Pangea

Minden, ami földtudomány

Rajka: Pozsony "magyar szuburbiája"

2020. május 10. 19:30 - geobuddie

A jelenlegi helyzetben, amikor a határok átjárhatósága a járványkrízis miatt kérdésessé vált, az országhatáron átívelő szuburbanizáció egyébként is összetett kérdésköre sajátos felhangot kap. Az utóbbi években a hazai sajtóban jelentős publicitást kapott, hogy Rajka a határon túlról beköltözők révén gyakorlatilag Pozsony alvótelepülésévé kezdett válni. E bejegyzésben megvizsgáljuk a község arculatában bekövetkező változásokat, a társadalmi átalakulást, illetve a közösségek együttélését. A lehetséges következmények és a tapasztalatok értelmezése nem csupán Rajka miatt fontos – az itt zajló folyamatok a közeljövőben más magyarországi községekben is relevánssá válhatnak.

rajka17_1.jpg

Együtt vagy egymás mellett? (forrás: displayhaz.hu)

Magyarország illetve Győr-Moson-Sopron megye északnyugati peremén elhelyezkedő Rajka a második világháborút lezáró 1947-es párizsi békétől – amikor a község a csehszlovák igények ellenére Magyarország része maradt – a közelmúltig északi szomszédunk felé határátkelőként funkcionált. Az eredetileg német többségű falu történelmében nagy törést jelentett a németajkúak tömeges kitelepítése, helyükre főként Csehszlovákiából telepítettek magyarokat. A határ menti falut a szocializmus idején alig fejlesztették. Ebből adódóan jellemző társadalmi folyamata az elvándorlás volt, főként Mosonmagyaróvár és Győr felé.

Új helyzetet Magyarország és Szlovákia európai uniós csatlakozása (2004), majd a két ország közötti határellenőrzés megszűnése (2007) hozott. Rajka a szlovák fővárostól, Pozsonytól alig 15 km-re található, így a 20. század eleji határmódosulások révén megszűnt térkapcsolatok felélénkülése –más (pl. a magyar-román) határ menti térséghez hasonlóan – a nagyvárosi vonzáskörzetek reorganizációjának lehetőségét hozta magával. Rajka Pozsony potenciális szuburbiájává „lépett elő”, és a már részben telített városkörnyéki településekkel szemben versenyelőnybe került: a kevésbé zsúfolt Rajkán az ingatlanárak alacsonyabbak voltak, mint a szlovák részen.

Munkám során a következő célokat fogalmaztam meg:

 • a hazai és külföldi (szlovák) írott médiafelületeken (Kisalföld, HVG, Magyar Nemzet, ill. szlovák napilapok) megjelent riportok feldolgozása, Rajka demográfiai, arculati, nyelvi, ingatlanpiaci stb. átalakulásának összegzése;
 • a nyelvi-etnikai viszonyok felmérése helyszíni szemle, ill. alternatív módszerek, pl. a gépkocsik rendszámának vizsgálata révén.. Prekoncepcióm szerint az etnikai términtázat átalakulása – bár a mindennapok szintjén nem generál rendszeres konfliktusokat – érzékelhető hatást gyakorol nemcsak a helyi közösségre, hanem Rajka vizuálisan felmérhető részeire (pl. köztereire) is;
 • Rajka átalakulása rendkívül gyorsan zajló folyamat, ezért célul tűztem ki a települési arculat jelenlegi és korábbi állapotának összevetését, az általam készített fotók, illetve a Google Street View adatbázisának elemzésével.

"Itt már Pozsony dirigál”

Rajka esete korántsem egyedülálló. A határon átnyúló szuburbanizációra, illetve az ezzel járó társadalmi, etnikai és arculati változásokra Európa számos pontján (német-holland, belga-holland, francia-német, olasz-szlovén, ill. kárpát-medencei határzónák) találunk példát, melyek közül szakmai berkekben már többet is alaposan feldolgoztak. A község esetében a folyamat hirtelen felfutásának okai jól illeszkednek a nemzetközi példákhoz:

 • határközeli helyzetű nagyváros, a határ túloldalán vidékies térség;
 • határnyitás, a költözés fizikai korlátainak lebontása;
 • a vidéki életmód, a csendes és természetközeli lakókörnyezet iránti igény;
 • kiváló közlekedési kapcsolat a nagyváros és a szuburbán zóna között;
 • hasonló kulturális és társadalmi közeg a határ két oldalán, ami megkönnyíti a beilleszkedést;
 • csaknem megegyező árszínvonal;
 • az urbánus kontra rurális élettér miatt az ingatlanárak terén számottevő differencia mutatkozik, ami a városban élőket lakásuk/házuk értékesítésére és új (rajkai) lakóingatlan vételére ösztönöz.

rajka1.jpg

Az ingatlanárak alakulása Pozsonyban és környékén, illetve Rajkán 2008-2017 között (Rajka=100; forrás: ingatlan.com, ingatlannet.hu, nehnutelnosti.sk)

2008-ig Rajkán 130-140 ingatlan került „szlovák” (pozsonyi) tulajdonba, az átköltözők száma elérte a 400 főt. Az első tapasztalatokat követően nyilvánvalóvá vált, hogy

 • az érkezők jövedelmi helyzete sokkalta kedvezőbb a rajkaiakénál, ami hamar a határ innenső oldalán lévő, eredetileg épp olcsóságuk miatt vonzó ingatlanok felértékelődéséhez vezetett;
 • a helyi épületek, telkek árának emelkedése a rajkaiak elvándorlását eredményezi, mivel a családalapítás előtt állók képtelenek kifizetni ekkora összegeket, az ingatlannal rendelkezőknek pedig egyre inkább megéri eladni a tulajdonát, majd elköltözni;
 • az újonnan érkezetteknek a helyi társadalmi és gazdasági közegbe történő beágyazottsága minimális, bár e tekintetben az elmúlt években lassú javulás tapasztalható;
 • a pozsonyiak beáramlása nem korlátozódott Rajkára, hanem szinte rögtön jelentkezett a környező településeken (Bezenye, Dunakiliti, Feketeerdő, Mosonmagyaróvár stb.), sőt az osztrák oldalon (Deutsch Jahrendorf – Németjárfalu, Kittsee – Köpcsény) is.

Az ingatlanárak emelkedése az elmúlt években Pozsony környékén általános jelenség. Rajka esetében – a korábbi relatív olcsóság és a kereslet hirtelen felfutása miatt – ez a növekedés jóval dinamikusabb a szlovákiai oldalon tapasztaltnál. Hazai ingatlanportálokról és szlovák statisztikákból gyűjtött adatok szerint 2008-ban a pozsonyi ház, lakás- és telekárak három-ötszörösen múlták felül a rajkai átlagot. Alig kilenc évvel később a különbség már csak másfél-kétszeres. Időközben a rajkai ingatlanárak megközelítették a Pozsony környéki, szuburbanizáció által jóval erősebben érintett falvak átlagát, holott korábban ott is tetemes volt a különbség. Rajkán egy ház vagy lakás több mint kétszer annyiba kerül, mint 2008-ban, a telkek esetében ennél kisebb volt az áremelkedés.

rajka2.jpg

Az ingatlanok száma és a lakosságszám idősoros vizsgálata Rajkán (forrás: Index, Kisalföld, Magyar Nemzet, Új Szó)

A lokális tér eddig még sosem tapasztalt dinamikával történő átformálódása mindkét – az őshonos és a betelepülő – közösség számára új kihívásokat jelent. Az őshonos rajkaiak legalábbis felemásnak értékelik az új helyzetet:

 • a beköltözők létszáma, képzettsége, jövedelmi helyzete imponáló, ami a tősgyökeres népesség szerint nagyban hozzájárul a község életének felpezsdüléséhez;
 • nehezményezik ugyanakkor, hogy a beköltözők használják a település infrastruktúráját, azonban döntő hányaduk változatlanul Pozsonyban dolgozik és adózik, illetve jelentős részük bejelentés nélkül él Rajkán. Ez a hazai állami – normatív és feladatalapú – támogatási rendszer okán ellentmondásos helyzetet teremt;
 • az őslakos rajkaiak nem nézik jó szemmel a község megítélésük szerint túl gyors arculatváltását, az urbánus életforma terjedését, a megnövekedett forgalmat és – a szlovák anyanyelvűek esetében – a gyenge magyar nyelvtudást;
 • a szlovákiai oldalon nem csak az ingatlanirodák reagáltak gyorsan az új helyzetre, hanem a politika is: a legutóbbi választáson győztes párt (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek – OĽaNO) a kampányát is kiterjesztette Rajkára;
 • gyakori panasz, hogy az ingatlanárak hirtelen emelkedése nagy nyomást gyakorol az őslakos családokra, akik jelenlegi házukat számos esetben hitelből vásárolták. Így a beköltözők azáltal, hogy a hazai piaci áraknál jóval többet is hajlandók kifizetni, lényegében ingatlanjuk eladására és a faluból történő elköltözésre bírják rá a helyieket.

2008-ig Rajka lakosságának 10%-a cserélődött ki, 2009-ben a lakosok ötöde már „szlovák”. Eddig az óvodából 13 „őslakos” gyermeket vettek ki a szüleik elköltözés miatt, ugyanakkor 2009 után az intézmény egyre népszerűbb lett a beköltözők körében, ami szükségessé tette szlovákul beszélő óvónő alkalmazását. 2015-ben a beíratott 69 gyermek harmada, 2017-ben már 35-40%-a volt pozsonyi hátterű. Sajátos módon a helyi iskola nem mutat hasonló trendet, 2015-ben a 149 tanulóból mindössze egy szlovák állampolgár. Az elköltözések hatása itt is érződik, a tanulók száma 2006 és 2009 között 13%-kal csökkent. A német kisebbségi múlt viszont éppen az általános iskola kapcsán érhető tetten, a nemzetiségi nyelvet oktató intézményben a német nyelvet már első osztálytól emelt óraszámban tanítják, a fenntartási költségekből a helyi német nemzetiségi önkormányzat is kiveszi a részét. A kétnyelvű, kettős identitású német kisebbség ezenkívül a hagyományápolás terén is aktív, és jól alkalmazkodik a megváltozott helyzethez. A beköltözők szlovák önkormányzatot addig nem alapíthatnak, amíg nem veszik fel a magyar állampolgárságot, ez viszont a kettős állampolgárságot nem engedélyező szlovák törvény miatt egyelőre nem várható.

A pozsonyi hátterű rajkaiak nagyon elégedettek új lakóhelyükkel. A fővárosból kiköltözők körében a magyarországi települések pozitívabb értékelést kaptak, mint a Pozsony környéki csallóközi községek. A különbség főként az autóval történő megközelíthetőség miatt számottevő: Rajkáról és a környező hazai falvakból (az M15-ös autópályán) Pozsony mindössze 15 perc alatt érhető el, gyorsabban, mint a környező szlovákiai településekről - ez az előny az országhatárok járványkrízis miatti lezárása révén átmenetileg megszűnt, sajátos helyzetbe hozva a község új lakóit. A másik tényező, melyben Rajka megítélése bizonyult jobbnak, a helyi közösségbe történő beilleszkedés és a nyelvi szempont. Ez némi magyarázatra szorul, hiszen Pozsonyból akár a Csallóköz, akár Magyarország irányába indulunk, magyar nyelvű közegbe érkezünk. Az eltérő megítélés okai inkább az elvárásokban keresendők: a kiköltöző, többségében szlovák nyelvű családok a szlovák oldalon fekvő csallóközi magyar falvakban elvárták, hogy új lakóhelyükön is maradéktalanul meg tudják értetni magukat az anyanyelvükön, míg Rajkán és környékén már az is gesztusértékű, ha akár csak néhány személlyel tudnak szlovákul kommunikálni. Emellett természetesen körükből is érkeznek panaszok, melyek szintén az életmódbeli különbségekre vezethetőek vissza.

„Ez az otthonom, de egyúttal vendég is vagyok itt. Ezt észben kell tartanunk és ennek megfelelően viselkednünk. Európai polgárok vagyunk, közösek az érdekeink. Fontos, hogy elkerüljük a negatív sztereotípiákat, és az, hogy ne csak a saját érdekeinket vegyük figyelembe.”

A fenti idézet egy Pozsonyból kiköltöző szlovák férfitől származik, akinek felesége szlovákiai magyar, gyermekei pedig kétnyelvűek. A „kiköltözési láz” elején érkeztek Rajkára, munkájuk, kapcsolataik javarészt Pozsonyhoz kötik őket, ugyanakkor jó a viszonyuk a helyiekkel, és a legtöbb más kiköltöző családtól eltérően gyermekeiket a rajkai iskolába járatják. Ez a néhány mondat jól jellemzi az új lakosok óvatos attitűdjét, kiolvasható belőle a beilleszkedésre törekvés, de az is, hogy ehhez az őslakosok megfelelő hozzáállása is elengedhetetlen. A közösségi integrációra viszont nem mindenki vágyik: előfordul olyan is, hogy az új lakosok azért érzik jól magukat, mert a Rajka szélén felépült új lakónegyedben „összetartó szlovák közösség él”. E vélemény más megfogalmazásban, más tartalmat sugallva is felismerhető:

„Nekünk jó, hogy ide jönnek, mert épül-szépül a falu. Előfordul néha, hogy az emberek szidják egymást, de ez más falukban is megtörténik. Az úgynevezett szlovák negyedben összetartóbbak az emberek, mint a régi rajkaiak.”

Konfliktus, jelentősebb tiltakozás csak az első években fordult elő, közterületi feliratok, graffitik , a szlovák rendszámú járművek rongálása, az országhatárra szervezett tüntetés (melyen a helyiek szerint egy rajkai lakos sem vett részt) formájában. A hangulatkeltés szlovák oldalról is megjelent, az egyik ingatlanközvetítő részéről, aki az immigránsok helyzetéről lehangoló képet festett, állítása szerint „a szlovákok 70%-a az incidensek miatt csomagolni akar, másik részük vívódik, hogy maradjon-e”. A kijelentést a rajkai szlovákok felháborodással fogadták, hangsúlyozva a helyiekkel való békés együttélést. Az adatközlők és a helyszíni riportok egybehangzó tapasztalatai alapján a régi és az új lakosok közötti ellentét korán elvesztette etnikai dimenzióját, manapság inkább szemlélet- és életmódbeli eltérések táplálják. Adatközlőink szerint sajnos az új lakók a rajkai községi rendezvényeket csak elvétve látogatják, ez a lokális identitás kiforratlanságát jelzi. A közös idő eltöltésére megfelelőbb helyszínnek bizonyulnak a vendéglátóhelyek, ezek között érdemes megemlítenünk a pár éve a falu déli részén megnyílt „szlovák kocsmát”, melyet egy áttelepült szlovákiai magyar vállalkozó működtet. A helyet magyarok, szlovákok egyaránt látogatják.

Ahogy korábban említettük, Rajka nem a migráció egyedüli célpontja. Győr-Moson-Sopron megyében 2001 és 2011 között a magukat szlováknak vallók száma kilenszeresére nőtt (195-ről 1802 főre). 2011-ben Rajkán éltek a legtöbben (535 fő, a község lakosságának 19%-a), számottevő szlovák közösségnek adott otthont Mosonmagyaróvár (284 fő, 0,9%), valamint Bezenye (131 fő, 9%) és Dunakiliti (126 fő, 6%); ami azt jelenti, hogy 2011-ben a járás szlovákságának csupán 40%-a élt Rajkán. Adatközlőim szerint 2017-ben Bezenyén és Dunakilitin a 10%-ot, Feketerdőn már a 20%-ot, Mosonmagyaróváron pedig a 600 főt is elérte a beköltözők aránya illetve száma.

2009-ben 500, 2010-ben 900, 2012-ben pedig már 1400 volt az átköltözők száma, ami azt mutatja, hogy az időközben kibontakozó gazdasági válság sem apasztotta a pozsonyiak migrációs lendületét. Már nemcsak családi házakat építettek vagy vásároltak, 2012-ben négy, egyenként 29 lakásos társasház építése volt folyamatban, ezek időközben elkészültek. 2013-ban 131 új építési telket parcellázott az önkormányzat. A kitelepülők volt lakóhelyéről csak közvetett információink vannak, valószínűsíthetően eleinte főként Pozsony földrajzilag legközelebb fekvő, mintegy 106 ezer főnek otthont adó városrészéből, a szinte tisztán lakótelepekből álló Pozsonyligetfaluból (Petržalka) érkeztek. A későbbiekben adatközlőink már „kevert” helyzetről számoltak be, földrajzi (a pozsonyi bel- és külváros, lakótelepek), illetve migrációs (pozsonyi „őslakosok” és néhány éve odatelepültek) háttér szempontjából egyaránt.

2015-ben Rajka lakosságszáma meghaladta a 4500 főt, már több mint 50%-uk pozsonyi származású. A frissen kiparcellázott, alig pár év alatt telítődő új lakónegyedekben lényegében mindenki szlovákiai hátterű, arányuk a falu régi belterületén is ugrásszerűen nőtt, adatközlőink szerint 2017-re itt is többségbe kerültek.

„A látogatónak első ránézésre úgy tűnhet, mintha valamelyik csallóközi nagyközségben járna, tökéletes a szlovákiai mobilszolgáltató térereje. Néhány üzlet kirakatában magyar és szlovák feliratokat is olvashatunk. Az utcanevek magyarul vannak feltüntetve, a községi hivatal falán magyar és német nyelvű táblák. Az utcán szinte fele-fele arányban látunk magyar és szlovák rendszámú autókat.”

rajka5.jpg

Eladó, de csak szlovákul (saját felvétel)

2017-ben a lakosságszám elérte az 5300 főt, ebből körülbelül 3300 lakos rendelkezett bejelentett lakcímmel. A KSH viszont csupán 2843 lelket tartott nyilván, a különbség valószínűleg abból fakad, hogy a Statisztikai Hivatal a népszámlálások közé eső években továbbvezetett népmozgalmi adatokkal számol, ez pedig nem feltétlenül esik egybe a valós helyzettel. A fennmaradó 2000 fő kivétel nélkül szlovákiai származású, de a bejelentkezettek között is legalább 1000 fő tartozik ehhez a közösséghez. Együttes arányuk a község népességének csaknem 60%-át teszi ki. Közülük legalább 1000 főnek magyar az anyanyelve, így – egyelőre – Rajka népességében a magyarok vannak többségben. Az évek során a szlovákiai magyarok súlya folyamatosan nőtt, az összes pozsonyi származású közül tíz éve 18%, jelenleg 33% tekinti magát magyar nemzetiségűnek. Az őslakos rajkaiak elköltözése folyamatos: eddig mintegy 500 ingatlant vásároltak meg a szlovákiaiak. A jelenlegi rendezési terv szerint a község népessége körülbelül 7000 főig nőhet, ennél nagyobb lélekszámhoz új beépíthető területeket szükséges kijelölni; ezt a lakosságszámot Rajka várhatóan 5-6 éven belül eléri.

A két közösség viszonyát elemezve a békés együttélés helyett inkább egymás mellett élésről beszélhetünk. Nyugtalanító gondolat, hogy a térbeli elzárkózás (külön lakónegyed, ahol még mindig a betelepülők nagyobbik fele él) és az egymás iránti érdeklődés alacsony szintje szakadékként ékelődik régiek és újak közé, ami a beköltözések folytatódásával, a tudatos integráció és a beilleszkedésre való törekvés hiányával a továbbiakban is fenn fog állni, illetve újratermeli önmagát. Lampl Zs. megfogalmazásában a térbeli közelségnek „közösségteremtő vetülete is van (…), viszont akár szegregáltan, akár elvegyülve élnek (…) más az értékrendjük, az életmódjuk, az életstílusuk, a szokásviláguk, minden bizonnyal az anyagi helyzetük is (…) Talán mindezek miatt sem akarnak/tudnak részt venni a település közösségi életében”. A pozsonyi hátterű rajkaiak egyelőre távol tartják magukat a falut érintő fontosabb ügyektől illetve az önkormányzati választásoktól, viszont néhány éven belül már lehet, hogy jóval határozottabban akarják érvényesíteni az akaratukat. Nem mindegy, hogy két egymásról tudomást alig vevő csoport fog élni akkor Rajkán, vagy egy közösség.

Heterogén faluközpont, homogén új negyedek

„Van olyan érdekes helyzet, itt ebben a Béke utcában. A Béke utcát az 1950-es években építették be az akkori fiatalok. Ezek most halnak ki sorba, és ahogy halnak ki, szlovákok veszik meg. És van olyan mondjuk, hogy öt ház egymás mellett szlovák.”

Az etnikai términtázat vizsgálatához egyfelől egy kiválasztott közterület (Móricz Zsigmond utca) háztartásait kategorizáltam nyelvi-származási szempontból, másfelől a helyi járművek rendszámait mint a nyelvi tájkép egy sajátos adalékát elemeztem (a település három külön pontján).

rajka4.jpg

A migrációs és etnikai folyamatok hatása egy rajkai közterület nyelvi viszonyaira (saját szerkesztés)

Az 51 azonosított háztartás közül 30 (59%) pozsonyi hátterű, ebből az adatközlőm mindössze kettőnél jelezte, hogy lakói magyarul (is) beszélnek, de általában nem tudta pontosan beazonosítani a háztartásokban élők nyelvi viszonyait. A további 21 ingatlanban rajkai „őslakosok” élnek. Érdekes, hogy akadt köztük olyan, aki a második világháború után a Csehszlovákiának jutatott „pozsonyi hídfő” területéről menekült Magyarországra, illetve a legközelebbi Rajkára.

„A sorban előttem várakozó bácsi felháborodva beszélt, hogy mennyi szlovák jön Rajkára. Az eszébe sem jutott, hogy a világháború után ő Dunacsúnból jött át, és hogy a két dolog végül is nem áll olyan messze egymástól.”

A Móricz Zsigmond utcai összkép azért figyelemre méltó, mivel e közterület Rajka központi (régi) településrészén helyezkedik el, háztartásainak többsége már pozsonyi hátterű. Vagyis az új lakók Rajka régebbi részeit (is) benépesítik. A Pozsonyból érkezők Rajka régi településrészébe történő folyamatos beáramlását alátámasztja a rendszámok felmérése is, amelyek között a differenciálás természetesen az országkód (H vagy SK) alapján történt (tisztában vagyok vele, hogy a könnyebb/olcsóbb szlovákiai regisztráció miatt sok magyar gépjárműtulajdonos is szlovák rendszámmal rendelkezik, ám a helyi tapasztalatok szerint Rajkán ez ritkaság - így ez a tény nem befolyásolja érdemben a vizsgálatot). Erre az adatgyűjtésre három különböző útvonalon, az új falurészben, a község keleti oldalán, a község központi részén, és a község nyugati, az épületek kora és jellege szerint vegyes zónában (régebbi és új családi házak, illetve régi paneltömbök és új lakóparkok egyvelegében) került sor:

 • az újonnan beépülő negyedben a 196 autó 95%-a volt szlovák rendszámú, ami megfelelt az előzetes várakozásoknak;
 • a faluközpontban 147 jármű 51%-án fedeztük fel az „SK” jelzést. A helyi általános iskolába szlovák diák alig jár, ennek megfelelően az intézmény előtt csak magyar rendszámú járművek parkoltak;
 • a Rajka nyugati részét feltáró útvonalon 124 jármű csaknem felét (48%-át) szintén Szlovákiában regisztrálták. Ez esetben a magyar és szlovák rendszámok véletlenszerűen váltogatták egymást. A rajkai „lakóparkok” közül kettőt mértünk fel. Az első a falu északi peremén, a 150. sz. út mellett helyezkedik el, hét tömbházából öt új, kettő régi építésű (panel). Az új épületek udvarán kizárólag szlovák (45 autó), a régieknél jobbára hazai rendszámokat számláltunk össze (11 autó). A falu déli részén elhelyezkedő három tömbház (egy új, kettő panel) közelében érdekes módon csak szlovák autók parkoltak. A második és harmadik útvonalon tehát jóval magasabb volt utóbbiak aránya, mint előzetesen vártam.

Arculatvált(oz)ás

Rajka településstruktúrájának és épületállományának átformálódását több tényező befolyásolja, a változások intenzív jellege, illetve az egyes folyamatok egyidejűsége viszont megkérdőjelezhetetlen. A lakások száma 1990 és 2016 között 70%-kal nőtt, ennek csaknem 90%-a a 2007 óta eltelt évekre esett. A növekedés üteme az utóbbi három évben tovább fokozódott (80-90 új lakás/év). A Google Street View adatbázisából letöltött képanyag és a terepmunka közötti hat év elegendőnek bizonyult, hogy Rajka egyes területein látványos változást érzékeljünk, ennek volumene számos esetben a helyszín vizuális beazonosítását is befolyásolta (nehezítette). Az új építésű településrészek közül a Dunakiliti felé tartó úttól északra 2011 végén az infrastruktúra kiépítése épphogy befejeződött, a frissen parcellázott telkek jelentős részén az épületek üresen álltak. Jelenleg teljes a beépítettség, amely néhány ponton még további sűrűsödést mutat (telekosztás útján). A Rajka–Dunakiliti út déli oldalán fekvő terület néhány éve még szántóföld volt. Mára itt is megvalósult a teljes beépítettség, sőt itt az egy főre jutó lakóterület – a sorházas beépítés terjedése révén – alacsonyabb, mint az országúttól északra eső negyedben.

rajka6.jpgrajka7.jpg

 A Fakopáncs utca 2011-ben és napjainkban (forrás: Google Street View, ill. saját felvétel)

Teljes arculatváltásról mindemellett nem beszélhetünk, az építési szabályzatban foglaltakat az újonnan érkezőknek is kötelező betartaniuk (ami nagy népszerűsége ellenére sem engedi pl. lapos tető kialakítását az épületeken). A belterületbe alig pár év alatt bevont, közművesített terület befogadóképessége már most megközelíti a 100%-ot, alig két-három utcányi beépíthető rész maradt. Építési területté nyilvánításra alkalmas további hely a községtől északra található, ennek kijelölését azonban két tényező hátráltatja:

 • a telkek közművesítése és a feltáró út építése másfél-két milliárd forintos beruházást igényel;
 • a község vezetése és a lakosság egyaránt vitatja Rajka beépített területének további bővítését, amely egyes vélemények szerint hosszú távon a vidéki jelleg elvesztéséhez, a falu élhetőségének romlásához vezet. Ezzel a település éppen azt a vonzerőt veszítené el, amely most a fejlődését meghatározza.

rajka8.jpgrajka9.jpg

 A Pisztráng utca 2011-ben és napjainkban (forrás: Google Street View, ill. saját felvétel)

A helyhiány viszont nem jár együtt a kereslet mérséklődésével, emiatt az önkormányzat, dacára a terjeszkedéssel szembeni ellenérzésnek, a 2007 környéki időszakhoz hasonlóan ismét rákényszerül új építési terület kijelölésére. Az ingatlanárak ugyan sokéves emelkedést követően jelenleg stagnálnak, viszont ha elfogynak az üres telkek, újabb emelkedés várható. Ez nem lassítja a betelepülés ütemét, viszont továbbra is ingatlanjaik eladására, majd elköltözésre készteti az „őslakosokat”. Jellemző adalék, hogy 2008-ban az önkormányzat által kifejezetten rajkai családok számára kialakított és mélyen piaci ár alatt (3-4 ezer Ft/m2) kínált ötven telekre 4 magyar és 304 szlovák jelentkező akadt.

„Az a folyamat felgyorsult az utóbbi években, hogy már az összes létező szabad parcella, kezdik beépíteni. És az is ugye rohamosan fogy. Mert egy csomó, főleg aki magyar anyanyelvű, Szlovákiából érkező magyar anyanyelvű, azok mind azt mondják, a régi Rajkán akarnak venni telket, nem ott kint. Mert ez a hangulatosabb.”

Az új utcákban jelentkező helyhiány a régi településrész népszerűségének növekedése mellett magával hozta a községi telkek aprózódását is. A telkek megosztása Rajkán egyre inkább terjedő jelenség, mivel a viszonylag nagyméretű parcellák hátsó részén bőven elfér legalább még egy családi ház. Ez részben visszavezethető generációs szokásokra: egy telken rajkai szokás szerint gyakran eredetileg is több ház állt, az időseknek és a fiataloknak külön-külön.

rajka10.jpg

rajka11.jpg

rajka12.jpg

rajka13.jpg

Utcakarakter-típusok Rajkán: rossz állapotban lévő régi épületek (legfelül); részben felújított kockaházak (második); részben felújított, ill. teljesen átalakított kockaház új lakókkal (harmadik); felújított nyeregtetős házak új lakókkal (legalul) (forrás: Google Street View, ill. saját felvétel)

A migráció változatos jellegét mutatja a régi és az új településrészekbe történő beköltözés párhuzamossága, sőt előfordul a bevándorlás szakaszos típusa is. Utóbbi esetben a beköltöző először a község valamely új lakóparkjában (vagy régi paneltömbjében) jut lakáshoz, majd rövidesen továbbköltözik, jellemzően a falu régebbi (központi) részébe.

„Roppant érdekes és jellemző, hogy akik társasházba jöttek, három-négy éve ide, azok közt, még a szlovákiai szlovákok közt is, törekednek rá, hogy a régi Rajkán telket vegyenek és építkezzenek. Vagy öreg házat megvesznek.”

rajka14.jpg

rajka15.jpg

 Régi és új lakótelepek egymás szomszédságában (saját felvétel) 

Ide illeszkedik azon fiatal kiköltöző család példája, mely négy-ötévnyi társasházi lét után új ingatlant épített a Fő utcán, a régit pedig eladta, valószínűleg egy másik kiköltözőnek. Anyagilag aligha járt jól, ám az ilyen esetek mutatják, hogy a hasonló gondolkodásúak akár jóval magasabb árat is hajlandóak megfizetni a „régi Rajkán” megszerzett/felépített ingatlanért, mint amennyit az új falurészben megengednének maguknak.

rajka16.jpg

Példa a telekosztásra, illetve a beépítési sűrűség növekedésére: az utcafrontra néző ház melletti szolgalmi úton érhetjük el a telek hátsó felén elhelyezkedő ingatlant (saját felvétel) 

Foglaljuk össze

A rajkai folyamatok sok tekintetben hasonlítanak más, már említett magyarországi településeken tapasztaltakhoz; ezek között említhetjük a szuburbanizáció határon átívelő jellegét, az őshonos és a beköltöző népesség között feszülő érdekellentéteket, az arculati változásokat, illetve a nyelvi viszonyok ellentmondásos átformálódását. Utóbbin nagyszámú, nem magyarul beszélő lakos megjelenését értjük, akik az érintett települések nyelvi képének csupán bizonyos elemeit módosítják, mivel az „újak” kapcsán a közösségi életbe történő bekapcsolódás, valamint a helyi intézmények és szolgáltatások használata (eddig) csak részben valósult meg. Rajkán például a községi óvodában erős, az általános iskolában elhanyagolható a betelepülők jelenléte. E jelenség értelemszerűen nem csupán az etnikai mintázatot módosítja, hanem a gazdasági és szociális viszonyok lokális alakulása, illetve a település általános működése miatt is nagyon fontos. Szintén felfedezhető párhuzam abban, hogy a határon átnyúló szuburbanizációban érintett más településekhez hasonlóan az újonnan érkezők bizonyos hányada magyar anyanyelvű, ami a kárpát-medencei magyarság területi elhelyezkedésére vezethető vissza. A sok hasonlóság mellett Rajka sajátosságát a folyamat kiemelten magas intenzitása adja, ami kétségkívül visszavezethető Pozsony mint főváros demográfiai és gazdasági erejére. Szintén egyedi vonás, hogy a település nyelvi jellege, alig 70 év alatt, immár másodszor esik át drasztikus változáson. Rajkának az is sajátossága, hogy a településen élő „őshonos” népesség elvándorlási rátája is kiemelkedően magas, ami valószínűleg az eddig leírt folyamatokkal is magyarázható. Mindezekből adódóan Rajkára egyfajta példaként tekinthetünk, mint olyan településre, amely hazai viszonylatban „élen jár” a határon átívelő szuburbanizáció hatásait tekintve. Az itt zajló folyamatok tanulmányozása mások számára is hasznos tanulságokkal szolgálhat: hasonló – egyelőre még kezdeti szakaszában járó – folyamat érinti a Kassához, Nagyváradhoz és Aradhoz közel fekvő magyarországi településeket is.

Az elmúlt évtizedben Rajka népességszáma több mint duplájára emelkedett, melynek már 60%-a szlovák állampolgár. Az új lakók összesen 500 ingatlant birtokolnak, kétharmaduk a Rajka keleti szélén felépült negyedekben talált otthonra, de sokan költöztek a falu régebbi utcáiba is, ahol az együttélés meglehetősen mozaikszerű mintázata alakult ki. Az új építési telkek lényegében elfogytak, így a beköltözések súlypontja mind inkább a régi településrészre kerül, ahonnan ellentétes folyamatként az „őslakosok” elvándorolnak. Ez részben Rajka átalakulása, a vidéki miliő visszaszorulása miatt történik, másrészt nagy szerepet játszik e folyamatban az új lakóknak a régieknél sokkal kedvezőbb jövedelmi helyzete: a beköltözők számos esetben kivásárolják az őslakosokat ingatlanjaikból. Ennek révén a rajkai ingatlanárak is gyors emelkedésnek indultak, pár év alatt megduplázódtak.

rajka3.jpg

Migrációs és etnikai folyamatok, illetve a terepbejárás útvonalai Rajkán (saját szerkesztés)

Ugyan etnikai-nyelvi konfliktusok nem terhelik a két csoport viszonyát, a beilleszkedési nehézségek és a tudatos integráció csaknem teljes hiánya minimálisra szorítja le a „régi” és az „új” közösség közti interakció szintjét. A szlovákiai hátterű lakosokat munkahelyük, közösségi életük, oktatásuk egyaránt továbbra is Pozsonyhoz kötik, alig veszik igénybe a rajkai szolgáltatásokat, jelentős részük bejelentés nélkül él itt. Ez azt jelenti, hogy Rajka infrastruktúráját jóval több lakos használja, mint amennyien ennek fenntartásához hozzájárulnak. A megnövekedett népességszám és forgalom, a vidéki és az urbánus életmód közti eltérések feszültségeket okoznak az őslakosok és a bevándorlók körében is.

Napjainkban már a régebben épült utcákban is sok új lakóval, felújított vagy újonnan épült családi házzal, szlovák felirattal találkozhatunk. A régi településrész ma már a beköltözőknek is vonzóbb, mint az új lakónegyedek vagy a frissen felhúzott lakóparkokban épült lakások. Az épületek állapota gyakran a külső szemlélő előtt is nyilvánvalóvá teszi tulajdonosának származását. Az ingatlanok iránti nagy kereslet nemcsak a lakosok kicserélődését, hanem a beépítési sűrűség megnövekedését is maga után vonja (telekosztás). Azok számára, akik meg szeretnék őrizni Rajka falusias hangulatát, nem könnyű a döntés: új telkek kijelölésével tovább nő a népesség, de ha az építési terület bővítése elmarad, az új lakók egyszerűen kivásárolják a helyieket saját ingatlanjaikból. Bármelyik forgatókönyv valósul is meg, Rajka átalakulása folytatódni fog.

 

A tanulmány eredeti változata a Tér és Társadalom 32. évf. 3. számában (2018) jelent meg.

A kutatás a Danube Urban Brand (DANUrB) projekt keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósult meg.

 

Bibliográfia

Du, Y., Shi, W.,Liu, C. (2012): Research on an efficient method of license plate location. Physics Procedia, 24., 1990-1995.

Hardi T. (2010): A szuburbanizáció jelensége és hatásai – határon innen és túl. In: Hardi T., Lados M., Tóth K. (szerk.): Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. MTA Regionális Kutatások Központja–Fórum Kisebbségkutató Intézet, Győr–Somorja, 11-26.

Jagodič, D. (2011):Cross-border residential mobility in the context of the European Union: The case of the Italian-Slovenian border. Journal of Ethnic Studies, 65., 60-87.

Lampl Zs. (2010): Túl a város peremén. Esettanulmány a Pozsonyból kiköltözött felső-csallóközi és Rajka környéki lakosságról. In: Hardi T., Lados M., Tóth K. (szerk.): Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. MTA Regionális Kutatások Központja–Fórum Kisebbségkutató Intézet, Győr–Somorja, 77-131.

László É., Mayer P., Pénzes I., Rátz T. (2011): Szociológiai jellegű módszerek a turisztikai kutatásban. In: Kóródi M. (szerk.): Turizmus kutatások módszertana. Pécsi Tudományegyetem, Kempelen Farkas Hallgató Információs Központ, Pécs

Lovas Kiss A. (2011): The impacts of the European Union accession to the situation and the economic, social structure of several settlements of the region of Bihar. (Ethnographica et Folkloristica Carpathica; 16.) Debrecen

Prates, R. C., Cámara-Chávez, G., Schwartz, W. R., Menotti, D. (2014): An adaptive vehicle license plate detection at higher matching degree. In: Bayro-Corrochano, E., Hancock, E. (eds): Progress in pattern recognition, image analysis, computer vision, and applications. CIARP 2014. Springer, Cham, 454-461.

Strüver, A. (2005): Spheres of transnationalism within the European Union: On open doors, thresholds and drawbridges along the Dutch-German border. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31.,323-344.

Terlouw, K. (2008): The discrepancy in PAMINA between the European image of a cross-border region and cross-border behaviour. Geo Journal, 73., 103-116.

Van Houtum, H.,Gielis, R. (2006): Elastic migration: the case of the Dutch short-distance transmigrants in Belgian and German borderlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2., 195-202.

Internetes források:

76 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://pangea.blog.hu/api/trackback/id/tr2615669192

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gigabursch 2020.05.11. 14:07:50

"Engedj be egy tótot a küszöbödön, kiver a házadból."
elég régi mondás.

Szó se róla, a tótokkal századannyi probléma nincs, mint a románokkal, de etnikai elborulást nem szabad hagyni, csak feljavulást.
Ez a (helyi) politikusok felelőssége.

Ha egy tót megtalálja magának a magyarságát/magyarságot, csak nyer(het) vele. Mindenki.
Képesek rá, csak tenni kell érte.

gabroca 2020.05.11. 14:58:19

@gigabursch: Miért lenne több gond a románokkal? Pl Romániában nem volt jellemző a magyar nemzetiség nevének elrománosítása, ellenben rengeteg elszlovákosodó magyar név van..Én azt látom, a magyar és szlovák egyáltalán nem jön ki egymással, míg a románok alapvetően kedvesek és jóindulatúak, szívesebben is megy oda az ember. Nem tetszik a két náció eme keveredése, ebből biztos nem fog jó kisülni hosszú távon

lezlidzsi84 2020.05.11. 15:21:39

@gigabursch: Kevés számú szlovák ismerősömet simán elfogadnám szomszédnak, embere válogatja :) Itt az önkormányzati választáson lehetnek legfeljebb érdekes dolgok, ha a beköltözők képesek lesznek egységes szavazótömböt képezni (ami egyáltalán nem biztos). Számomra még az is kérdés, hogy Pozsony mennyire fogja vonzani Rajka eredeti magyar lakosságát. Ha hosszútávon kialakul a mostaninál intenzívebb szlovákiai munkavégzés, akkor lehet nem is lesz komolyabb érdekellentétük a beköltözőkkel.

Rothstein 2020.05.11. 15:36:41

@gabroca: "Pl Romániában nem volt jellemző a magyar nemzetiség nevének elrománosítása, ellenben rengeteg elszlovákosodó magyar név van"
Ezt gondold at meg egyszer. A romanoknal is divott a kotelezo nevromanositas. Maskepp pl Kolozsvaron a 60-as evekben munkat is nehez volt kapni.
En abban latom a problemat, hogy nem akarnak magyarul megtanulni a bekoltozok, mivel nem nagyon van ra szukseguk. A ketnyelvu tablakkal sem ertek egyet. Maltan is sok magyar allampolgar el, megsincsenek magyar ovoda csoportok meg magyar nyelvu tablak. Ha magyar allampolgarsagu szlovakok lennenek, akkor semmi ellenvetesem nem lenne a ketnyelvu feliratok ellen. Igy viszont szimpla megszallas szaga van. Azt mar nem is mondom hogy odaat ok hogy viselkednek velunk ha az oslakosok nyelvi jogairol van szo.
Szoval reszemrol sem szlovak ovodai/iskolai csoport, sem ketnyelvu tablak. Amig nincs allampolgarsag.

Rothstein 2020.05.11. 15:37:58

@lezlidzsi84:
Egy szlovakul nem tudo rajkai minek menne Pozsonyba dolgozni? Ott a magyar nyelv mar majdnem kihalt/kihalattak.
A szlovak sem dolgozni jon at Rajkara, hanem az olcso ingatlanok miatt.

lezlidzsi84 2020.05.11. 15:50:25

@Rothstein: Pénzért (euróért). Egyrészt akár meg is tanulhat valamennyire szlovákul (ez inkább hosszú távon opció), másrészt jópár munkakör ellátásához elég ott is az angol vagy a német, ahogy pl. Budapesten is.

geobuddie 2020.05.11. 16:05:57

@lezlidzsi84: eddig nem igazán érdekelték őket a választások, állampolgárság híján többségüknél eleve szóba sem jöhetett. Ez persze változhat, kérdés, milyen jelszóval lehet megmozgatni őket. Pár évvel ezelőtti példa: egy (magyar anyanyelvű) betelepülő kampányolt azzal, hogy az új lakosok érdekeit akarja képviselni - nem választották meg, kérdés, hogy azért. mert nem akarnak ilyen szegregált érdekképviseletet vagy simán csak még nem érték el a kritikus tömeget

gigabursch 2020.05.11. 16:35:49

@gabroca:
Ugye nem baj, ha nem értünk egyet?

Mindkét helyen üzemi szinten megy a felülről irányított asszimiláció, csakhogy a rumunculok ezt még külön extra módszerekkel is tetézik.
Mindenesetre a tótokkal személy szerint eddig mindig kijöttem, pedig volt még Zsolnán is egy igen cifra esetem, ahol volt olyan pillanat, hogy nem sokat tettem volna fel az életemre.

Rothstein 2020.05.11. 16:44:23

@lezlidzsi84:
Meroben teoretikus dolog. Aki tud angolul, plane nemetul, az Rajkarol irany Ausztria. Egy munka miatt megtanulni szlovakul nem tul eletszeru, eleve fel sem vennek.

lezlidzsi84 2020.05.11. 17:24:45

@Rothstein: Hát, erről megkérdezném a pozsonyi Volkswagenben dolgozó magyarországiakat is. Nyilván elsősorban Ausztria a célpont, de ha nem akar mondjuk Bécsig elmenni az illető, bizonyos esetekben Pozsony is opció lehet. Jellemzően egyébként senki nem egy munka miatt tanul meg egy nyelvet, hanem azért mert az adott közeg befektetésnek véli, ezért tanult meg a környéken szinte mindenki, aki képes volt rá németül a 90-es években. Először lesz az oviban szlovákul is beszélő óvónő, majd tanár a suliban, aztán választható nyelvtanfolyam és így tovább (ezért írtam a hosszútávont).

Rothstein 2020.05.11. 18:11:09

@lezlidzsi84:
"Először lesz az oviban szlovákul is beszélő óvónő, majd tanár a suliban, aztán választható nyelvtanfolyam és így tovább (ezért írtam a hosszútávont)."
Ha ez igy lesz, az baj. Csak hozzuk a formankat. Ok bevandorlok, tanuljak meg a nyelvet. Mikozben 10 km-el arrebb ketszer meg kell gondolnod hogy este hol szolsz magyarul Pozsonyban, meg sorra zarjak be a magyar iskolakat.
Ha nem tetszik nekik hogy nem lesz szlovak ovoda/iskola, tobbnyelvu feliratok, tovabb lehet allni Ausztriaba. A magyar allamnak amugy sincs haszna az egeszbol(nem oda fizet adot, nem ott kolt csak aludni jar haza), tovabbi teruletvesztes lesz a kovetkezmeny.
8.5 evet laktam 3 orszagban, sehol sem vartam el hogy legyen magyar iskola, magyar feliratok a boltokban.

lezlidzsi84 2020.05.11. 18:29:28

@Rothstein: Ha a szlovákok ezen az alapon "kérnék" Rajkát, azzal gyakorlatilag a saját arcukba sütnének egy puskát, csak egy eléggé saját maguk ellen dolgozó precedenst teremtenének.

Végig az "őslakosokról" beszéltem, ha a bérviszonyok úgy alakulnak, jelenthet gazdasági előnyt a szlovákul tanulás, és akkor lesz is erre lehetőség. Ha nem, nem. Az első osztálytól történő némettanítás sem feltétlenül a nemzetiségi múlt miatt pörög annyira, hanem mert előnyös a helyieknek. Ahogy majdnem mindegyik környékbeli iskolában is már elsőtől lehet németül tanulni a település nemzetiségi hátterétől függetlenül - ez ugyanis az iskola "minőségének" egyik szimbóluma.

Untermensch4 2020.05.11. 21:58:51

@lezlidzsi84: " Ha a szlovákok ezen az alapon "kérnék" Rajkát, azzal gyakorlatilag a saját arcukba sütnének egy puskát, csak egy eléggé saját maguk ellen dolgozó precedenst teremtenének."

Méhkeréki volt csoporttársam szerint az ottani románokkal sem annyira harmonikus a kapcsolat...

Untermensch4 2020.05.11. 22:10:21

@Rothstein: " Azt mar nem is mondom hogy odaat ok hogy viselkednek velunk ha az oslakosok nyelvi jogairol van szo.
Szoval reszemrol sem szlovak ovodai/iskolai csoport, sem ketnyelvu tablak. Amig nincs allampolgarsag. "

Én inkább a kölcsönösségre helyezném a hangsúlyt. Amilyen szlovákiában az ott őshonos magyar nyelvhez és oktatáshoz a hozzáállás, pont olyan legyen magyarországon az itt őshonos szlovák nyelvhez és oktatáshoz... szerva ott, win-win vagy lose-lose. Utóbbiban nekünk nagyobb a gyakorlatunk, a szlovákoknak van egyáltalán olyan mitológiai hősük mint nekünk Dugovics Titusz? (Hehe... milyen ironikus hogy szlávos hangzású neve lett...) :)

Tranquillius 2020.05.11. 23:53:43

Érdekes lenne összehasonítani Rajkát mondjuk Hainburggal, ugyanis Alsó-Ausztria ezen szeglete is pozsonyi agglomeráció, rengeteg (kissé jobb módú) szlovák kitelepülővel.

Gery87 2020.05.12. 04:31:40

Ahogy én látom Rajka kertvárossá vált....a beköltözők nem ott "élnek" szórakoznak és dolgoznak....a dolgot egyedül az bonyolítja hogy jelentős részük nem is magyar anyanyelvű és van egy határ a város és kertvárosa között...
Az önkormányzat talán az ingatlanandó emelésével mehetne utána a megnövekedett "terhelés" finanszírozsának.....hát ez van, ilyen a nyitott határ.....alkalmazkodni kell.

@gigabursch:

Rossz olvasni ezt a sok sületlenséget....

Mondjuk nem kerülnél kellemetlen helyzetbe ha nem ilyen mufurc "tótózó" mameluk lennél xix.századi hülye sztereótípiákkal....képzelem mennyire jössz ki velük jól....

Gondolom alapból gúnyosan az arcukba mosolyogsz, bazsalyogsz mint egy szűzlány...a hátuk mögött meg nyomod a fajmagyar sovén hülyeségeidet....néha eljut hozzájuk, jön a szúrós tekintet meg az anyázás részükről is aztán meg pislogsz mint hal a szatyorba....

"Ha egy tót megtalálja magának a magyarságát/magyarságot, csak nyer(het) vele. Mindenki.
Képesek rá, csak tenni kell érte. "

A 20-as évekből tetszett jönni Vitéz uram?
Istenem....

Gery87 2020.05.12. 04:42:40

Egyébként ugye most is sok holland meg német nyugdíjas él MO-on....vettek telket, házat.....nem okoztak "etnikai megborulást"....nem integrálódtak, de nem is követelnek nyelvi, etnikai jogokat...nem tanulták meg a nyelvet és azon kívül hogy ismerik őket a faluban nem részei a közösségnek.....nem állampolgárok...de ettől még ez különösebb problémát nem okozott.
A határmenti "alvóvárosok" szlovákjai ráadásul még csak nem "élnek" itt, csak "laknak"....

Untermensch4 2020.05.12. 09:12:10

@Gery87: "A határmenti "alvóvárosok" szlovákjai ráadásul még csak nem "élnek" itt, csak "laknak".... "

Bár nehéz elképzelni de elméletileg lehetséges hogy egyszer csak szlovákia gazdasága sokkal jobban megzuhan mint a magyar. Akkor megtörténhet hogy pangó ingatlanpiac és magas munkanélküliség mellett lesz ott egy csomó szlovák munkanélküli is. Akkor hirtelen élni is fognak, de nem jól.

Ne becsüld alá a kulturális beidegződések jelentőségét, a délszláv háború kezdete előtti utolsó népszámláláson a lakosságnak vmi tizenvalahány százaléka "jugoszláv" nemzetiségűnek vallotta magát. Ahogy kitört a balhé villámgyorsan polarizálódtak...
Ezt a filmet ismered?
www.filmtett.ro/cikk/939/danis-tanovic-no-mans-land-senkifoldje

Wacunao 2020.05.12. 10:11:50

@Rothstein: Nyilván nem reprezentatív példa, de meglepődtem, mikor tavaly áprilisban egy röpke egynapos pozsonyi túra során meglátogatott mindkét étterem pincére tudott magyarul, ráadásul úgy tűnt, hogy nem azért, mert az anyanyelvük lett volna.

Gery87 2020.05.12. 11:05:50

@Untermensch4:

Ha esetleg munkanélküliek lesznek, nem a magyar államtól és a településtől fognak szociálisan függeni.....innen egy fillért nem kapnak, ne aggódj.
Ha ez tartósan fennáll, akkor pedig egyszerűen eladják az ingatlanjaikat és elköltöznek.

Egyszerűen ingatlannal/tulajdonna rendelkeznek egy másik államban, ahová/ahonnan ingáznak.....nem kell ebbe többet belelátni!

A jugoszláv helyzet meg tök más....semmi köze ehhez.

Gery87 2020.05.12. 11:07:59

@Wacunao:

Nem valószínű hogy felnőtt fejjel tanultak....
Valami magyar kötödésük biztos van...egyik szülő, nagymama...stb.

gigabursch 2020.05.12. 11:50:25

@Gery87:
Tekintve, hogy évente 5-8-szor vagyok Felvidéken - egész jól.
Csak tudod: Ismerem őket.
Mint emberek kedvesek, aranyosak. Általában.
Még a legkeményebb SNS-esek is.

Csak hát ott van az a csak...

Úgyhogy zseniális sztereotípiád nem jött be.

gigabursch 2020.05.13. 00:50:56

Őszintén remélem nem lesz Rajkának tót neve.
Mert így fog járni:
kuruc.info/r/3/212273/

Egyébiránt Érsekújvár elég sokáig színmagagyar település volt.
Nagyjából akkor kezdődött meg az érdemi tót betelepülés, amikor a Vác-Pozsony vasútvonalat erre hozták el.

Albu 2020.05.13. 01:20:01

@gabroca: Nagybátyám, Kun Ludovic Carol cáfolná ezt a névrománosítás-tagadást.

Hainburgban egy kiskölyök kutyasétáltatva kiszúrta, hogy nem németül beszélgetünk, és megkérdezte, hogy szlovákul beszélgetünk-e. A sok szlovenszkói rendszámot látva nem lepett meg. Persze az S-Bahn, a volt POHÉV azaz WPB nyilván az államhatár előtt eggyel fordul vissza…

A rajkai térképről is ordít, hogy az új telepek nem számoltak vasúti ingázással (eleinte hajó volt a terv, mert kevesebb a papírszarakodás), de a közúti többletterhet is ráverték a meglevő utcácskákra, tipikus…

Albu 2020.05.13. 01:22:17

Tudtommal vagy itt is, de Bezenyén tuti: van horvát óvoda. Bécs se igényli, hogy a bevándorlók megtanuljanak németül…

Albu 2020.05.13. 01:26:08

@Rothstein: Bécsben 2% miatt naponta koronainfó az ORF-től, kétnyelvű suli.

Kassa és Arad, talán Nagyvárad környéke is ugyanígy „meg van szállva”…

Hajdúszoboszlón nem vesznek fel mindenhova, ha nem tudsz románul. Pénz beszél…

Albu 2020.05.13. 01:37:45

@Gery87:
„Szlovákia (miután autonómiáért csatlakozott volna a Magyar Királysághoz, de ezzel ismeretlen ok miatt nem éltünk) az I. bécsi döntést tudomásul vette, dűlőszinten kitűzték (v.ö. a nagy léptékben meghúzott Nagyszalonta—Kolozsvár határvonalat sohasem), és komoly vasútépítésekbe kezdtek miatta, losonci delta, Gömör-áttörés. Máig béke lenne. (A Berzétei vasgyár—Torna utóbb épült.) Az etnikai elvet olyannyira komolyan vették, hogy keleten cikk-cakkban darabolta a fővonalat.”

Sovén az, aki a néplelket ezer évben vizsgálja, nem két emberöltőben, mint te?

„1918-19-ben – ha ezt államjogi és nemzeti szempontból nézzük – Szlovákia ’de iure’ fölszabadíttatott. Ha ezt technikai szempontból tekintjük, ’de facto’ meghódíttatott. Egy szakolcai századot kivéve az új kormány oldalára egyetlenegy katonai egység sem állt át. A katonaság, a csendőrség, és a városi rendőrségek a budapesti Károlyi-kormányra hallgattak. Szlovákia területét nem szívesen ürítették ki, csak nyomás hatására, néhol csak véres harcok árán. Az, hogy Szlovákiát a gyakorlatban meg kellett hódítani, később valahogy eltűnt a történelemkönyvekből és olvasókönyvekből, mert az beárnyékolta a különböző (csehszlovákista, nemzetszocialista, majd kommunista) későbbi történelmi narrációkat. Azonban a kortársak számára nyilvánvaló volt.

(L’ubomír Lipták, szlovák történész.)

29. perc 20. másodperctől.”
m.youtube.com/watch?t=29m20s&v=jf9bfAm-384

„A szlovák-tót gimnáziumok bezárását a helyi vármegyék szlovák többségű gyűlései kérvényezték, mert magyarellenes uszítás és pánszláv propaganda ment bennük. Ebből kicsit árnyaltabb kép rajzolódik ki...” library.hungaricana.hu/hu/view/SOMORJA_Afelvidekiszlovakkozepiskolakmegsz/

Rothstein 2020.05.13. 10:02:15

@Albu:
Kicsit hosszu leszek talan:
Az a helyzet hogy a hataraink menten vegig nagyvaros lancolat fut. Ezek egykor a magyar kultura bastyai voltak (Pozsonyt kiveve, ahol a 75 ezerbol 33 ezer nemet volt es 32 ezer magyar 8 ezer szlovakkal szemben, de hungarus tudatu nemetekkel). Ezeket a varosokat eroszakkal, terrorral vagy teljesen magyartalanitottak (Pozsony, Kassa), vagy nagyon lefogyasztottak (Nagyvarad, Arad, Szatmarnemeti).
Most pedig jonnek tovabb. A varos uralkodik a vonzaskorzeten rendszerint. Ott van Battonya:
Rengeteg aradi roman vett ott ingatlant. A telepules szinte teljesen ketnyelvu(tablak, boltfeliratok stb), igaz Battonyan Egesz-Magyarorszag idoszakaban is voltak romanok, sot szerbek is. Csereben sok Battonyai jar be Aradra vasarolni. Ott viszont szinte nincs magyar felirat. A szukebb belvarosban 1 boltot tudtam felkutatni ahol volt. Kizarolag magyarorszagi termekeket arultak. Boltokban a magyar tudas szinte nem letezik. Taxisoforok egy jelentosebb reszenel van, de nagyon rossz.
Valaki emlitette a pozsonyi magyar pincereket, akik velhetoen akcentussal beszeltek:
Nos ok valoszinuleg az asszimilacio valamely fokan halado/megrekedt magyarok, vagy esetleg teljesen magyarok, magukat magyarnak is valljak, akik mar akcentussal beszelnek (az utolso 30 evben megszaporodott a szamuk).
Valaki emlitette feljebb, hogy a gazdasagi szuksegszeruseg diktal. Nos, a Karpat-medenceben szemmel lathatolag nem. Kolozsvar, rengeteg magyar turista, manapsag mar joreszt csak atmenoforgalom, de megallnak fel napokra, beulnek kavezoba, etterembe. Megis, magyar feliratokat keveset latsz. Boltokban szinte semmi. Angol kollegamat vegigvittem a Tunderkerten 4 eve ... a Matyas szobratol jobbra a kavezo soron ... beere Csikit kertem Ciuc helyett ... azonnal huvos, ellenseges kiszolgalas, fizetesnel 30!! perc varakozas. Az angol kollegam kiakadva, szomszed asztaltol atszol egy magyar hogy biztos regati slepp.
Szinten Kolozsvar, mexikoi pub. Nevcedula a pincereken, Edina. Biztos magyar. Talalt. Magyarul beszelunk, majd atvalt angolra, elnezest ker, jon a muszakvezeto, es elotte tilos magyarul beszelni. Igen, a vendegekkel is. Ez Kolozsvar belvaros, tehat turistas, kozte magyar turistas hely.
Mondjam Varadot? Szinten sok csonkaorszagi magyar jar at vasarolni. Rettento keves magyar felirat, hivatalosan 23% valojaban kb 50% oslakos magyarral. Boltokban mondjuk az eladok talan fele tud valamilyen szinten magyarul.
Marosvasarhely, szinten sok magyar turista, bar joreszt itt is atmenoforgalom, benzinkut, frekventalt helyen, senki nem tud magyarul. Senki! Es a tekintetek amiket kaptal azok nem voltak eppen baratsagosak. Vegul a gyenge romanommal megertettem magam.
Losonc, 1991: Anyuek hazafele menet megallnak vasarolni. A boltban egy oreg neni suttogja neki az ellenseges tekintetek lattan, maga nem helyi latom, itt nem szabad magyarul beszelni, nem tudta kedveskem (anyu egyebkent kb 1/3-ad szlovak, mar ha itt van ertelme genetikai fejtegetesekbe belemenno).
Van jo pelda is azert, Szabadkan latok nemi fellendulest, bar a szamaink mennek lefele. Megis Belgradban a buszallomason beszedbe elegyedett velem egy szerb holgy, kitunoen, kivaloan beszelt magyarul, akcentus nelkul (szerbeknel erdekes hogy konnyen tanulnak magyarul vmiert). Csak az arcvonasairol gondoltam hogy szerb es be is jott. Nevetett is hogy rajottem. Csokan nott fel, onnan szedte a magyar nyelvtudast, es batran hasznalta is. (Kis anekdota, hajnali busszal jottem, tele volt "migrantekkal" az allomas. Kotozkodtek a keves szamu keresztennyel. Angolul. En is sorra kerultem, arabul nyomtam nekik egy kacskaringos karomkodast, ugy meglepodtek hogy gyorsan elslisszoltam (6.5 ev maltai tartozkodas utan ez volt a legkevesebb ami ramragadt :D )
Szoval a konkluzio:
A magyar nyelv es kultura presztizse elkepesztoen alacsony a kisantant orszagok immar tobbsegi lakossaganak szemeben, ezert ha o idejon lakni, elvarja hogy mi tanuljunk meg az o nyelven, otthon ezt szokta meg.
Masreszt az 1945 utani magyar politikai kurzus elkepeszto karokat okozott a magyar identitas erossegeben, a Kadar-rezsimrol beszelek. Ez a kurzus reszben folyik ma is, es en meg a masik oldal egyes szegmenseinel sem erzek oszinteseget. Aktualpolitika OFF.
Ez azt eredmenyezi, hogy az idejovo, hasonulni nem akaro kisantant lakossagnak szepen onkent es dalolva alafekszunk.
Rajka eseteben el tudom kepzelni, hogyha a helyzet konzervalodik, 30-40 ev mulva osi szlovak teruletkent fognak ra hivatkozni.
A tobbiekkel is igy kezdodott, befogadtuk oket, csak dolgozni akartak, boldogulni, aztan elszakadni.
Paranoias vagyok? Talan. De ha egy roman 1914 elejen azt mondja, hogy Varad roman lesz, azt elmegyogyba zarjak, de meg a romanok is kirohogik. Szoval csak nyugtaval a napot.

Gery87 2020.05.16. 09:13:33

@gigabursch:

Sztereotip és sovén pöcs az te vagy a hülye tótozással....meg kiver a házadból fassággal!

A magyar ember is lehet kedves, akárkivel...aztán néha zsidózik, meg tótózik meg büdös románozik...

Gery87 2020.05.16. 09:16:21

@gigabursch:

Rajka MO-on van, nem lesz "tót neve"...hivatalosan nem.....hagyd abba ezt a hülyeséget.
Kinek akarod eladni ezt a nemzethalálos álnaív baromságot? Ott a kurucinfó, hátha ott vevők erre...

Gery87 2020.05.16. 10:06:55

@Albu:

Jó és ezzel most mit akartál mondani?
Hogy kapcsolódik ide a témánkhoz? Ami történt megtörtént, ez van...ettől még Rajkát nem kell félteni.
A "néplélek" dolgot meg hagyjuk szépen a múlt század vitrinjében....

Sovén meg az aki a saját nemzetét jobbnak gondolja a másikénál és le is nézi azt....ez sok hülye magyar proli esetében gyakran meg is történik főleg a románok, szlovákok felé...

Gery87 2020.05.16. 10:20:11

@Rothstein:

Sok mindennel nem tudok vitatkozni amit írsz, sajnos ez van: a környező országok nem érdekeltek a magyar kisebbség fenntartásában, az asszimilációban érdekeltek....és ott is vannak bunkók, meg Döbrögi vezetés Akik sovinizmussal tömik a nép pofáját mert másra alkalmatlanok stb....

Viszont Rajka teljesen más, ahhoz ismét határt kéne módosítani hogy bármi legyen....+ ne felejtsük már el hogy onnan a pozsonyi középosztály ingázik....anyagi okokból....nem itt "élnek".....

Ami meg a "magyar élettér" beszűkülését illeti:
Áldozatok nélkül nem megy! ha tényleg tenni akarnak ellene....a lassú fogyást, asszimilációt, a politikai, ideológiai ellenszenvet megállítani...akkor ott van pl Koszovó, Krím stb Többet nem mondok....

De azzal hogy a pincér lányka nem beszél a főnöke jelenlétében magyarul, hogy aláírásgyűjtésekkel akarnak "kérni" (vicc) autonómiát olyanoktól akiknek nem érdeke és soha a büdös életbe nem fognak belemenni....hát ezzel semmire nem mennek!
kesergés, tótózás, anyázás, turulabaszó nemzetinagymellény az megy....de semmi más.

Azt mondtam már hogy két albán állam van....míg 110 éve egy se volt? na....lehet gondolkodni!

Rothstein 2020.05.16. 19:50:07

@Gery87:
"Ami meg a "magyar élettér" beszűkülését illeti:
Áldozatok nélkül nem megy! ha tényleg tenni akarnak ellene....a lassú fogyást, asszimilációt, a politikai, ideológiai ellenszenvet megállítani...akkor ott van pl Koszovó, Krím stb Többet nem mondok....De azzal hogy a pincér lányka nem beszél a főnöke jelenlétében magyarul, hogy aláírásgyűjtésekkel akarnak "kérni" (vicc) autonómiát olyanoktól akiknek nem érdeke és soha a büdös életbe nem fognak belemenni....hát ezzel semmire nem mennek!"
Szivembol szolsz!!!!
Annyit azert hozzatennek, hogy mas ismerosomtol is hallottam, hogy megfenyegettek ha magyarul beszelnek a munkahelyen, kirugjak. Mehetnek Strassburgba tettek hozza. Nyilvan ezeket lehetetlen kivedeni. Ki tud sztarugyvedet fizetni, perelni, 2 evig tomni penzzel az "advokatot".
Aztan talan-talan nyerni. Persze valahol el kell kezdeni.
"Azt mondtam már hogy két albán állam van....míg 110 éve egy se volt? na....lehet gondolkodni!"
Es megint nagyon igaz!

Aureliano Buendía 2020.05.17. 00:20:50

@Gery87: azért az se feledd, hogy Kassa és Fülek is Magyarországon volt anno és (csak) magyar (hivatalos) nevük volt, most pedig Košice és Fiľakovo néven futnak.
Nem azt mondom, hogy Rajkán is ez lesz, csak jelezném, hogy ezzel a mondattal pont nem erősíted meg, amit szeretnél.

Gery87 2020.05.17. 22:04:18

@Aureliano Buendía:

De megerősítem, mivel nem történt határmódosítás, nem került Rajka Szlovákiához....márpedig Érsekújvár vagy más magyar többségű település azért szlovákosodik és lett szlovák neve mert elcsatolták....szóval hivatalosan nem lesz neve soha Rajkának a jelenlegi folyamatok miatt, ami tök más.

Sőt, az hogy esetleg szlovák néven említenek egy települést ami nem Szlovákiában van, nem lenne példátlan....mivel egy sor külföldi városnak van magyar neve is ami soha nem volt magyar területen pl Bécs, Prága, Varsó stb.....ilyen alapon akkor ők is rinyálhatnak "jaj a magyarok el akarják csatolni Varsót mert magyarul nevezik....veszélyben a haza"....vicces...

Az egész feltételezés egy nevetséges dolog.
Kocsmában szoktak ilyen ökörségek előkerülni pár pohár után....

Gery87 2020.05.17. 22:29:48

@Rothstein:

A magyar nemzettudat és nemzeti érdekérvényesítő képesség rendkívül gyenge....lehet mutogatni Kádárra, Rákosira.....Gyurcsányra....akárkire, de ez nem ment volna ha nem lenne alapja a társadalomban.
Egyszerűen a magyar nacionalizmus nagypofájú, de gyáva, inkompetens, csak puffogni tud, a kocsmai hőbőlgés szintjén van...."amelyik kutya ugat, nem harap" !

Amint tenni is kéne vmit, húzza a száját és dünnyögve bekussol...

-Jó példa erre a délszláv háború (nem vállaltunk konfliktust, esetleges háborút, magára hagyták a vajdasági magyarságot, pedig ahogy etnikai tisztogatás volt a délszlávok esetében és lemorzsolódott az őshonos Likai szerbség...a magyarok is járhattak volna úgy!)

-a kettős állampolgárság kérdése 2004-ben (az anyagias szempontok és érdektelenség felülírták a nemzeti összetartozást.),

-vagy az alapszerződések a környező országokkal (kvázi megerősítettük a Párizsi békéket, önként, feladva bármiféle revizió lehetőségét...)

-Románia EU csatlakozásakor MO-ág mint tagállam részéről sem merült fel hogy az ottani kisebbség ügyét meg kéne vitatni....

-vagy most a székely kisebbségi autonómia kezdeményezés (eleve bukásra ítéltsége és naivitása ellenére).

stb.

Jelképes "nemzetpolitizálás" van, semmi több....
Ezért ellenszenves nekem a nacionalizmus, irredentizmus.

Rothstein 2020.05.18. 01:05:29

@Gery87:
"A magyar nemzettudat és nemzeti érdekérvényesítő képesség rendkívül gyenge....lehet mutogatni Kádárra, Rákosira.....Gyurcsányra....akárkire, de ez nem ment volna ha nem lenne alapja a társadalomban.
Egyszerűen a magyar nacionalizmus nagypofájú, de gyáva, inkompetens, csak puffogni tud, a kocsmai hőbőlgés szintjén van...."amelyik kutya ugat, nem harap" !"
Ennek tortenelmi okai vannak. A nyilvanvaloan bicskanyitogato modon lezarult 1. vilaghaborut kovetoen az uj hatarokat a magyarsag egesze elutasitotta. Kivetel nelkul mindenki, meg a kommunistak is.
A nemzet nekiveselkedett, es a 2. vilaghaboruban megprobalta visszaszerezni azt. Megint nem sikerult. Sokan elestek, sokan emigraltak, hihetoleg jo reszuk jobboldali volt. Jottek a nepirtasok (szerb, roman csehszlovak reszrol), az intelligencia lefejezese a kommunistak reszerol. Maradt egy megfelemlitett, szellemi vezetoit vesztett magyar nemzet.
Megkezdodott az agyak atmosasa. HItler utolso csatlosai, megerdemeltuk Trianont stb. Ez ment a suliban, emlekszem ra, es en nem a 60-as evekben jartam. Mikozben az osszes tobbi szocialista orszagban duborgott a sovinizmus. Kivetel nelkul. Nalunk nem maradtak kisebbsegek, nem volt kin kitolteni a frusztraciot.
A tobbi rablo meg ragaszkodott a lopott holmihoz.
A magyar nacionalizmus azert "nagypofaju" mert vegletesen frusztralt. Az osszes nagyhatalom ellenunk van. Az EU-ba belepni a nemzeti erdekek szempontjabol egyenlo volt egy tokonszurassal. Egy az antant gyozelmek altal legitimalt korbe kerultunk be, ahol az utolso LMBTQ vagy tokom tudja mi az kulon WC hasznalata fontosabb, mint tobb millios nemzetreszek tuszkent kezelese, napi szinten valo megalazasa, sarba tiprasa.
A 90-es evek magyar politikai kurzusa, teljesen egyet ertek veled, impotens volt. Vitte tovabb a jofiu, mindenkinek alafekvo kadarista-karolyista kliseket.
A fidesz harcosabb hurokat penget, legalabb retorikai szinten, de van egy erzesem hogy nem oszinte ez, hanem valami erdek, pl segiteni akarja a magyar bevandorlast. Raadasul kulpolitikailag a mozgasterunk egyenlo a 0-val. Az antant mindent blokkol.Tok indegy mit csinalunk.
Nem gondolom hogy a magyar nacionalizmus gyavabb lenne a romannal, ami mindig mas uszalyan lopakodott be hatulrol Erdelybe, hadat uzenve akkor mikor letettuk a fegyvert vagy epp hatba tamadtak eredetileg szovetsegeskent. Szlovakok detto. Egyszeruen a kisantant mogott ott vannak a nagyhatalmak, akik cinkosok a teruletrablasokban.
Politikailag 2 kitoresi esely mutatkozhat:
Az antant allamok elarasztasa a 3. vilagbeli sereggel. Ez folyik most. Ok nagy ivben tesznek majd az antant erdekekre.
A masik az orosz medve. Olelese halalos, nagyon vigyazni kell vele, de jelenleg ok az egyeduliek amik megkerdojelezik a mostani vilagrendet, megvaltoztatjak a hatarokat (lehetne szinkronizalni az erdekeinket).
De amit minden egyes magyar megtehetne a mostani hatarokon belul: osszefog, nemzeti minimumot fogad el, tamogatja es nem romanozza, szerbezi, szlovakozza a meg kitartokat. Ok meg ott a megszallt teruleten igenis tartsak a kulturat, nyelvet, ne engedjenek. Menjen a gyerek magyar iskolaba, s nem kell a magyar tarsasagban, csaladban csak azert romanra vagy szerbre, szlovakra valtani mert egy uralkodo nemzetbeli megjelent a korben stb.
Az albanok jol csinaltak, leszaporodtak a szerbeket (Koszovoban 60%-bol lett 90%), s mashol is terjeszkednek, celtudatosan.
En vallalom: irredenta vagyok. Nem is lehetek mas. A megszallt teruletek nemcsak a magyar tortenelem, de a kultura, a nemzet reszei. Elkepzelem hogy Dobo vagy Vak Bottyan kikopott volna, en nem harcolok, amit a torok elfoglalt az orokre elveszett ... mar reg nem is leteznenk ...

Gery87 2020.05.18. 09:24:18

@Rothstein:

"......... Ez ment a suliban, emlekszem ra, es en nem a 60-as evekben jartam. Mikozben az osszes tobbi szocialista orszagban duborgott a sovinizmus. Kivetel nelkul. Nalunk nem maradtak kisebbsegek, nem volt kin kitolteni a frusztraciot.
A tobbi rablo meg ragaszkodott a lopott holmihoz."

Egyik végletből (az önkritika nélküli, sovén irredentizmus) a másikba (a nemzeti identitás tabusítása) estünk. Az hogy a környező országokban soviniszta retorika lehetett annak két oka volt: voltak kisebbségeik + a nép agyát az alacsony életszínvonal miatt ezzel mosták pl Románia.

Románia is vesztett területet, a nagytestvér javára, azt is tabuként kezelték, mégis erős nacionalista retorika volt, szóval igazad van abban is hogy az elit felelőssége sem megkerülhetetlen....

"A magyar nacionalizmus azert "nagypofaju" mert vegletesen frusztralt. "

A román, szerb, szlovák stb is az! lásd a térképek miatti hisztizés.....az autonómia emelgetésére majd megpukkadnak stb....
A különbség hogy ők ezt a "nemzetépítés/érdekérvényesítés" dolgot profibban csinálják.....nálunk meg balfaszok....inkompetensek....itt csak a szájuk jár, semmi több.

"Az osszes nagyhatalom ellenunk van. Az EU-ba belepni a nemzeti erdekek szempontjabol egyenlo volt egy tokonszurassal. Egy az antant gyozelmek altal legitimalt korbe kerultunk be,"

A nagyhatalmak a status quo fenntartásában érdekeltek amíg csak lehet.
Antant? Nincs már ilyen. Romániának sem engedték Moldovával az egyesülést és a délszláv határok sem változtak meg etnikai alapon....
Az EU pedig egy francia-német gazdasági gittegylet, így bármi másra alkalmatlan....egyebet nem kell belelátni....

"Nem gondolom hogy a magyar nacionalizmus gyavabb lenne a romannal, ami mindig mas uszalyan lopakodott be hatulrol Erdelybe, hadat uzenve akkor mikor letettuk a fegyvert vagy epp hatba tamadtak eredetileg szovetsegeskent. Szlovakok detto."

A románok meg kell mondjam zseniálisak külpolitikában és érdekérvényesítésben...ők azok akik úgy csinálják ezt a dolgot ahogy kell, érzelmek nélkül a diplomáciában, csak a saját érdekeiket nézve...ha kell szembefordulva saját szövetségeseikkel....így kell ezt a valóságban csinálni!
100 év alatt egyesítették a román területeket....duplájára növelték az országot.
De a XIX.század is egy sikertörténet:egyesült a két fejedelemség (előbb lett független román állam mint magyar, és előbb "kis román egység" mint német!) tengerparthoz jutottak....

"En vallalom: irredenta vagyok. Nem is lehetek mas. "

A többség számára ez azt jelenti hogy felrakja a nagy-MO matricát a kocsira, meg múltba révedve sírva vígad és anyázik...irreális célokat vázol fel és gyűlölködik.
Nincs a realitása se a teljes se a részéleges revíziónak.....ennek ellenére ott tartanak fejben mint 100 éve: "mindent vissza"
ez nevetséges....

Aki nem akar heterogén államban élni, pláne olyanokkal akiket utál, ne akarjon mindent visszacsinálni...

Rothstein 2020.05.18. 10:33:54

@Gery87:
"A román, szerb, szlovák stb is az! lásd a térképek miatti hisztizés.....az autonómia emelgetésére majd megpukkadnak stb....
A különbség hogy ők ezt a "nemzetépítés/érdekérvényesítés" dolgot profibban csinálják.....nálunk meg balfaszok....inkompetensek....itt csak a szájuk jár, semmi több."
Az teny hogy profibban csinaljak, de mogottuk ott all az osszes nagyhatalom. Ugy konnyu "rajoskodni".
"A nagyhatalmak a status quo fenntartásában érdekeltek amíg csak lehet.
Antant? Nincs már ilyen. Romániának sem engedték Moldovával az egyesülést és a délszláv határok sem változtak meg etnikai alapon....
Az EU pedig egy francia-német gazdasági gittegylet, így bármi másra alkalmatlan....egyebet nem kell belelátni...."
Ezt en kicsit maskepp latom, mivel a nemeteket meg ugy sem lehetett megtorni hogy megcsonkitottak, egy reszuket kiirtottak majd 13 milliot kitelepitettek az uj hatarok moge, meg igy is erosek voltak gazdasagilag. Mit lehetett tenni? Mossuk at az agyukat, torjuk meg a gerincuket. Tegyuk oket wilkommenskulturra, a bun nepeve, akinek orokke vezekelni kell a buneiert.
Europaban pelda nelkul all, az elmult evszazadok szamos haborujanak tapasztalata ellenere, hogy bevezettek a haborus bunos fogalmat, megbelyegezve nemzeteket kollektiven, es ez addig igy is marad, amig nem lesz uj hatalmi leosztas/haboru.
Velemenyem szerint, mivel valoban jol latod hogy a nagyhatalmak a status quot akarjak, mivel a nemzeti onrendelkezesre hivatkozva raboltak nem hozzajuk valo teruletet, lenyegeben az antantot kepviselik, es sokkal restriktivebb kisebbseg politikat folytatnak mint a Monarchia barmikor.
Egyebkent Koszovo peldaja ott van, csak akarni kell, celtudatos, nemzetepito politikaval. Ok autonom koztarsasag voltak. Nem volt "joguk" kiszakadni. Csak ugye Napoleon utan szabadon, az erosebb zaszloaljaknak van igazuk (lasd meg a Karolyi-fele balfasz politika eredmenyet).
"A románok meg kell mondjam zseniálisak külpolitikában és érdekérvényesítésben...ők azok akik úgy csinálják ezt a dolgot ahogy kell, érzelmek nélkül a diplomáciában, csak a saját érdekeiket nézve...ha kell szembefordulva saját szövetségeseikkel....így kell ezt a valóságban csinálni!
100 év alatt egyesítették a román területeket....duplájára növelték az országot.
De a XIX.század is egy sikertörténet:egyesült a két fejedelemség (előbb lett független román állam mint magyar, és előbb "kis román egység" mint német!) tengerparthoz jutottak...."
Abszolut egyetertek. Ez a minta. Az is igaz hogy remek a PR-juk, az az erzesem a magyarsagot Europa sosem fogadta be igazan. Keson is erkeztunk, es se nem szlavok, se nem nemetek, se nem latinok nem vagyunk. Oriasi az ellenszel.
"Aki nem akar heterogén államban élni, pláne olyanokkal akiket utál, ne akarjon mindent visszacsinálni..."
Pont az antant nem akart heterogen allamot, ezert tuzzel-vassal olvasszak be a kisebbsegeket, ha mar ki nem irtottak. Ugyhogy ez nem indok a revizio elvetesere.
"A többség számára ez azt jelenti hogy felrakja a nagy-MO matricát a kocsira, meg múltba révedve sírva vígad és anyázik...irreális célokat vázol fel és gyűlölködik.
Nincs a realitása se a teljes se a részleges revíziónak.....ennek ellenére ott tartanak fejben mint 100 éve: "mindent vissza"
ez nevetséges...."
Ezzel nem tudok, mert nem is lehet vitatkozni. Valoban a tobbseg szamara ezt jelenti. Nekem vannak otleteim, tapogatoztam is mar "hataron tuli" politikai eroknel. Az otletek utosek, tetszettek, de vagy ido, vagy penz nincs ra. Inkabb ido ugy latom.
Valoban nincs realitasa semmilyen revizionak jelenelg (a 90-es evekben tobb volt mint most). De ez nem jelenti azt hogy ne lehetne torekedni ra. A legypiszok Egyesult Fejedelemsegeknek milyen ralitasa volt hogy Csernovicig meg Nagylakig erjen, hizzon? Es ott vannak. Mert koherensen, celtudatosan epitkeztek, terjeszkedtek. A 18% roman Dobrudzsabol csinaltak egy 90%-os mara.
Nem akarok itt tobbet reagalni, mert nagyon offtopikok leszunk mar, bar lehet mast is erdekel az eszmecsere.
Nekem tetszik mert nagyon kulturalt es minosegi. Talan nem hangzik nagykepunek.

Rothstein 2020.05.18. 10:40:13

Annyit akartam meg es ez most aktualpolitika lesz, hogy az EU-nak az a baja Orbannal, hogy legalabb retorikai szinten, helyenkent tevolegesen is probalja vedeni a megszallt teruleteken elo magyarsagot. Ez antant Europa szemeben oriasi bun. Az nem lenyeges mit muvelnek a romanok, szlovakok, mennyire tiporjak sarba a kisebbsegi jogokat, mivel ok is antant allamok. Az Eu-nak ez a baja valojaban. Orbanek meg raereztek a nemzeti erzes felhorgadasara, az altalanos magyar migransellenessegre (rossz tapasztalataink vannak mint befogadok) es ebbe a szerepbe belealltak. A magyar amugy is szeret kuruckodni, cokit mutatni barkinek. A magat baloldalinak definialo, nevezzuk "ellenzeknek" kepzodmeny meg sorba nyitogatja ki a pofonladakat, mert keptelen felismerni ezeket a filleres csapdakat. Az pl hogy nem kampanyolok szlovka meg roman partoknak a magyar elleneben, akik 2 honapra ra a szajukba szarnak. Bocsanat az eros szavakert. Stb stb

gigabursch 2020.05.18. 19:05:18

@Rothstein:
Alapvetően egyetértek veled.
Vektor ezt pontosan látja és ezért jött neki jól és ügyesen ez a mindenféle isztánnal az összeborulósdi és a ruszkikkal a jó viszony, mert velük senki se akar innen haverkodni, nekik még lesz egy jó hídfőjük.

Aureliano Buendía 2020.05.18. 22:21:51

@Gery87: látom, nem akarod megérteni :)
Megpróbálom máshogy megmutatni, miért téves az analógiád. Ha megbocsájtasz, rém leegyszerűsítő leszek.

1XX évvel ezelőtt az akkori Magyarországon (ez fontos a történet szempontjából) lejöttek a hegyekből a tótok*, akiknek előtte nem sokkal elmagyarázták a pánszlávok, hogy akkor ti mostantól szlovákok vagytok, nem pedig tótok, és szláv anyácska a kebelére vár titeket. Aztán jött a dicsőséges csihi-puhi, és a város, amit korábban Pozsonynak hívtak, most hirtelen Wilsonovo... izé... Bratislava lett. Ki gondolta volna ezt még, mikor lejöttek a hegyi tótok a fenyvesekből. Pedig előtte az egész feltételezés egy nevetséges dolognak tűnt volna, ha bárkinek is eszébe jut. Adj a tótnak szállást, mondták vala a régiek.

*tótnak fogom őket nevezni, ugyanis eredetileg ez a nevük, a szlovák műszó későbbi kreálmány, és ha Mikszáth Kálmánnak ez megfelelt, akkor nekünk is jó lesz.

Aureliano Buendía 2020.05.18. 22:22:57

@Aureliano Buendía: @Gery87: mielőtt félreértenéd, nem vészharangot kongatok, nemzethalálról vizionálok, csak az elméletedre reagáltam.

Aureliano Buendía 2020.05.18. 22:23:21

@Aureliano Buendía: @Gery87: mielőtt félreértenéd, nem vészharangot kongatok, nemzethalálról vizionálok, csak az elméletedre reagáltam.

Gery87 2020.05.18. 22:58:00

@Rothstein:

Én továbbra is úgy gondolom hogy nincs semmiféle "antant/tengely" szembenllás, úgy ahogy te látod.
A mai határok valóban a szövetségesek és annak utódja a NATO/SZU krelmánya...
de a status quo oka nem egy régi szövetség továbbélése (hisz azóta volt egy hidegháború is), hanem hogy egyszerűen az európai magállamok és az USA a békében érdekeltek.
ha itt bárki komolyan felvetné a határok revizióját
az konfliktusok sorához vezetne, mivel nincs olyan határvonal K-európában
amit ne lehetne vmilyen indokkal módosítani.
Ahogy nekünk nem engedik a határmódosítást úgy a románoknak sem az egyesülést moldovával,
a Krímet sem ismerik el orosznak stb....pedig ők valaha az USA szövetségesei voltak és
együtt hozták össze a párizsi békét.
Nem számít melyik terület hová tartozik, nincs ebben érzelem se kollektív büntetés...
egyszerűen békét, változatlanságot akarnak...mert az a biztos.
A környező országok érdeke meg ezzel épp azonos.

Koszovó azért kivétel, mert az egy háború eredménye....amit mint mondtam, nem akar senki.
De még ott sem engedték az etnikai határrendezést...a tartományhatár lett országhatár....
ebből nem engedtek.
Mert mint mondtam az etnikai alapú újrarendezés összeomlasztaná, háborúkba sodorná a régiót.
Ez a Párizsi rendezés totális ellentéte..
De, ez vonatkozik mindenkire nem csak a volt központi és tengelyhatalmakra!
Azért látod úgy hogy ez direkt ellenünk irányul mert ezzel a mai állásponttal nekünk van több veszteni valónk...

"Pont az antant nem akart heterogen allamot,
ezert tuzzel-vassal olvasszak be a kisebbsegeket,
ha mar ki nem irtottak. Ugyhogy ez nem indok a revizio elvetesere."

A hatalmak változatlanságot és stabilitást akarnak. A többi belügy.

"De ez nem jelenti azt hogy ne lehetne torekedni ra.
A legypiszok Egyesult Fejedelemsegeknek milyen ralitasa volt
hogy Csernovicig meg Nagylakig erjen, hizzon? Es ott vannak.
Mert koherensen, celtudatosan epitkeztek,
terjeszkedtek. A 18% roman Dobrudzsabol csinaltak egy 90%-os mara."

A nyílt, országokközti reguláris háborúk kora lejárt úgy néz ki. (lásd Krím)
Azok az eszközök amikkel anno megszerezték ezeket a területeket ma már nem működnek és
jobb is így szerintem....
Európa pedig erősen öregszik és így benépesíteni bármit már nem nagyon tudnánk...
egyéb eszközök pedig emberiség ellenes bűncselekmények számítanak.

Egy megoldás lenne, az etnikai alapú revizió
de mint kitárgyaltuk, ezt az elmúlt 70 évben senkinek nem engedték.
(halkan jegyzem meg amikor elötte meg igen (1938-1939, 1940), akkor sem hozott stabilitást, békét....
tehát nem alaptalan hogy akkor inkább maradjon minden így!)
és ez jóval többeknek érdeke mint nem...

Gery87 2020.05.18. 23:08:20

@Aureliano Buendía:

Ok, látom te is a jó öreg vitrinszagú múltszázadi sovén hülyeségekkel operálsz....tótozással meg "hegyekből lejövő szlávokkal" melyeket kocsmai "bölcsességekkel" igazolsz...
Látom nem tudtad értelmezni amit írok ezért beakadt a lemez, sajnálom.

"*tótnak fogom őket nevezni, ugyanis eredetileg ez a nevük, a szlovák műszó későbbi kreálmány, és ha Mikszáth Kálmánnak ez megfelelt, akkor nekünk is jó lesz. "

Kérlek ne fárassz, azért nevezed őket tótóknak mert utálod, lenézed őket, ne nézz minket hülyének.
A tót ma pejoratív, előítéletes, rosszindulatú, gúnyos megnevezésük...ez köztudott és te is tudod, azért is használod, csak játszod itt az eszed mert érzed hogy nem szalonképes és nem a kocsmában avgy.....az meg hogy 200 éve nem így volt, és Mikszáth a maga korában előítélet nélkül használta ill. még korábban a szlávokat is így nevezték...stb...nem ment fel téged és nem is igazol.
Úgyhogy ne erőlködj!

Gery87 2020.05.18. 23:19:30

@Aureliano Buendía:

Tök más a két eset, leírtam, más is érti.....
ennyi.

Aureliano Buendía 2020.05.19. 09:35:40

@Gery87: azt látom, hogy te tök lazán rásütöd bárkire a sovén/nacionalista/stb. jelzőt, aki nem úgy gondolkodik, mint te. Felesleges érvelni, hisz az egészet úgysem hat meg téged.
Az, hogy valaki kisajátította a tót jelzőt, és lenézően használja, rohadtul nem hat meg, ugyanakkor az sem, hogy te kisajátítod a liberális jelzőt, és emögé bújva nézel le másokat, szintén nem hat meg.

gigabursch 2020.05.19. 11:17:31

@Gery87:
No, hát van ami ellen nincs orvosság.

Tudod miért nevezem őket tótnak?
Mert nem tartom őket (rab)szolgának.
Ugyanis a szláv szó szolgát, rabszolgát jelent. (latin sclava szónak járj utána, akár még a Nyisztori Krónikában is)
Ehhez képest a tót messze magasabb minőséget takar.

Csak épp, azok akik ráerőltették az összes szláv népre a szláv baromságot, hogy erre legyenek büszkék, nos azok voltak a fő szarkavarók.
Ők meg ugyanolyan büszkék erre szláv jelzőre bő száz esztendeje, mint manapság a b.zik arra, hogy vonaglanak Európa legszebb sugárútján.

Nőjél már fel és tedd már le ezt az idióta szemüveget! Kérlek!

Gery87 2020.05.19. 12:14:50

@Aureliano Buendía:

"azt látom, hogy te tök lazán rásütöd bárkire a sovén/nacionalista/stb. jelzőt, aki nem úgy gondolkodik, mint te"

Nem azért drága barátom, hanem mert úgy viselkedsz!
Ha úgy viselkedsz akkor ez van. Ne csodálkozz...nem megsértődni kell, hanem változtatni a retorikán, ha meg ilyen vagy, akkor vállad fel.

"Felesleges érvelni, hisz az egészet úgysem hat meg téged. "

Felesleges nekem is érvelni, hisz nem érted...
Érvelésed meg egyrészt annyi hogy "ezek büdös tótok, semmi jóra nem kell számítani..." másrészt meg elmagyaráztam miért nem áll a párhuzam azzal amit felhozol....

"Az, hogy valaki kisajátította a tót jelzőt, és lenézően használja, rohadtul nem hat meg, "

Ezt csinálod.
Mások is ezt teszik, ezért lett pejoratív, ez a valóság.....kár ezen rugózni.
Az a bajod hogy szembesítve lettél, nem jött be a kacsingatva tótózás...

"hogy te kisajátítod a liberális jelzőt,,.... "

Nem tudom miről beszélsz. Hogy jön ide a liberalizmus?

@gigabursch:

"Tudod miért nevezem őket tótnak?
Mert nem tartom őket (rab)szolgának.
Ugyanis a szláv szó szolgát, rabszolgát jelent. (latin sclava szónak járj utána, akár még a Nyisztori Krónikában is)
Ehhez képest a tót messze magasabb minőséget takar"

Szánalmas már nagyon ez amit előadtok!
A szláv szónak nincs "rabszolga" értelmezése a mi nyelvünkben...és senki nem is használja ilyen értelemben..ellenben a tót, rác, oláh stb manapság már negatív kicsengésű Úúgyhogy ne fáraszd magad hogy megmagyarázd a saját hülye szóhasználatodat...magadat égeted.

"Ehhez képest a tót messze magasabb minőséget takar."

Nem, azt takarja hogy gúnyosan lenézed őket....de annyi gerinc nincs benned hogy felvállald.
Hiába akarod most "megfordítani" javadra a használatát....szánalmas.

"Nőjél már fel és tedd már le ezt az idióta szemüveget! Kérlek! "

Te gyerekeskedsz itt.

Aureliano Buendía 2020.05.19. 15:13:59

@Gery87: ööö, erre mit is írhatnék azon kívül, hogy mosolygok az önigazolási kísérleteiden. De tényleg, és őszintén mosolyra fakasztasz.
Gyakorlatilag ott tartasz, mint az óvodás gyermekem (4,5), ezzel a „nem igaz, hogy az vagyok, te vagy az” érveléssel. Csak ő kinövi:) De tisztán látszik, hogy egyből megsértődsz és vagdalkozol, ha valaki megkérdőjelezi az érveidet. És szándékosan nem cáfolatról beszélek, hiszen az a te világodban nem lehetséges.
Hagylak tovább játszani;)

gigabursch 2020.05.19. 17:34:03

@Gery87:
Ok. Szűrés.
Bár ezt már más blogon is megfogadtam.
Be is tartom.

Gery87 2020.05.19. 19:22:47

@Aureliano Buendía:

Vicces mikor úgy csináltok mintha felülkerekedtetek volna bárkin is:) pedig semmi ilyesmi nem történt csak nem tudsz már mint mondani:) Aki visszaolvassa látja...de mindegy.

Nem sikerült értelmezni a dolgokat, erre zavartan óvodásozni kezdesz...jellemző...
Amúgy nem sértődtem meg, ilyenek már rég nem kavarnak fel.

@gigabursch:

Szűrjél, ha neked jól esik, kit érdekel.

Rothstein 2020.05.19. 23:16:10

@Gery87:
"Én továbbra is úgy gondolom hogy nincs semmiféle "antant/tengely" szembenllás, úgy ahogy te látod.
A mai határok valóban a szövetségesek és annak utódja a NATO/SZU krelmánya...
de a status quo oka nem egy régi szövetség továbbélése (hisz azóta volt egy hidegháború is), hanem hogy egyszerűen az európai magállamok és az USA a békében érdekeltek.
ha itt bárki komolyan felvetné a határok revizióját"
Úgy néz ki mint egy kacsa, úgy is viselkedik mint egy kacsa, tehát akkor az egy kacsa lesz. :)
Mármint antant. :p
Ők nem a békében érdekeltek, ők a mohón összeharácsolt területeiket féltik. Kiveri őket álmukban a víz, mert rettentően félnek, tudják hogy az általuk szétkürtölt saját igazságuk gyenge lábakon nyugszik.
Továbbra is elképesztőnek tartom, hogy 100 évvel ezelőtti háború miatt egész népeket bélyegeznek meg, faji alapon. Megtagadják tőlük a legelemibb kisebbségi jogokat is, vagy próbálják szabotálni cinkosként védve egymást. Megpróbálják sárba tiporni a maradék országaikat is az állandó politikai töltetű támadásokkal. Meggyőződésem hogy a kis-antantnak a maradék Magyarországra is fáj a foga és az első adandó alkalommal ki fogják használni a lehetőséget. Vagy ők, vagy mi.
"A hatalmak változatlanságot és stabilitást akarnak. A többi belügy."
Bezzeg az nem belügy ha egy szerencsétlen génhibás, aki nem tudja eldönteni magáról hogy fiú vagy lány, nem kap megfelelő WC-t. Akkor beindul a kórus. Vagy ha pár homoszexuálist megobálnak. Közben a magyarokat az utcán verik halálra Marosvásárhelyen. Azt lehet.
"A nyílt, országok közti reguláris háborúk kora lejárt úgy néz ki. (lásd Krím)
Azok az eszközök amikkel anno megszerezték ezeket a területeket ma már nem működnek és
jobb is így szerintem....
Európa pedig erősen öregszik és így benépesíteni bármit már nem nagyon tudnánk...
egyéb eszközök pedig emberiség ellenes bűncselekmények számítanak."
Mivel én a páriákhoz tartozom, örülnék ha eljönne a bosszú ideje. Nekem olyan áron nem kell béke, hogy nem gyászolhatom meg a halottaimat, mert ők a központi/tengely hatalmak oldalán harcoltak.
Egyáltalán, torkig vagyok azzal, hogy minden hangszóróból az szól, hogy azért nyert az antant/szövetségesek, mert ők voltak a jó fiúk. Nem azért nyertek. Azért mert erősebbek voltak.
Remélem meg fogom érni, hogy a románok mögül eltűnik a seggüket állandóan bevédő angol-francia antant(amik addigra bevándorló többségűek lesznek), és lesz egy velünk rokonszenvező orosz a hátukban. :)
Egyelőre nekünk, magyaroknak marad az a lehetőség, hogy belülről rágjuk szét ezeket az országokat, leszaporodva őket, meg gazdasági pozíciókat szerezve amiket át lehetne konvertálni politikai pozíciókra. Csak hát ehhez egység kell. Legalább egy nemzeti minimum, ami a környező, velünk ellenséges országoknál megvan.
Azért Afrikában, Ázsiában feszegetik a határokat. Szíriát, Irakot, a két szörnyszülött kreálmányt nem fogják tudni összerakni. Timor független lett, Dél-Szudán és Eritrea is. Követi őket Szomáliföld és Puntland. Szurkolok a tuaregeknek, kurdoknak is. Mindenkinek, aki belever egy szöget, ebbe a 100 évvel ezelőtti pillanatnyi erőviszonyok alapján létrejött, tűzzel-vassal fenntartott világba.

Gery87 2020.05.20. 00:07:03

@Rothstein:

"Úgy néz ki mint egy kacsa, úgy is viselkedik mint egy kacsa, tehát akkor az egy kacsa lesz. :)
Mármint antant. :p"

Ha a 38-as határok maradtak volna MO-on, akkor annak a fenntartása lenne érdekük, tehát ezért mondtam hogy nem egy régi szövetség továbbéléséről van szó. hanem a párizsi béke azóta nem került felülírásra, mivel azóta nem rendeződött át egy háborúval a dolog....de hát ez van.

"Ők nem a békében érdekeltek, ők a mohón összeharácsolt területeiket féltik. Kiveri őket álmukban a víz, mert rettentően félnek, tudják hogy az általuk szétkürtölt saját igazságuk gyenge lábakon nyugszik."

Minden háború igazságtalan vkinek...ez ilyen.
Mivel azóta nem volt háború - szerencsére - ami ezt módosította volna ezért a nekünk kedvezőtlen helyzet maradt fenn.

"Továbbra is elképesztőnek tartom, hogy 100 évvel ezelőtti háború miatt egész népeket bélyegeznek meg, faji alapon. "

Én nem tudok ilyenről. Pl Németország ma az USA egyik fő szövetségese és vezető gazdasági hatalom.....Románia szintén fontos stratágiai parner.....pedig vesztettek....lásd korábbi kommentek...

"Megtagadják tőlük a legelemibb kisebbségi jogokat is, vagy próbálják szabotálni cinkosként védve egymást. "

A katalánok, skótok, baszkok, írek, flamandok stb sem kapják meg ezeket puszira! pedig győztes nyugati szövetségesek országaiban vannak!
A kisebbségi jog mibenléte, szintje országonként változik...annyi van amennyit ki tudtak harcolni!
Mindenhol!

"Megpróbálják sárba tiporni a maradék országaikat is az állandó politikai töltetű támadásokkal. Meggyőződésem hogy a kis-antantnak a maradék Magyarországra is fáj a foga és az első adandó alkalommal ki fogják használni a lehetőséget. Vagy ők, vagy mi."

Nem hiszem...ez elég irreális...a nacionalizmus hőskorának vége...a kontinens országainak többsége egy szövetségi rendszerben van....mi is meg ők is NATO tagok(USA csatlósok)....+ mint mondtam ez nem érdeke senkinek.

"Bezzeg az nem belügy ha egy szerencsétlen génhibás, aki nem tudja eldönteni magáról hogy fiú vagy lány, nem kap megfelelő WC-t. Akkor beindul a kórus. Vagy ha pár homoszexuálist megobálnak. Közben a magyarokat az utcán verik halálra Marosvásárhelyen. Azt lehet."

Erre mondtam hogy a nacionalizmus korszaka lejárt, most egy "liberális" korszakot élünk....

"Mivel én a páriákhoz tartozom, örülnék ha eljönne a bosszú ideje."

Én meg semmilyen háborút nem akarok! A bosszú meg nem old meg semmit, csak fenntartja a konfliktusokat...."szárazon tartja a puskaport"...
Asztal mögött a térképeken hadosztályokat tologatni meg határokat firkálni, hangzatos szólamokkal hülyíteni könnyű....de Jóskapista meg a fronton hal/nyomorodik meg mert pár fejesnek +20.000 Km2 simogatja az egóját....

Egy átlag Regáti román élete mivel lett jobb, mennyivel csökkent a nyomora attól hogy elcsatolták Erdélyt? Egy félkarúan hazatért brit kőműves élete attól hogy megszerezték Irakot? stb stb....?

Semmivel...
A háború szörnyű dolog a közembernek, mindig!

Gery87 2020.05.20. 00:08:24

@Rothstein:

"Nekem olyan áron nem kell béke, hogy nem gyászolhatom meg a halottaimat, mert ők a központi/tengely hatalmak oldalán harcoltak.
Egyáltalán, torkig vagyok azzal, hogy minden hangszóróból az szól, hogy azért nyert az antant/szövetségesek, mert ők voltak a jó fiúk. Nem azért nyertek. Azért mert erősebbek voltak."

Ez is ilyen, ez mindig így lesz, a történelmet a győztesek írják...helyén kell ezt kezelni és ennyi.

"Remélem meg fogom érni, hogy a románok mögül eltűnik a seggüket állandóan bevédő angol-francia antant(amik addigra bevándorló többségűek lesznek), és lesz egy velünk rokonszenvező orosz a hátukban. :)"

Nekünk addig jó ami Putyin messze van....

"Egyelőre nekünk, magyaroknak marad az a lehetőség, hogy belülről rágjuk szét ezeket az országokat, leszaporodva őket, meg gazdasági pozíciókat szerezve amiket át lehetne konvertálni politikai pozíciókra. Csak hát ehhez egység kell. Legalább egy nemzeti minimum, ami a környező, velünk ellenséges országoknál megvan."

Mészáros Lölőkkel meg más Döbrögikkel nehéz lesz....

"Azért Afrikában, Ázsiában feszegetik a határokat. Szíriát, Irakot, a két szörnyszülött kreálmányt nem fogják tudni összerakni. Timor független lett, Dél-Szudán és Eritrea is. Követi őket Szomáliföld és Puntland. Szurkolok a tuaregeknek, kurdoknak is. Mindenkinek, aki belever egy szöget, ebbe a 100 évvel ezelőtti pillanatnyi erőviszonyok alapján létrejött, tűzzel-vassal fenntartott világba. "

Ezek közül mindegyik létezett korábban is és továbbra sem etnikai szempontok alapján születtek újjá....a kakukktojás Dél-Szudán....

Én továbbra is ellenzek bármi háborút.....rokonszenvezek a kisebbségekkel pl székelyekkel, de vívják meg a maguk harcát....
Az állam így is ott szopat ahol tud, fejni való igavonó barmoknak tart minket, az elit a saját zsebét tömi, szarik ránk, addig vagyunk fontosak amíg beszavazzuk őket!!!!....a pénzünkön kívül olykor az életünket is kérik.."menj és dögölj meg a hazáért büdös paraszt"....hát kösz nem, semmilyen "nemes cél" nem ér annyit!

Gery87 2020.05.20. 00:24:07

Zárójelbe jegyzem meg meg:
Régen a háború úgy zajlott hogyha valamelyik "istenkirályatyaúristen fejedelem vezér elvtárs" ráizgult egy területre, vagy a szomszéd koronás fő országára vagy csak kedve támadt a falvakat megerőszakolni a nőket felgyújtogatni, akkor összehívta a bandériumait, hűbéreseit...verbuvált pár tökös legényt 1000 hold birtokér pár disznóért meg szúzleányért cserébe....de még az ágyúgolyó adogató paraszlegénynek is jutott annyi hogy ami zsákmányt elbírt az megtarthatta, hazahajtotta...és hát a max 30 éve alatt amit betegségek és alultápláltság mellett leélhetett...ez bizony kedvező ajánlat volt....mint ma egy lotto 5-ös....persze ha meg nem halt...de hát jobb mint a pestis....

Ma viszont elég egy behívó hogy fűbe harapj....vagy megnyomorodj egy életre....ha vesztesz még egy köszönömöt sem kapsz és kussolhastz (ugye s Horthy katonái!!!)
Ha nemet mondasz felakasztanak....ha mész, esetleg kapsz egy plecsnit....aztán mehetsz utána takarítani a romokat + 10 év nyomor....és jó esetben ott fojtatod ahol a háború előtt....ha minimálbérét albérletben akkor azt...persze ha ki nem bombáztak....

Azért megkérdezném a Likai, Szlavóniai szerbeket megérte e a főni Nagy-Szerba álmáért háborúzni?....meg hát szétverni jugót!!!!
ugye...

Szóval a tömegháború szörnyű dolog a közembernek!
Ne kívánd!

Rothstein 2020.05.20. 00:30:41

@Gery87:
"Ez is ilyen, ez mindig így lesz, a történelmet a győztesek írják...helyén kell ezt kezelni és ennyi."
Párizsban dolgoztam, a Champs Elizéen volt az irodánk,Győzelem Napja ... mindenki kivonul nézni a felvonulást. Kivéve engem. Óriási megrőkönyödés, ellenséges tekintetek. Megmondtam hogy nekünk ez -70% volt, nem győzelem. Meg a fél ország megerőszakolása. Megérdemeltétek, ha ti is nácik vagytok. Helyén kezeltem. A hátuk mögött kiköptem. Szar mohó antant banda.
Mellesleg óriási károkat okozott ez a propaganda a magyar és német önbecsülésben. A németek Európa bohócaivá züllöttek. A szégyen népe. Bocsássatok meg nekünk stb, lásd német külügyminiszter legutóbbi nyilatkozata a győzelem napján. Brandenburgi kapu kivilágítva: Thank you, danke, spasibo. A saját egyőzésüket, kitelepítésüket, megerőszakolásukat ünneplik.
"Ezek közül mindegyik létezett korábban is és továbbra sem etnikai szempontok alapján születtek újjá....a kakukktojás Dél-Szudán...."
Eritrea etnikai szempontok alapján jött létre, igaz a gyarmati kor határai között.
"Mészáros Lölőkkel meg más Döbrögikkel nehéz lesz...."
Jogos.
"Nekünk addig jó ami Putyin messze van...."
Az EU terrorjánál talán a kisebbik rossz. Egyik sem jó. Az EU is megfolyt, magához láncol, kiszipolyoz, miközben úgy adja el magát mint a jótevőnk. Közben piacot vettek, elszívják a képzett munkaerőt amit mi képzünk ki. A fiatal nőink özönlenek ki férjhez menni nyugatra meg a mediterrán országokba. Nemzethalál kezdete. Erre kellettünk. Jellemző hogy van egy kis koronaviri, a vendégmunkások hazamennek, és most megy a sipákolás hogy ki szedi le az epret, meg ki mossa ki a szart az időseik alól. Ennél talán már Putyin is jobb.
"Én továbbra is ellenzek bármi háborút.....rokonszenvezek a kisebbségekkel pl székelyekkel, de vívják meg a maguk harcát...."
A székelyek magyarok. Az ő harcuk a mi harcunk is. ;)
és milyen harcra gondolnál? Autonómia nem lesz. Semmilyen sem. Max vérrel, ha elkezdenek rendőrautókat meg villanypóznákat robbantani mint a dél-tiroli németek. Csak a románok nem olaszok. Azok középkori módon gondolkodnak még most is. A számarányokon kell változtatni. A baszkoknak úgy tűnik sikerül. Talán tőlük kellene tanulni.
Ha netalán a románok mégis a Tiszáig jönnének, hagynád? Mi az ami még belefér, mi az ára a békének? S ha teljesen felosztanának, a gyerekeid már románnak/szlováknak/szerbnek nevelnéd mint sok megalkuvó? Vagy azért a mostani határoknál már megálljt kell parancsolni és fegyvert fogni agresszió esetén? Vetés már nem Magyarország de Csenger még igen és az is marad?
Ezek hipotézisek, de ki gondolta volna hogy Jugoszláviával az történik ami?
Egyébként a románok egyesülni fognak Besszarábiával. Nagyon dolgoznak rajta. Folyik az orosztalanítás. Volt ottani orosz barátnőm. Szóról szóra azokat a sémákat mesélte, amit a románok Erdélyben alkalmaztak a 20-as években.
"Az állam így is ott szopat ahol tud, fejni való igavonó barmoknak tart minket, az elit a saját zsebét tömi, szarik ránk, addig vagyunk fontosak amíg beszavazzuk őket!!!!....a pénzünkön kívül olykor az életünket is kérik.."menj és dögölj meg a hazáért büdös paraszt"....hát kösz nem, semmilyen "nemes cél" nem ér annyit!"
Isten hozott a képviseleti demokrácia világában. Az állam nyugaton is ezt csinálja, csak egyelőre jobb hatásfokkal. Nem olyan feltűnő a sok lopás, mert eddig folyamatos gazdasági növekedés volt.
OK azért a korrupció nem olyan pofátlan. Ez a fajta politikai rendszer pont azokat juttatja magasra, akiket nem kellene.
Jobb lenne egy 2/3 ex officio útján összeállt parlament (Intézetek, Intézmények, szakszervezetek, akadémia, bevett felekezetek, gyáriparosok, munkáltatók, nemzetiségek stb stb), 1/3 meg közvetlen választással egyéni kerületekből. Összes párt betiltva, mind egy maffia szervezet, rablóbanda.
Mekkora visítás hallatszana az EUból ha valaki bemenne 2 szakasz székely határvadásszal a parlamentbe és szétszavarná, majd fél évet adna az új alkotmány kidolgozására egy mértékadó jogászcsoportnak a fentebbi alapokon. Juuuuujjjj megint a rohadt nácirasszistafasiszta magyarokkal van a baj. Ők voltak az első világháború kirobbantói!!!!

Rothstein 2020.05.20. 00:35:22

"Azért megkérdezném a Likai, Szlavóniai szerbeket megérte e a főni Nagy-Szerba álmáért háborúzni?....meg hát szétverni jugót!!!!
ugye...

Szóval a tömegháború szörnyű dolog a közembernek!
Ne kívánd!"
Nyilván nem érte meg a mégnagyobb-szerb álomért "főni", mert vesztettek.
Jugót szét kellett verni, mert a népek börtöne volt, egy még még nagyobb Szerbia, ami lenyúlta a pénzeket. Fentebb mondtad, mit nyert egy regáti román Erdéllyel: 100 éve fejik. Már nem szaros félig földbe vájt putriba lakik. Olcsóbb nekik a villany, a víz, a rezsi mint Erdélyben (láttma a kimutatásokat). Dolgozni továbbra sem dolgoznak, de eltartják őket az erdélyiek. Szerbia dettó. A Délvidék vérét szívja. A szlovákok is abból élnek hogy a magyar és német vagyonokat einstandolták.
Ezek mind parazita társadalmak, más zsírján, vérén híztak/híznak. Dolgozzon a kisebbség nekik. Kis-Magyarországon még ez is fordítva van: A kisebbség a mi zsírunkon, munkánkon hízik ...

Gery87 2020.05.20. 10:35:40

@Rothstein:

"Mellesleg óriási károkat okozott ez a propaganda a magyar és német önbecsülésben. A németek Európa bohócaivá züllöttek. A szégyen népe. Bocsássatok meg nekünk stb, lásd német külügyminiszter legutóbbi nyilatkozata a győzelem napján."

Hát azért a németek a II:VH-ban olyan célokat tűztek ki amik miatt jobb hogy nem nyertek!
Az egész faji alapú átrendeződés, koncentrációs táborokkal, majd egész Európa megszállása stb.

"A saját egyőzésüket, kitelepítésüket, megerőszakolásukat ünneplik. "

Nem azt ünneplik hanem hogy legyőzték a nácikat.
De valóban van ebben politikai seggnyalás és hízelgés.... de hát a politikus az egy féreg ezt mind jól tudjuk...

"Eritrea etnikai szempontok alapján jött létre, igaz a gyarmati kor határai között. "

A gyarmati kor a lényeg:
A háború után az ENSZ antikolonista határozata szerint a gyarmatoknak függetlenséget kell adni idővel, de a határok változása nélkül....ezért támogatták Kelet-Timort és ellenezték az Indonéz megszállását...de nem támogatnak egyéb etnikai alapú szeparatista mozgalmakat.

"Ennél talán már Putyin is jobb. "

Miben?
Putyin max egyvalamit hozna ide...a haderejét...de munkahelyeket biztos nem.....uniós pénzek milliárdjait meg pláne nem.....

"A székelyek magyarok. Az ő harcuk a mi harcunk is. ;)"

Erre mondtam hogy nekem semmilyen nemes cél nem éri meg...

"és milyen harcra gondolnál? Autonómia nem lesz. Semmilyen sem. Max vérrel, ha elkezdenek rendőrautókat meg villanypóznákat robbantani mint a dél-tiroli németek."

igen, erről beszéltem múltkor...máshogy nem megy.

"Ha netalán a románok mégis a Tiszáig jönnének, hagynád? Mi az ami még belefér, mi az ára a békének? "

Az önvédelem az természetesen más dolog!

"S ha teljesen felosztanának, a gyerekeid már románnak/szlováknak/szerbnek nevelnéd mint sok megalkuvó? Vagy azért a mostani határoknál már megálljt kell parancsolni és fegyvert fogni agresszió esetén? Vetés már nem Magyarország de Csenger még igen és az is marad?"

A személyes érintettség az más dolog! Abban az esetben nyilván nincs értelme a tétlenségnek.
De az hogy vmi faszom politikus felkel reggel hogy akkor "menjél háborúzni mert úgy döntöttünk hogy így meg úgy.." hát menjen.....engem meg hagyjon békén.
A honvédelem más.

"Ezek hipotézisek, de ki gondolta volna hogy Jugoszláviával az történik ami?"

Az is a mocskos politika hergelése miatt esett szét!
A gazdasági, társadalmi problémákat - megint - egy jó kis gyűlölködő nacionalizmussal akarták eltakarni, aztán ez lett belőle!

"Egyébként a románok egyesülni fognak Besszarábiával. Nagyon dolgoznak rajta. Folyik az orosztalanítás. Volt ottani orosz barátnőm. Szóról szóra azokat a sémákat mesélte, amit a románok Erdélyben alkalmaztak a 20-as években."

Jelenleg többségben a moldován identitás....kevesen vallják magukat románnak....ez persze változhat, de jelenleg ez van.
Macedónia is valaha bolgár volt, ma macedón és eszük ágában sincs csatlakozni Bulgáriához.....
Ausztria sem német...

"Az állam nyugaton is ezt csinálja,"

Ez nem menti fel azt ami itt folyik!

"100 éve fejik. Már nem szaros félig földbe vájt putriba lakik."

ez nem Erdély miatt van....a szomszéd Bulgáriában sem rosszabb semmi.

" Olcsóbb nekik a villany, a víz, a rezsi mint Erdélyben (láttma a kimutatásokat). Dolgozni továbbra sem dolgoznak, de eltartják őket az erdélyiek. Szerbia dettó. A Délvidék vérét szívja. A szlovákok is abból élnek hogy a magyar és német vagyonokat einstandolták. "

Hát ezzel nem tudok egyetérteni....az a pénz és vagyon már rég nincs meg, felélték elment....ahogy a magyar állam az államosítás, kitelepítés után....azóta semmi előnyük nincs.

Rothstein 2020.05.20. 11:46:36

"Hát azért a németek a II:VH-ban olyan célokat tűztek ki amik miatt jobb hogy nem nyertek!
Az egész faji alapú átrendeződés, koncentrációs táborokkal, majd egész Európa megszállása stb."
Az oroszoknak is ez volt a celjuk. Meg is csinaltak volna, csak ugye ha a diktator meghal, akkor puhul a rendszer. Ok is egesz nepeket vagoniroztak be, csak nekik lehetett mert ok a jofiuk.
A nemet rendszer is puhult volna, ha Hitler meghal (vagy megolik).
"Putyin max egyvalamit hozna ide...a haderejét...de munkahelyeket biztos nem.....uniós pénzek milliárdjait meg pláne nem....."
Csak erre reflektalnek, a tobbire nem, mert megbeszeltuk es azert eleg sok dologban egyetertunk.
Nem vagyok meggyozodve azokrol a hatalmas EU-s euromilliard plusszokrol meg mukahelyekrol.
Cserebe kiuritik az orszagot. A fiatal megy oda "alantas" munkakat vegezni meg hazasodni a ferfiaiakkal. Alantas alatt a nekik nem tetszot ertem, mert nekem egy szakmunka nem alantas. Sot a segedmunka sem. Semmilyen munka sem alantas.
Annak a tarsadalomnak vege van, amelyik az altala alantasnak tartott munkat massal vegezteti el.
En itt Bekesben 1 evig kajtattam szakmunkas utan mert epitkeztem, mivel mindenki elment nyugatra.
A varosom A 70-es evek vegi 25000-es csucsrol lement 13500 fore. Eljen az EU! Adjuk oda a lanyainkat, fiataljainkat hazassagra, munkara. De azert kepezzuk ki, neveljuk fel oket a sajat penzunkon. Erdelyben ugyanez megy. Vannak regiok ahol minden 2. haz elado. Sajat szememmel lattam a "de vanzare" tablaerdoket.
Koszonom de nekem ez a gyarmatosito EU nem kell, aki a korrupt elitjeink asszisztalasaval leszerelte a gyariparunk, guzsba koti a mezogazdasagunk (orosz embargo pl). Aztan meg odalok terkovezesre meg tokom tudja milyen felesleges munkakra penzt, aminek meg a 20%-at lenyulja az eppen uralkodo part (rablobanda).
Frankon megcsinaltak, hogy lelegezteto gepre kapcsoltak minket. Annyira magukhoz kotoztek, hogy eszunkbe ne jusson ne tudjunk levalni roluk. Ha valaki a kilepes gondolataval foglalkozna, azt meg terrorizaljak. Lasd a britek. Nem kell ide EU. Bilateralis allamok kozotti gazdasagi szerzodesek kellenek. Nekem egy francia ne szabja meg, hogy Costa Ricabol vegyem a banant es ne Ecuadorbol, aki viszont gepeket vett cserebe, igy meg nem vesz semmit, az export-import ceg csodbe is ment szepen. Csak azert, mert a francianak ez volt az erdeke hogy onnan vegyuk.
Na ezert nem tetszik nekik Orban bratyizasa ilyen "isztanokkal", Kinaval, Oroszorszaggal. En pedig a Fidesz kulpolitikai iranyvonalaval tobbe-kevesbe egyetertek (jobb lenne a kevesbe konfliktus kereso meg latvanyosan visszaszologato). Az megint mas kerdes a Fidesz reszerol milyen hatso motivaciok vannak a bratyizas mogott. Gyanitom nem oszintek.
Meg az is mas kerdes, hogy rettento korruptak ok is, csakhat az ellenzekunk meg elkepesztoen bena es rossz. Kb egy Karolyi Mihaly szintjen allnak.

Gery87 2020.05.20. 20:24:34

@Rothstein:

"Az oroszoknak is ez volt a celjuk. Meg is csinaltak volna, csak ugye ha a diktator meghal, akkor puhul a rendszer. Ok is egesz nepeket vagoniroztak be, csak nekik lehetett mert ok a jofiuk."

Így van. De ez nem teszi semmissé a németek dolgait!

"A nemet rendszer is puhult volna, ha Hitler meghal (vagy megolik)."

Ezt mond azoknak a millióknak akik még a "puhulás" előtt haltak meg...
Nincsenek érvek mellettük, ez a helyzet.

"Nem vagyok meggyozodve azokrol a hatalmas EU-s euromilliard plusszokrol"

Az EU tejel elég sokat, csak hát a lölőék lenyúlják elég szépen...

"meg mukahelyekrol."

A németek a legnagyobb befektetők....1 orosz céget nem tudok mondani ami idejönne és több ezer embernek adna munkát, nemhogy egy tucatot....ezzel szemben rengeteg német multi van!
Nem mindegy.
Oroszország lófasz gazdasági szempontból....ásványkincsekben gazdagok, de ennyi....nincsenek az élen kb semmiben...Kína már rég átvette a helyét...

"Cserebe kiuritik az orszagot. "A fiatal megy oda "alantas" munkakat vegezni meg hazasodni a ferfiaiakkal. Alantas alatt a nekik nem tetszot ertem, mert nekem egy szakmunka nem alantas. Sot a segedmunka sem. Semmilyen munka sem alantas."

Azért megy mert többet keres ott mint itt.
Itt is meg kéne fizetni az embereket....az adóért normális szolgáltatásokat nyújtani stb....vicc hogy 200 nettót alig lehet megkeresni "szakmunkával"....hát persze hogy sokan elmennek málnát szedni Burgenlandba 3-szor annyiért....meg mosogatni...stb.

"A varosom A 70-es evek vegi 25000-es csucsrol lement 13500 fore. Eljen az EU! "

Ez nem az EU miatt van.....öregszik a társadalom a fiatal városokba költözik!
30+ éve ez van...

Lehet az EU-t kritizálni mert egy gittegylet...de nincs alternatívája....a kormány különutassága max nekik hozott milliárdokat, az országnak nem....

Rothstein 2020.05.21. 12:42:49

@Gery87:
"Ezt mond azoknak a millióknak akik még a "puhulás" előtt haltak meg...
Nincsenek érvek mellettük, ez a helyzet."
Nincsenek ervek a holokauszt mellett, ahogy nincsenek ervek a szovjetek dolgaira, meg a kis-antant magyar irtasaira sem.
Az egyik faji alapon irtott, a masik tarsadalmi osztalyok alapjan. Meg az is kozos bennuk, hogy ok mondtak meg te mi vagy.
Ha meg az aranyszamokat nezzuk, bar ugye 1 is sok, akkor siman nyernek a kommunistak, igaz nekik tobb idejuk is volt gyilkolaszni. Ugyhogy egyik oldal sem volt jobb a masiknal. Bar erdemes az elso vilaghaborus hadicelokat osszehasonlitani, mennyivel szerenyebb volt a kozponti hatalmake ...
"Azért megy mert többet keres ott mint itt.
Itt is meg kéne fizetni az embereket....az adóért normális szolgáltatásokat nyújtani stb....vicc hogy 200 nettót alig lehet megkeresni "szakmunkával"....hát persze hogy sokan elmennek málnát szedni Burgenlandba 3-szor annyiért....meg mosogatni...stb."
Ez ugy kezdodott, hogy a fantasztikus polkorrekt nyugat odadobott konckent a szovjeteknek. Eltunk 45 evet egy buborekban, fokozatosan tonkremeno gazdasaggal, mivel a szocializmus egy netto faszsag. Majd a buborek eltunik, a nyugat megjon, felvasarol es bezar mindent, mert ok piacot vettek. Csatlakozunk egy gazdasagi kozosseghez, amely foleg a mezogazdasagban tultermelesi valsaggal kuszkodik. Pont mint mi. Csak nekik tobb penzuk van dotalni. Trabant versenyez Ferrarival. Es akkor szamon kered hogy egyszerre fizessunk annyit itt is az embereknek mint ott.
Tudod jol hogy nem fog menni. Minket most szepen gyarmatositottak, csak nem a szovjet, hanem a nyugat. Es most mar nekik szuksegunk van a munkaerore is, ami feher, europai modon szocializalt, beolvado, szorgalmas. Mivel a beozonlo 3. vilagbeli horda csak eloskodik rajtuk.
"Lehet az EU-t kritizálni mert egy gittegylet...de nincs alternatívája....a kormány különutassága max nekik hozott milliárdokat, az országnak nem...."
Van alternativa, csak akarni kell, meg fokozatosan. Az megint mas kerdes hogy a kormany a sajat gazdagodasara hasznal fel dolgokat. Amugy mindegyik ezt csinalja 1945 ota. Kivetel nelkul. Nem csak a jelenlegi. Ami persze oket sem menti fel.
"A németek a legnagyobb befektetők....1 orosz céget nem tudok mondani ami idejönne és több ezer embernek adna munkát, nemhogy egy tucatot....ezzel szemben rengeteg német multi van!
Nem mindegy.
Oroszország lófasz gazdasági szempontból....ásványkincsekben gazdagok, de ennyi....nincsenek az élen kb semmiben...Kína már rég átvette a helyét..."
Azert az orosz piac kiesese megboritja a mezogazdasagot. Sok termekunket megvettek. Arra kellene nyitni. Max fizet olajjal. Egyebkent Kina fele is tapogatozunk, csak nehez betorni. Azt meg kar hinni hogy csak nekunk van vesztenivalonk az Unioval. Nezd meg, nincs annyi vendegmunkas, a szorgalmas nyugat rogton beszart, konyorognek hogy menjunk mar vissza. Kis onbecsules jot tenne, csak ugye eppen az nincs, koszonhetoen a 2 vilaghaborus veresegnek.
Bocsanat az angol billentyuzetert, idegesito lehet. A munkahelyi gepemen le van tiltva az atallitasi opcio.

Gery87 2020.05.25. 22:12:55

@Rothstein:

"Ez ugy kezdodott, hogy a fantasztikus polkorrekt nyugat odadobott konckent a szovjeteknek. Eltunk 45 evet egy buborekban,"

Mindig félperiféria voltunk....ez nem változott volna ha nem jönnek a ruszkik akkor se...főleg nem ha időnként a saját társadalmunkat rabolja le az állam.
lásd: zsidók, svábok, kulákok....
Ez egy ilyen elcseszett ország.

"Van alternativa, csak akarni kell, meg fokozatosan."

nincs alternatíva. ez egy önbecsapás....a másik út az ami Belaruszban van.....a helyi elit izolálja az országot egy szocreál börtönben.
Kösz nem.

"Azert az orosz piac kiesese megboritja a mezogazdasagot. Sok termekunket megvettek. Arra kellene nyitni. Max fizet olajjal."

Kinek fizet olajjal? A somogyi őstermelőnek? Az autóipari magyar beszállítónak, vállakozónak? ugyan....
A cserekereskedelem nem járja....azért volt piac egyáltalán, mert nem volt más és azért fizettek olajjal mert az államszocializmus kereskedett nem a termelő és mert szart sem tudtak adni cserébe....
Nem járható út.

"Egyebkent Kina fele is tapogatozunk, csak nehez betorni. "

Kínába a multik mentek, fele kínai állami részesedéssel...mert nagy belső piac!
nekünk nincsenek nagy világcégeink!
A tizmilliós országunk meg egy átlag kínai város....nem vagyunk tényezők....max nekik is kiárusítani lehetne a "nemzeti vagyont" és akkor lennénk kínai félgyarmat!
Nem látom alternatívának azt se.

Emzé Periksz 2020.06.03. 05:48:45

@Rothstein: Nekem egészen más tapasztalataim vannak, voltak.

Emzé Periksz 2020.06.03. 05:52:13

A Dunacsúnyból kényszerből érkező, kitelepített, háborús menekült magyar bácsit elég nagy butaság a szabad akaratból költöző szlovákkal azonos/hasonló kategóriába tenni.

Untermensch4 2020.06.27. 18:25:00

@Gery87: ""Továbbra is elképesztőnek tartom, hogy 100 évvel ezelőtti háború miatt egész népeket bélyegeznek meg, faji alapon. "

Én nem tudok ilyenről."

Benes-dekrétumok. Máig hatályos szlovákiában és csehországban. Ha tényleg nem hallottál róla akkor ideje tájékozódnod.

pitcairn2 2020.06.28. 12:20:34

@Untermensch4:

tudtommal a Magyarországról kitelepített németek esetében sem volt semmilyen jóvátétel vagy urambocsá hivatalos bocsánatkérés

még az állampolgárságuk visszaadása sem került szóba...

pitcairn2 2020.06.28. 12:22:05

@Gery87: és még 75 év múltán is amerikai csapatok állomásoznak Németországban...

pitcairn2 2020.06.28. 12:25:13

@Gery87:

a nacionalizmus "hőskorát" is Londonban tervezték meg:)

"From the first it seemed to me obvious that the Pangerman plan, summed up in the two catchwords of " Mitteleuropa " and " Berlin-Bagdad," could never be defeated by a mere policy of negation, but was a challenge to the "Western democracies, alike on grounds of abstract justice and political expediency, to ____produce a rival programme____ (!!!!). To my mind the territorial issues, though merely the means to an end, not the end itself, took precedence in order of time ; and these issues seemed to me to centre in the ___creation of a New Europe upon a mainly racial basis___ (!!!!) — the reduction of Germany to her national boundaries, the restoration of Polish and Bohemian independence, the completion of Italian, Roumanian, Jugoslav, and Greek national unity, the ejection of the Turks from Europe"

EUROPE IN THE MELTING-POT
R. W. SETON-WATSON
EDITOR OF "the NEW EUROPE"
archive.org/stream/europeinmeltingp00setouoft#page/n17/mode/1up

Párduc oroszlán gorilla... Makákó! 2020.08.20. 02:40:31

@Rothstein: "Ha netalán a románok mégis a Tiszáig jönnének, hagynád? Mi az ami még belefér, mi az ára a békének? S ha teljesen felosztanának, a gyerekeid már románnak/szlováknak/szerbnek nevelnéd mint sok megalkuvó? Vagy azért a mostani határoknál már megálljt kell parancsolni és fegyvert fogni agresszió esetén? Vetés már nem Magyarország de Csenger még igen és az is marad?"

Na most így pár hónappal később reflektálnék, remélem még olvasod.

Érdekes kérdés ez. Mitől magyar Csenger? És Vetés? Mitől érezzük mienknek a várost? Székelyudvarhelyet inkább magyarnak érzem mint Ózdot, mert előbbiben csak néhány feliratot kell lecserélni, utóbbi meg veszett fejsze nyele.

A reálpolitika időnként igazodik a demográfiai valósághoz. Hogy mikor, azt nem látjuk előre, sokszor rosszul konzervál egy rosszul elkapott pillanatot. Aztán a politika is alakítja a demográfiát, meg a demográfia is a politikát. De általában a demográfia az erősebb. Mi magyarok 100 éve egyik oldalról sem akarjuk megfogni a dolgot.

Mintha bármi okunk lenne hátradőlésre. Adja az isten hogy a magyarok számaránya fokozatosan növekedjen minden Kárpát-medencei magyarlakta településen, senki sem állítja meg hogy visszakapjuk az elvesztett területeket. Akkor hátradőlhetnénk.

Érdekeljen-e Nagyvárad hovatartozása, ha tegyük fel, Nagyváradon egyre több a magyar? Ha az idő nekünk dolgozik, előbb-utóbb a politika is nekünk fog. Nagyvárad attól magyar, hogy magyarok élnek ott.

De a magyar identitás jelenleg egy többfrontos háborúban áll vesztésre:

1, Népességfogyás. Mondhatni minden probléma gyökere, reprodukciós ráta alatt vagyunk.
2, Elcigányosodás. Azt hiszem nem kell magyarázni.
3, Határon túli térvesztés. Népesedési és kulturális téren is: a magyar már nem a kárpát-medence domináns kultúrája, a kinti kisebbségek sorra asszimilálódnak
4, Kivándorlás: a demográfiai folyamatokat tetézi hogy pont az a korosztály vándorol ki és szüli külföldre a gyerekeit akinek itthon kéne
5, Identitásvesztés/szellemi öngyarmatosítás: a magyar identitás itthon is teret veszít, a globalista tömegkultúrával, a kozmopolita gyökértelen identitással szemben. Lehet névben-nyelvben megmarad, de nem lesz mélysége. Ezek a magyarok már nem azok a magyarok akik fel tudták építeni ezt az országot.
...
eközben vadul tapsolunk pártunk és kormányunk vezetésével, hogy nem tetézzük a bajt egy hatodik fronton, a tömeges bevándorlás kérdésében, de ez mindegy is.

Valahol rendbe kell rakni, a magyar identitás kérdését mert jelenleg mind az 5 téren vesztésre áll.

---

Maradjunk kicsit Erdélynél, lehet-e a mienk? Mármint, hogy a tied és az enyém, hogy te is ott élsz meg én is. Mert mint a rajkai szlováknak, szabad a határ, át lehet költözni, találnánk-e önként jelentkezőket akik erre feltennék az életüket? Úgy potom 2 millióra lenne szükség alsó hangon, na jó, ha csak a fele kell, elég 1 is. Én már gyerekkoromban is Nagy-Magyarország térképet rajzoltam, és most is el tudok szórakozni a google mapsen újhatárok húzgálásával. De egyszer csak rájöttem: ha Erdély nem is lehet a mienk, attól lehet még az enyém. Mert azt jelenleg senki nem tiltja hogy kiköltözzek, és ott éljem az életem ha ez nekem fontos. De ha nekem nem fontos, miért várjam el mástól hogy fontos legyen neki?

Mondjuk azt, hogy tenni akarunk valamit. Vagy az van, hogy demográfia felől közelítünk, vagy a politika felől. A kettő persze valahol összeér.

Politikailag jelenleg nincs sok eszközünk, nekik van sokszázezer túszuk, nekünk nincs, csak annak szurkolhatunk hogy valamilyen szinten nekik is érdekük marad a határok légiessé válása, mondjuk a rajkai vagy battonyai áttelepülők miatt - 100 év után végre kölcsönös az érdek az átjárásra.

De ha akarunk alakítani demográfiát, alakítsuk. Rakjunk le egy stratégiai tervet: mondjuk a 2. bécsi döntés É-Erdélyi vonalában milyen legkisebb költséggel tudnánk kialakítani egy színmagyar folyosót a székely tömbig? Lenne-e rá érdemi opció? Hogy tudnánk kiköltöztetni anyaországiakat tömegesen? (Ha az 400 ezer londonba vándorolt magyar oda vándorolt volna, most vihetnénk velük 1-2 nagyvárost...) De mi lenne a gazdasági realitás egy ilyen kiköltözési hullám mögött? Mit kezdjünk a szórványmagyarsággal? Hogyan erősítsük meg a kinti identitást? A kinti demográfiai mutatókat? Mivbel biztosítsuk az asszimilációs erőfölényt a kevert peremterületeken, hogy a javunkra billenjenek?

Tudom hogy rohadtul elrugaszkodott egy rohamosan fogyó, saját területét (Bp 50 kilométeres körzete kivételével) belakni képtelen országból ezen filozofálni. Demográfiailag meg itthon sincs meg az a többlet ami elegendő lenne a fordulathoz, jelenleg kb. csak azzal játszhatnánk, hogy odaát a magyarság kevésbé fogyjon, mint a többségi társadalom.

De vagy ezen filozofálunk, és nemzetstratégiát alkotunk, vagy vesztünk az 5 front valamelyikén - vagy mindegyikén - és eltűnünk mi is innen mint a szarmaták meg a gepidák.

Bocs ha csapongó lett, fél háromkor én se vagyok a csúcson.

Rothstein 2020.08.20. 08:41:38

@Párduc oroszlán gorilla... Makákó!:
Szervusz, írtam vissza privátban, mert ez már jóval túl megy a blog keretein. Jól megfogod a problémát. Elöljáróban annyit, én pont ilyen okokból kötöttem ki 8.5 éves külföldi emigráció után majdnem Nagyváradon, de adminisztrációs- és logisztikai okokból, valamint közeli családtag súlyos betegségéből adódóan mégiscsak szűkebb pátriámban, Békésben települtem le, most pedig nem tudom mi legyen, mert azóta tettem le egy tervezetet határon túli magyar politikusok asztalára, csakhogy maguk a helyi, megfélemlített, belefásult magyarok sem mernek kimozdulni a komfortzónájukból, plusz a vírus miatt lehet elveszítem a kiválóan fizető munkámat(én pedig hajlandó lennék komoly összegeket áldozni az eszméért). Ez is megérne pár oldalt hogy mi jár az ő fejükben és milyen hamis reményeik, elképzeléseik vannak.

pitcairn2 2020.08.22. 00:47:04

@Párduc oroszlán gorilla... Makákó!:

az 5 pontod némi rugalmassággal lényegében az összes szomszédra ráhúzható...

kelyka 2020.08.31. 09:32:10

Az azért kiverte a biztosítékot nálam, hogy felvesznek egy szlovákul beszélő óvónőt. Pont az óvodában tudnak a gyerekek megtanulni magyarul, másrészt a Felvidéken túzzel-vassal irtják a magyar nyelvet. Bizonyos szinten hagyni kell hogy ideköltözzenek, de vegyék tudomásul hogy itt a mi szabályaink érvényesek és a mi nyelvünk. Ha ezt se vagyunk képesek érvényesíteni akor jobb ha most lemondunk Rajkáról és a területünk további részeiről.

geobuddie 2020.08.31. 15:04:56

@kelyka: a szlovák mellett a szlovák gyerekek magyarul is tanulnak, ahogy ez természetes egy magyarországi óvodában. De az nem hinném, hogy gond lenne, ha az anyanyelvükön is. A szlovákul beszélő óvónő egyébként nem szlovák, hanem szlovákiai magyar, így két nyelven is el tudja látni a feladatát. Emellett az sem lenne rossz, ha a magyar óvodások közül páran megtanulnának kicsit szlovákul: Pozsony közelsége miatt később jól jöhet.
süti beállítások módosítása