott kisujjú, tudálékoskodó megnevezés. Régen úgy hívtuk az ilyet, ahová a postás is puskával jár. Magyarországon jó párban voltam.

"A helyiek elmentek/elfogytak,"

Na de miért mentek el a helyiek, könyörgöm? Ennyire nem ismerős a történelemből a rigómezei (Kosovopolje) csata, mármint a második? Az a terület a háború és a pestis miatt szinte teljesen lakatlanná vált.

Ad Dio 2018.07.25. 13:00:18

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ha élet halál kérdésévé válik az ügy, ott minden megeshet, de szerencsére még nem tartunk ott.

Ahhoz hogy Európa az maradjon amilyenné tettük, el kell kerülni mind a népességcserét, mind az elembertelenedést. Azért kellene itt az elején határozottan véleményt formálni, és kialakítani egy működő rendszert.

És ezért gondolom azt, hogy nem elég határőrizetre koncentrálni, kell a másik láb is, vagyis ki kell nyúlni Afrika felé és gondviselővé kell válni, egyedül nem fognak megbirkózni a kialakuló helyezettel.

pitcairn2 2018.07.25. 13:02:36

@Ad Dio:

"ki kell nyúlni Afrika felé"

az egész huszadrangú shitshow a hozzá kapcsolódó bántóan alacsony intellektuális színvonalú "vitával" (kackac...) erről szólt/szól:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:04:01

@gigabursch:

a "no go" zónákat az un. "jóléti" állam szociális politikái alakítják ki:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:06:07

@gigabursch:

a nagyvárosi bevándorlóid azonban igen gyorsan frankofónná váltak és az eredeti gyökereiktől is gyorsan elszakadtak...

akár úgy is mondhatjuk, hogy identitászavarba kerültek és gyökértelenné váltak...

pitcairn2 2018.07.25. 13:07:36

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

a "helyzetet" mesterségesen generálták geopolitikai célok mentén

a kivitelezés zseniális, minden adott a teljes sikerhez:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:09:55

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

ja és nem az a cél ami miatt végtelenítve jajongtok...

még nem...

az talán majd 50-100 év múlva lesz aktuális és szép fokozatos lesz

jóformán fel se fog tűnni már az érintetteknek...

most csak a szupranacionális integrációkra épülő globalizáció új fokozatba kapcsolása van napirenden...

pitcairn2 2018.07.25. 13:11:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

és persze az un. "nemzeti" ellenállók is el fogják játszani a maguk szerepét az EU centralizáció elmélyítésében (de facto közös hadsereg, határvédelem, külpolitika) és az EU-n kívüli programok megindításában...

pitcairn2 2018.07.25. 13:14:58

@gigabursch:

további különbség:

a migráció a másik oldalon is szétveri a tradicionális társadalmakat

sőt talán ott még nagyobb a pusztítás...

képzeld el azt, amikor visszalátogatnak a rokonokhoz az "elnyugatosodott" bevándorlóid...

már jó esetben is csak törve beszéli a helyi nyelvet, körberöhögik a helyi "vaskalapos" szokásokat, kérkednek a gazdagságukkal és a jó életükkel, stb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 13:17:14

@Ad Dio:

"Ha élet halál kérdésévé válik az ügy, ott minden megeshet, de szerencsére még nem tartunk ott."

Mire a politikusok ráeszmélnek arra, hogy az ügy élet-halál kérdésévé vált, már rég nem lesz az, mert addigra eldőlt a harc. Mert ez bizony harc lesz akkor is, ha nem fegyverekkel vívják meg.

"el kell kerülni mind a népességcserét, mind az elembertelenedést. "

Az előbbi csak az utóbbi árán lehetséges. Mert mégis mit teszel, amikor a bevándorláspárti sajtó kisgyerekét karjában tartó arab vagy néger migráns képével próbálja sokkolni az olvasót? - miközben azt már nem tudja az olvasó, meddig kellett a fotósnak keresgélnie, mire talált egy alanyt a képhez.

Többször leírtam, hogy Afrika éves szaporulata 1-2%-ának befogadása már középtávon tönkreteszi Európát, miközben az ottani gondokon jottányit sem segít. Mégis embertelennek vagyunk kikiáltva, ha azt az 1-2%-ot nem fogadjuk be.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 13:18:51

@Ad Dio:

"ezért gondolom azt, hogy nem elég határőrizetre koncentrálni, kell a másik láb is, vagyis ki kell nyúlni Afrika felé és gondviselővé kell válni, egyedül nem fognak megbirkózni a kialakuló helyezettel."

Ebben természetesen teljesen igazad van.

pitcairn2 2018.07.25. 13:21:32

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

ez a sztori nem a "befogadásról" szól:)

sokkal nagyobb ívű annál...

ez nem egy földhözragadt bullshit:)

Germany's 'Marshall Plan with Africa'

www.devex.com/news/germany-s-marshall-plan-with-africa-90152

pitcairn2 2018.07.25. 13:22:46

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

itt az ideje, hogy összeboruljatok az "ellenfeleitekkel" és befejezették ezt az úgynevezett "vitát":)

hisz az egész hajcihő mindig is csak erre ment ki:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:36:03

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

de az afrikai Marshall terv kapcsán már a magyar médiában is ezerrel folyik az előkészítés:)

afrika marshall terv

soo.gd/eHOW

attól tartok, hogy a mezőgazdasági védővámok és az agrártámogatások hamarosan a múlt ködébe fognak veszni...

de sebaj jó alkú ez ha nem gyünnek a migráncsok:)

Ad Dio 2018.07.25. 13:37:40

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Az hogy ki minek "kiált ki" bárkit, az engem teljesen hidegen hagy. Minden ideológiának vannak szélsőségesei. Akadtam már olyan vegetáriussal össze, ki kerek perec lekannibálozott kezemben egy hamburgerrel :-).

Az embertelenség NEM ott kezdődik, amikor azt mondja egy kultúra, hogy "márpedig nem fogadom el, hogy tömegek erőszakolják magukat rám" hanem ott ha azt mondom, hogy "ejtek a problémájukra, de ha közel jönnek lövök". Ha Európa a maga erejével tesz dolgokat az Afrikai helyzet megsegítésére, DE közben keményen védi a határait az általa nem kívánt illegális mográció ellen, ez számomra - és azt hiszem a normális többség számára is - elfogadható és nem embertelen alapállás.

chrisred 2018.07.25. 13:40:23

@Ad Dio: Szerintem Európa legnagyobb problémája és legsúlyosabb identitásbeli problémája a nyugati és keleti fele közötti ellentét. Ami nem gazdasági, hanem a történelmi fejlődés különbségéből adódó társadalmi ellentét, ami értékrendben és a közélettel kapcsolatos szemléletben nyilvánul meg. Ha nem sikerül közelebb hozni egymáshoz a kontinensnek ezt a két arcát, akkor félő lesz, hogy Ázsia határai már nem csak ideiglenesen, hanem örökre a Lajtánál és az Oderánál lesznek.

pitcairn2 2018.07.25. 13:40:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

és persze az európai hadsereg előkészítése is ezerrel folyik

még a magyar médiában is:)

európai hadsereg

soo.gd/viBD

hatalmas lendületet adott ennek a projektnek a migráncs-hiszti:)

pitcairn2 2018.07.25. 13:41:42

@chrisred:

juj!!! legalább ezt a mémet hanyagoljuk itt:)

gigabursch 2018.07.25. 13:48:33

@pitcairn2:
Tudom. sajnos.
A 84-ben disszidált nagynéném előadta (tavaly), hogy hogyan kell ünnepelni a Karácsonyt, mert Új Zélandon az mennyivel jobb és más és...
Illedelmesen megköszöntem neki az értékes hozzászólását.
Elmondta, hogy mélységesen felháborodik azon, hogy mennyire nem értettük meg az idők szavát és emiatt tűnt el az SZDSZ, holott...
Itt, ezen a ponton megkértem, hogy vagy abbahagyja, vagy oda megy haza ahova akar, de amíg ennyi a sütnivalója, addig jobb ha békésen eltakarodik a szemem elől.

gigabursch 2018.07.25. 14:00:05

@chrisred:
Cimbora!
Legalább nézz már megy egy földrajz térképet.
Te is beleesel abba a hibába, hogy félanalfabéta politikusok szavát követed.
Európa kellős közepe: Magyarország. Még mindig... Brüsszel: Periféria. Még mindig...
Ehhez a Magyarországhoz képest értelmezhető csak É-K-D-NY Európa.
Ez egy alsó tagozatos gyereknek gond nélkül megy, de amint feljebb hágnak egyesek a tudomány létráin - olybá tűnik - egyre nehezebb lesz a térkép elemzése, főleg minél többet ugathatnak róla a médiában.
De akiknek ennyire nem megy a térkép, azok meg miért akarnak világpolitikát játszani?!?!?...

No mindegy...
Egy biztos: A régi komcsi szöveg a "hanyatló és haldokló nyugatról" sajnos mára - bár teljesen más formában - realitás.

chrisred 2018.07.25. 14:04:07

@gigabursch: Mi volt nehezen értelmezhető abból, amit a kontinens nyugati és keleti feléről írtam? Elárulom neked a nagy titkot, általában bármit, amit megfeleznek, a közepe táján választják ketté.

chrisred 2018.07.25. 14:05:14

@gigabursch: Oké, a nyugat ezen a héten is meghalt egyszer. Túl vagyunk rajta. :)

Ad Dio 2018.07.25. 14:27:59

@chrisred:

Részben egyetértek. Viszont szerintem ez különbség kifejezetten a gazdasági különbség következménye. Maslow motivációs piramis...

Ad Dio 2018.07.25. 14:29:34

@chrisred:

Számomra sokkal problémásabb az É-D különbség. Ott ugyanis szimpla gazdasági okokkal aligha lehet magyarázni az egyre növekvő különbségeket.

pitcairn2 2018.07.25. 14:34:28

@Ad Dio:

az USA analógia alapján a legdinamikusabb európai megarégió Dél-Európa lesz:)

en.wikipedia.org/wiki/Sun_Belt

annál is inkább mivel ez fog a legjobban profitálni az Afrikának és a Közel Keletnek összegründolt Marshall tervekből:)

pitcairn2 2018.07.25. 14:35:49

@Ad Dio:

különben most leginkább Németországban fújtak eszközpiaci buborékokat Európában

a következő gazdasági lejtmenet nem a perifériát, hanem az európai centrumot fogja telibe találni

chrisred 2018.07.25. 14:43:49

@Ad Dio: Mint Mediterráneum vs Skandinávia? Szerintem az sokkal inkább kézzelfogható, éghajlati, környezeti hatásokkal magyarázható hatás, ami az emberek mentalitásában és a társadalmi viselkedésében jelentkezik.. Mint Mexikó és Kanada. Talán a klímaváltozás megoldja, ha északon is állandósulnak a harminc fok feletti nyarak.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.25. 19:13:10

@gigabursch:

Nem tudom, pontosan miről van szó, mert chrisred barátunkat egy ideje újra szűröm, de szerintem többféle "közepet" érdemes megkülönböztetni. Van egyszer a földrajzi vagy geometriai közép (ennek is létezik több különféle változata), aztán van a gazdasági, politikai és kulturális közép, amelyek nem is feltétlenül esnek egybe.

Ha szigorúan a földrajzi/geometriai közepet nézzük, akkor az valahol Fehéroroszországban ill. Fehéroroszország és Oroszország környékén van attól függően, miféle középre gondolunk.

Ám ha politikai vagy kulturális középről beszélünk, akkor közel jársz az igazsághoz, hiszen mindkét téren valahol félúton vagyunk Kelet és Nyugat között.

pitcairn2 2018.07.25. 20:42:34

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

és mégis hogyan?

itt nincs szűrő funkció

különben is remekül "elvitatkoztok", hisz nincs lényegi különbség a végcélban...

akár ódát is énekelhetnétek együtt az EU centralizáció elmélyítéséről:)

gigabursch 2018.07.25. 21:03:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Sokféle értelmezése van Európa közepének, mind a Kárpát-medencében van.
Elég alaposan kiveséztük geodéziából.

Ad Dio 2018.07.25. 22:53:20

@pitcairn2:

Azért az USA egy sokkal homogénebb kultúra, ahol sem nyelvi sem kulturális különbségek nincsenek olyan módon jelen, mint Európában. Kétlem hogy ez a forgatókönyv 1:1 áthozható lenne. Persze meglátjuk.

pitcairn2 2018.07.25. 23:05:55

@Ad Dio:

én inkább úgy fogalmaznék, hogy itt ez lassabban indul be, de már sínen van, elvégre tömött sorokban mennek délre nyaralni az északiak és egyre többször ingatlant is vesznek, hosszabb ideig is maranak

Ad Dio 2018.07.25. 23:13:04

@pitcairn2:

De vajon akarnak-e göröggé, olasszá, spanyollá válni?

gigabursch 2018.07.26. 07:08:31

@pitcairn2:

Szóval: Tanulmányaim során geodéziából eléggé előkerült, hogy hol is van Európa, mint kontinens közepe, azokkal a vitákkal együtt, hogy meddig terjed Európa (Ebben épp ezen a blogon - legalább - egyszer már szóbahozott Elbrusz kérdéskör is bennefoglaltatik, valamint az, hogy milyen térképezési rendszer, milyen vetület, milyen alapgeodid, stb).

Van bőven többféle megközelítés is (még olyan is, hogy szimplán a hosszúsági és szélességi fokok numerikus átlaga hol van), de egy dolog biztos: olyan ~15 féle megközelítés és mind a Kárpát-medencébe eső középpontok.
A legtöbb egyébként egy Temesvár-Szeged-Debrecen háromszögbe esik, de van ami ettől azért érdemben eltér.

lezlidzsi84 2018.07.26. 10:25:52

@pitcairn2:
@gigabursch:
Posztötletek mindenhol :)

lezlidzsi84 2018.07.26. 10:39:12

@chrisred: Ezt nagyon erősen előhozta a 2015-ös migrációs krízis, a német lapok facebookos és egyéb kommentszekciójában elég szépen megmutatkozott, hogy mást jelent "nyugatnak" és "keletnek" ugyanaz a problémakör. "Nyugaton" nem igazán értették sokan, hogy a "keleti" társadalmakban nincs meg az a 40-50 évnyi integrációs illetve együttélési tapasztalat, illetve a gyengécske gazdaság illetve középosztály sem igazán arra predesztinálja ezeket a társadalmakat, hogy hirtelen hasonló mennyiségben fogadjanak be idegen népcsoportokat. "Keleten" meg azt nem értették sokan, hogy miért akarja a "nyugat" megöngyilkolnia magát az "erőszakoló migránsok" befogadásával, miközben nem voltak tisztában ennek történelmi hátterével, illetve azzal, hogy egy német kevésbé viszonyul ellenségesen egy közel-keletihez, mivel mindjuk osztálytársai, munkatársai egy része pl. török, és túl sok baja nincs velük. (Az más kérdés, hogy a 2015-ös hullámot egy kicsit benézték Merkelék, épp a menekültekkel kapcsolatos történelmi tapasztalataik nyomán, de azóta azért korrigáltak is ezen a politikán.)

pitcairn2 2018.07.26. 13:48:12

@lezlidzsi84:

rendkívül jól összefoglaltad a zsurnaliszták által terjesztett felszínes verziót:)

pitcairn2 2018.07.26. 13:50:04

@lezlidzsi84:

megjegyzem az "idegen népcsoportoknak" eszük ágában sem volt idegyünni a szociális segélyeket/juttatásokat látva, az un. "menekülteket" ugyanis leginkább ez a szempont orientálta:)

pitcairn2 2018.07.26. 13:52:03

@lezlidzsi84:

+ végre nyíltan színt vallottak az érdemi célok kapcsán:)

Germany's 'Marshall Plan with Africa'
www.devex.com/news/germany-s-marshall-plan-with-africa-90152

en.wikipedia.org/wiki/Eurafrica

pitcairn2 2018.07.26. 15:17:27

@lezlidzsi84:

de nem meglepő módon a németek buzognak a legjobban:)

Afrika Marshallplan

soo.gd/OHy6

évszázados álmok válnak valóra...

en.wikipedia.org/wiki/Eurafrica

lezlidzsi84 2018.07.26. 18:50:18

@pitcairn2: Melyik újságban olvastad? :)

pitcairn2 2018.07.26. 19:33:34

@lezlidzsi84:

a csapból is ezek a klisék folytak csak a "konteószájt" newamerican-hoz hasonló ...-ista (tetszés szerint kitöltendő rész...) szájtok mutattak rá arra már 2016-ban, hogy gyönyörű kis geopolitikai projektnek tűnik ez:)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.27. 06:42:19

@lezlidzsi84:

"azóta azért korrigáltak is ezen a politikán"

Mit is korrigáltak? Hogy most a törökökkel végeztetik el a piszkos munkát?
Hogy Merkel úgy szüntetné meg az illegális migrációt, hogy legalizálná azt?

Persze a választások után SZÓBAN valóban van némi változás. Pl. zárt befogadó táborok létesítésének terve, aminek most tapsol a német sajtó, miközben 2015-ben az ugyanilyen magyar táborokkal kapcsolatban az egész német politika és sajtó lenácizott bennünket. MIcsoda változás, valóban!

Ezért mikor is kértek bocsánatot a németek Magyarországtól? Megjelent a német sajtóban akár egyetlen "rehabilitáló" írás? Ugyan már!

lezlidzsi84 2018.07.27. 07:02:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Például az ellenőrizetlen beengedés megszüntetése, eljárások felülvizsgálata változás, és változás van a Wilkommenskulturban is...

"Pl. zárt befogadó táborok létesítésének terve, aminek most tapsol a német sajtó, miközben 2015-ben az ugyanilyen magyar táborokkal kapcsolatban az egész német politika és sajtó lenácizott bennünket. MIcsoda változás, valóban! "

Igen, ez változás, ahogy te is írod.

"Ezért mikor is kértek bocsánatot a németek Magyarországtól? Megjelent a német sajtóban akár egyetlen "rehabilitáló" írás? Ugyan már"

A német sajtó egyébként a változás fő kerékkötője: sem ők, sem Merkelék nem szívesen ismerik be, hogy tévedtek, ahogy ezt egyébként már kiveséztük itt a kommentszekcióban:
pangea.blog.hu/2017/10/29/hany_magyar_el_nemetorszagban

Egyébként a konzervatívabb (jellemzően CSU-hoz köthető) sajtóorgánumokban azért volt róla szó, hogy a helyzet egyáltalán nem olyan fekete-fehér, mint hogy a német sajtó jelentős része beállította.

gigabursch 2018.07.27. 07:16:51

@lezlidzsi84:
Az nem német, az csak németországi...

(ennek megfelelően az index is csak magyarországi sajtó)

pitcairn2 2018.07.27. 08:39:23

@lezlidzsi84:

az un. EU "menekültpolitika" (kackac...) kapcsán szerintem sarkítva két plauzibilis interpretáció van:

1. komplett idióták dolgozták ki (hát ez nem valószínű...)
2. "Trójai falónak" szánták az integráció elmélyítése érdekében (ez bizony totálisan logikus...)

lezlidzsi84 2018.07.27. 09:18:46

@gigabursch: Rég nem kapott ekkora dicséretet az index :D

lezlidzsi84 2018.07.27. 09:22:39

@pitcairn2: Sarkítva. Van valami a "trójai falóban", ugyanakkor ez az igen nagyfokú előrelátást feltételező forgatókönyv kicsit kockázatos egy ilyen különböző háttérrel, széttagolt politikai és választási rendszerekkel rendelkező, de alapvetően demokratikus működésű országcsoport esetében (lásd pl. a német választásokat).

pitcairn2 2018.07.27. 09:46:42

@lezlidzsi84:

az EU története tele van igen nagyfokú előrelátást feltételező kockázatos forgatókönyvekkel:)

Origins of the EU - An Old Idea
euquestion.blogspot.com/2015/11/origins-of-eu-old-idea.html

a német egység kialakítása nyomán megálmodott "blueprint" is az 1930-as évekre datálódik

The United States Of Europe And Other Papers
by Sir Arthur Salter

Publication date 1933
archive.org/details/unitedstatesofeu013102mbp

Arthur Salter, 1st Baron Salter
en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Salter,_1st_Baron_Salter

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.27. 14:11:03

@lezlidzsi84:

"Egyébként a konzervatívabb (jellemzően CSU-hoz köthető) sajtóorgánumokban azért volt róla szó, hogy a helyzet egyáltalán nem olyan fekete-fehér, mint hogy a német sajtó jelentős része beállította."

Nyilván nem annak a sajtónak a bocsánatkérését hiányoltam, amelynek nem is lett volna miért bocsánatot kérnie.

"A német sajtó egyébként a változás fő kerékkötője"

Túlbecsülöd a sajtó hatalmát. Nem a sajtó, hanem a mögötte álló érdekek és erők számítanak. Mellesleg akkoriban Merkel maga sem védte meg Magyarországot a zárt táborok miatt, sőt pár hónapja durván támadta a magyar kormányt a keleti-pályaudvari dolgok miatt.

Nézd, Merkel határozottan bevándorláspárti, és csak annyit engedett, amennyit a hatalmon maradáshoz feltétlenül kellett.

"Például az ellenőrizetlen beengedés megszüntetése"

nemrég olvastam valahol, hogy a kb. 850km-es osztrák-német határon csak pár határátkelőhelyen van állandó ellenőrzés, a többin az jön be, aki akar, mert csak "mélységi ellenőrzés van". Sajnos nem találom az írást, de jól emlékszem rá.

gigabursch 2018.07.27. 14:26:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Sőt! A tapasztalat is ezt mutatja.
Elvétve van ellenőrzés.
Oka: Nincs r ember, kapacitáshiány van.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.27. 14:31:31

@gigabursch: Felesleges az ellenőrzés.
A kormányalakításkor a bevándorláspárti szocialisták kikényszerítették, hogy Németország évente befogadjon 200 ezer migránst. Ténylegesen ennél kevesebb illegális bevándorló érkezik, mert a törökök, meg Líbiában a Merkel által fizetett miliciák megölik a migránsokat, vagy eladják rabszolgának.
Így aki eljut Németországig, az maradhat.

Berelhetoreklamfelulet 2018.07.27. 14:46:34

@Fradista Utazó: "mert a törökök, meg Líbiában a Merkel által fizetett miliciák megölik a migránsokat, vagy eladják rabszolgának. "

:D

lezlidzsi84 2018.07.27. 15:24:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Erre az írásra én is emlékszek, de én sem találom. Azt hiszem arról volt szó, hogy fasza, hogy ellenőrizni kell, de nincs rá elég emberük.

Persze, nyilván van a sajtó mögött is politikai érdek, ugyanakkor szerintem a szociálizáció és ideológiai beállítottság is sokat számít, amit a sajtó is formál, na és a sajtót is formálja. Nem könnyű évtizedekig hangoztatott toposzoktól eltérni, amikor változik a helyzet, még nehezebb beismerni, hogy tévedtünk a helyzet megítélésében. (Ezért ne is nagyon várj bocsánatkérést, ellenkező esetben a mi médiánk sem teszi meg...) 2015-ben a német média és a kormányzat szerintem egymást erősítgetve ment bele egy rossz döntésbe, a politika viszont előbb visszakozott, nekik több forgott kockán.

pitcairn2 2018.07.27. 15:32:02

@lezlidzsi84:

no vhonnan innen kezdődik a "célcsoport hülyékből áll" rész:)

youtu.be/eJ3RzGoQC4s?t=1951

pitcairn2 2018.07.27. 15:39:15

@lezlidzsi84:

minden további nélkül lehet ezt egy briliáns geopolitikai terv részeként is interpretálni

Edward Bernays megidézésével pedig csak kontextusba próbáltam helyezni a modern kommunikációs csatornák tevékenységét

chrisred 2018.07.28. 06:49:33

@lezlidzsi84: "Például az ellenőrizetlen beengedés megszüntetése..."

Ne feledjük, ehhez a belső, schengeni határ nélküli országokban az uniós országok közötti határellenőrzést kellett visszaállítani, ami az uniópárti politikusoknak lényegében az a választás volt, hogy melyik ujjukat harapják meg.

"A német sajtó egyébként a változás fő kerékkötője: sem ők, sem Merkelék nem szívesen ismerik be, hogy tévedtek, ahogy ezt egyébként már kiveséztük itt a kommentszekcióban:
pangea.blog.hu/2017/10/29/hany_magyar_el_nemetorszagban"

Szerintem elismerték, hogy túl sokat várták a német közigazgatás terhelhetőségéről, ami azzal jár, hogy olyan ősi, németekre jellemző pozitív klisék halmazát kellett elvetniük, ami különösen a jobboldaliak számára lehet fájdalmas: szorgalom, fegyelmezettség, precizitás, rendszeretet.

chrisred 2018.07.28. 06:53:44

@Fradista Utazó: Ez olyan, mint az osztogattak vagy fosztogattak. Tudtommal a CSU feltétele volt, hogy a német kormány 200 ezer főben maximálja az évente befogadható menekültek számát.

Fradista Utazó · http://attus.hu 2018.07.28. 07:35:30

@chrisred: Így van. Az SPD korlátlan befogadást akart. A CSU pedig ragaszkodott a 200 ezres felső határhoz, kompromisszumként, amit végül a szocialisták elfogadtak.

pitcairn2 2018.07.28. 09:57:58

@chrisred:

az "uniópárti" politikusok inkább elégedetten dörzsölik a tenyerüket, mivel a - ki tudja miért? - segghülyére kalibrált uniós "menekültpolitika" (kackac...) egyenes úton vezet az EU centralizáció elmélyítése felé...